Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atık kağıtlardan dünya haritası !. Farklı ülkelerdeki insanların temiz suya eri ş im yüzdelerinin ne oldu ğ unu ara ş tırdık. Atık ka ğ ıtları kullanarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atık kağıtlardan dünya haritası !. Farklı ülkelerdeki insanların temiz suya eri ş im yüzdelerinin ne oldu ğ unu ara ş tırdık. Atık ka ğ ıtları kullanarak."— Sunum transkripti:

1 Atık kağıtlardan dünya haritası !

2 Farklı ülkelerdeki insanların temiz suya eri ş im yüzdelerinin ne oldu ğ unu ara ş tırdık. Atık ka ğ ıtları kullanarak dünya haritası olu ş turduk.

3 Ara ş tırdı ğ ınız yüzdeleri de ğ i ş ik renkler, ş ekiller ve semboller kullanarak resimledik. Her bir rengin, ş eklin ve sembolün neyi temsil etti ğ ini gösteren bir anahtar olu ş turduk.

4 Temiz suya eri ş en nüfus yüzdesinin en dü ş ük oldu ğ u 10 ülkede nasıl “Temiz su istiyoruz!” dendi ğ iniz okulumuzdaki ö ğ retmenlerimizden ö ğ rendik. Haritamızın farklı yerlerine bölümlerine astık. ilkokula sunumuzu yaptık. Çalı ş mamızı pano da sergiledik. Bahçe zamanları arkada ş larımızla ve ö ğ retmenlerimizle payla ş tık.

5

6


"Atık kağıtlardan dünya haritası !. Farklı ülkelerdeki insanların temiz suya eri ş im yüzdelerinin ne oldu ğ unu ara ş tırdık. Atık ka ğ ıtları kullanarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları