Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKO KULÜP ECO CLUB.  Bu çalı ş manın uzun süreli olması için okul yönetimiyle konu ş up, ENKA STORE’un önünde sürekli kalacak bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKO KULÜP ECO CLUB.  Bu çalı ş manın uzun süreli olması için okul yönetimiyle konu ş up, ENKA STORE’un önünde sürekli kalacak bir."— Sunum transkripti:

1 EKO KULÜP ECO CLUB

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12  Bu çalı ş manın uzun süreli olması için okul yönetimiyle konu ş up, ENKA STORE’un önünde sürekli kalacak bir de ğ i ş toku ş dükkanı olu ş turmayı planlıyoruz.  To make this project long termed, we talked to the school director. We planned a cloth exchange in front of ENKA STORE.

13  Yiyeceklerimiz ve kıyafetlerimizdeki saklı su hakkında aile bireylerimize sunumlar yaptık. Ailelerimize ö ğ retti ğ imiz bilgileri arkada ş larıyla payla ş malarını söyledik. Bu sunumlarımızı sınıfta arkada ş larımızla payla ş tık. Foto ğ raflarını da ö ğ retmenimizle payla ş tık.  We made a presentation about secret water in foods and clothes to our family members. We told to our family to share these information with their family.

14

15

16  Gizli su hakkında yaptı ğ ımız bilgilendirme çalı ş malarının sonuçlarını fen dersinde payla ş mı ş tık. We shared the data that we learned from our research, with our families.  Matematik dersinde ise getirdi ğ imiz kıyafetler ile ne kadar gizli suyu korudu ğ umuzun grafiklerini çizdik. We drew graphes of the amount of water that we saved by bringing our clothes.

17

18

19


"EKO KULÜP ECO CLUB.  Bu çalı ş manın uzun süreli olması için okul yönetimiyle konu ş up, ENKA STORE’un önünde sürekli kalacak bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları