Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN Ülkemizin etkin olduğu Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN Ülkemizin etkin olduğu Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin."— Sunum transkripti:

1 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN Ülkemizin etkin olduğu Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 10. Taraflar Konferansı (COP 10) Changwon, Gyeongnam/Kore’ de 10-21 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. UNCCD Sekreteryası COP 10’a hazırlık amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı’nı ve alt organlarının toplantılarını 12 – 14 Eylül 2011 tarihlerinde Almanya’nın Bonn kentinde düzenleyecektir.

2 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN Bu toplantılara Ek IV’e dahil 11 ülke ( Arnavutluk, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, İspanya ve Türkiye ) iştirak edecektir. Ülkemiz bu toplantılara yüksek düzeyde bir katılım gerçekleştirmektedir. Türkiye heyeti; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Sn.Hanifi Avcı başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısı Sn. İsmail Belen ve Uzman Yardımcısı M.Abdullah Yurtoğlu’ndan müteşekkildir.

3 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN TASLAK GÜNDEMİ 12 Eylül 2011 - Karşılama ve Resmi açılış. 1-Toplantı idarecilerinin seçimi, gündemin değerlendirilmesi ve kabulü. 2-Stratejik Hedefler 1,2,3’teki ilerlemeyi ölçmek için etki göstergeleri: a)Etki göstergelerinin alt kümelerinin etkin kullanımı için yöntem ve ana hatların çalışma durumunun değerlendirilmesi. b)UNCCD etki göstergelerinin düzeltilmesi için yinelenen sürecin durumu: Bilimsel eşdüzey değerlendirme ve pilot izleme deneyi. 3-İkinci UNCCD Bilimsel Konferans hazırlığı Çölleşmenin ekonomik değerlendirilmesi, sürdürülebilir arazi yönetimi ve kurak, yarı-kurak ve kuru yarı- nemli alanların direnci.

4 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN 4- UNCCD süreci için bilimsel tavsiye hükmü •Bilgi idare sistemi •STC’lerin görev ve sorumlulukları Tartışma: Sorular & cevaplar ve öneriler. 5-CRIC En iyi uygulamalar: - SLM teknolojisindeki en iyi uygulamalar -Fonlama ve kaynak seferberliğindeki en iyi uygulamalar -En iyi uygulamaların gözden geçirilmesi için planlanan

5 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN 6- Yinelemeli süreç ve raporlama işlemleri •Değerlendirme, performans ve etki göstergeleri, yöntemi ve raporlama işlemleri de dahil olmak üzere, uygulama ilgili yinelemeli sürecin gözden geçirilmesi. •SO 4 hakkında rapor •Resmi belgelerin ön analizi için ana esaslar Tartışma: Sorular & cevaplar ve öneriler

6 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN 13 Eylül 2011 7- Çok yıllık çalışma planları ve Sözleşme kurumlarının ve yan kuruluşlarının performansları. ( Strateji’nin operasyonel hedeflerinin performans göstergelerine karşı Sözleşmenin uygulanmasının değerlendirilmesi. •CST’nin dört yıllık çalışma planı •CRIC’in dört yıllık çalışma planı •GM’in dört yıllık çalışma planı •Sekreteryanın dört yıllık çalışma planı •JWP’nin çalışma planı

7 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN 8- Uygulamanın değerlendirilmesi •Uygulamanın değerlendirilmesi •Performans değerlendirmesi •Stratejinin orta dönem değerlendirmesi için kriterler ve usuller •COP 10 için CRIC 9 önerileri Tartışma: Sorular & cevaplar ve öneriler. 9- COP 10 ev sahibi ülke temsilcisi tarafından Changwon Girişiminin sunulması -Soru ve cevaplar

8 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN 10- Bölgesel Koordinasyon Mekanizmaları •Bölgesel öncelikler •İlgili bölgesel ve alt-bölgesel kuruluşlar ve diğer aktörler arasında sinerjiyi arttırmak. Tartışma: Sorular & cevaplar ve öneriler. 11- Özel sektör de dahil olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının akreditasyonu için revize edilmiş prosedürler.

9 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN 12- Evrensel Sorunlar Stratejinin uygulamasını geliştirmek için tematik konularda DLDD’ ye hitaben etkin çevre politikasını teşvik eden savunucu politika çerçeveleri taslağı. GEF ve ileriye dönük son gelişme Tartışma: Sorular & cevaplar ve öneriler

10 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN 14 Eylül 2011 13- 2012–2013 iki yıllık UNCCD öncelikleri 2012 -2013 seneleri için program ve bütçe 14- GM’in değerlendirmesi hakkındaki COP 9 Büro Raporu 15- 20 Eylül 2011 tarihindeki Yüksek Düzeyli Genel Kurul Toplantısı “ Çölleşme, toprak bozulması ve kuraklığı sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla mücadele bağlamında ele alma.”

11 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN 16- Başka Yöresel Sorunlar 17- COP, CRIC ve CST Bürolarının temsilcilerinin seçilmesi 18- Final raporu değerlendirmesi ve kabulü KAPANIŞ

12 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN Detaylı bölgesel çalışma programında yansıtılacak, Ek IV tarafları tarafından tanımlanan öncelikler ( 2012 – 2013 ) Alt program 1 – Müdafaa, bilinçlendirme ve eğitim Çölleşme / arazi bozulması ve kuraklık ile ilgili konuları layıkıyla ele alırken konuyla alakalı uluslararası, ulusal ve yerel süreçlerin ve katılımcılara etkili bir şekilde tesir etmek. Bölgesel / ulusal olaylar hakkında takvim hazırlığı ve güncelleştirilmesi.

13 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN Alt program 2 – Politika çerçevesi Çölleşme / arazi bozulması ile mücadele ve kuraklığın etkilerini azaltmak için çözümler öneren ortamların oluşturulmasını sağlamayı desteklemek için. •Ulusal kaynakların mevcudiyetine göre Eylem Programlarının UNCCD 10 Yıllık Stratejisine uygun hale getirmek. •Ulusal kaynakların mevcudiyetine göre NAP’ların hazırlığında ve Stratejiyle uyumunda güncelleme yapmak. •“Ek IV Alt-bölgesel ve Bölgesel Eylem Programı” hakkında arka plan bilgileri. •Bölgesel ve Alt-bölgesel Eylem’in geliştirilmesi için yol haritası. •RCU kuruluşu için seçeneklerin araştırılması.

14 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN Altprogram 3 – Bilim, teknoloji ve bilgi Çölleşme/arazi bozulması ve kuraklığın etkilerini azaltma ile alakalı bilimsel ve teknik bilgi konusunda küresel bir otorite olmak. •Bölgesel projeler için seçenekleri araştırmak •Kuzey Akdeniz koşullarına göre dizi etki göstergelerini uygulamak için prosedürler geliştirmek. Altprogram 4 – Kapasite geliştirme Çölleşme / arazi bozulumunu önlemek ve tersine çevirmek ve kuraklığın etkilerini hafifletmek için kapasite geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek ve hitap etmek. •Akdeniz havzasında bulunan gelişmekte olan etkilenmiş ülkelerin kapasite – geliştirmesine, Ek IV ülkelerinin ortak katkısını araştırma.

15 COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN Altprogram 5 – Finansman ve teknoloji transferi Etkilerini ve etkinliklerini arttırmak amacıyla ulusal, ikili ve çok taraflı mali ve teknolojik kaynakların hedeflenmesi ve koordinasyonunu seferber etme ve geliştirme. •Akdeniz’deki etkilenmiş ülkelere Ek IV üyelerinden yapılacak olan etkili teknoloji transferi için Ek IV’ün ortak stratejisini araştırmak.


"COP 10’a Hazırlık Amaçlı Kuzey Akdeniz Bölgesel İstişare Toplantısı -BONN Ülkemizin etkin olduğu Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları