Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TALEP(demand). Fiyat Herhangi bir mal ya da hizmetin, başka bir mal ya da hizmetle değişim oranı Herhangi bir mal ya da hizmetin, başka bir mal ya da.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TALEP(demand). Fiyat Herhangi bir mal ya da hizmetin, başka bir mal ya da hizmetle değişim oranı Herhangi bir mal ya da hizmetin, başka bir mal ya da."— Sunum transkripti:

1 TALEP(demand)

2 Fiyat Herhangi bir mal ya da hizmetin, başka bir mal ya da hizmetle değişim oranı Herhangi bir mal ya da hizmetin, başka bir mal ya da hizmetle değişim oranı Nispi fiyat Nispi fiyat Mutlak fiyat Mutlak fiyat

3 Talep miktarı nedir? (talep edilen miktar) Belirli bir dönemde bütün tüketiciler tarafından satın alınmak istenen ve planlanabilen toplam mal ve hizmet miktarıdır. Belirli bir dönemde bütün tüketiciler tarafından satın alınmak istenen ve planlanabilen toplam mal ve hizmet miktarıdır. “İsteğin” “satın alma gücü” ile desteklenmiş olması“İsteğin” “satın alma gücü” ile desteklenmiş olması Talep miktarı “stok” değil “dinamik” bir değişkendir yani zaman dilimi dikkate alınırTalep miktarı “stok” değil “dinamik” bir değişkendir yani zaman dilimi dikkate alınır

4 Talep Miktarına Etki Eden Faktörler nelerdir ? Malın fiyatı Malın fiyatı İlişkili diğer malların fiyatları İlişkili diğer malların fiyatları Gelir düzeyi Gelir düzeyi Gelir dağılımı Gelir dağılımı Nüfus Nüfus Zevk ve Tercihler Zevk ve Tercihler Gelir ve Fiyat Beklentisi Gelir ve Fiyat Beklentisi

5 Talep Fonksiyonu Mtx= f( Fx, Fr, Ft, G, T, Fb,N,..) Mtx= f( Fx, Fr, Ft, G, T, Fb,N,..)

6 Talep Kanunu Ceteris paribus; bir malın fiyatı ile o malın talep miktarı arasındaki ilişkinin ters yönlü olmasıdır.

7 fig Miktar (Q) Fiyat (P) Fiyat (TL) 20 Piyasa Talebi (Ton) 700 A Kesişim Noktası A Talep Talep eğrisi nasıl elde edilir?

8 fig Fiyat (TL) 20 40 Piyasa Talebi (Ton) 700 500 ABAB Kesişim Noktası A B Talep Fiyat (P) Miktar (Q) Talep eğrisi nasıl elde edilir?

9 fig Fiyat (TL) 20 40 60 Piyasa Talebi (Ton) 700 500 350 ABCABC Kesişim Noktası A B C Talep Fiyat (P) Miktar (Q) Talep eğrisi nasıl elde edilir?

10 fig Fiyat (TL) 20 40 60 80 Piyasa Talebi (Ton) 700 500 350 200 ABCDABCD Kesişim Noktası A B C D Talep Fiyat (P) Miktar (Q) Talep eğrisi nasıl elde edilir?

11 fig Fiyat (TL) 20 40 60 80 100 Piyasa Talebi (Ton) 700 500 350 200 100 ABCDEABCDE Kesişim Noktası A B C D E Talep Miktar (Q) Fiyat (P) Talep eğrisi nasıl elde edilir?

12 Talep Çizelgesi ve Talep Eğrisi (demand schedule and demand curve)

13 Bireysel Talep Eğrisi ve Piyasa Talep Eğrisi

14 Talep Miktarında Değişme – Talepte Değişme (Talep Eğrisinin Kayması) arasındaki fark nedir? Talep Miktarında Değişme Ceteris paribus, bir malın fiyatındaki değişme dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir. Talep Miktarında Değişme Ceteris paribus, bir malın fiyatındaki değişme dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir. Talepte Değişme (Talep Eğrisinin Kayması) Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir. Talepte Değişme (Talep Eğrisinin Kayması) Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir.

15 Talep Miktarında Değişme Ceteris Paribus, bir malın fiyatındaki değişme sonucu bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir. Ceteris Paribus, bir malın fiyatındaki değişme sonucu bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir.

16 Talepte Değişme (Talep Eğrisinin Kayması) Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir. Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir.

17 Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ? 1. Reel Gelir Düzeyinde Değişme 1. Reel Gelir Düzeyinde Değişme 2. İlişkili Diğer Malların Fiyatlarındaki Değişme 2. İlişkili Diğer Malların Fiyatlarındaki Değişme 3. Zevk ve Tercihlerdeki Değişme 3. Zevk ve Tercihlerdeki Değişme 4. Tüketici Sayısındaki Değişme 4. Tüketici Sayısındaki Değişme 5. Fiyatlara İlişkin Beklenti 5. Fiyatlara İlişkin Beklenti 6. Gelire İlişkin Beklenti 6. Gelire İlişkin Beklenti 7. Kredi İmkanlarında Değişme 7. Kredi İmkanlarında Değişme

18 1. Reel Gelir Düzeyinde Değişme 1. Reel Gelir Düzeyinde Değişme Normal Mallara Etkisi (Normal Good)Normal Mallara Etkisi (Normal Good)Normal GoodNormal Good normal mallar: ↑ reel gelir → ↑ talep normal mallar: ↑ reel gelir → ↑ talep Düşük Mallara Etkisi (Inferior Good)Düşük Mallara Etkisi (Inferior Good)Inferior GoodInferior Good düşük mallar : ↑reel gelir → ↓ talep Örn: ikinci el otomobil Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-1

19 2. İlişkili Diğer Malların Fiyatlarındaki Değişme 2. İlişkili Diğer Malların Fiyatlarındaki Değişme İkame Mallar (Substitute Goods): İkame Mallar (Substitute Goods): Birbirinin yerine kullanılan mallar ↑ bir malın fiyatı → ↑ diğer malın talebi Tamamlayıcı Mallar (Complementary Goods): Tamamlayıcı Mallar (Complementary Goods): Birlikte kullanılan mallar ↑ bir malın fiyatı → ↓ diğer malın talebi Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-2

20 3. Zevk ve Tercihlerde Değişme 3. Zevk ve Tercihlerde Değişme (Buyers’ tastes and preferences) ↑ Δ bir mala olan tercih → ↑ talep ↑ Δ bir mala olan tercih → ↑ talep Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-3

21 4.Tüketici Sayısındaki Değişme 4.Tüketici Sayısındaki Değişme (The number of potential buyers-population) ↑ tüketici sayısı → ↑ talep ↑ tüketici sayısı → ↑ talep Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-4

22 5. Fiyatlara İlişkin Beklenti 5. Fiyatlara İlişkin Beklenti (Buyers’ expectation of the product’s future price) yüksek fiyat beklentisi → ↑ bugünkü talep yüksek fiyat beklentisi → ↑ bugünkü talep Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-5

23 Gelire İlişkin Beklenti Gelire İlişkin Beklenti (Buyers’ expectation of the buyers’ future income) gelecek gelirde artış beklentisi → ↑ bugünkü talep Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-6

24 Kredi İmkanlarında Değişme Kredi İmkanlarında Değişme ↑ kredi imkanları → ↑ talep ↑ kredi imkanları → ↑ talep Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-7

25 TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ Fiyat değişikliği karşısında, tüketicilerin bu değişikliğe karşı satın aldıkları miktarı değiştirmek şeklinde gösterdikleri tepkinin şiddeti talebin fiyat esnekliği ile ölçülür. Ef= Talep edilen miktarda % değişme / Fiyatta % Değişme

26 Farklı Esnekliğe Sahip Talep Eğrileri Sonsuz (Tam) Esnek Talep 1. Kaynak Suyunun fiyatında küçük bir değişme, 2. Kaynak suyunun talep miktarını çok büyük miktarda değiştirir. 3. Kaynak suyunun talebi tam esnektir.

27 Esnek Talep 1. Sony Playstation’un fiyatı %10 yükseldiğinde, 2. Talep miktarı % 20 azalır. 3. Sony Playstation’un talebi esnektir.

28 Birim Esnek Talep 1. Turun fiyatı %10 arttığında, 2. Talep miktarı % 10 azalır. 3. Tur için talep birim esnektir.

29 Esnek Olmayan (İnelastik) Talep 1. Sakızın fiyatı %20 arttığında 2. Talep miktarı %10 azalır. 3. Sakızın talebi inelastiktir.

30 Sıfır Esnek (Tam İnelastik) Talep 1. Fiyat yükseldiğinde, 2. Talep miktarı azalmaz. 3. Talep tam olarak inelastiktir. Örn: tuz talebi

31 Talep Esnekliğinin Belirleyicileri İkame imkanının olup-olmaması İkame imkanının olup-olmaması İhtiyaçların şiddet derecesi: lüks mal zorunlu mal İhtiyaçların şiddet derecesi: lüks mal zorunlu mal Malın tüketici bütçesi içindeki yeri Malın tüketici bütçesi içindeki yeri Zaman: kısa zaman – uzun zaman Zaman: kısa zaman – uzun zaman

32 ARZ (supply)

33 Arz miktarı nedir? (arz edilen miktar) Belirli bir dönemde bütün üreticiler tarafından satılmak istenen ve planlanan toplam mal ve hizmet miktarıdır. Belirli bir dönemde bütün üreticiler tarafından satılmak istenen ve planlanan toplam mal ve hizmet miktarıdır. Farklı fiyat seviyelerinde satıcıların bir maldan satma gücüne sahip oldukları, satmak istedikleri miktardır. Farklı fiyat seviyelerinde satıcıların bir maldan satma gücüne sahip oldukları, satmak istedikleri miktardır.

34 ARZ FONKSİYONU 06.01.201634 Qs y = f (P y, P c, T, P o, t, S, B, Ss) şeklindedir. Qs y = f (P y, P c, T, P o, t, S, B, Ss) şeklindedir. Malın fiyatı dışındaki diğer değişkenler sabit iken (ceteris paribus), arz miktarı ile fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon, Qs y = f (P y ), ceteris paribus olarak gösterilmektedir. Ceteris paribus, Latince bir ifade olup “diğer şeyler sabitken” anlamına gelmektedir. Malın fiyatı dışındaki diğer değişkenler sabit iken (ceteris paribus), arz miktarı ile fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon, Qs y = f (P y ), ceteris paribus olarak gösterilmektedir. Ceteris paribus, Latince bir ifade olup “diğer şeyler sabitken” anlamına gelmektedir. Bu fonksiyonda, P y = Malın fiyatı P y = Malın fiyatı P c = Üretim faktörlerinin maliyeti P c = Üretim faktörlerinin maliyeti T = Teknolojik gelişmeler T = Teknolojik gelişmeler P o = Diğer malların fiyatları P o = Diğer malların fiyatları t = Vergiler t = Vergiler S = Sübvansiyonlar S = Sübvansiyonlar B = Gelecek ile ilgili beklentiler B = Gelecek ile ilgili beklentiler S s = Piyasadaki satıcı sayısı S s = Piyasadaki satıcı sayısı

35 Arz Miktarına Etki Eden Faktörler nelerdir ? Malın (veya hizmetin) fiyatı Malın (veya hizmetin) fiyatı Üretilen malla ilgili diğer malların fiyatları Üretilen malla ilgili diğer malların fiyatları Üretimde kullanılan girdi fiyatları Üretimde kullanılan girdi fiyatları Fiyat beklentileri Fiyat beklentileri Verimlilik-Teknoloji Verimlilik-Teknoloji Üretici sayısı Üretici sayısı

36 Arz Kanunu Ceteris paribus; bir malın fiyatı ile o malın arz miktarı arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olmasıdır.

37 Arz Tablosu (Çizelgesi) nasıl elde edilir ? 53.00 42.50 32.0021.501 1.00 00.50 00.00 Dondurmanın Arz Miktarı (kg) Dondurmanın Fiyatı (TL)

38 Dondurmanın Fiyatı (TL) Dondurmanın Miktarı (kg) 681012 0 2 1.50 1.00 1 2.00 3 4 3.00 2.50 5 0.50 Arz Eğrisi nasıl elde edilir ?

39 Arz Çizelgesi ve Arz Eğrisi nasıl elde edilir?

40 53.00 00.50 00.00 A Firmasının Üretim Miktarı Dondurmanın Fiyatı (TL) Piyasa Arz Çizelgesi nasıl elde edilir? + 8 0 0 B Firmasının Üretim Miktarı 13 42.50 32.00 21.5011.006 4 2010 7 410 0 Piyasa Arz Miktarı =

41 Dondurmanın Fiyatı (TL) Dondurmanın Miktarı (kg) 681012 0 2 1.50 1.00 1 2.00 3 4 3.00 2.50 5 0.50 Piyasa Arz Eğrisi nasıl elde edilir ? A Firması B Firması Piyasa Arz Eğrisi

42 Piyasa Arz Çizelgesi ve Piyasa Arz Eğrisi nasıl elde edilir?

43 Arz Miktarında Değişme – Arzda Değişme (Arz Eğrisinin Kayması) arasındaki fark nedir? Arz Miktarında Değişme Ceteris paribus, bir malın fiyatındaki değişme dolayısıyla bir malın satılması düşünülen miktarındaki değişmedir. Arz Miktarında Değişme Ceteris paribus, bir malın fiyatındaki değişme dolayısıyla bir malın satılması düşünülen miktarındaki değişmedir. Arzda Değişmesi (Arz Eğrisinin Kayması) Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler dolayısıyla bir malın satılması düşünülen miktarındaki değişmedir. Arzda Değişmesi (Arz Eğrisinin Kayması) Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler dolayısıyla bir malın satılması düşünülen miktarındaki değişmedir.

44 Arz Miktarındaki Değişme Ceteris paribus, bir malın fiyatındaki değişme dolayısıyla bir malın satılması düşünülen miktarındaki değişmedir. Ceteris paribus, bir malın fiyatındaki değişme dolayısıyla bir malın satılması düşünülen miktarındaki değişmedir.

45 Dondurmanın Fiyatı (TL) Dodurmanın Arz Miktarı (kg) S3S3 S2S2 S1S1 Arzda Azalış Arzda Artış Arzda Değişme (Arz Eğrisinin Kayması) Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler dolayısıyla bir malın satılması düşünülen miktarındaki değişmedir.

46 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler nelerdir ? Üretilen malla ilgili diğer malların fiyatları Üretilen malla ilgili diğer malların fiyatları Üretimde kullanılan girdi fiyatları Üretimde kullanılan girdi fiyatları Fiyat beklentileri Fiyat beklentileri Üretici sayısı Üretici sayısı Verimlilik-Teknoloji Verimlilik-Teknoloji Vergiler ve Teşvikler Vergiler ve Teşvikler Firmanın amaçlarında yada amaç sıralamasında değişme Firmanın amaçlarında yada amaç sıralamasında değişme Bankalardan kredi almanın kolaylaşması Bankalardan kredi almanın kolaylaşması

47 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-1 Üretilen Malla İlgili Malların Fiyatları Bir malın fiyatındaki değişme bir başka malın arzında değişmeye neden olabilir A. İkame MallarA. İkame Mallar Bir mal bir başka mal yerine üretilebilir.Bir mal bir başka mal yerine üretilebilir.Mesela;pamuk-çilek Eğer üretimde ikamesi mümkün olan malın fiyatı düşerse, ilgili malın arzı artar. Eğer üretimde ikamesi mümkün olan malın fiyatı düşerse, ilgili malın arzı artar. Eğer üretimde ikamesi mümkün olan malın fiyatı yükselirse, ilgili malın arzı azalır. Eğer üretimde ikamesi mümkün olan malın fiyatı yükselirse, ilgili malın arzı azalır. B. Üretimde Tamamlayıcı MallarB. Üretimde Tamamlayıcı Mallar Diğer bir mal ile birlikte üretilen mala üretimde tamamlayıcı mal denir.Diğer bir mal ile birlikte üretilen mala üretimde tamamlayıcı mal denir. Mesela, saman-buğday. Eğer üretimde tamamlayıcı malın fiyatı yükselirse, ilgili malın arzı artar. Eğer üretimde tamamlayıcı malın fiyatı yükselirse, ilgili malın arzı artar. Eğer üretimde tamamlayıcı malın fiyatı düşerse, ilgili malın arzı azalır. Eğer üretimde tamamlayıcı malın fiyatı düşerse, ilgili malın arzı azalır.

48 Üretim Girdilerinin Fiyatları Üretim Girdilerinin Fiyatları Girdilerin fiyatlarındaki yükselme,Girdilerin fiyatlarındaki yükselme, bir malın üretim miktarını azaltır → Girdilerin Fiyatları ↑ → Maliyetler ↑ → Kâr ↓ → Arz ↓ Girdilerin fiyatlarındaki düşme,Girdilerin fiyatlarındaki düşme, bir malın üretim miktarını artırır → Girdilerin Fiyatları ↓ → Maliyetler ↓ → Kâr ↑ → Arz ↑ Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-2

49 Beklentiler Beklentiler Üretilen malın fiyatına ilişkin beklentiÜretilen malın fiyatına ilişkin beklenti Üretilen malın fiyatında yükseliş beklentisi, ilgili malın arzını düşürür. Üretilen malın fiyatında yükseliş beklentisi, ilgili malın arzını düşürür. Üretilen malın fiyatında düşüş beklentisi, ilgili malın arzını artırır. Üretilen malın fiyatında düşüş beklentisi, ilgili malın arzını artırır. Üretim faktörlerinin fiyatına ilişkin beklentiÜretim faktörlerinin fiyatına ilişkin beklenti Üretim faktörlerinin fiyatında yükseliş beklentisi, ilgili malın arzını artırır. Üretim faktörlerinin fiyatında yükseliş beklentisi, ilgili malın arzını artırır. Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-3

50 Üretici Sayısı Üretici Sayısı Üreticilerin sayısındaki artış, ilgili malın arzını da artırır. Üreticilerin sayısındaki artış, ilgili malın arzını da artırır. → Sektöre Firma Girişi → Arz ↑ Üreticilerin sayısındaki düşüş, ilgili malın arzını da düşürür. Üreticilerin sayısındaki düşüş, ilgili malın arzını da düşürür. → Sektörden Firma Çıkışı → Arz ↓ Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-4

51 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler nelerdir ?-5 Verimlilik-TeknolojiVerimlilik-Teknoloji Verimlilik, bir üretim faktörü (girdi) başına düşen üretim miktarıdır. Verimlilik, bir üretim faktörü (girdi) başına düşen üretim miktarıdır. Verimlilik arttığında maliyetler düşer ve arz artar. Verimlilik arttığında maliyetler düşer ve arz artar. Teknolojik gelişme de verimliliği artıracağından, arz da artar. Teknolojik gelişme de verimliliği artıracağından, arz da artar. → Teknolojik Gelişme → Verimlilik ↑ → Diğer Üretim Faktörleri Kullanımı ↓ → Maliyetler ↓ → Arz ↑

52 Vergiler ve Teşvikler Vergiler ve Teşvikler Mesela; → Vergi ↑ → Maliyet ↑ → Arz ↓ Mesela; → Teşvik ↑ → Maliyet ↓ → Arz ↑ Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-6

53 Firmanın amaçlarında yada amaç sıralamasında değişme Firmanın amaçlarında yada amaç sıralamasında değişme Kâr düşüncesinde olma yada çevre duyarlılığıKâr düşüncesinde olma yada çevre duyarlılığı Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-7

54 Bankalardan kredi almanın kolaylaşması Bankalardan kredi almanın kolaylaşması → Kredi imkanlarının ↑ → Maliyet ↓ → Arz ↑ → Kredi imkanlarının ↑ → Maliyet ↓ → Arz ↑ Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-8

55 ARZIN FİYAT ESNEKLİĞİ Farklı Esnekliğe Sahip Arz Eğrileri E=Arz edilen Miktarda % değişme/ Fiyattta %Değişme

56 Tam Esnek Arz 1. Çok küçük bir fiyat azalışında, 2. Arz miktarı çok büyük miktarda düşer, 3. Bu durumda arz tam esnektir.

57 Esnek Arz 1. Bir kitabın fiyatı %10 artarsa, 2. Arz miktarı %20 artar. 3. Kitabın arzı esnektir.

58 Birim Esnek Arz 1. Balığın fiyatı %10 yükselirse, 2. Arz miktarı %10 artar. 3. Balığın arzı birim esnektir.

59 Esnek Olmayan (İnelastik) Arz 1. Otelin oda fiyatı %20 artarsa, 2. Otel odalarının arz miktarı %10 artar. 3. Otel odalarının arz miktarı inelastiktir.

60 Tam Esnek Olmayan Arz 1. Bir malın fiyatında herhangi bir artış olduğunda, 2. Arz miktarı hiç artmaz. 3. Bu malın arzı tam inelastiktir.

61 Arz Esnekliğinin Belirleyicileri Fiziksel, Teknik ve Mevsim Kısıtları: stoklama maliyetleri, üretim sürecinin özellikleri Fiziksel, Teknik ve Mevsim Kısıtları: stoklama maliyetleri, üretim sürecinin özellikleri Bekleyişler Bekleyişler Zaman Zaman

62 HÜKÜMETLERİN FİYAT KONTROLLERİ VE ARZ-TALEP DENGESİ

63 PİYASA DENGESİ ARZ TALEP

64 Piyasa : Üretim faktörlerini veya nihai mal ya da hizmetleri değişim amacıyla alıcı ve satıcıların karşılaştığı kurumsal yapı veya mekandır. Piyasa : Üretim faktörlerini veya nihai mal ya da hizmetleri değişim amacıyla alıcı ve satıcıların karşılaştığı kurumsal yapı veya mekandır. Denge : Fiyatların arz miktarının talep miktarına eşitlendiği düzeye ulaştığı durumu ifade eder. Denge : Fiyatların arz miktarının talep miktarına eşitlendiği düzeye ulaştığı durumu ifade eder. Piyasa Dengesi : Alıcıların satın almak istedikleri miktarın, satıcıların satmak istedikleri miktara tam olarak eşit olduğu durumdur. (Böyle bir durumda piyasa fiyatı artma veya düşme yönünde herhangi bir eğilim göstermez.) Piyasa Dengesi : Alıcıların satın almak istedikleri miktarın, satıcıların satmak istedikleri miktara tam olarak eşit olduğu durumdur. (Böyle bir durumda piyasa fiyatı artma veya düşme yönünde herhangi bir eğilim göstermez.)

65 Tam Rekabet Piyasası Atomisite Koşulu Atomisite Koşulu Mobilite Koşulu Mobilite Koşulu Homojenlik Koşulu Homojenlik Koşulu Açıklık Koşulu Açıklık Koşulu

66 Atomisite Koşulu Bu koşul alıcı ve satıcıların tek başlarına piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar çok sayıda olmalarını ifade eder. Bu koşul alıcı ve satıcıların tek başlarına piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar çok sayıda olmalarını ifade eder.

67 Mobilite Koşulu Alıcı, satıcı ve üretim faktörlerinin piyasada tam hareket serbestisine sahip olmalarını ifade eder. Alıcı, satıcı ve üretim faktörlerinin piyasada tam hareket serbestisine sahip olmalarını ifade eder.

68 Homojenlik Koşulu Bu koşul bir piyasada üreticilerin,tüketicilerin ve alışverişe konu olan malların birbirlerinin aynı olması halini ifade eder. Bu koşul bir piyasada üreticilerin,tüketicilerin ve alışverişe konu olan malların birbirlerinin aynı olması halini ifade eder.

69 Açıklık Koşulu Eksik bilgiye sahip olmamadır Eksik bilgiye sahip olmamadır

70 Denge Fiyatı ve Denge Miktarı Denge Fiyatı Denge Fiyatı Arz miktarını talep miktarına eşitleyen fiyattır.Arz miktarını talep miktarına eşitleyen fiyattır. Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşan fiyattır.Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşan fiyattır. Denge Fiyatı Denge Fiyatı Arz miktarını talep miktarına eşitleyen fiyattır.Arz miktarını talep miktarına eşitleyen fiyattır. Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşan fiyattır.Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşan fiyattır. Denge Miktarı Denge Miktarı Denge fiyatındaki arz ve talep miktarıdır.Denge fiyatındaki arz ve talep miktarıdır. Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşan miktardır.Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşan miktardır. Denge Miktarı Denge Miktarı Denge fiyatındaki arz ve talep miktarıdır.Denge fiyatındaki arz ve talep miktarıdır. Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşan miktardır.Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşan miktardır.

71 2.00 dolarda, talep miktarı arz miktarına eşittir! Talep ÇizelgesiArz Çizelgesi Piyasa Dengesi

72 Denge Fiyatı Talep Arz $2.00 68100 Denge (noktası) Denge Miktarı Dondurma Miktarı Dondurma Fiyatı 421357911 Arz ve Talebin Dengeye Gelmesi

73 Özel Piyasa Dengesi-1 Birinci özel durum arzın sabit olması durumudur Arz miktarı fiyattan bağımsız olarak sabittir; Arz miktarı fiyattan bağımsız olarak sabittir; Arz eğrisi dikeydir. Arz eğrisi dikeydir. Bu durumda denge miktarı tamamen arz şartları tarafından belirlenir Bu durumda denge miktarı tamamen arz şartları tarafından belirlenirve Denge fiyatı tamamen talep şartları tarafından belirlenir. Denge fiyatı tamamen talep şartları tarafından belirlenir.

74 Özel Piyasa Dengesi-2 İkinci özel durum fiyatın sabit oluşu durumudur Arz eğrisi tamamen yataydır. Arz eğrisi tamamen yataydır. Sektör sözkonusu malın fiyatını sabit fiyattan arz edecektir. Sektör sözkonusu malın fiyatını sabit fiyattan arz edecektir. Bu durumda denge fiyatı arz şartları tarafından belirlenir, Bu durumda denge fiyatı arz şartları tarafından belirlenir,ve Denge miktarı talep eğrisi tarafından belirlenir. Denge miktarı talep eğrisi tarafından belirlenir.

75 Piyasada Fazlalık - Kıtlık Fazlalık: Fiyat > Denge Fiyatı; Arz Miktarı > Talep Miktarı Fazlalık: Fiyat > Denge Fiyatı; Arz Miktarı > Talep Miktarı Arz fazlalığı veya fazlalık vardır.Arz fazlalığı veya fazlalık vardır. Arz edenler satışları artırmak için fiyatı dengeye ulaşıncaya kadar düşüreceklerdir.Arz edenler satışları artırmak için fiyatı dengeye ulaşıncaya kadar düşüreceklerdir. Fazlalık: Fiyat > Denge Fiyatı; Arz Miktarı > Talep Miktarı Fazlalık: Fiyat > Denge Fiyatı; Arz Miktarı > Talep Miktarı Arz fazlalığı veya fazlalık vardır.Arz fazlalığı veya fazlalık vardır. Arz edenler satışları artırmak için fiyatı dengeye ulaşıncaya kadar düşüreceklerdir.Arz edenler satışları artırmak için fiyatı dengeye ulaşıncaya kadar düşüreceklerdir. Kıtlık: Fiyat Arz Miktarı Kıtlık: Fiyat Arz Miktarı Talep fazlalığı veya kıtlık vardır.Talep fazlalığı veya kıtlık vardır. Arz edenler çok fazla alıcı çok az malı almak istediğinden dolayı dengeye ulaşıncaya kadar fiyatı yükseltecektir.Arz edenler çok fazla alıcı çok az malı almak istediğinden dolayı dengeye ulaşıncaya kadar fiyatı yükseltecektir. Kıtlık: Fiyat Arz Miktarı Kıtlık: Fiyat Arz Miktarı Talep fazlalığı veya kıtlık vardır.Talep fazlalığı veya kıtlık vardır. Arz edenler çok fazla alıcı çok az malı almak istediğinden dolayı dengeye ulaşıncaya kadar fiyatı yükseltecektir.Arz edenler çok fazla alıcı çok az malı almak istediğinden dolayı dengeye ulaşıncaya kadar fiyatı yükseltecektir.

76 Talep Arz $2.00 68100 Dondurma Miktarı Dondurma Fiyatı 421357911 $2.50 Arz Fazlalığı Talep Miktarı Arz Miktarı Arz Fazlalığı

77 Talep Arz $2.00 68100 Dondurma Miktarı Dondurma Fiyatı 421357911 $1.50 Kıtlık Arz Miktarı Talep Miktarı Talep Fazlalığı

78 Piyasa Dengesinde Değişiklikler

79 Denge Fiyatı Talep Arz $2.00 68100 Denge (noktası) Denge Miktarı Dondurma Miktarı Dondurma Fiyatı 421357911 Piyasa Dengesi Recall

80 Talep Arz $2.00 68100 Dondurma Miktarı Dondurma Fiyatı 421357911 $2.50 Arz Fazlalığı Talep Miktarı Arz Miktarı Arz Fazlalığı Recall

81 Talep Arz $2.00 68100 Dondurma Miktarı Dondurma Fiyatı 421357911 $1.50 Kıtlık Arz Miktarı Talep Miktarı Talep Fazlalığı Recall

82 D1D1 Arz $2.00 6100 Dondurma Miktarı Dondurma Fiyatı 42135711 D2D2 $2.50 1. Sıcak hava dondurma talebini artırır… 2. … Fiyatlar yükselir … 3. … ve daha fazla miktarda satış gerçekleşir. Yeni Denge Başlangıç Dengesi Talep Artışının Piyasa Dengesine Etkisi

83 Talep Azalışının Piyasa Dengesine Etkisi 1. Talepte bir azalış talep eğrisinin sola kaydırır. 2. Fiyat, piyasa dengesini yeniden teşkil edecek şekilde düşer. 3. Arz miktarı arz eğrisi boyunca azalır. 4. Denge miktarı azalır.

84 Talep S1S1 $2.00 100 Dondurma Miktarı Dondurma Fiyatı 4213711 S2S2 $2.50 1. Deprem arz miktarının azaltır… 2. … fiyatlar yükselir … 3. … ve daha az miktar satış gerçekleşir. Yeni Denge Başlangıç Dengesi Arzdaki Azalışın Piyasa Dengesine Etkisi

85 Arzdaki Artışın Piyasa Dengesine Etkisi 1. Arzda bir artış arz eğrisinin sağa doğru kaydırır. 2. Fiyat piyasa dengesini yeniden düzenlemek üzere düşer. 3. Talep miktarı talep eğrisi boyunca yükselir. 4. Denge miktarı artar.

86 D1D1 S1S1 0 Dondurma Miktarı Dondurma Fiyatı Q1Q1 D2D2 Talepte büyük artış P2P2 S2S2 Q2Q2 Yeni Denge Arzda küçük azalış Başlangıç Dengesi P1P1 Talep ve Arzda Birlikte Değişme-1

87 D1D1 S1S1 0 Dondurma Miktarı Dondurma Fiyatı Q1Q1 D2D2 Arzda büyük azalış P2P2 S2S2 Q2Q2 Yeni Denge Talepte küçük artış Başlangıç Dengesi P1P1 Arz ve Talepte Birlikte Değişme-2

88 Fiyat Değişmez Miktar Değişmez Talep Aynı Arz Aynı Arz veya Talepte Kayma Olduğunda Miktar ve Fiyat Nasıl Etkilenir ? Fiyat Düşer Miktar Artar Arzda Artış Fiyat Yükselir Miktar Azalır Arzda Azalış Fiyat Yükselir Miktar Artar Talepte Artış Fiyat Belirsiz Miktar Artar Fiyat Yükselir Miktar Belirsiz Fiyat Düşer Miktar Azalır Talepte Azalış Fiyat Düşer Miktar Belirsiz Fiyat Belirsiz Miktar Düşer

89 Son Sözler… Piyasa ekonomisi arz ve talebin gücünden yararlanır. Piyasa ekonomisi arz ve talebin gücünden yararlanır. Farklı mal ve hizmetlerin fiyatları, Arz ve Talep tarafından birlikte belirlenir. Farklı mal ve hizmetlerin fiyatları, Arz ve Talep tarafından birlikte belirlenir. Fiyatlar üretim faktörlerinin tahsisine klavuzlukta sinyaldir. Fiyatlar üretim faktörlerinin tahsisine klavuzlukta sinyaldir. Ekonomistler arz ve talep modelini rekabet piyasalarını analizde kullanırlar. Ekonomistler arz ve talep modelini rekabet piyasalarını analizde kullanırlar. Rekabet piyasasında, bir çok alıcı ve satıcı vardır, alıcı ve satıcıların her birinin piyasa fiyatı üzerinde etkisi yoktur. Rekabet piyasasında, bir çok alıcı ve satıcı vardır, alıcı ve satıcıların her birinin piyasa fiyatı üzerinde etkisi yoktur.

90 Özet Talep eğrisi, arz edilen bir malın miktarı ile o malın fiyatı arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu gösterir. Talep eğrisi, arz edilen bir malın miktarı ile o malın fiyatı arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu gösterir. Talep kanununa göre, eğer bir malın fiyatı düşerse, talep miktarı yükselir. Dolayısıyla, talep eğrisi aşağı doğru eğimlidir.Talep kanununa göre, eğer bir malın fiyatı düşerse, talep miktarı yükselir. Dolayısıyla, talep eğrisi aşağı doğru eğimlidir. Fiyatın dışında, bir maldan tüketicilerin ne kadar satın almak istedikleri;Fiyatın dışında, bir maldan tüketicilerin ne kadar satın almak istedikleri; gelire, gelire, tamamlayıcı ve ikame malların fiyatlarına, tamamlayıcı ve ikame malların fiyatlarına, zevk ve tercihlere, zevk ve tercihlere, beklentilere, beklentilere, alıcıların sayısına bağlıdır. alıcıların sayısına bağlıdır. Eğer bu faktörlerden birinde bir değişiklik olursa talep eğrisi kayar.

91 Özet Arz eğrisi, arz edilen bir malın miktarı ile o malın fiyatı arasındaki ilişkiyi gösterir. Arz eğrisi, arz edilen bir malın miktarı ile o malın fiyatı arasındaki ilişkiyi gösterir. Arz kanununa göre, eğer bir malın fiyatı yükselirse, arz miktarı artar.Arz kanununa göre, eğer bir malın fiyatı yükselirse, arz miktarı artar. Fiyatın dışında, bir maldan üreticilerin ne kadar satmak istedikleri;Fiyatın dışında, bir maldan üreticilerin ne kadar satmak istedikleri; üretim faktörlerinin maliyetlerine, üretim faktörlerinin maliyetlerine, teknolojiye, teknolojiye, beklentilere ve beklentilere ve satıcıların sayısına bağlıdır. satıcıların sayısına bağlıdır. Eğer bu faktörlerden biri değişirse arz eğrisi kayar.

92 Özet Piyasa Dengesi, arz ve talep eğrilerinin kesişmesi ile belirlenir. Piyasa Dengesi, arz ve talep eğrilerinin kesişmesi ile belirlenir. Denge Noktası : A Denge Noktası : A Denge Fiyatı : P 0 Denge Miktarı : Q 0 Denge fiyatında, talep miktarı arz miktarına eşittir. Denge fiyatında, talep miktarı arz miktarına eşittir. Alıcı ve satıcıların davranışları tabii olarak piyasaların dengeye gelmesini sağlar. Alıcı ve satıcıların davranışları tabii olarak piyasaların dengeye gelmesini sağlar.


"TALEP(demand). Fiyat Herhangi bir mal ya da hizmetin, başka bir mal ya da hizmetle değişim oranı Herhangi bir mal ya da hizmetin, başka bir mal ya da." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları