Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Cin Ali artık büyüdü ve üniversite ye gitme zamanı geldi. Yeni insanlarla tanı ş manın heyecanı varken eski arkada ş larını da özledi. Üniversitede.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Cin Ali artık büyüdü ve üniversite ye gitme zamanı geldi. Yeni insanlarla tanı ş manın heyecanı varken eski arkada ş larını da özledi. Üniversitede."— Sunum transkripti:

1

2  Cin Ali artık büyüdü ve üniversite ye gitme zamanı geldi. Yeni insanlarla tanı ş manın heyecanı varken eski arkada ş larını da özledi. Üniversitede ki ilk gününden sonra eve gidip eski arkada ş ını telefon ile aradı.

3  Arkada ş ına ilk gününün nasıl geçti ğ ini anlattıktan sonra di ğ er sınıf arkada ş larını da özledi ğ inden bahsetti. Arkada ş ı da ona Facebook diye bir program oldu ğ unu tüm arkada ş larıyla orda payla ş ımda bulunabilece ğ ini anlattı. Cin Ali arkada ş ını eve davet ederek daha detaylı anlatmasını istedi.

4  Arkada ş ı Cin Ali ‘ye facebook açmasını ö ğ retti. Arama motorundan da di ğ er arkada ş larının isimlerini girerek onlara ula ş masını sa ğ ladı. Cin Ali heyecanlı olmasına ra ğ men aklında soru i ş aretleri vardı. Facebook kullanmak güvenli mi? Bunu ailesiyle konu ş maya kara verdi…

5  Annesi de bir anda endi ş eye kapıldı. Cin Alinin güvenli internet kullanmasını istiyordu her aile gibi… Cin Alinin babası ‘sakin olun !’ diyerek Facebook da kullanımın güvenli oldu ğ unu belirtti. İ sterse ekleyen ki ş ileri kabul etmeyebilece ğ ini, payla ş tıklarını kimlerin görece ğ ini belirleyebilece ğ ini anlattı Cin Aliye. Annesi de rahatlamı ş bir ş ekilde ‘haydi arkada ş larını bul ve onlara yeni arkada ş larını anlat’ dedi…

6  Cin Ali eski arkada ş larını ke ş fettikten sonra bulu ş maya karar verdi onlarla. Çok mutlu oldu, güvenli bir ş ekilde onlarla foto ğ raf payla ş arak videolar göndererek arkada ş larından hiç kopmadı…

7  HANİFE ARI 14162126508 HAZIRLAYAN:HAN İ FE ARI SENARYO:HAN İ FE ARI DAHA İ Y İ ANLATIM SA Ğ LANMASI İ Ç İ N FACEBOOK S İ MGES İ KULLANILMII Ş TIR.


" Cin Ali artık büyüdü ve üniversite ye gitme zamanı geldi. Yeni insanlarla tanı ş manın heyecanı varken eski arkada ş larını da özledi. Üniversitede." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları