Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest kurbanlarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): –Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest kurbanlarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): –Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest kurbanlarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): –Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) –Nabızsız Elektriksel Aktivite (Şoklanamaz) –Asistoli (Şoklanamaz) Bradikardi Algoritmi Taşikardi Algoritmi

3 3 Nabızsız Arrest TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O 2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla Ritim kontrolüRitim kontrolü

4 4 Kardiyak Arrest ŞOKLANIR VF/ nVT ŞOKLANIR VF/ nVT ŞOKLANMAZ NEA, ASİSTOL ŞOKLANMAZ KPR 30:2 2 dk KPR 30:2 2 dk 1 şok 150-200J bifazik 360 J monofazik KPR sırasında KPR sırasında Elektrotların kontrolü Elektrotların kontrolü Hava/iv yolu aç, O 2 ver Hava/iv yolu aç, O 2 ver Havayolu açıklığı sağlanırken masaja ara verme Havayolu açıklığı sağlanırken masaja ara verme 3-5 dk da bir adrenalin 3-5 dk da bir adrenalin NEA(hız<60/dak) veNEA(hız<60/dak) veAsistolide KPR sırasında hızlı ve güçlü bas (100/dak) ğ Göğüs kafesinin tamamen geri dönmesine izin ver 30 kompresyon: 2 soluk, 5 tur = 2 dakika Hasta entübe edildikten sonra solunum sayısı 8-10/dak ğ Her 2 dakikada masaj yapan değişsin Ritim kontrolü

5 5 Ventriküler Fibrilasyon

6 6 Ventriküler Taşikardi

7 7 VT  VF

8 8 VF-NVT devam ediyorsa 2. Şok2 Dak KPR Adrenalin 1mg iv Her 3-5 dak da bir Ritim kontrolü 3.şok 2 Dak KPR Amiodaron 300 mg iv Magnezyum 1-2 gr (Torsades için) Ritim kontrolü İlk basamağa dön VF-NVT

9 9 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz) Palpe edilen bir nabız olmamasına rağmen monitörde idiyoventriküler, bradiasistolik ritimler görülmesi NEA olarak tanımlanır. Asistoli algoritmasına benzer şekilde tedavi edilir.

10 10 Geri döndürülebilir nedenler 6H-6T HipovolemiHipoksiHipo-hiperkalemiHipotermi Hidrojen iyonu(asidoz) HipoglisemiTans.pnömotoraksTamponadToksinler Tromboz koroner Tromboz pulmoner Travma

11 11 NEA ASİSTOLİ

12 12 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)- Asistoli (Şok uygulanmaz) Ritim Asistoli-NEA KPR ye başla Adrenalin 1mg Her 3-5 dak da bir 2 dak KPR Ritim kontrolü VF-NVT Algoritması VF-VT Asistoli NEA KPR’ye devam

13 13 Bradikardi algoritması Bradikardi, kalp hızının <60 atım/dk olması olarak tanımlanır. Ancak “rölatif ya da kesin” bradikardi <40 atım/dk olarak sınıflama yapılması hastanın hemodinamik durumunun uygun olmayan şekilde yavaş olduğunda yararlıdır. Bradikardinin belirlenmesinde ilk basamak hastanın stabil olup olmadığıdır.

14 14 Bradikardi algoritması Stabil olmayan hastada; Düşük CO gösteren bulgular – terleme – soğuk – soluk – şuur bozukluğu – hipotansiyon Kalp yetmezliği Ciddi iskemik göğüs ağrısı

15 15

16 19 Atriyoventriküler tam blok

17 17 Bunlardan en az bir tanesi var mı ? Sistolik KB < 90 mmHg Kalp atım hızı < 40 atım / dak KB bozan ventriküler aritmi Kalp yetersizliği Bilinç düzeyinin azalması Göğüs ağrısı Solunum sıkıntısı Atropin 0.5-1 mg IV yeterli cevap? Asistoli riski var mı ? Önceden asistoli hikayesi Möbitz Tip II AV blok Total kalp bloğu + geniş QRS Ventriküler duraklama > 3 sn Pacemaker hazırlığı Atropin 0,5mg IV en fazla 3mg olacak şekilde tekrar Adrenalin 2-10 mcg/dak Dopamin 2-20 mcg/kg/dak Evet Hayır Bradikardi (Yetişkin)) Hemodinamik stabilitenin sağlanamadığı düşük kalp hızları Hayır Havayolu aç ve solunumu sağla O 2 ver Monitör/Defibrilatör bağla Damaryolunu aç Altta yatan sebepleri araştır Uzman konsültasyonu

18 18 Taşikardi algoritması Advers belirti Bir çok disritminin uygun tedavisini, advers belirti ve semptomların var olup olmaması belirler. Düşük kardiyak debinin klinik bulguları: Solukluk, terleme, soğuk ve nemli ekstremiteler (artmış sempatik aktivite) Bilinç bozukluğu (azalmış serebral kan akımı) Hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mmHg)

19 19 Taşikardi algoritması Koroner kan akımı başlıca diastol sırasında gerçekleşir. Çok yüksek kalp hızlarında diastol kısalacağından koroner kan akımı azalarak miyokard iskemisine neden olur. Geniş kompleks taşikardiler, dar kompleks taşikardilere göre kalp tarafından daha az tolere edilirler.

20 20

21 21

22 22

23 23

24 ABC’nin desteklenmesi: Oksijen verilmesi; damar yolunun açılması Ritim monitörizasyonu, KB, SpO 2 Yapılabiliyorsa 12 kanal EKG kaydı Geriye dönebilen sebeplerin tanısı ve tedavisi (ör. elektrolit bozulukları) Kardiyoversiyon (Senkronize) İv yol aç Sedasyon ve analjezi ile uygula Normal sinus ritmi sağlandı mı? Sinüs ritmindeki 12 kanal EKG kaydı VT veya tanımlanamayan bir riitm):Amiodaron 150 mg IV/ >10 dak. Aberan iletili SVT düşünülüyor ise: Adenosine 6 mg Senkronize kardiyoversiyon hazırlığı Hasta stabil mi? Stabil olmayan hastanın bulguları: 1. Bilinç düzeyinin azalması 2. Göğüs ağrısı 3. Sistolik KB < 90 mmHg 4. Kalp yetersizliği (Semptomlar kalp hızı >150 vuru / dk iken ortaya çıkması) QRS Geniş (> 0.12 sn) Dar (< 0.12 sn) Ritim düzenli mi ? Düzenli Düzensiz QRS düzenli mi? Vagal manevraları uygula IV Adenozin 6 mg; başarısız ise 12 mg uygula→12 mg uygula. Ritim dönmez ise atrial flatter,atriyal taşikardi.hızı kır: Diltiazem veya B bloker ile hızın kırılması Ritim muhtemel Atriyal fibrilasyon, MAT,atriyal taşikardi Kalp hızı kontrolü: Diltiazem veya B bloker DüzensizDüzenli Torsades de pointes ise; Magnesium 2 g/5 dak Aberan iletili AF ise B bloker veya diltiazem WPW+AF ise Amiodaron 150 mg Evet Hayır Uzman konsültasyonu Stabil değil Taşikardi (Yetişkin) Stabil

25 25 Taşikardi algoritması Adenozin doz:6 mg iv bolus → ritim dönmez ise 2 kere 12 mg tekrar B Bloker doz: Metaprolol 5mg iv 5 dak bir total doz 15mg Esmolol 0.05 mg/kg/dak Kalsiyum kanal blokeri doz: Diltiazem 0.25mg/kg → 0.35mg/kg Verapamil 5mg 15-30 dak bir total doz 20 mg

26 26 Taşikardi algoritması Amiodaron 150 mg iv → total doz 2.2gr/gün Mg 1-2 gr iv 20 dak

27 27 TEŞEKKÜRLER


"1. 2 Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest kurbanlarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): –Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları