Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrokardiyografi Dr. Caner KAYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrokardiyografi Dr. Caner KAYA."— Sunum transkripti:

1 Elektrokardiyografi Dr. Caner KAYA

2 1-GENEL BİLGİLER

3 Elektrokardiyografi nedir?
Kalbin elektriksel aktivitesinin grafik olarak kayıt edilmesidir. Adeta pencere gibi derivasyon denilen 12 kanaldan kalbin elektriksel aktivitesine bakılır

4 İleti sistemi 1

5 İleti sistemi 2

6 P Q R S T

7 Kalbin elektriksel aktivitesi nereden kaynaklanır.

8

9

10 EKG Kalp atımı için uyarı normalde sinoatrial düğümden (SA nodu)(pacemaker) başlar ve kalp kası içine yayılır (atiyumlara). Yayılan bu uyarı dalgasını kasılma takip eder. Bu arada uyarı atriyumlar ile ventriküller arasında bulunan atriyoventriküler düğüme (AV nodu) ulaşır ve burada geçici olarak bir duraklama olur. Daha sonra uyarı AV nodundan his hüzmesi ve purkinje sistemi aracılığıyla ventrikül kaslarına kadar geçer ve kasılma gerçekleşir.

11

12 EKG trasesinin bölümleri P dalgası: Atriumların depolarizasyonunu ifade eder. PR aralığı: Atriumların kasılma başlangıcından ventriküllerin kasılmasına kadar geçen süredir. PR segmenti: Atrium depolarizasyonunun sonundan ventriküllerin depolarzasyonuna kadar geçen süredir. Uyarının AV kavşaktan ventriküler iletim sistemine kadar geçen süreyi gösterir. İzoelektrik hattı temsil eder. Q dalgası: İntrventriküler septumun aktivasyonunu gösterir. R dalgası: Sol ventrikül depolarizasyonunu gösterir. S dalgası: Sağ ventrikül depolarizasyonunu gösterir. QRS: Ventriküllerin depolarizasyonunu ifade eder. ST segmenti: Ventriküllerde depolarizasyon bitip repolarizasyon başlayıncaya kadar geçen süreyi ifade eder. İzoelektrik hatta olması beklenir. J noktası: ST segmentinin başlangıç noktasını gösterir. T dalgası: Ventriküllerin repolarize olmasını ifade eder. QT aralığı: Ventrikül depolarizasyon ve repolarizasyon süresini ifade eder

13 EKG Çekerken Kağıt hızı 25 mm/sn olacak, hızlı(50 mm/sn gibi) olursa bradikardik, yavaş(12,5 mm/sn gibi) olursa taşikardik görülür. Amlitüd 1 mV 1 cm olacak şekilde olacak, daha çok olursa(20 mm/1 mV gibi) kalp hipertrofisi vs. patolojileri çağrıştırır Hastanın sırtüstü yatar pozisyonda, sakin olması titrememesi, EKG çekilirken hareket etmemesi gerekir. Titremeler ve hareket etmek artefaktlara sebep olur. EKG Elektrotlarının uygun pozisyonlara takılması ve elektrot-cilt arasının iyi jellenmesi gerekir.(Uygun pozisyonlarda olmayan elektrotlar kalbin uygun bölgeleri hakkında bilgi vermez. Takip edilmesi gereken hastalarda ciltte işaretlenerek aynı elektrodun hep aynı noktaya gelmesi sağlanmalıdır. Uzun ritim gereken hastalarda DII yada V1 uzun tutulmalıdır. Yorumlamanın uygun yapılabilmesi için here derivasyonda en az 3 atım alınmış olmalıdır.

14 Kağıt hızı 25mm/sn ise: Her Küçük yatay kare 1mm olup 0.4 sn’ye yani 40 milisaniyeye denk gelir 10 mm 1 mV olacak şekilde çekildiyse Her küçük dikey kare 1 mm olup 0.1 mV’a denk gelir

15 EKG Derivasyonları Birbirine dik iki planda toplam 3 tip EKG derivasyonu vardır a)-Horizontal planda: 1-Bipolar olanlar (DI, DII, DIII) 2-Augmente olanlar (AVR, AVL, AVF) b)-Frontal Planda: Prekordiyal olanlar (V1-6) Hastanelerde 12, alanda ise genellikle 3 lead (bipolar leadler) kullanılır. Yaşamı tehdit eden disritmilerin tanınması için 1 derivasyon yeterlidir En sık tercih edilen DII’dir, çünkü kalbin elektriksel aksıyla aynı yöndedir.

16 Elektrotları Nereye yapıştıralım?

17 Standart Derivasyonlar
DI : + Sol kola – Sağ kola DII : + Sağ kola – Sol bacağa DIII : + Sol kola – Sol bacağa bağlanır.

18 Augmente(yükseltilmiş) Derivasyonlar
aVL: + Elektrot Sol kola aVR: + Elektrot Sağ kola aVF: + Elektrot Sol bacağa - Elektrotlar merkeze(toprağa) bağlanır

19 Prekordiyal derivasyonlar
V1:Sağ 4. İCA’nın sternumla birleştiği yere V2:Sol 4. İCA’nın sternumla birleştiği yere V3:V2-4 arasına V4:MKH’ın 5. İCA’ı kestiği yere V5:Anterior aksillar hattın 5. İCA’ı kestiği yere V6:Mid aksiller hattın 5. İCA’ı kestiği yere yerleştirilir.

20 Harizontal Düzlem Vektörlerinin Yönü

21 EKG’den kalp hızı ölçümü
HIZ Genellikle ventriküler hız ölçülür. Eğer atrial ve ventriküler hız farklı ise her ikiside ölçülür. Bradikardi <60 normal 100> Taşikardi Hız hesaplanmasının birkaç yöntemi var

22 EKG Hız Hesaplanması En sık kullanılan yöntem Ritim düzensiz ise
R-R intervaline göre yapılan hız hesaplanması 300 / büyük kare sayısı 1500 / küçük kare sayısı Ritim düzensiz ise 15 tane büyük kare içindeki QRS’ler toplanarak 20 ile çarpılır Veya 6 atım arasındaki büyük kareler toplanıp 6’ya bölünür. Elde edilen sonuç 300’e bölünür.

23 Triplicate metodu (Düzenli ritimlerde kullanılır) 300 150 75 60 50

24 AKS Hesabı Kalbin ortalama elektriksel yönünü gösterir.
Ya Standart derivasyondaki iki derivasyon alınıp x ve y ekseninde negatif ve pozitif bileşenlerine ayrılarak ortalama vektör bulunur. Yada heksaksiyel sistem kullanılır.

25 Aksın yönünü bulma konusunda heksaksiyal sistem kullanılır
Aksın yönünü bulma konusunda heksaksiyal sistem kullanılır. Bu sistemde unipolar ve bipolar derivasyonların yönlerinden faydalanılır. DI’in yönü sağa doğrudur ve 0’ı ve aksi yönü ise ± 180 dereceyi temsil eder. D I’in böldüğü dairenin alt yarısı (+) açıları, üst yarısı ise ( - ) açıları oluşturur. DII ve DIII’ün yönleri (+) kadranda olmak üzere sırasıyla D I ile 60 ve 120 derecelik açı oluştururlar. aVF, DI ile 90 derece açı yapar ve yönü (+) kadrandadır. aVL ve aVF’nin yönleri ( - ) kadranda olup D I ile sırasıyla 30 ve 150 derecelik açı yapar.

26 Cabrera Dairesi

27 Bu sistemde D I ve aVF derivasyonlarındaki QRS defleksiyonların net yönüne bakılır. Net yönden kastedilen şudur: Bir derivasyonda R 13 mm ve S 5 mm olsun. Bunun net yönü + 8 mm’dir. Veya R 5 mm ve S 13 mm olsun. Bunun da net yönü -8 mm’dir. Sadece bu derivasyonların net yönüne bakarak aksın hangi çeyrek daire içinde yer aldığı kolaylıkla saptanabilir. Bunun örnekleri aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Bu aşamadan sonra tüm derivasyonlar gözden geçirilerek R ve S’in birbirine eşit veya çok yakın olan derivasyon bulunur. Aks, bu derivasyona dik olan derivasyon veya yakın olanıdır. Aşağıda bunun örneği görülmektedir. D I ve aVF’de net yön her ikisinde de (+) yönde olduğundan dolayı aks 0 ila +90 arasındaki çeyrek daire içinde olacaktır. aVL’de R ve S birbirine çok yakın olduğundan aks aVF’ye dik olmalıdır. Bunun sonucunda aksın +60 derece olduğu kolaylıkla söylenebilir.

28

29 Normal aks: +90 ile – 30 º arasındadır
Normal aks: ile – 30 º arasındadır. Sol aks deviasyonu: -30 ile -60 araındadır Sol ventrikül hipertrofisi Sol dal bloğu Sol ön hemiblok durumlarında görülür. Sağ aks deviasyonu: +90 ile +130 araındadır Sağ ventrikül hipertrofisi Sağ dal bloğunda görülür. İleri sol aks: 60 ile -90 araındadır. Sol ön hemiblok (endokardiyal yastık defekti, triküspit atrezisi) Sağ dal bloğu İleri sağ aks: +130 ile +150 araındadır. Sol post hemiblok İndetermine aks: -90 ile arasıdır.

30 Kalbin Elektriksel Pozisyonları
1-Horizontal kalp: arası aksı olan kalptir.Şişmanlarda 40 yaş üstü LVH’sı olanlarda görülür 2-Vertikal kalp: arası aks olup genç zayıf, uzun boylularda görülür. 3-İntermedier kalp: arası aksı olan kalptir. Normal erişkin ve gençlerde görülür. 4-Saggital kalp:Sı,Sıı,Sııı yada Sı,Qııı şeklinde görülür. Sağ ventrikül hipertrofisinin yada PE’nin bulgusu olabilir.

31 Kalbin Uzun Eksen Rotasyonları: Kalbin tepe-apeks hattında rotsyona uğramasıdır. Clockwise(saat yönünde):Prekordiyal R-S değişiminin V4’ten V5-6’ya doğru kaymasıdır. Sağ ventrikül hipertrofisi lehine bir bulgudur. Counterclockwise(saat yönünün tersine rotasyon):R-S değişiminin V3-2’ye doğru kaymasıdır. Sol ventrikül hipertrofisi lehine bir bulgudur.

32 NSR-EKG

33 2-Kalp Boşluk Hipertrofi ve Büyümeleri

34 Genel Bilgiler Atrial hipertrofi ile büyüme birbirinden ayırt edilemez. Bu yüzden atrial anomali büyüme ve hipertrofiden daha uygun bir terimdir.daha uygun P dalgası aVR’de mutlaka negatif’tir. Pozitif ise EKG yanlış çekilmiştir. P dalgasının ilk kısmı sağ atrial, ikinci kısmı sol atrial vektörce oluşturulur. P dalgası 2,5 mm’den yüksek ve uzun süreli olmaz. Sağ atrial anomaliler için DII,III,aVF derivasyonları uygundur. Sol atrial anomali için DII ve V1 derivasyonları uygundur.

35 Atriyal Hipertrofi Sağ atriyal hipertrofi Sol atriyal hipertrofi
Sıklıkla cor pulmonale ile birlikte olduğundan P pulmonalede denilir. Herhangi bir derivasyonda P dalgası amlitüdü 2,5 mm veya daha büyüktür. Süresi 0,10 saniyeyi geçmez. En iyi DII, III, aVF’te görülür. 1-PHT 2-T,TDY 3-AF Sol atriyal hipertrofi Sıklıkla Mitral kapak hast ile beraber olduğundan P mitrale denilir. P dalga süresi 0,10 saniyeden uzun ve çentiklidir. Amplüdüdü 2,5 mm’yi geçmez. V1’de bifazik terminal kısmıderin p dalgası görülür. Negatif dalganın derinliği ve genişliği 1 mm’den fazladır. 1-MD,MY 2-AF

36

37

38 RAG EKG

39 LAG EKG

40 LVH EKG

41 4-BLOKLAR

42 Sınıflama 1-Dal Blokları a)Sağ dal bloğu b)Sol dal bloğu
c)Sol anterior hemiblok d)Sol posterior hemiblok 2-Atrio-Ventriküler Bloklar a)1. derece A-V Blok b)2. derece A-V Blok b1) 2. derece Tip I Blok b2) 2. derece Tip II Blok c)3. derece A-V Blok(A-V Tam Blok)

43 İleti Sistemi

44 Dal Blokları İle İlgili Genel Bilgiler
İleti sisteminin ventriküler kısmı his demetini müteakiben iki dala ayrılır. Hemen arkasından sol dal ön ve arka fasiküle ayrılır. Dal bloğundan bahsedebilmek için öncelikle QRS’in normal süresi olan 0,10 saniyeden uzun olması gerekir(yan yol ileti kusurları hariç) QRS 0,10-0,12 sn ise inkomplet; 0,12 ve üzerinde ise komplet dal bloğundan bahsedilir. Dal blokları pekçok patoloji işaretçisi olabilecekleri gibi tamamen normal kişilerde de görülebilir. Dal bloğu ile birlikte başka bir dal bloğu yada A-V blok varsa bifasiküler; ek olarak bir A-V bir de Fasiküler bkol varsa trifasiküler bloktan bahsedilir ki bu hastalar A-V tam bloğa girmeye çok eğilimlidir.

45 Sağ Dal Bloğu RBBB QRS 0,10 saniyenin üzerinde olmalıdır.
V1, V2 gibi sağ ventrikülü iyi gösteren derivasyonlarda tavşan kulağı manzarası da denilen RSr’ yada rSR’ manzarasının olması DI, aVL ve V6 gibi sol ventrikülün lateralini gösteren derivasyonlarda Terminal S (geniş ve derin yay yapan S dalgası) olmasıdır. -Sağ ventrikül büyümesine neden olan patolojiler(TY,TD, PHT, Kr AC Patolojileri), sağ kalp MI’ı, Pulmoner emboli gibi nedenlerle olabileceği gibi % 10 normal kişilerde de görülebilir. -rSR’ şeklinde ise Willson Tipi RBB’de denilir.

46 DI V1

47 RBB EKG

48 Sol Dal Bloğu -Sol dal bloğunun varlığı daha sıklıkla kardiyak hastalığı gösterir. -Özellikle iskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon, aort stenozu ve fibröz dejenarasyonda sol dal bloğuna rastlanır. Ek olarak konjestif ve hipertrofik kardiomyopati, myokardit, romatizmal kalp hastalıkları ve kardiyak cerrahi sonrasında da görülebilir. Ek kriter olması durumunda yeni gelişen sol dal bloğu Akut MI göstergesidir. -Sol dal bloğu kriterleri; QRS’in süresi 0.12 sn’den uzundur V5 ve V6 derivasyonlarında septal q dalgası kaybolmuştur Özellikle V5, V6, DI ve aVL gibi sol ventrikülü iyi gösteren derivasyonlarda QRS kompleksinde çentiklenme yada monofazik geniş R dalgası izlenir ST segment ve T dalgası değişikliklerine sık rastlanır V1-3’te sıklıkla derin S dalga paterni izlenir

49 DI VI

50 LBB EKG

51 LBB EKG

52 WPW Tip-B EKG

53 A-V Bloklar Derece A-V Blok:Normalde PR aralığı 0, sn arasındadır. Bu aralığı geçmesi 1. derece A-V blok’tur. Derece A-V Blok: Bazı atrial iletim ventriküle ulaşırken bazıları ulaşmaz. 2 tipi vardır. Tip-1: PR aralığı giderek uzar en sonunda bir ileti iletilemez. Siklus yeniden başlayarak aynı şekilde uzamaya devam eder. Tip-2: PR aralığı uzamadan bazı atımlar ventriküle iletilemez. Bu iletilememe düzenli olabileceği gibi(2:1 3:1 4:1 gibi) düzensiz de olabilir. Derece A-V Blok:Ventriüllere hiçbir atrial uyarı geçmemekte, ventriküller kendi başına atriumlar kendi başına(bağımsız olarak) uyarı çıkarmaktadır. Ventriküler atımlar geniş QRS’lidir. RR araları kendi içinde PP araları da kendi içinde düzenlidir.

54

55

56 2:1 Geçişli AV Blok-EKG

57

58 4-EKG’DE İSKEMİ-NEKROZ

59 Genel Bilgiler Ventrikül duvarının iskemisi T, ST ve QRS’teki değişikliklerden; atrial iskemik değişiklikler ise P dalgası ve P-R segmentinden bakılır. İskemi öncelikle repolarizasyonu bozduğundan ilk iskemik değişiklik T dalgası ve ST segmentinde oluşur. Her ST-T değişikliği iskemiyi göstermez. Bunun için iskemik kriterle uygun olmasına bakılır. Normalde V1’den V6’ya doğru giderek R dalga amplütüdü artar S dalgasınınki azalır. Bu artışın olmaması geçirilmiş bir MI’ı düşündürür. Normalde Q dalgası DI, aVL, V5-6’da vardır. 1 mm’den dar ve kısadır. Q’nün 1 mm’den geniş ve/veya yüksek olması yada kendi R dalgasının ¼’ünden daha derin olması geçirilmiş MI lehine düşünülür.

60 EKG’de Hangi Derivasyon Kalbin Hangi Bölgesini Gösterir?
Yüksek Laeral Anterior Anteroseptal V1-3, V4 Anteroapikal V4-5, V3 Anterolateral V5-6, V4 İnferior

61 MI’ın EKG’sine Göre Sınıflandırması
ST Segment Elevasyonlu MI: ST segment elevasyonu vardır. Dolayısı ile epikarda kadar yaygındır. ST Segment Elevasyonlu Olmayan MI: ST segement elevasyonu yoktur. Subendokardiyal MI’da denir. Yeni Gelişen Sol Dal Bloklu MI: Başka bir kriter varlığında yeni gelişen sol dal bloğu MI olarak kabul edilir ve tedavisi ST segment elevasyonlu MI’a benzer. Not: Eskiden kullanılan Q MI kronik evrede EKG’de Q dalgası bulunması;Non-Q MI ise kronik evrede EKG’de Q dalgasının bulunmaması olarak sınıflandırılırdı. Ancak son zamanlarda bu sınıflama kullanılmamaktadır.

62 MI Miyokardda 3 tipte lezyon görülür. Bu lezyonların her birisine özel EKG değişikleri görülür. İskemi: Yetersiz perfüzyon nedeni ile oluşur. Yeterli kan sağlanınca yada perfüzyon istemi azalınca geri döner. Sub endokardial T negatifliği olarak subepikardiyal T Sivrileşmesi ve yükselmesi şeklinde görülür. Zararlanma=İnjuri: Dokunun zarar görmesi olup yeterli perfüzyon sağlanırsa lezyon geri dönüşümlüdür. EKG’de Subendokardiyal injuri ST depresyonu, subepikardiyal injuri ST elevasyonu olarak görülür. Nekroz: Bu bölgede yeni nekroz yada skar olduğundan elektrik aktivitesi görülmez. Bunun yerine karşısındaki septuma ait dalga yani Q dalgası abartılı olarak görülür. Ayrıca QRS voltajı total elektriksel kuvvet azaldığı için azalır.

63 MI’da 3 lezyon birlikte İskemi İnjuri Nekroz KALP

64

65 MI Evreleri EKG bulguları olarak MI’ın 4 evresi vardır
Hiperakut MI: Klinikte her zaman saptanamaz. St segmentinin içbükey şekli kaybolur. ST düzleşir. T amplütüdü artar ve T genişler. İskemi düzelirse tamamen normale döner. Akut MI: ST segmenti MI direkt gören derivasyonlarda yükselir. Tersten gören derivasyonlarda çöker(resiprokal çökme). İskemi düzelirse bulgular hemen tamamen geri döner. Subakut=Yerleşik=Yaşı belirlenemeyen MI:ST akut döneme göre daha az yüksek, Patolojik Q mevcut, T negatifleşmiştir. Burada iskeminin düzelmesi çok az işe yarar. Kronik MI=Eski MI:İskeminin düzelmesi işe yaramaz. PatolojiQ, R kaybı yada küçülmesi ile karakterizedir

66 MI’ın Evreleri

67 Akut İNF MI-EKG

68 Akut Yaygın Ön Duvar MI-EKG

69 Akut Ant-Post MI-EKG

70 Akut Sol Dal Bloklu MI-EKG

71 Geç İnf MI EKG

72 USAP-NSTEMİ EKG özellikleri aynıdır.
Her iki durumda da ST depresyonu, bazan T düzleşmesi ve negatifliği bulunur.

73 USAP-NSTEMİ

74 5-EKG’de Ritim Bozuklukları

75 Ritim Bozuklukları DİSRİTMİ; kalbin normal elektriksel ritminden olan sapmalara denir ARİTMİ; kalbin elektriksel aktivitesinin olmamasıdır Disritmi nedenleri; Miyokardiyal hasar, OSS bozukluğu, KMP’ler, hipoksi, asidoz, elektrolit bzk, ilaçlar, hipotermi, idiopatik olaylar

76 Aritmilerin Oluşumu

77 EKG Ritim Bozuklukları
Sinüs ritimleri Atrial disritmiler AV junctional ritim ve AV bloklar Ventriküler ritimler ve dal blokları

78 Genel bilgiler Atrial ve AV nodal aritmiler ventrikül içinde dal bloğu olmadıkça dar QRS’li(<0,10 sn)dir. Ventriküler aritmiler her zaman geniş QRS’lidir. Hızlanmadıkça sinüzal ritim /dak; AV nodal 40-60/dk arasında; His hüzmesi altında <40/dk’dır.

79 Sinüs Ritimleri Normal sinüs ritmi Sinüs bradikardisi
Sinüs taşikardisi Sinüs aritmisi Sinüs arresti

80 Normal Sinüs Ritmi EKG özellikleri;
Belirgin olarak izlenebilen P dalgaları olmalı P dalgalarının morfolojileri aynı olmalı Her P dalgasını bir QRS kompleksi takip etmeli QRS komplekslerinin hızı sabit olmalı PR intervali normal olmalı PR intervali sabit olmalı P dalga hızı arasında olmalı

81 NSR-EKG

82 Sinüs Bradikardisi Sinüs nodundan çıkan uyarılar dakikada 60'ın altındadır. EKG özellikleri; Hız : 40-60/dakika Ritim : Düzenli P dalgası : Büyüklük ve şekli normal P-R aralığı : Normal QRS : Normal

83 Sinüs Taşikardisi Sinüs nodundan çıkan uyarılar dakikada 100'den fazladır. EKG özellikleri; Hız : /dakika Ritim : Düzenli P dalgası : Büyüklük ve şekli normal P-R Aralığı : Normal QRS : Normal

84 Sinüs Aritmisi Sinüs nodundan çıkan uyarılar düzensizdir.
Düzensizlik sıklıkla inspiryum ve ekspiryum nedeniyledir. EKG Özellikleri; Hız : Genellikle normal (60-100/dakika) Ritim : En kısa ve en uzun R-R intervalleri arasında 0.12 saniye veya daha fazla bir fark vardır ve düzensizdir. P dalgası : Büyüklük ve şekli normal P-R aralığı : Normal QRS : Normal

85 Sinüs Arresti Sinüs nodu bir impuls başlatamadığı zaman oluşur.
Bir veya daha fazla kardiyak siklus için tüm P – QRS - T sırası yoktur. P-P aralığında bozulma meydana gelir. P – QRS - T sırasının yokluğunda bir duraklama meydana gelir.

86 Atrial Aritmiler Premature atrial kontraksiyon
İletilememiş premature atrial kontraksiyon Atrial taşikardi Atrial flutter Atrial fibrilasyon Wandering atrial pacemaker Preeksitasyon sendromları

87 Premature Atrial Kontraksiyon
Ektopik bir atrial odaktan kaynaklanır. Normal bir sinüs ritmi varlığında görülür. QRS kompleksine eşlik eden erken, anormal P dalgası ve bunu takip eden bir duraklama bulunur. EKG özellikleri; Hız : Genellikle normal (60-100/dakika) Ritim : Düzensiz; PAK'u takip eden duraklamadan dolayıdır. Bu duraklama (pause) genellikle tam değildir. P dalgası : Prematürdür ve sinüs P dalgasından farklıdır. P-R aralığı : Normal, uzun yada kısa olabilir. QRS : Genellikle normal; eğer impuls aberran bir yoldan iletilmişse geniştir.

88 Atrial Taşikardi Birbirini takip eden üç veya daha fazla atrial ektopik atım atrial taşikardiyi oluşturur. Atrial impulslar AV nodda bloke olursa ventriküllere iletilemez. Bu ritim bloklu atrial taşikardi olarak adlandırılır. EKG özellikleri; Hız : Atrial hız atım/dk, ventriküler hız atım/dk’dır (AV blok varsa daha yavaş). Ritim : Düzenli P dalgası :Anormal (P dalgalarının tanımlanması sıklıkla zordur) P-R aralığı : Genellikle ölçülemez (Çünkü P dalgaları gizlenmiştir) QRS : Genellikle normal fakat aberran ileti varsa geniş olabilir.

89 Atrial Flutter Hızlı düzenli bir atrial bir güzergahta sürekli dönen bir iletiden kaynaklanır. Atrial kaslar bu hızlı stimülasyona flutter veya F dalgaları olarak isimlendirilen testere dişi görünümlü atrial defleksiyon ortaya çıkararak cevap verir. İzoelektirik hat kaybolmuştur. EKG özellikleri; Hız : Atrial hız iken, ventriküler hız değişkendir. Ritim : Düzenli fakat AV iletim oranı değişirse düzensiz olabilir. P dalgası : Her QRS kompleksi öncesinde iki, üç, dört veya daha fazla F dalgaları bulunur. P-R aralığı : Ölçülmesi gerekli değildir. QRS : Normal Açıklama : Atrial impulsların yalnızca yarısı, üçte biri veya dörtte biri AV nod yoluyla ventriküllere iletilir. Ortaya çıkan ritim 2:1, 3:1 veya 4:1 AV bloklu atrial flutter olarak adlandırılır. Eğer iletim oranı değişkense ritim değişken AV bloklu atrial flutter olarak adlandırılır. Karotis sinüs masajı blok derecesini arttırarak tanıyı kolaylaştırır.

90

91 Atrial Fibrilasyon Ektopik bir atrial odaktan hızlı, düzensiz, kaotik bir atım olduğu zaman meydana gelir. Genellikle prematür atrial kontraksiyon tarafından presipite edilir. Atrial fibrilasyon dalgalı, düzensiz bir izoelektirik hatla beraber tümüyle düzensiz bir ventriküler hızla karakterizedir. EKG özellikleri; Hız : Atrial hız 400 veya daha fazla (ölçülemez), ventriküler hız değişkendir. Ritim : Tam olarak düzensiz P dalgası : P dalgaları yerine f denilen fibrilasyon dalgaları olarak isimlendirilen düzensiz, dalgalı defleksiyonlar vardır. P-R aralığı : Ölçülemez QRS : Normal (0.10 saniye veya daha az)

92

93 AF Ventrikül hızına göre;
Normal ventrikül geçiş hızlı AF:HR arası Hızlı ventrikül geçiş hızlı AF:HR>100 Yavaş ventrikül geçiş hızlı AF:HR<60 AF Dalga büyüklüğüne göre; İnce dalgalı AF Kaba dalgalı AF olarak sınıflandırılır.

94 Hızlı Vent Geçişlşi AF-EKG

95 Hızlı Vent Geçişli ve Sol Dal Bloklu AF-EKG

96 AV JUNCTIONAL RİTİM Junctional ritim Akselere junctional ritim
Junctional taşikardi

97 Junctional Ritim SA nodun baskılanması nedeniyle AV nodda bir odak pacemaker olarak SA nodun yerini alır. P dalgaları QRS kompleksinden hemen önce ya da ondan sonra gelir veya içinde gizlidir. Sıklıkla escape (kaçak) bir ritim olarak ortaya çıkar. EKG özellikleri; Hız : 40-60/dakika Ritim : Düzenli P dalgası : Atriuma retrograd ileti ile gönderilir ve pozitif derivasyonlarda negatif, negatif derivasyonlarda pozitiftir. P-R aralığı : Kısa (0.10 saniye veya daha az) QRS : Normal (0.10 saniye veya daha az)

98

99 Akselere Junctional Ritim
Sıklıkla aşırı digital alımı nedeniyle AV nod içinde artmış otomatisiteden kaynaklanır. EKG özellikleri; Hız : /dakika Ritim : Düzenli P dalgası : Atriuma retrograd gönderilir ve pozitif derivasyonlarda negatif, negatif derivasyonlarda pozitiftir P-R aralığı : Kısa (0.10 saniye veya daha az) QRS : Normal (0.10 saniye veya daha az)

100

101 VENTRİKÜLER RİTİMLER ve DAL BLOKLARI
İdioventriküler ritim Akselere ventriküler ritim Prematür ventriküler kontraksiyon Ventriküler taşikardi Ventriküler fibrilasyon Asistoli Dal bloğu; sağ-sol dal blokları

102 İdioventriküler Ritim
Ventriküler ektopik bir odak uyarıları idioventriküler hızda yolladığı zaman oluşur. Sıklıkla total kalp bloğu ile birlikte görülür. EKG özellikleri; Hız : atım/dakika Ritim : Düzenli P dalgası : Yoktur P-R aralığı : Ölçülemez QRS : Geniş (0.12 saniye veya daha fazla)

103

104

105 Erken Ventriküler Vuru
Ventriküllerin birindeki irritabıl bir odaktan kaynaklanır. Ventriküler aritmilerin en sık görülen tipidir. Sıklıkla iskemiye sekonder miyokardiyal irritabilitenin göstergesidir. Ritim P dalgası ile ilişkisi olmayan prematür, geniş veya çentikli QRS ile karakterizedir. T dalgası esas QRS defleksiyonunun tam tersi yönündedir ve atımı kompansatuar pause takip eder. Sinüs atımlarının düzenliliğini bozmaz.

106 Erken Ventriküler Vuru
EKG özellikleri; Hız : Değişkendir, her hangi bir ritim ile oluşabilir. Ritim : Prematür atımı takiben oluşan pauseden dolayı düzensizdir. P dalgası : Prematür ventriküler kontraksiyon ile ilişkili P dalgası yoktur. P-R aralığı : Ölçülemez QRS : Geniş veya çentikli (T dalgası QRS’ in tam tersi yönündedir)

107 Erken Ventriküler Vuru
Prespitan Faktörler Kahve Sigara Uyku eksikliği Patolojik

108 Erken Ventriküler Vuru
Normal EKG Preventriküler Kontraksiyonlar

109 Ventriküler Prematüre Atım-EKG

110 VES-EKG

111 Ventriküler Taşikardi (VT)
Ektopik bir ventriküler odaktan hızlı uyarılar nedeniyledir. Genellikle erken ventriküler vuru ile tetiklenir. Seri olarak birbirini takip eden 3 veya daha fazla geniş QRS kompleksleri tarafından oluşturulan hızlı ve düzenli bir ritimdir. 30 saniyeden kısa sürerse nonsustained(devamsız), uzun sürerse sustained(devamlı) VT denir. Monomorfik yada polimorfik olabilir.

112 VT tanı kriterleri QRS süresinin 0,12 saniyeden uzun olması
Kapture, A-V Dissasiyasyon veya füzyon olması V1-6’da aynı yönlü(- yada +) QRS’ler V1-6’nın tamamında RS kompleksinin olmaması Herhangi bir RS olan derivasyonda R başlangıcından S’in en derin olduğu yere kadar olan sürenin 0,1 saniyeden uzu olması Ritmin başlangıç yerinde NSR’nin görülmesi NSR’li EKG’de VT kabul edilen QRS’lere benzer ekstra atımların olması QRS süresinin 0.16 sn’den uzun olması durumunda ritim VT kabul edilir.

113 Monomorfik VT-EKG

114 Monomorfik VT-EKG

115 VT-EKG

116 Polimorfik VT-EKG

117 Torsade De Pointes Hızı yaklaşın olan sarmal şeklindeki aritmidir

118 Ventriküler Fibrilasyon (VF)
Ventriküllerde sıra dışı bir elektriksel odak hakim hale gelir. Hız o kadar yüksektir ki kas lifleri kasılamaz, organize olmayan kaotik bir şekilde seğirirler. Ritim çoğu zaman erken ventriküler vuru veya VT tarafından tetiklenir. EKG özellikleri; Hız, ritim ve PQRST parametreleri ölçülemez (ölçülebilir dalga şekillerinin yokluğundan dolayı) EKG trasesi ventriküllerin titremesini gösteren, yüksekliği, genişliği ve şekli değişen, devamlı, hızlı, kaotik ve tamamen irregüler dalga defleksiyonları ile karakterizedir. Kaba dalgalı: Defibrilasyona daha iyi yanıt verir İnce dalgalı: Defirilasyona daha kötü yanıt verir

119 VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
Normal EKG Ventriküler Fibrilasyon

120 Kaba ve İnce Dalgalı VF-EKG

121 VF-EKG

122 Asistoli Miyokardiumun elektriksel aktivitesi yoktur. EKG özellikleri;
Dalga defleksiyonları yoktur EKG'de düz bir çizgi görülür.

123

124 6-DİĞER EKG PATOLOJİLERİ

125 Ventriküler PACE

126 Perikardiyal Efüzyon-EKG Elektriksel Alternans

127 Uzun QT Romano-Ward Sendromu-EKG
Normalde 0,35-0,45 sn olan QT mesafesinde uzama ile karakterizedir.

128 Sivri ve amplütüdü yüksek T P Dalgasında silinme QRS’te genişleme
Hiperkalemi-EKG Sivri ve amplütüdü yüksek T P Dalgasında silinme QRS’te genişleme

129 Hipokalemi-EKG Düzleşen T dalgaları Belirgin U dalgası
Belirgin P dalgası


"Elektrokardiyografi Dr. Caner KAYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları