Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kapasite Geliştirme Çalıştayı Dr. Serap OĞUZ TANATAR Lefkoşa, 09 Kasım 2010 Project: EuropeAid/124745/D/SER/CY Roadway Safety Education & Campaigning TRAFİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kapasite Geliştirme Çalıştayı Dr. Serap OĞUZ TANATAR Lefkoşa, 09 Kasım 2010 Project: EuropeAid/124745/D/SER/CY Roadway Safety Education & Campaigning TRAFİK."— Sunum transkripti:

1 Kapasite Geliştirme Çalıştayı Dr. Serap OĞUZ TANATAR Lefkoşa, 09 Kasım 2010 Project: EuropeAid/124745/D/SER/CY Roadway Safety Education & Campaigning TRAFİK VE YOL GÜVENL İĞİ EĞİTİMİ & KAMPANYASI

2 Proje Genel Amaç: Kuzey Kıbrıs’ta trafik ve yol güvenliği konusunda kamuoyu ve paydaşlar nezdinde bilinç oluşturmak. Özel Amaçlar: •Trafik kazalarının nedenleri konusunda bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek. •Trafik kazalarını azaltmak için alınması gereken önlemler konusunda bilinç yaratmak. •Trafik ve yol güvenliğini iyileştirmeye yönelik etkin kampanyalar ve eğitim faaliyetleri yürütmek üzere Kuzey Kıbrıs’ta var olan kapasiteyi geliştirmek.

3 Proje Kapsamında Su ana kadar –Paydaşlarla toplantı ve çalıştay •Öncelik analizi •Riskli görülen gruplar •İletişim mecraları –Masa başı araştırması •Gazetelerden trafik kaza haberleri derlemeleri •Trafik kazalarına yönelik istatistik veri incelemeleri •Sürücü okulları ve ehliyet sistemine yönelik incelemeler •Yasa çalışmalarına yönelik incelemeler •Ilk öğretimde kullanılan müfredata yönelik incelemeler •Geçmişte hazırlanmış rapor, çıktı gibi yazılı verilerin incelenmesi •AB’de bu konu üzerine yapılmış çalışmalardan derlemeler –Birebir paydaş görüşmeleri –Saha araştırması – halkın gözüyle yol ve trafik kazaları –İletişim Stratejisi –Eğitim İhtiyaç Analizi –Basın toplantısı

4 Kapasite Geliştirme Kapsamı Hedefe ulaşmak için yapılması gerekenler HEDEF Sürdürülebilirlik adına yapılması gerekenler. Denetim Sinyalizasyon Güvenli Yol Bilinçlendirme Bilgilendirme Sinyalizasyon Yasama Veri Takibi Bu Projede Kapasite Geliştirme Kapsamı Denetim Sinyalizasyon Güvenli Yol Sinyalizasyon Yasama Veri Takibi Bilgilendirme Bilinçlendirme Bilgilendirme Bilinçlendirme Mevcut durum değerlendirmesi

5 Mevcut Durum Ortalama 15.72 yaş 2007’de İçişleri ve KADEM tarafından yapılmış çalışma

6 Trafik işaretleri ne kadar biliniyor?

7 Saha Çalışmasından

8 Mevcut Durum

9 Saha Çalışmasından

10 Mevcut Durum

11

12

13

14 Gündem

15 Tartışma Gündemi Kurumsal Sahiplenme ve İşbirliği a)Yol ve Trafik Kazalarında Ölüm, Yaralanma ve Ekonomik Kayıpları Kalıcı şekilde Minimuma indirmek Üzere Trafik Güvenliğine Yönelik bir Kültür Oluşturmak b)Bu amaca yönelik trafik ile ilgili düzenlemelerle ilgili yasama, bilgilendirme, eğitim, izleme/ uygulama seviyelerinde kamu kuruluşları, STK’lar ve özel sektörün de dahil olduğu süreçleri geliştirmek. Kurumsal Sahiplenme ve İşbirliği •Kurallar sisteminin iyileştirilmesi •Uyarı Sisteminin kurulumu •Bilinç ve eğitim faaliyetleri •Denetim faaliyetleri •Teşvik edici faaliyetler •Kolaylaştırma •Teşvik amaçlı bilgilendirme •Katılım ve istek uyandırıcı faaliyetler •Kuralları öğretici faaliyetler •Sonuç almaya yönelik teşvik •Kolaylaştırma Yayalara Yönelik Bilinçlendirme Sürücülere Yönelik Bilinçlendirme Kurumsal Sahiplenme ve İşbirliği Kamu seviyesinde: Yasama / Uygulama Denetim, Eğitim/ Bilgilendirme STK Seviyesinde: Bilgilendirme, Geri Bildirim Özel Sektör: Sosyal Sorumluluk finansmanı, Teşvik /Takip Üniversiteler: Konya yönelik araştırma, akademik değerlendirme ve geri bildirim Medya: Sürekli bilinçlendirme ve konuyu canlı tutma

16 Grup Çalışması: Trafik ve Yol Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Hedefler • Trafik ve Yol Güvenliğini Sağlamaya Yönelik – Bilinçlendirme ve Eğitim faaliyetleri açısından ölçülebilir hedefler nasıl konulmalıdır? – Bugune kadar hedef koyma açısından başarılı ve başarısız örnekler verebilir misiniz? – Temsil ettiğiniz kurumun konuyla ilgili hedefleri varsa belirtiniz.

17 TARTIŞMA: Bugune Kadar Yürütülen Kampanyalar • Temsil ettiginiz kurumlar tarafından yürütülen veya katılınan başarılı ve başarısız kampanya örnekleri veriniz. Başarılı buldugunuz ve bulmadıgınız noktaları aşağıdakiler açısından değerlendiriniz: – Hedeflerin net şekilde ölçülebilir göstergelerle tanımlanmış olması, – Hedef kitleye ulaşma, – Elde edilen ölçülebilir sonuçlar ve kampanya bütçesi açısından etkinlik, – Çarpan etkisi, kalıcılık, kurulu organizasyonel yapılar – Diğer paydaşlarla kurduğunuz işbirliklerinin etkinliği – Kayıtlar

18 ÖĞLE ARASI

19 Tartışma Gündemi Kurumsal Sahiplenme ve İşbirliği a)Yol ve Trafik Kazalarında Ölüm, Yaralanma ve Ekonomik Kayıpları Kalıcı şekilde Minimuma İndirmek Üzere Trafik Güvenliğine Yönelik bir Kültür Oluşturmak b)Bu amaca yönelik trafik ile ilgili düznelmelerle ilgili yasama, bilgilendirme, eğitim, izleme/ uygulama seviyelerinde kamu kuruluşları, STK’lar ve özel sektörün de dahil olduğu süreçleri geliştirmek. Kurumsal Sahiplenme ve İşbirliği •Kurallar sisteminin iyileştirilmesi •Uyarı Sisteminin kurulumu •Bilinç ve eğitim faaliyetleri •Denetim faaliyetleri •Teşvik edici faaliyetler •Kolaylaştırma •Teşvik amaçlı bilgilendirme •Katılım ve istek uyandırıcı faaliyetler •Kuralları öğretici faaliyetler •Sonuç almaya yönelik teşvik •Kolaylaştırma Yayalara Yönelik Bilinçlendirme Sürücülere Yönelik Bilinçlendirme Kurumsal Sahiplenme ve İşbirliği Kamu seviyesinde: Yasama / Uygulama Denetim, Eğitim/ Bilgilendirme STK Seviyesinde: Bilgilendirme, Geri Bildirim Özel Sektör: Sosyal Sorumluluk finansmanı, Teşvik /Takip Üniversiteler: Konya yönelik araştırma, akademik değerlendirme ve geri bildirim Medya: Sürekli bilinçlendirme ve konuyu canlı tutma • Kampanya ve Eğitim Personeli Yürütmek üzere uzmanlaşmış ekip •Geçmiş Tecrübelerden çıkarımlar için Kampanya Kayıtları •Trafik Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası Kaynakları ve Rehberleri •Geçmiş Aktivitlere yönelik veri tabanları Broşürler Program Planları İhtiyaç Analizleri Uzman Bilgileri Eğitim Programları Filmler, Finansman Kaynakları, vs.

20 Grup Çalışması: Geliştirmeye Açık Konular • Yürütülen kampanyalarda ve eğitim faaliyetlerinde geliştirmeye açık konular neler? • Neler, nasıl daha iyi yapılabilir? • Kurumsal katkılar ne olabilir?

21 Tartışma2: Kurumsal Süreçler • Eğitim ve Kampanya faaliyetleri açısından kurumunuzun operasyonel veya yönetsel süreci var mı? • Yeterli mi? • Hazırlanması veya geliştirilmesi gereken süreçler var mı? SÜREÇ: Hedeflerin, ölçülebilir çıktıların, kaynakların veya kaynak bulma yöntemlerinin, iş yapma şekillerinin, karar noktalarının, performans göstergelerinin, izleme metodunun yazılı tanımı

22 • Kampanya ve Eğitim Personeli Yürütmek üzere uzmanlaşmış ekip •Geçmiş Tecrübelerden çıkarımlar için Kampanya Kayıtları •Trafik Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası Kaynakları ve Rehberleri •Geçmiş Aktivitlere yönelik veri tabanları Broşürler Program Planları İhtiyaç Analizleri Uzman Bilgileri Eğitim Programları Filmler, Finansman Kaynakları, vs. Grup Çalışması – Değerlendirme

23 Öneriler – WB Country Guidelines for the Conduct of Road Safety Management Capacity… • Öneri 1: Kamuda yol ve trafik güvenliği faaliyetlerine önderlik etmek üzere lider bir kuruluş belirleyin • Öneri 2: Yol güvenliği ile ilgili problemi, politikaları, kurumsal yapıları ve kurulu kapasiteyi degerlendirin. • Öneri 3: Trafik ve Tol Güvenliği Stratejisi ve aksiyon Planını hazırlayın. • Öneri 4: Hedeflere yönelik gerekli mali ve insan kaynağını temin edin. • Öneri 5: Aksiyonları uygulamaya koyun. • Öneri 6: Yerel kapasite ve uluslar arası işbirliği imkanları ile pekiştirin.

24 Çalıştay Özeti • Önemli Noktalar

25 Teşekkür Ederiz………………… Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi ve Kampanyası


"Kapasite Geliştirme Çalıştayı Dr. Serap OĞUZ TANATAR Lefkoşa, 09 Kasım 2010 Project: EuropeAid/124745/D/SER/CY Roadway Safety Education & Campaigning TRAFİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları