Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüksek Gerilim Dersi Koruma Röleleri. Çeşitleri A ş ırı akım röleleri Faz koruma rölesi A ş ırı ve dü ş ük gerilim röleleri Termistör rölesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüksek Gerilim Dersi Koruma Röleleri. Çeşitleri A ş ırı akım röleleri Faz koruma rölesi A ş ırı ve dü ş ük gerilim röleleri Termistör rölesi."— Sunum transkripti:

1 Yüksek Gerilim Dersi Koruma Röleleri

2 Çeşitleri A ş ırı akım röleleri Faz koruma rölesi A ş ırı ve dü ş ük gerilim röleleri Termistör rölesi

3 Aşırı akım rölesi Bir motor besleme devresinde hattın ba ş ına konulan sigortalar, çalı ş makarakteristikleri nedeni ile motoru de ğ il hattı korur. Motorları arızadan önce korumak için çe ş itli röleler kullanılır. İş te a ş ırı akım rölesi, a ş ırı akımların motor sargılarına verece ğ i zararları önlemek amacı ile kullanılır Bir fazlı alternatif akım devrelerinde yalnızca bir iletkene; üç fazlı devrelerde ise her üç faz iletkenine ba ğ lanan a ş ırı akım röleleri, kumanda devresindeki devreye seri ba ğ lı (normalde kapalı) konta ğ ı kumanda eder. A ş ırı akım rölelerinde akım ayarı, röle üzerinde bulunan ayar vidası ile yapılır. Motorların anma akımlarına göre belirli sınırlar içerisinde akım ayarı yapılır termik ve manyetik olmak uzere 2 çe ş ittir

4 Aşırı akım rölesi dıştan görünüm

5 faz koruma rölesi Üç faz ile çalı ş an motorlarda R-S-T fazlarından birisi kesildi ğ inde motor çalı ş maya devam eder. Ancak bu çalı ş ma ş ekli son derece tehlikeli ve istenmeyen bir durumdur. Çünkü üç faz ile çalı ş acak ş ekilde üretilmi ş motorçekmeye ba ş lar. Yüksek akım ise sargıları ısıtır. Isınan sargılarının izolesi (vernik) eriyerek kısa devreye neden olur. Kısa devre ise motorun bozulmasına yol açar Motorun iki faza kalması durumunda veya faz geriliminin a ş ırı artması veya azalması durumunda çok kısa bir süre içinde devreyi açarak motoru korur (Resim 2.5).

6 Faz koruma rölesi

7 Aşırı ve düşük gerilim röleleri A ş ırı gerilim röleleri, üç fazlı ve tek fazlı sistemlerde yüksek gerilimden etkilenen elektronik kumanda devrelerinde, kontrol sistemlerinde, kompanzasyon panolarında kondansatör gruplarının korunmasında ve motorların korunmasında kullanılır.Dü ş ük gerilim röleleri de üç fazlı ve tek fazlı sistemlerde dü ş ük gerilimden zarargören elektronik kumanda, kontrol sistemlerinde, kompanzasyon panolarında ve motorlarınkorunmasında kullanılır.A ş ırı gerilim rölesi üzerindeki üst sınır ayar vidası ile kontrol edilmek istenilen gerilimbölgesi ayarlanır. Ani gerilim dalgalanmalarına kar ş ı olu ş abilecek hatalı açmalar, 01–10 sn.ayarlanabilir zaman gecikmesi ile önlenmi ş tir.

8 Aşırı ve düşük gerilim röleleri

9 Termistör röle Sanayide geni ş bir kullanım alanına sahip elektrik motorları, çe ş itli nedenlerle a ş ırı ısınır. Termistör rölesi a ş ırı ısınmanın elektrik motorlarına zarar vermesini engellemek amacıyla tasarlanmı ş tır Motor sargı sıcaklı ğ ı, kullanılan PTC 'nin sıcaklık sınırını a ş tı ğ ında röle bırakır, LED söner. Motorun a ş ırı ısınması engellenmi ş olur. Motor sargı sıcaklı ğ ı kullanılan PTC'nin sıcaklık sınırının altına dü ş tü ğ ünde röle tekrar çeker, LED yanar. Motor tekrar çalı ş ır

10 Termistör röle


"Yüksek Gerilim Dersi Koruma Röleleri. Çeşitleri A ş ırı akım röleleri Faz koruma rölesi A ş ırı ve dü ş ük gerilim röleleri Termistör rölesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları