Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü - ÇEM UNCCD 10 YILLIK STRATEJİSİ VE UEP UYUMLAŞTIRILMASI Erdoğan Özevren Çölleşme ile Mücadele Daire Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü - ÇEM UNCCD 10 YILLIK STRATEJİSİ VE UEP UYUMLAŞTIRILMASI Erdoğan Özevren Çölleşme ile Mücadele Daire Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü - ÇEM UNCCD 10 YILLIK STRATEJİSİ VE UEP UYUMLAŞTIRILMASI Erdoğan Özevren Çölleşme ile Mücadele Daire Başkanı

2 Bu sunumun kapsadığı konular 1.UNCCD 10 YILLIK STRATEJİK PLAN  VİZYON  STRATEJİK HEDEFLER VE BEKLENEN ETKİLER  MİSYON  OPERESYONEL HEDEFLER VE BEKLENEN ÇIKTILAR 2.ULUSAL EYLEM PROGRAMLARININ UYUMLAŞTIRILMASI NEDENLERİ 3.UEP-TR İLE 10 YILLIK STRATEJİNİN-UNCCD KARŞILAŞTIRLMASI 4.ULUSAL STRATEJİNİN HAZIRLANMASI VE EYLEM PROGRAMININ UYUMLAŞTIRILMASI

3 VİZYON Yoksulluğu azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla çölleşmede etkilenmiş arazilerdeki kuraklık etkilerini azaltmak çölleşme/arazi bozulmasını engelleyip geriye döndürmek için küresel bir ortaklık kurmaktır.

4 SH 1. Etkilenmiş Nüfusun Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi Beklenen Etkiler; – Alternatif geçim kaynakları, SAY – Sosyo/ekonomik ve çevresel kırılganlığı azaltmak Göstergeler; – Etkilenen insan sayısındaki düşüş, – Yoksulluk sınırı üzerindeki insan sayısındaki artış, – Beslenemeyen insan sayısında azalış

5 SH 2. Etkilenmiş Ekosistemlerinin Rehabilitasyonu Beklenen Etkiler; – Arazi verimliliği ve ekosistem ürün ve hizmetleri artırmak, – Kırılganlığın azaltmak, Göstergeler; – Etkilenen etkilenen alandaki azalma, – Verimlilikte artma,

6 SH.3 Küresel Faydalar Oluşturmak Beklenen Etki; – SAY, Çöl ile mücadele, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine ve bio-çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımına ve korunmasına katkıda bulunmak, Göstergeler; – Karbon stoğundaki artış, – Orman, tarım ve mera alanlarının sürdürülebilir yönetimi

7 SH.4 Ulusal ve Uluslararası Aktörler Arasında Etkili bir Ortaklık Oluşturarak Kaynakları Harekete Geçirmek Beklenen Etkiler; – Kaynaklar etkilenen ülkeler için harekete geçirildi, – Politika geliştirildi, Göstergeler; – Finansman çeşidi ve seviyesinde artış, – Kalkınma politikalarında çölleşme ile mücadeleye yer verilmiştir,

8 MİSYON Bilim ve teknolojide mükemmellik, kamuoyunu bilinçlendirme ve standart belirleme, kaynakların mobilizasyonu ile arazi bozulumunu tersine çeviren, kuraklığın etkilerini azaltan ulusal ve bölgesel politikaları, programları ve tedbirleri geliştirmeyi ve uygulamayı destekleyen ve dolayısıyla yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan küresel bir çerçeve sunmak.

9 Operasyonla Hedefler Savunuculuk, Bilinçlendirme ve Eğitim, Politik Çerçeve, Bilim, Teknoloji ve Bilgi, Kapasite Geliştirme, Finansman ve Teknoloji Transferi

10 Uyum için ihtiyaç esasları Amaç/Pratik 1.DLDD sürecinin dinamikleri 2.Değişen şartlar (GEG) 3.Strateji’nin talepleri 4.Eylemlerin etkilerini ölçebilmek 5.Etkili uygulamaya duyulan ihtiyaç Örnek olarak 1.Sözleşme 2.Strateji 3.COP9 Kararları

11 Eylem programlarının uyumu e 1.Eylem Programlarını oluşturmak için UNCCD Madde 9’dan 11’e: a) DLDD’yle mücadelede strateji için hayati önem taşımaktadır b) Devam eden katılımcı bir süreçle güncellenmelidir c) Değişen şartlara göre değişikliklere izin vermek d) Düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir 2. Strateji (Karar:3 COP 8), Paragraf: 5 & 45 sevk eder ve tanır: “Tarafların eylem planlarını uyumlaştırmaları” 3. Karar:2 COP 9 “Eylem planlarının Stratejiyle uyumu.”

12 NAP uyumunun başlatılması  Evrensel bir anketin tasarlanması  Uyum konusunda Sec/GM JWP, Karar.1 COP 9. A.V  Ulusal düzeyde UNDP’yle küresel işbirliği programı Karar.1 COP 9 Ek. IV  Uyum’a yardım için küresel bir programın tasarlanması  Uyum konusunda tatbikata katılmak  Bazı ülkelere yardım için Secretarya/GM’nin ilk uygulaması (appr.12 to 14)

13 Uyuma yardımcı olacak mekanizma

14 Uyuma ihtiyaç vardır çünkü: Sözleşmenin etkin uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu sadece NAP’ın etkin ve verimli uygulanmasıyla sağlanabilir. Bu şekilde elde edilecek özel hedefler varsa, bu hedeflere ulaşmak için belirli eylemleri ve bu başarıları ölçmek için ölçütler varsa saptayabiliriz, dolayısıyla da uyumun önemini. Sonuç

15 İlkelerin amacı  Strateji’nin beş operasyonel hedefini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlere öncelik veren NAP’leri ve uygulama süreçlerini uyumlaştırmaya yönelik bir araç olarak kullanılmak için  Beklenen sonuçlar  NAP’lar açıkça ulusal kalkınma öncelikleriyle özdeşleştirilmiş ve ilgili sektörel planlama, bütçeleme ve uygulama çerçevelerine dahil edilmiştir  NAP’ler SLM yaklaşımları ve uygulamalarının tanıtımı için entegre bir yatırım çerçevesinin oluşturulmasına yönelik önlemler alır.

16 İlgili ülkelerde NAP durumunun gerçekliği

17 Gerçek uyum süreci Ülkedeki NAP sürecinin durumuna bağlıdır Üç yol:  NAP’lerin hazırlanması ve sonuçlandırılması (gruplar 1 & 2)  Uygulamanın sınırlı veya durduğu yerlerde NAP’lerin revizyonu (grup 3)  Halihazırda uygulanan NAP’lerin Strateji’ye uyumu (grup 4)


"Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü - ÇEM UNCCD 10 YILLIK STRATEJİSİ VE UEP UYUMLAŞTIRILMASI Erdoğan Özevren Çölleşme ile Mücadele Daire Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları