Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği ve Avrupa’da Ormancılık Serdar Yegül & Soner Tümüklü Avrupa Masası 21 Aralık 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği ve Avrupa’da Ormancılık Serdar Yegül & Soner Tümüklü Avrupa Masası 21 Aralık 2010."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği ve Avrupa’da Ormancılık Serdar Yegül & Soner Tümüklü Avrupa Masası 21 Aralık 2010

2 AB’de Ormancılık Sayfa No: 2 / 21 Sunumun İçeriği 1.Giriş 2.Ormanlarla ilgili AB Mevzuatı 3.Ormanlarla ilgili AB Politika ve İnisiyatifleri 4.Değerlendirme

3 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 3 / 21 1.Giriş AB’nin bir Orman Direktifi var mıdır? Türkiye’de ormanlarla ilgili AB Projeleri yapılırken hangi AB mevzuatına dayanılmaktadır? Dayanaklar: ilgili AB Mevzuatı, Politikaları ve İnisiyatifleri

4 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 4 / 21 2.Ormanlarla ilgili AB Mevzuatı I.AB Kuş Direktifi II.AB Habitat Direktifi III.AB Su Çerçeve Direktifi IV.AB Kırsal Kalkınma Tüzüğü V.AB Yenilenebilir Enerji Direktifi VI.Muhtemel AB Orman Direktifi

5 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 5 / 21 2. Ormanlarla ilgili AB Mevzuatı AB Kuş Direktifi, Avrupa’nın yabani kuş türlerinin korunma altına alınmasını amaçlamaktadır. 1979 Kuş Direktifi

6 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 6 / 21 2. Ormanlarla ilgili AB Mevzuatı AB Habitat Direktifi, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve yerel düzeyde alınması gereken tedbirleri düzenlemektedir. 1979 Kuş Direktifi 1992 Habitat Direktifi

7 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 7 / 21 2. Ormanlarla ilgili AB Mevzuatı AB Su Çerçeve Direktifi, iç yerüstü sular, geçiş suları, kıyı suları ve yer altı sularının korunması için bir çerçeve oluşturmaktır. 1979 Kuş Direktifi 1992 Habitat Direktifi 2000 Su Çerçeve Direktifi

8 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 8 / 21 2. Ormanlarla ilgili AB Mevzuatı AB Kırsal Kalkınma Tüzüğü, dünyanın nispeten geri kalmış bölgelerindeki toplulukların tarımsal, ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda kendi kendilerine yetebilirliğini sağlamaktır. 1979 Kuş Direktifi 1992 Habitat Direktifi 2000 Su Çerçeve Direktifi 2005 Kırsal Kalkınma Tüzüğü

9 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 9 / 21 2. Ormanlarla ilgili AB Mevzuatı AB Yenilenebilir Enerji Direktifi, 2012 sonrası için Avrupa Topluluğunun ve uluslararası toplumun sera gazı emisyon azaltım taahhütlerine uymak amacıyla gerekli önlemleri almaktır. 1979 Kuş Direktifi 1992 Habitat Direktifi 2000 Su Çerçeve Direktifi 2005 Yenilenebilir Enerji Direktifi 2009 Kırsal Kalkınma Tüzüğü

10 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 10 / 21 2. Ormanlarla ilgili AB Mevzuatı 1979 Kuş Direktifi 1992 Habitat Direktifi 2000 Su Çerçeve Direktifi 2005 Yenilenebilir Enerji Direktifi 2009 Kırsal Kalkınma Tüzüğü 2014 - 2015 Orman Direktifi

11 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 11 / 21 3. Ormanlarla ilgili AB Politika ve İnisiyatifleri I.AB Orman Stratejisi II.AB FLEGT Eylem Planı - AB FLEGT Tüzüğü III.AB Orman Eylem Planı IV.AB Yenilikçi ve Sürdürülebilir Orman Sanayileri V.Yeşil Belge (Green Paper) VI.Muhtemel AB Orman Direktifi

12 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 12 / 21 3. Ormanlarla ilgili AB Politika ve İnisiyatifleri AB Ormancılık Stratejisinin amacı, sürdürülebilir orman yönetiminin güçlendirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için, ulusal ormancılık orman programlarının yapılması planlanmıştır. 1998 AB Orman Stratejisi

13 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 13 / 21 3. Ormanlarla ilgili AB Politika ve İnisiyatifleri FLEGT Eylem Planı’nın nihai amacı, ormanların sürdürülebilir yönetimini teşvik etmektir 1998 AB Orman Stratejisi 2003 FLEGT Eylem Planı

14 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 14 / 21 3. Ormanlarla ilgili AB Politika ve İnisiyatifleri FLEGT Tüzüğü, ilgili ülkelerden AB’ye odun girişinin kontrolüne yöneliktir. 1998 AB Orman Stratejisi 2003 FLEGT Eylem Planı 2005 FLEGT Tüzüğü

15 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 15 / 21 3. Ormanlarla ilgili AB Politika ve İnisiyatifleri Orman Stratejisi Uygulama Rapor’da “geçen birkaç senede ilerlemelerin olduğu, bununla birlikte daha dinamik bir sürece ihtiyaç duyulduğu” ifade edilmektedir. 1998 AB Orman Stratejisi 2003 FLEGT Eylem Planı 2005 FLEGT Tüzüğü 2005 Orman Stratejisi Uygulama Raporu

16 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 16 / 21 3. Ormanlarla ilgili AB Politika ve İnisiyatifleri 1998 AB Orman Stratejisi 2003 FLEGT Eylem Planı 2005 FLEGT Tüzüğü 2005 Orman Stratejisi Uygulama Raporu 2006 Orman Eylem Planı 2007-11

17 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 17 / 21 3. Ormanlarla ilgili AB Politika ve İnisiyatifleri Karar, sözkonusu sanayilerin yüz yüze oldukları zorlukları 19 başlıkta ele almaktadır. 1998 AB Orman Stratejisi 2003 FLEGT Eylem Planı 2005 FLEGT Tüzüğü 2005 Orman Stratejisi Uygulama Raporu 2006 Orman Eylem Planı 2007-11 Yenilikçi ve Sürdürülebilir Orman Sanayileri Avrupa Komisyon Kararı 2008

18 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 18 / 21 3. Ormanlarla ilgili AB Politika ve İnisiyatifleri Avrupa Komisyonu, iklim değişikliğine ormanların hazırlanması amacıyla yeşil belge (Green Paper) isimli belge yayımlamıştır. 1998 AB Orman Stratejisi 2003 FLEGT Eylem Planı 2005 FLEGT Tüzüğü 2005 Orman Stratejisi Uygulama Raporu 2006 Orman Eylem Planı 2007-11 Yenilikçi Sür. Or. Sanayi. Kararı 2008 Yeşil Belge Green Paper 2010

19 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 19 / 21 3. Ormanlarla ilgili AB Politika ve İnisiyatifleri Muhtemel bir AB Orman Direktifinin 2014 ya da 2015 yılarında benmimsenmesi umulmaktadır. 1998 AB Orman Stratejisi 2003 FLEGT Eylem Planı 2005 FLEGT Tüzüğü 2005 Orman Stratejisi Uygulama Raporu 2006 Orman Eylem Planı 2007-11 Yenilikçi Sür.Orm. Sanayi. Kararı 2008 Yeşil Belge Green Paper 2010 2014 2015 Orman Direktifi

20 21 Aralık 2010 AB’de Ormancılık Sayfa No: 20 / 21 4. Değerlendirme: Doğrudan bir AB Orman Direktifi yoktur ama … Ormanlarla ilgili dolaylı bir AB Mevzuatı (..) mevcuttur. AB hangi projelere mali destek vermektedir? a.Mevzuat Uyumu Projeleri; b. Sivil Toplum Kuruluşları; c. IPA1 Türkiye (OGM) ormanlarla ilgili olarak AB konularında neler yapabilir? a.IPA1 altında proje yapılabilir. b.STK’larla projeler geliştirebilir. c.AB Politikaları ve inisiyatifleri etkili izlenebilir (Forest Europe) d.Kurum bu konularda bilgilendirilebilir. e.Daha etkili bir haberleşme stratejisi benimsenebilir.

21 Teşekkürler Serdar Yegül & Soner Tümüklü serdaryegul@ogm.gov.tr & sonertumuklu@ogm.gov.tr 0312 296 4000 dahili: 2260 – 2077 Gazi Tesisileri, 1 Nolu Bina, Z02, Gazi Ankara


"Avrupa Birliği ve Avrupa’da Ormancılık Serdar Yegül & Soner Tümüklü Avrupa Masası 21 Aralık 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları