Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

25.01.12 Seite 1 Page 1 25.01.12 Seite 1 “MENA Bölgesinde Ormancılık Politikalarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” Silva Mediterranea Bölgesel Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "25.01.12 Seite 1 Page 1 25.01.12 Seite 1 “MENA Bölgesinde Ormancılık Politikalarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” Silva Mediterranea Bölgesel Projesi."— Sunum transkripti:

1 Seite 1 Page Seite 1 “MENA Bölgesinde Ormancılık Politikalarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” Silva Mediterranea Bölgesel Projesi – CPMF Ankara, 27 January 2012

2 Seite 2 Page Fikir Nasıl Oluşturuldu Silva Mediterranea'nın 04/2008 'de 20. Oturumu FAO ve Silva Mediterranea Sekreteryasının İşbirliği ile: Rabat'ta 07/2009'da Fizibilite Çalışması ve Çalıştay sonucu aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir:

3 Seite 3 Page 3 Bulgular ve Projenin Gerekçelendirilmesi: Toprağın aşırı kullanımı, aşırı otlatma ve toprak kullanımındaki rekabet ormanların çoklu fonksiyonlarını ve ormanların çevresel hizmetlerini tehlikeye atmaktadır. İklim değişikliği bu problemleri daha da kötüleştirecektir ve kırsal nüfusun yaşam kalitesini ve tarımsal geçim kaynaklarının kalitesini doğrudan etkilecektir. İklim değişikliği dolaylı olarak Akdeniz Ülkelerinin nüfusunun büyük bir kısmının gelirini etkileyecek ve bu da sosyal, politik, ulusal ve sınırlararası tansiyonun yükselmesine neden olabilecektir.

4 Seite 4 Page 4 Bulgular ve Projenin Gerekçelendirilmesi: Ormancılık sektörüne kalkınma politikasında yeteri kadar öncelik verilmemektedir; su, toprak koruma, biyo- çeşitliliğin korunması, turizm ve tatil, enerji tedariği ve bunlar gibi çevresel hizmetlere kereste ürünlerinden daha az değer verilmektedir. Ormancılık strateji ve politikaları; birbirleriyle doğrudan alakalı ve orman kaynaklarına doğrudan etkisi olan sektörlerle (ör. arazi kullanımı ve tarım, şehircilik ve endüstri, turizm) sektörler arası geçiş bağlarına ve yapıcı ittifaklara sahip değildir.

5 Seite 5 Page /2010 İstanbul’da Eylem Planlama: İklim değişikliği kapsamında ormanla ilişkili çevresel hizmetlerin korunması amacıyla orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi için politik çerçeve koşullarının iyileştirilmesi Ana iş ortakları: - MENA Bölgesindeki (Orta Doğu-Kuzey Afrika) altı ülkenin ulusal orman idareleri: Cezayir, Lübnan, Fas, Suriye, Tunus ve Türkiye - Ormancılık sektörüyle yakın ilişkisi olan kurumlar Bölgesel Projenin Amacı:

6 Seite 6 Page 6 Proje Bileşenleri: Bileşen 1: Bileşen 2: Bileşen 3: Bileşen 4: Orman İdarelerinde Kapasite Geliştirme Diğer sektörlerle kurumlararası ilişkiler Kamuoyunda iletişim, bilgilendirme ve farkındalığın artırılması Dış desteklerin ve ortakların harekete geçirilmesi

7 Seite 7 Page de beklenen sonuç : Bileşen 1 Orman İdarelerinde Kapasite Geliştirme Katılımcı ülkelerin ormancılık politikalarında iklim değişikliğinin doğurabileceği etkilerin dikkate alınması ve orman ekosistemlerinin sağladığı çevresel hizmetlerin ve bu hizmetlerin diğer sektörler açısından ortaya koyacağı avantajların daha fazla önemsenmesi

8 Seite 8 Page Bileşen 2 Diğer sektörlerle kurumlar arası ilişkiler Ormancılık sektörü dışındaki devlet kurumları ve sivil toplum örgütlerinin seçilen sektör politikalarının ve programlarının; orman ekosistemlerinin çevresel hizmetlerinin değerini dikkate alması ve ormancılıkla ilgili uyum tedbirlerine entegre etmesi 2014 de beklenen sonuç:

9 Seite 9 Page de beklenen sonuç: Bileşen 3 Kamuoyunda iletişim, bilgilendirme ve farkındalığın artırılması Medyanın (basın, radio ve TV) iklim değişikliğinin beklenen etkileri ve ayrıca orman ekosistemleri tarafından sağlanan çevresel hizmetlerin sosyo-ekonomik açıdan taşıdığı öneme ilişkin daha fazla bilgi ve habere yer vermesi

10 Seite 10 Page de beklenen sonuç: Bileşen 4 Dış desteklerin ve ortakların harekete geçirilmesi Katılımcı ülkelerin ormancılık sektörlerine uluslararası alanda daha fazla ilgi gösterilmesinin ve destek verilmesinin sağlanması. (Akdeniz ülkeleri seviyesinde ve ulusal seviyede koordinasyon, BM etkinlikleri seviyesinde lobi faaliyetleri, ek finans kaynaklarının harekete geçirilmesi)

11 Seite 11 Page 11 Program Esaslı Yaklaşım Devlet ve Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma Enstitüleri Sivil Toplum Kuruluşları Katılımcı ülkelerden ulusal partnerler Ormancılık Yönetimi ve İlgili Sektörler CPFM'dan Uluslar arası partnerler: Devlet Kurumları « Silva Mediterranea » bölgesel ağ kapsamında ve «CPMF- Akdeniz Ormanları İşbirliği Ortaklığı» sinerjisi ve partner katkılarının bütünleyiciliği ile Program Esaslı Yaklaşım

12 Seite 12 Page 12 Akdeniz Ormanları İşbirliği Ortaklığı (CPMF) (CPMF) Amaçlar: - Cezayir, Lübnan, Fas, Suriye, Tunus ve Türkiye ormanlarının ve bu ormanların sunduğu ekosistem hizmetlerinin, sürüdürülebilir yönetimi için politik çerçevenin iyileştirilmesi - Ortak kurum ve teşkilatlar arasında sinerji yakalanması Temel Bilgiler: - Ortaklık anlaşması 2010 da imzalanmış olup, 2012 itibariyle ortaklıkta 16 üye teşkilat yer almaktadır. - Üye teşkilatlar; devlet kurumları, sivil toplum ve araştırma sektörlerinden oluşmaktadır. - Ortak vizyon : Somut bölgesel işbirliği kurarak, iklim değişikliği kapsamında Akdeniz ormanlarının sürdürülebilir gelişimi Ortak mekanizmalar: - Yürütme Kurulu/ Yıllık Eylem Planı/İzleme Sistemi için planlanan katılımcı bir yöntemle ortakların başarılarının değerlendirilmesi

13 Seite 13 Page 13 Akdeniz Ormanları İşbirliği Ortaklığı (CPMF)

14 Seite 14 Page 14 Çok teşekkürler Thank you for your attention Shukran Lakum Danke R. Alexander Kastl & Ludwig Liagre Regional Project Silva Mediterranea – CPMF Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH B. P. 433, Rabat – Hassan, Maroc & &


"25.01.12 Seite 1 Page 1 25.01.12 Seite 1 “MENA Bölgesinde Ormancılık Politikalarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” Silva Mediterranea Bölgesel Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları