Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ"— Sunum transkripti:

1 ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ
EĞİTİCİ EĞİTİMİ 1

2 Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi
Tüm nabızsız kardiyak arrest kurbanlarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel Aktivite (Şoklanamaz) Asistoli (Şoklanamaz) Bradikardi Algoritmi Taşikardi Algoritmi

3 Nabızsız Arrest TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver
Monitöre veya defibrilatöre bağla Ritim kontrolü

4 Kardiyak Arrest Ritim kontrolü Ritim kontrolü ŞOKLANMAZ ŞOKLANIR
VF/ nVT ŞOKLANMAZ NEA, ASİSTOL KPR 30:2 2 dk 1 şok J bifazik 360 J monofazik KPR sırasında Elektrotların kontrolü Hava/iv yolu aç, O2 ver Havayolu açıklığı sağlanırken masaja ara verme 3-5 dk da bir adrenalin NEA(hız<60/dak) ve Asistolide Ritim kontrolü KPR sırasında hızlı ve güçlü bas (100/dak) Göğüs kafesinin tamamen geri dönmesine izin ver 30 kompresyon: 2 soluk, 5 tur = 2 dakika Hasta entübe edildikten sonra solunum sayısı 8-10/dak Her 2 dakikada masaj yapan değişsin

5 Ventriküler Fibrilasyon

6 Ventriküler Taşikardi

7 VTVF

8 VF-NVT devam ediyorsa VF-NVT VF-NVT Adrenalin 1mg iv
Her 3-5 dak da bir 2. Şok 2 Dak KPR Ritim kontrolü VF-NVT Amiodaron 300 mg iv Magnezyum 1-2 gr (Torsades için) Ritim kontrolü 2 Dak KPR 3.şok VF-NVT İlk basamağa dön

9 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)
Palpe edilen bir nabız olmamasına rağmen monitörde idiyoventriküler, bradiasistolik ritimler görülmesi NEA olarak tanımlanır. Asistoli algoritmasına benzer şekilde tedavi edilir.

10 Geri döndürülebilir nedenler 6H-6T
Hipovolemi Hipoksi Hipo-hiperkalemi Hipotermi Hidrojen iyonu(asidoz) Hipoglisemi Tans.pnömotoraks Tamponad Toksinler Tromboz koroner Tromboz pulmoner Travma

11 ASİSTOLİ NEA

12 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)
Adrenalin 1mg Her 3-5 dak da bir KPR ye başla Ritim Asistoli-NEA 2 dak KPR Ritim kontrolü Asistoli NEA VF-VT KPR’ye devam VF-NVT Algoritması

13 Bradikardi algoritması
Bradikardi, kalp hızının <60 atım/dk olması olarak tanımlanır. Ancak “rölatif ya da kesin” bradikardi <40 atım/dk olarak sınıflama yapılması hastanın hemodinamik durumunun uygun olmayan şekilde yavaş olduğunda yararlıdır. Bradikardinin belirlenmesinde ilk basamak hastanın stabil olup olmadığıdır.

14 Bradikardi algoritması
Stabil olmayan hastada; Düşük CO gösteren bulgular terleme soğuk soluk şuur bozukluğu hipotansiyon Kalp yetmezliği Ciddi iskemik göğüs ağrısı

15

16 Atriyoventriküler tam blok
19

17 Bradikardi (Yetişkin))
Havayolu aç ve solunumu sağla O2 ver Monitör/Defibrilatör bağla Damaryolunu aç Hemodinamik stabilitenin sağlanamadığı düşük kalp hızları Bunlardan en az bir tanesi var mı ? Sistolik KB < 90 mmHg Kalp atım hızı < 40 atım / dak KB bozan ventriküler aritmi Kalp yetersizliği Bilinç düzeyinin azalması Göğüs ağrısı Solunum sıkıntısı Evet Hayır Atropin 0.5-1 mg IV yeterli cevap? Hayır Asistoli riski var mı ? Önceden asistoli hikayesi Möbitz Tip II AV blok Total kalp bloğu + geniş QRS Ventriküler duraklama > 3 sn Pacemaker hazırlığı Atropin 0,5mg IV en fazla 3mg olacak şekilde tekrar Adrenalin 2-10 mcg/dak Dopamin 2-20 mcg/kg/dak Evet Hayır Altta yatan sebepleri araştır Uzman konsültasyonu

18 Taşikardi algoritması
Advers belirti Bir çok disritminin uygun tedavisini, advers belirti ve semptomların var olup olmaması belirler. Düşük kardiyak debinin klinik bulguları: Solukluk, terleme, soğuk ve nemli ekstremiteler (artmış sempatik aktivite) Bilinç bozukluğu (azalmış serebral kan akımı) Hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mmHg)

19 Taşikardi algoritması
Koroner kan akımı başlıca diastol sırasında gerçekleşir. Çok yüksek kalp hızlarında diastol kısalacağından koroner kan akımı azalarak miyokard iskemisine neden olur. Geniş kompleks taşikardiler, dar kompleks taşikardilere göre kalp tarafından daha az tolere edilirler.

20

21

22

23

24 Normal sinus ritmi sağlandı mı? Sinüs ritmindeki 12 kanal EKG kaydı
Taşikardi (Yetişkin) ABC’nin desteklenmesi: Oksijen verilmesi; damar yolunun açılması Ritim monitörizasyonu, KB, SpO2 Yapılabiliyorsa 12 kanal EKG kaydı Geriye dönebilen sebeplerin tanısı ve tedavisi (ör. elektrolit bozulukları) Hasta stabil mi? Stabil olmayan hastanın bulguları: 1. Bilinç düzeyinin azalması 2. Göğüs ağrısı 3. Sistolik KB < 90 mmHg 4. Kalp yetersizliği (Semptomlar kalp hızı >150 vuru / dk iken ortaya çıkması) Kardiyoversiyon (Senkronize) İv yol aç Sedasyon ve analjezi ile uygula Stabil değil Stabil QRS Geniş (> 0.12 sn) Dar (< 0.12 sn) QRS düzenli mi? Ritim düzenli mi ? Düzenli Düzensiz Düzensiz Düzenli Vagal manevraları uygula IV Adenozin 6 mg; başarısız ise 12 mg uygula→12 mg uygula. Ritim dönmez ise atrial flatter,atriyal taşikardi.hızı kır: Diltiazem veya B bloker ile hızın kırılması Ritim muhtemel Atriyal fibrilasyon, MAT,atriyal taşikardi Kalp hızı kontrolü: Diltiazem veya B bloker Torsades de pointes ise; Magnesium 2 g/5 dak Aberan iletili AF ise B bloker veya diltiazem WPW+AF ise Amiodaron 150 mg VT veya tanımlanamayan bir riitm):Amiodaron 150 mg IV/ >10 dak. Aberan iletili SVT düşünülüyor ise: Adenosine 6 mg Senkronize kardiyoversiyon hazırlığı Hayır Normal sinus ritmi sağlandı mı? Evet Uzman konsültasyonu Sinüs ritmindeki 12 kanal EKG kaydı

25 Taşikardi algoritması
Adenozin doz:6 mg iv bolus→ritim dönmez ise 2 kere 12 mg tekrar B Bloker doz: Metaprolol 5mg iv 5 dak bir total doz 15mg Esmolol 0.05 mg/kg/dak Kalsiyum kanal blokeri doz: Diltiazem 0.25mg/kg→0.35mg/kg Verapamil 5mg dak bir total doz 20 mg

26 Taşikardi algoritması
Amiodaron 150 mg iv→total doz 2.2gr/gün Mg 1-2 gr iv 20 dak

27 TEŞEKKÜRLER


"ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları