Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TALEP (demand).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TALEP (demand)."— Sunum transkripti:

1 TALEP (demand)

2 Fiyat Herhangi bir mal ya da hizmetin, başka bir mal ya da hizmetle değişim oranı Nispi fiyat Mutlak fiyat

3 Talep miktarı nedir? (talep edilen miktar)
Belirli bir dönemde bütün tüketiciler tarafından satın alınmak istenen ve planlanabilen toplam mal ve hizmet miktarıdır. “İsteğin” “satın alma gücü” ile desteklenmiş olması Talep miktarı “stok” değil “dinamik” bir değişkendir yani zaman dilimi dikkate alınır

4 Talep Miktarına Etki Eden Faktörler nelerdir ?
Malın fiyatı İlişkili diğer malların fiyatları Gelir düzeyi Gelir dağılımı Nüfus Zevk ve Tercihler Gelir ve Fiyat Beklentisi

5 Talep Fonksiyonu Mtx= f( Fx, Fr, Ft, G, T, Fb,N,..)

6 Talep Kanunu Ceteris paribus; bir malın fiyatı ile o malın talep miktarı arasındaki ilişkinin ters yönlü olmasıdır.

7 Talep eğrisi nasıl elde edilir?
Kesişim Noktası Fiyat (TL) 20 Piyasa Talebi (Ton) 700 A Fiyat (P) A Talep fig Miktar (Q)

8 Talep eğrisi nasıl elde edilir?
Kesişim Noktası Fiyat (TL) 20 40 Piyasa Talebi (Ton) 700 500 A B Fiyat (P) B A Talep fig Miktar (Q)

9 Talep eğrisi nasıl elde edilir?
Piyasa Talebi (Ton) 700 500 350 Kesişim Noktası Fiyat (TL) 20 40 60 A B C C Fiyat (P) B A Talep fig Miktar (Q)

10 Talep eğrisi nasıl elde edilir?
Piyasa Talebi (Ton) 700 500 350 200 Kesişim Noktası Fiyat (TL) 20 40 60 80 A B C D D C Fiyat (P) B A Talep fig Miktar (Q)

11 Talep eğrisi nasıl elde edilir?
Piyasa Talebi (Ton) 700 500 350 200 100 Kesişim Noktası Fiyat (TL) 20 40 60 80 100 A B C D E D C Fiyat (P) B A Talep fig Miktar (Q)

12 Talep Çizelgesi ve Talep Eğrisi (demand schedule and demand curve)

13 Bireysel Talep Eğrisi ve Piyasa Talep Eğrisi

14 Talep Miktarında Değişme – Talepte Değişme (Talep Eğrisinin Kayması) arasındaki fark nedir?
Talep Miktarında Değişme Ceteris paribus, bir malın fiyatındaki değişme dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir. Talepte Değişme (Talep Eğrisinin Kayması) Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir.

15 Talep Miktarında Değişme
Ceteris Paribus, bir malın fiyatındaki değişme sonucu bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir.

16 Talepte Değişme (Talep Eğrisinin Kayması)
Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler dolayısıyla bir malın satın alınması düşünülen miktarındaki değişmedir.

17 Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?
1. Reel Gelir Düzeyinde Değişme 2. İlişkili Diğer Malların Fiyatlarındaki Değişme 3. Zevk ve Tercihlerdeki Değişme 4. Tüketici Sayısındaki Değişme 5. Fiyatlara İlişkin Beklenti 6. Gelire İlişkin Beklenti 7. Kredi İmkanlarında Değişme

18 Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-1
1. Reel Gelir Düzeyinde Değişme Normal Mallara Etkisi (Normal Good) normal mallar: ↑ reel gelir → ↑ talep Düşük Mallara Etkisi (Inferior Good) düşük mallar: ↑reel gelir → ↓ talep Örn: ikinci el otomobil

19 Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-2
2. İlişkili Diğer Malların Fiyatlarındaki Değişme İkame Mallar (Substitute Goods): Birbirinin yerine kullanılan mallar ↑ bir malın fiyatı → ↑ diğer malın talebi Tamamlayıcı Mallar (Complementary Goods): Birlikte kullanılan mallar ↑ bir malın fiyatı → ↓ diğer malın talebi

20 Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-3
3. Zevk ve Tercihlerde Değişme (Buyers’ tastes and preferences) ↑ Δ bir mala olan tercih → ↑ talep

21 Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-4
4.Tüketici Sayısındaki Değişme (The number of potential buyers-population) ↑ tüketici sayısı → ↑ talep

22 Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-5
5. Fiyatlara İlişkin Beklenti (Buyers’ expectation of the product’s future price) yüksek fiyat beklentisi → ↑ bugünkü talep

23 Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-6
Gelire İlişkin Beklenti (Buyers’ expectation of the buyers’ future income) gelecek gelirde artış beklentisi → ↑ bugünkü talep

24 Talepte Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-7
Kredi İmkanlarında Değişme ↑ kredi imkanları → ↑ talep

25 TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ
Fiyat değişikliği karşısında, tüketicilerin bu değişikliğe karşı satın aldıkları miktarı değiştirmek şeklinde gösterdikleri tepkinin şiddeti talebin fiyat esnekliği ile ölçülür. Ef= Talep edilen miktarda % değişme / Fiyatta % Değişme

26 Farklı Esnekliğe Sahip Talep Eğrileri Sonsuz (Tam) Esnek Talep
1. Kaynak Suyunun fiyatında küçük bir değişme, 2. Kaynak suyunun talep miktarını çok büyük miktarda değiştirir. 3. Kaynak suyunun talebi tam esnektir.

27 Esnek Talep 1. Sony Playstation’un fiyatı %10 yükseldiğinde,
2. Talep miktarı % 20 azalır. 3. Sony Playstation’un talebi esnektir.

28 Birim Esnek Talep 1. Turun fiyatı %10 arttığında,
2. Talep miktarı % 10 azalır. 3. Tur için talep birim esnektir.

29 Esnek Olmayan (İnelastik) Talep
1. Sakızın fiyatı %20 arttığında 2. Talep miktarı %10 azalır. 3. Sakızın talebi inelastiktir.

30 Sıfır Esnek (Tam İnelastik) Talep
1. Fiyat yükseldiğinde, 2. Talep miktarı azalmaz. 3. Talep tam olarak inelastiktir. Örn: tuz talebi

31 Talep Esnekliğinin Belirleyicileri
İkame imkanının olup-olmaması İhtiyaçların şiddet derecesi: lüks mal zorunlu mal Malın tüketici bütçesi içindeki yeri Zaman: kısa zaman – uzun zaman

32 ARZ (supply)

33 Arz miktarı nedir? (arz edilen miktar)
Belirli bir dönemde bütün üreticiler tarafından satılmak istenen ve planlanan toplam mal ve hizmet miktarıdır. Farklı fiyat seviyelerinde satıcıların bir maldan satma gücüne sahip oldukları, satmak istedikleri miktardır.

34 ARZ FONKSİYONU Qsy = f (Py, Pc, T, Po, t, S, B, Ss) şeklindedir.
Malın fiyatı dışındaki diğer değişkenler sabit iken (ceteris paribus), arz miktarı ile fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon, Qsy = f (Py), ceteris paribus olarak gösterilmektedir. Ceteris paribus, Latince bir ifade olup “diğer şeyler sabitken” anlamına gelmektedir. Bu fonksiyonda, Py = Malın fiyatı Pc = Üretim faktörlerinin maliyeti T = Teknolojik gelişmeler Po = Diğer malların fiyatları t = Vergiler S = Sübvansiyonlar B = Gelecek ile ilgili beklentiler Ss = Piyasadaki satıcı sayısı

35 Arz Miktarına Etki Eden Faktörler nelerdir ?
Malın (veya hizmetin) fiyatı Üretilen malla ilgili diğer malların fiyatları Üretimde kullanılan girdi fiyatları Fiyat beklentileri Verimlilik-Teknoloji Üretici sayısı

36 Arz Kanunu Ceteris paribus; bir malın fiyatı ile o malın arz miktarı arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olmasıdır.

37 Arz Tablosu (Çizelgesi) nasıl elde edilir ?
Dondurmanın Fiyatı (TL) Dondurmanın Arz Miktarı (kg) 0.00 0.50 1.00 1 5 3.00 4 2.50 3 2.00 2 1.50

38 Arz Eğrisi nasıl elde edilir ?
Dondurmanın Fiyatı (TL) 4 3.00 2.50 5 2.00 3 2 1.50 1.00 1 0.50 6 8 10 12 Dondurmanın Miktarı (kg)

39 Arz Çizelgesi ve Arz Eğrisi nasıl elde edilir?

40 Piyasa Arz Çizelgesi nasıl elde edilir?
Dondurmanın Fiyatı (TL) A Firmasının Üretim Miktarı B Firmasının Üretim Miktarı Piyasa Arz Miktarı 0.00 + = 0.50 4 2.50 3 2.00 2 1.50 1 1.00 6 10 7 3.00 5 8 13

41 Piyasa Arz Eğrisi nasıl elde edilir ?
Dondurmanın Fiyatı (TL) A Firması Piyasa Arz Eğrisi B Firması 4 3.00 2.50 5 2.00 3 2 1.50 1.00 1 0.50 6 8 10 12 Dondurmanın Miktarı (kg)

42 Piyasa Arz Çizelgesi ve Piyasa Arz Eğrisi nasıl elde edilir?

43 Arz Miktarında Değişme – Arzda Değişme (Arz Eğrisinin Kayması) arasındaki fark nedir?
Arz Miktarında Değişme Ceteris paribus, bir malın fiyatındaki değişme dolayısıyla bir malın satılması düşünülen miktarındaki değişmedir. Arzda Değişmesi (Arz Eğrisinin Kayması) Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler dolayısıyla bir malın satılması düşünülen miktarındaki değişmedir.

44 Arz Miktarındaki Değişme
Ceteris paribus, bir malın fiyatındaki değişme dolayısıyla bir malın satılması düşünülen miktarındaki değişmedir.

45 Arzda Değişme (Arz Eğrisinin Kayması) Bir malın fiyatı dışındaki faktördeki değişmeler dolayısıyla bir malın satılması düşünülen miktarındaki değişmedir. Dondurmanın Fiyatı (TL) S3 S1 S2 Arzda Azalış Arzda Artış Dodurmanın Arz Miktarı (kg)

46 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler nelerdir ?
Üretilen malla ilgili diğer malların fiyatları Üretimde kullanılan girdi fiyatları Fiyat beklentileri Üretici sayısı Verimlilik-Teknoloji Vergiler ve Teşvikler Firmanın amaçlarında yada amaç sıralamasında değişme Bankalardan kredi almanın kolaylaşması

47 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-1
Üretilen Malla İlgili Malların Fiyatları Bir malın fiyatındaki değişme bir başka malın arzında değişmeye neden olabilir A. İkame Mallar Bir mal bir başka mal yerine üretilebilir. Mesela;pamuk-çilek Eğer üretimde ikamesi mümkün olan malın fiyatı düşerse, ilgili malın arzı artar. Eğer üretimde ikamesi mümkün olan malın fiyatı yükselirse, ilgili malın arzı azalır. B. Üretimde Tamamlayıcı Mallar Diğer bir mal ile birlikte üretilen mala üretimde tamamlayıcı mal denir. Mesela, saman-buğday. Eğer üretimde tamamlayıcı malın fiyatı yükselirse, ilgili malın arzı artar. Eğer üretimde tamamlayıcı malın fiyatı düşerse, ilgili malın arzı azalır.

48 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-2
Üretim Girdilerinin Fiyatları Girdilerin fiyatlarındaki yükselme, bir malın üretim miktarını azaltır → Girdilerin Fiyatları↑ → Maliyetler ↑ → Kâr ↓ → Arz ↓ Girdilerin fiyatlarındaki düşme, bir malın üretim miktarını artırır → Girdilerin Fiyatları ↓ → Maliyetler ↓ → Kâr ↑ → Arz ↑

49 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-3
Beklentiler Üretilen malın fiyatına ilişkin beklenti Üretilen malın fiyatında yükseliş beklentisi, ilgili malın arzını düşürür. Üretilen malın fiyatında düşüş beklentisi, ilgili malın arzını artırır. Üretim faktörlerinin fiyatına ilişkin beklenti Üretim faktörlerinin fiyatında yükseliş beklentisi, ilgili malın arzını artırır.

50 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-4
Üretici Sayısı Üreticilerin sayısındaki artış, ilgili malın arzını da artırır. → Sektöre Firma Girişi → Arz↑ Üreticilerin sayısındaki düşüş, ilgili malın arzını da düşürür. → Sektörden Firma Çıkışı→ Arz↓

51 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler nelerdir ?-5
Verimlilik-Teknoloji Verimlilik, bir üretim faktörü (girdi) başına düşen üretim miktarıdır. Verimlilik arttığında maliyetler düşer ve arz artar. Teknolojik gelişme de verimliliği artıracağından, arz da artar. → Teknolojik Gelişme → Verimlilik ↑ → Diğer Üretim Faktörleri Kullanımı ↓ → Maliyetler ↓ → Arz↑

52 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-6
Vergiler ve Teşvikler Mesela; → Vergi ↑ → Maliyet ↑ → Arz ↓ Mesela; → Teşvik ↑ → Maliyet ↓ → Arz ↑

53 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-7
Firmanın amaçlarında yada amaç sıralamasında değişme Kâr düşüncesinde olma yada çevre duyarlılığı

54 Arzda Değişmeye Etki Eden Faktörler Nelerdir ?-8
Bankalardan kredi almanın kolaylaşması → Kredi imkanlarının ↑ → Maliyet ↓ → Arz ↑

55 Farklı Esnekliğe Sahip Arz Eğrileri
ARZIN FİYAT ESNEKLİĞİ Farklı Esnekliğe Sahip Arz Eğrileri E=Arz edilen Miktarda % değişme/ Fiyattta %Değişme

56 Tam Esnek Arz 1. Çok küçük bir fiyat azalışında,
2. Arz miktarı çok büyük miktarda düşer, 3. Bu durumda arz tam esnektir.

57 Esnek Arz 1. Bir kitabın fiyatı %10 artarsa, 2. Arz miktarı %20 artar.
3. Kitabın arzı esnektir.

58 Birim Esnek Arz 1. Balığın fiyatı %10 yükselirse,
2. Arz miktarı %10 artar. 3. Balığın arzı birim esnektir.

59 Esnek Olmayan (İnelastik) Arz
1. Otelin oda fiyatı %20 artarsa, 2. Otel odalarının arz miktarı %10 artar. 3. Otel odalarının arz miktarı inelastiktir.

60 Tam Esnek Olmayan Arz 1. Bir malın fiyatında herhangi bir artış olduğunda, 2. Arz miktarı hiç artmaz. 3. Bu malın arzı tam inelastiktir.

61 Arz Esnekliğinin Belirleyicileri
Fiziksel, Teknik ve Mevsim Kısıtları: stoklama maliyetleri, üretim sürecinin özellikleri Bekleyişler Zaman

62 HÜKÜMETLERİN FİYAT KONTROLLERİ
VE ARZ-TALEP DENGESİ

63 PİYASA DENGESİ ARZ TALEP

64 PİYASA DENGESİ Piyasa : Üretim faktörlerini veya nihai mal ya da hizmetleri değişim amacıyla alıcı ve satıcıların karşılaştığı kurumsal yapı veya mekandır. Denge : Fiyatların arz miktarının talep miktarına eşitlendiği düzeye ulaştığı durumu ifade eder. Piyasa Dengesi : Alıcıların satın almak istedikleri miktarın, satıcıların satmak istedikleri miktara tam olarak eşit olduğu durumdur. (Böyle bir durumda piyasa fiyatı artma veya düşme yönünde herhangi bir eğilim göstermez.)

65 Tam Rekabet Piyasası Atomisite Koşulu Mobilite Koşulu
Homojenlik Koşulu Açıklık Koşulu

66 Atomisite Koşulu Bu koşul alıcı ve satıcıların tek başlarına piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar çok sayıda olmalarını ifade eder.

67 Mobilite Koşulu Alıcı, satıcı ve üretim faktörlerinin piyasada tam hareket serbestisine sahip olmalarını ifade eder.

68 Homojenlik Koşulu Bu koşul bir piyasada üreticilerin,tüketicilerin ve alışverişe konu olan malların birbirlerinin aynı olması halini ifade eder.

69 Açıklık Koşulu Eksik bilgiye sahip olmamadır

70 Denge Fiyatı ve Denge Miktarı
Arz miktarını talep miktarına eşitleyen fiyattır. Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşan fiyattır. Denge Miktarı Denge fiyatındaki arz ve talep miktarıdır. Grafik üzerinde arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşan miktardır.

71 2.00 dolarda, talep miktarı arz miktarına eşittir!
Piyasa Dengesi Talep Çizelgesi Arz Çizelgesi 2.00 dolarda, talep miktarı arz miktarına eşittir!

72 Arz ve Talebin Dengeye Gelmesi
Dondurma Fiyatı Arz Talep Denge Fiyatı Denge (noktası) $2.00 Denge Miktarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dondurma Miktarı

73 Özel Piyasa Dengesi-1 Birinci özel durum arzın sabit olması durumudur
Arz miktarı fiyattan bağımsız olarak sabittir; Arz eğrisi dikeydir. Bu durumda denge miktarı tamamen arz şartları tarafından belirlenir ve Denge fiyatı tamamen talep şartları tarafından belirlenir.

74 Özel Piyasa Dengesi-2 İkinci özel durum fiyatın sabit oluşu durumudur
Arz eğrisi tamamen yataydır. Sektör sözkonusu malın fiyatını sabit fiyattan arz edecektir. Bu durumda denge fiyatı arz şartları tarafından belirlenir, ve Denge miktarı talep eğrisi tarafından belirlenir.

75 Piyasada Fazlalık - Kıtlık
Fazlalık: Fiyat > Denge Fiyatı; Arz Miktarı > Talep Miktarı Arz fazlalığı veya fazlalık vardır. Arz edenler satışları artırmak için fiyatı dengeye ulaşıncaya kadar düşüreceklerdir. Kıtlık: Fiyat < Denge Fiyatı; Talep Miktarı > Arz Miktarı Talep fazlalığı veya kıtlık vardır. Arz edenler çok fazla alıcı çok az malı almak istediğinden dolayı dengeye ulaşıncaya kadar fiyatı yükseltecektir.

76 Arz Fazlalığı Arz Talep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dondurma Fiyatı $2.50
Talep Miktarı Arz Miktarı $2.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dondurma Miktarı

77 Talep Fazlalığı Arz Talep Kıtlık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dondurma Fiyatı Arz Talep $2.00 $1.50 Arz Miktarı Talep Miktarı Kıtlık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dondurma Miktarı

78 Piyasa Dengesinde Değişiklikler

79 Piyasa Dengesi Recall Arz Talep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dondurma Fiyatı Arz Talep Denge Fiyatı Denge (noktası) $2.00 Denge Miktarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dondurma Miktarı

80 Arz Fazlalığı Recall Arz Talep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dondurma Fiyatı
$2.50 Talep Miktarı Arz Miktarı $2.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dondurma Miktarı

81 Talep Fazlalığı Recall Arz Talep Kıtlık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dondurma Fiyatı Arz Talep $2.00 $1.50 Arz Miktarı Talep Miktarı Kıtlık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dondurma Miktarı

82 Talep Artışının Piyasa Dengesine Etkisi
Dondurma Fiyatı D2 1. Sıcak hava dondurma talebini artırır… Arz $2.50 Yeni Denge 2. … Fiyatlar yükselir … $2.00 Başlangıç Dengesi D1 1 2 3 4 5 6 7 10 11 Dondurma Miktarı 3. … ve daha fazla miktarda satış gerçekleşir.

83 Talep Azalışının Piyasa Dengesine Etkisi
1. Talepte bir azalış talep eğrisinin sola kaydırır. 2. Fiyat, piyasa dengesini yeniden teşkil edecek şekilde düşer. 3. Arz miktarı arz eğrisi boyunca azalır. 4. Denge miktarı azalır.

84 Arzdaki Azalışın Piyasa Dengesine Etkisi
Dondurma Fiyatı S2 1. Deprem arz miktarının azaltır… S1 $2.50 Yeni Denge 2. … fiyatlar yükselir … $2.00 Başlangıç Dengesi Talep 1 2 3 4 7 10 11 Dondurma Miktarı 3. … ve daha az miktar satış gerçekleşir.

85 Arzdaki Artışın Piyasa Dengesine Etkisi
1. Arzda bir artış arz eğrisinin sağa doğru kaydırır. 2. Fiyat piyasa dengesini yeniden düzenlemek üzere düşer. 3. Talep miktarı talep eğrisi boyunca yükselir. 4. Denge miktarı artar.

86 Talep ve Arzda Birlikte Değişme-1
Dondurma Fiyatı Talepte büyük artış S2 D2 Yeni Denge S1 P2 D1 Arzda küçük azalış P1 Başlangıç Dengesi Q1 Q2 Dondurma Miktarı

87 Arz ve Talepte Birlikte Değişme-2
Dondurma Fiyatı Talepte küçük artış S2 Yeni Denge D2 S1 P2 D1 Arzda büyük azalış P1 Başlangıç Dengesi Q2 Q1 Dondurma Miktarı

88 Arz veya Talepte Kayma Olduğunda Miktar ve Fiyat Nasıl Etkilenir ?
Arz Aynı Arzda Artış Arzda Azalış Talep Aynı Fiyat Değişmez Miktar Değişmez Fiyat Düşer Miktar Artar Fiyat Yükselir Miktar Azalır Talepte Artış Fiyat Yükselir Miktar Artar Fiyat Belirsiz Miktar Artar Fiyat Yükselir Miktar Belirsiz Talepte Azalış Fiyat Düşer Miktar Azalır Fiyat Düşer Miktar Belirsiz Fiyat Belirsiz Miktar Düşer

89 Son Sözler… Piyasa ekonomisi arz ve talebin gücünden yararlanır.
Farklı mal ve hizmetlerin fiyatları, Arz ve Talep tarafından birlikte belirlenir. Fiyatlar üretim faktörlerinin tahsisine klavuzlukta sinyaldir. Ekonomistler arz ve talep modelini rekabet piyasalarını analizde kullanırlar. Rekabet piyasasında, bir çok alıcı ve satıcı vardır, alıcı ve satıcıların her birinin piyasa fiyatı üzerinde etkisi yoktur.

90 Özet Talep eğrisi, arz edilen bir malın miktarı ile o malın fiyatı arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu gösterir. Talep kanununa göre, eğer bir malın fiyatı düşerse, talep miktarı yükselir. Dolayısıyla, talep eğrisi aşağı doğru eğimlidir. Fiyatın dışında, bir maldan tüketicilerin ne kadar satın almak istedikleri; gelire, tamamlayıcı ve ikame malların fiyatlarına, zevk ve tercihlere, beklentilere, alıcıların sayısına bağlıdır. Eğer bu faktörlerden birinde bir değişiklik olursa talep eğrisi kayar.

91 Özet Arz eğrisi, arz edilen bir malın miktarı ile o malın fiyatı arasındaki ilişkiyi gösterir. Arz kanununa göre, eğer bir malın fiyatı yükselirse, arz miktarı artar. Fiyatın dışında, bir maldan üreticilerin ne kadar satmak istedikleri; üretim faktörlerinin maliyetlerine, teknolojiye, beklentilere ve satıcıların sayısına bağlıdır. Eğer bu faktörlerden biri değişirse arz eğrisi kayar.

92 Özet Piyasa Dengesi, arz ve talep eğrilerinin kesişmesi ile belirlenir. Denge Noktası : A Denge Fiyatı : P0 Denge Miktarı : Q0 Denge fiyatında, talep miktarı arz miktarına eşittir. Alıcı ve satıcıların davranışları tabii olarak piyasaların dengeye gelmesini sağlar.


"TALEP (demand)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları