Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net Hazırlık Çalı ş maları İLETİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net Hazırlık Çalı ş maları İLETİŞİM."— Sunum transkripti:

1 www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net Hazırlık Çalı ş maları İLETİŞİM

2 Konu ş madan, i ş aretle ş meden sınıf içersinde kısa bir süre durmak gerçekten zordur. Çünkü insan dü ş ünen bir varlık oldu ğ u için daima kendini ifade etmek ister. www.videodershane.comwww.edebiyatogretmeni.net 1. Sınıf içersinde yazmadan, konuşmadan, işaretleşmeden, birbirinize bakmadan beş dakika oturunuz. Bu sürede neler düşündüğünüzü arkadaşlarınıza anlatınız.

3 İnsanlar çevresiyle iletişim kurma isteğinden dolayı resim çizmişlerdir. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net 2. Tarih öncesi devirlerde, insanların mağara duvarlarına ne amaçla resim çizdiğini araştırarak sonucu sınıfa sununuz.

4 İnsan dışındaki canlılar arasında da iletişim vardır. www.videodershane.comwww.edebiyatogretmeni.net 3. İnsan dışındaki canlılar arasında bir iletişim sağlanıp sağlanmadığı söyleyiniz.

5 Bu sözle Atatürk basının ileti ş imdeki rolüne de ğ inmi ş tir. Basının milletin ortak sesi olması gerekti ğ ini ifade etmi ş tir. www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net 4. Atatürk “Basın, milletin müşterek sesidir.” sözüyle ne anlatmak istemiştir, söyleyiniz.

6 İşaretler ve göstergelerle görsel bir iletişim sağlanmıştır. www.videodershane.comwww.edebiyatogretmeni.net 5. Sınıfa bir karayolu haritası getirerek bu harita ile nasıl bir iletişim sağlandığını anlatınız.


"Www.videodershane.com www.edebiyatogretmeni.net Hazırlık Çalı ş maları İLETİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları