Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 ARZ VE TALEP I: PİYASALAR NASIL İŞLER?. Copyright © 2004 South-Western 4 Piyasa güçleri: Arz ve Talep.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 ARZ VE TALEP I: PİYASALAR NASIL İŞLER?. Copyright © 2004 South-Western 4 Piyasa güçleri: Arz ve Talep."— Sunum transkripti:

1 2 ARZ VE TALEP I: PİYASALAR NASIL İŞLER?

2 Copyright © 2004 South-Western 4 Piyasa güçleri: Arz ve Talep

3 Copyright © 2004 South-Western Arz ve talep iktisatçıların en çok kullandıkları kelimelerden ikisidir. Arz ve talep piyasa ekonomilerinin işlemesini sağlayan güçlerdir. Modern mikroiktisat arz, talep ve piyasa dengesi hakkındadır.

4 Copyright © 2004 South-Western Piyasa belli bir malın alıcılarından ve satıcılarından oluşan bir gruptur. Arz ve talep terimleri insanların piyasalarda diğer insanlarla etkileşim içinde bulunurken gerçekleştirdikleri eylemleriyle ilgilidir. PİYASALAR VE REKABET

5 Copyright © 2004 South-Western PİYASALAR VE REKABET Alıcılar talebi belirler. Satıcılar arzı belirler.

6 Copyright © 2004 South-Western Rekabetçi piyasalar Rekabetçi bir piyasada, o kadar çok alıcı ve satıcı vardır ki, hiçbir alıcı ya da satıcı tek başına fiyat üzerinde dikkate değer bir etkide bulunamaz. Diğer bir deyişle, rekabetçi piyasada alıcıların ve satıcıların fiyat üzerindeki etkisi son derece önemsizdir. Bunun nedeni ise sayılarının çok olmasıdır.

7 Copyright © 2004 South-Western Tam rekabet piyasasında Ürünler aynıdır, türdeşdir, homojendir. Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Bunların fiyat üzerinde etkisi yoktur. Alıcılar ve satıcılar fiyatları veri olarak alırlar. Monopol piyasası Tek bir satıcı vardır ve satıcı fiyatı kontrol eder. Rekabet: Tam ya da diğer türlü

8 Copyright © 2004 South-Western Oligopol piyasası Az sayıda satıcı vardır. Aralarındaki rekabet her zaman şiddetli değildir. Monopolcü rekabet piyasası Çok sayıda satıcı vardır. Birbirlerinden biraz farklı ürün satarlar. Her satıcı kendi ürününün fiyatını belirler. Rekabet: Tam ya da diğer türlü

9 Copyright © 2004 South-Western TALEP Talep edilen miktar alıcıların almaya razı oldukları ve almaya muktedir oldukları mal miktarıdır. Talep Yayası Talep yasası şunu söyler: Diğer değişkenler sabitken (ceteris paribus), bir malın fiyatı artarken talep edilen miktarı düşer.

10 Copyright © 2004 South-Western Talep Eğrisi: Fiyat ile talep edilen miktar arasındaki ilişki Talep Şedülü Talep şedülü bir malın fiyatı ile talep edilen miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren bir tablodur.

11 Copyright © 2004 South-Western Katya’nın Talep Şedülü

12 Copyright © 2004 South-Western Talep Eğrisi: Fiyat ile talep edilen miktar arasındaki ilişki Talep eğrisi Talep eğrisi bir malın fiyatı ile talep edilen miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren grafiktir.

13 Figür 1: Katya’nın talep şedülü ve talep eğrisi Copyright © 2004 South-Western Fiyat 0 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 1234567891011 Miktar 3.00 12 1. Fiyatta bir düşüş... 2....talep edilen miktarı artırır.

14 Copyright © 2004 South-Western Market talebi versus bireysel talep Piyasa talebi, belli bir mal ya da hizmete olan bireysel taleplerin toplamıdır. Grafiksel olarak, bireysel talep eğrileri yatay olarak toplandığında piyasa talep eğrisi elde edilir.

15 Copyright © 2004 South-Western Talep edilen miktardaki değişme Talep eğrisi boyunca bir hareket şeklinde gösterilir. Ürünün fiyatındaki bir değişmeden kaynaklanır.

16 Copyright © 2004 South-Western 0 D Fiyat Miktar Dondurma fiyatını artıran bir vergi talep eğrisi üzerinde bir hareket anlamına gelir. A B 8 1.00 2.00 4 Talep miktarındaki değişme

17 Copyright © 2004 South-Western Talep eğrisindeki kaymalar Tüketici geliri İlgili diğer malların fiyatları Zevkler ve tercihler Beklentiler Alıcı sayısı

18 Copyright © 2004 South-Western Talep eğrisindeki kaymalar Talepte bir değişme Talep eğrisinin sağa ya da sola kaymasıdır. Her bir fiyat düzeyinde talep edilen miktarı değiştiren herhangi bir nedenden kaynaklanabilir.

19 Figür 3 Talep eğrisinde kaymalar Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Fiyat Miktar Talepte bir artış Talepte bir düşüş Demand curve,D 3 Demand curve,D 1 Demand curve,D 2 0

20 Copyright © 2004 South-Western Talep eğrisindeki kaymalar Tüketici geliri Gelir artarken normal bir mala (normal good ) olan talep de artacaktır. Gelir artarken düşük bir mala (inferior good ) olan talep düşecektir.

21 Copyright © 2004 South-Western 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 213456789101211 Fiyat Miktar 0 Talepte bir artış Gelirde bir artış... D1D1 D2D2 Tüketici geliri Normal mal

22 Copyright © 2004 South-Western $3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 213456789101211 Fiyat Miktar 0 Talepte bir düşüş Gelirde bir artış... D1D1 D2D2 Tüketici geliri Düşük mal

23 Copyright © 2004 South-Western Talep eğrisinde kaymalar İlgili malların fiyatları Bir malın fiyatındaki bir düşüş diğer bir malın talebini düşürürse, bu iki malın ikame mallar oldukları söylenir. Bir malın fiyatındaki bir düşüş diğer bir mala olan talebi artırırsa, bu iki malın tamamlayıcı mallar oldukları söylenir.

24 Tablo 1 Alıcıları etkileyen değişkenler Copyright©2004 South-Western

25 ARZ Arz edilen miktar satıcıların satmak istedikleri ve satabilecekleri mal miktarıdır. Arz yasası Arz yasası şunu söyler: Ceteris paribus (diğer değişkenler sabitken) bir malın fiyatı arttığında o malın arz edilen miktarı da artar.

26 Copyright © 2004 South-Western Arz Eğrisi: Fiyat ile Arz Edilen Miktar Arasındaki İlişki Arz Şedülü Arz şedülü bir malın fiyatı ile o maldan arz edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösteren bir tablodur.

27 Copyright © 2004 South-Western Barış’ın Arz Şedülü

28 Copyright © 2004 South-Western Arz Eğrisi: Fiyat ile Arz Edilen Miktar Arasındaki İlişki Arz Eğrisi Arz eğrisi bir malın fiyatı ile o malın arz edilen miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafiktir.

29 Figür 5 Barış’ın Arz Şedülü ve Arz Eğrisi Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Fiyat 0 2.50 2.00 1.50 1.00 1234567891011 Arz Miktarı 3.00 12 0.50 1. Fiyattaki bir artış...... 2.... arz edilen miktarı artırır.

30 Copyright © 2004 South-Western Piyasa Arzı versus Bireysel Arz Piyasa arzı belli bir mal ya da hizmetin tüm satıcılarının bireysel arzlarının toplamını ifade eder. Şekilsel olarak, bireysel arz eğrilerinin yatay toplamı piyasa arz eğrisini verir.

31 Copyright © 2004 South-Western Arz Eğrisinde Kayma Girdi fiyatları Teknoloji Beklentiler Satıcıların sayısı

32 Copyright © 2004 South-Western Arz miktarındaki değişim Arz edilen miktardaki değişim Arz eğrisi boyunca hareket olarak gösterilir. Fiyattaki değişmeden kaynaklanır.

33 Copyright © 2004 South-Western 1 5 Fiyat Miktar 0 S 1.00 A C 3.00 Dondurma fiyatındaki bir artış arz eğrisi boyunca bir harekete neden olur. Arz Miktarındaki Değişme

34 Copyright © 2004 South-Western Arz Eğrisinde Kaymalar Arz eğrisinde kayma Arz eğrisinin sağa ya da sola kaymasıdır. Fiyat dışında arzı etkileyen faktörlerden birindeki bir değişiklikten kaynaklanır.

35 Figür 7 Arz Eğrisinde Kaymalar Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Fiyat Arz miktarı 0 Arzda artış Arzda azalış S 3 S 1 S 2

36 Tablo 2 Arzı etkileyen değişkenler Copyright©2004 South-Western

37 ARZ VE TALEP BİRLİKTE Fiyatın arz ve talep miktarlarını eşitleyen düzeye ulaşması denge denilen durumu oluşturur.

38 Copyright © 2004 South-Western ARZ VE TALEP BİRLİKTE Denge fiyatı Arz edilen miktar ile talep edilen miktarı eşitleyen fiyat. Grafikte arz ve talep eğrilerinin kesiştiği fiyat düzeyi. Denge miktarı Denge fiyatında arz edilen ve talep edilen mal ya da hizmet miktarı. Grafikte arz ve talep eğrilerinin kesiştiği miktar düzeyi.

39 Copyright © 2004 South-Western Fiyat 2 lira iken arz ve talep miktarları birbirine eşitleniyor! ARZ VE TALEP BİRLİKTE Talep ŞedülüArz Şedülü

40 Figür 8 Arz ve Talebin Dengesi Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Fiyat 0123456789101112 Miktar 13 Denge miktarı Denge fiyatı Denge Arz Talep $2.00

41 Figür 9 Dengede Olmayan Piyasalar Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Fiyat 0 S (Arz) D (Talep) (a) Arz Fazlası Talep edilen miktar Arz edilen miktar Fazla Miktar 4 2.50 10 2.00 7

42 Copyright © 2004 South-Western Denge Fazla Fiyat > denge fiyatı ise arz edilen miktar > talep edilen miktar. Piyasada arz fazlası (fazla) var. Satıcılar satışları artırmak için fiyatı düşürürler ve dengeye doğru hareket edilir.

43 Copyright © 2004 South-Western Denge Yokluk Fiyat arz edilen miktar. Piyasada talep fazlası (yokluk) var. Satıcılar az sayıda malı almak isteyen çok sayıda alıcı olduğu için fiyatı yükseltirler, böylece dengeye doğru hareket edilir.

44 Figür 9 Dengede Olmayan Piyasalar Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning P (Fiyat) 0 Q (Miktar) S D (b) Talep fazlası Arz miktarı Talep miktarı 1.50 10 2.00 7 4 Kıtlık-Yokluk

45 Copyright © 2004 South-Western Denge Arz ve talep yasası Piyasada herhangi bir malın fiyatının o malın arzını ve talebini eşitleyen fiyata ulaşacağını ifade eder.

46 Copyright © 2004 South-Western Dengedeki Değişmeleri Analiz Etmenin Üç Adımı 1.Ortaya çıkan yeni olayın arzı eğrisini mi talep eğrisini mi yoksa her ikisini mi kaydıracağını belirleyin. 2.Eğrinin ya da eğrilerin hangi yöne (sağ ya da sol) kayacağını belirleyin. 3.Arz ve talep diyagramını kullanarak denge fiyat ve miktarının nasıl değişeceğini görün.

47 Figür 10 Talepteki Bir Artış Dengeyi Nasıl Etkiler Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning P (Fiyat) 0 Q (Miktar) S Başlandıçtaki denge D D 3....ve satılan dondurma miktarı artar 2.... fiyat artar... 1. Sıcak hava dondurmaya olan talebi artırır... 2.00 7 Yeni denge 2.50 10

48 Copyright © 2004 South-Western Dengedeki Değişiklikleri Analiz Etmek İçin 3 Adım Eğrilerdeki kaymalar versus Eğri üzerindeki Hareketler Arz eğerisindeki bir kayma arzda değişme olarak adlandırılır. Sabit bir arz eğrisi boyunca hareket ise arz edilen miktardaki değişme olarak adlandırılır. Talep eğrisindeki bir kayma talepte bir değişme olarak adlandırılır. Sabit bir talep eğrisi boyunca hareket ise talep miktarında bir değişim olarak ifade edilir.

49 Figür 11 Arzda Bir Azalış Dengeyi Nasıl Etkiler? Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning P (fiyat) 0 Q (miktar) D Yeni denge Başlangıçtaki denge S1S1 S2S2 2.... dondurma fiyatında bir artış yaşanır... 1. Şeker fiyatındaki bir artış dondurma fiyatını düşürür... 3.... satılan miktar azalır. 2.00 7 2.50 4

50 Tablo 4 Arz ya da Talep Kaydığında Fiyata ve Miktara Ne Olur? Copyright©2004 South-Western

51 Özet İktisatçılar rekabetçi piyasaları analiz etmek için arz ve talep modelini kullanırlar. Rekabetçi bir piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır. Bunların her birinin piyasa fiyatı üzerinde ya çok az etkisi vardır ya da hiçbir etkisi yoktur.

52 Copyright © 2004 South-Western Özet Talep eğrisi, bir maldan talep edilen miktarın fiyata nasıl bağımlı olduğunu gösterir. Talep yasasına göre, bir malın fiyatı düşünce talep edilen miktarı artar. Bu nedenle talep eğrisi aşağıya doğru eğimlidir. Fiyat dışında tüketicilerin hangi maldan ne kadar satın almak isteyeceklerini şu faktörler de belirler: gelir, ikame ve tamamlayıcı malların fiyatları, zevkler ve tercihler, beklentiler ve alıcıların sayısı. Fiyat dışındaki faktörlerden biri değişirse talep eğrisinde kayma gerçekleşir.

53 Copyright © 2004 South-Western Özet Arz eğrisi bir malın arz edilen miktarının fiyata nasıl bağlı olduğunu gösterir. Arz yasasına göre, bir malın fiyatı yükselirken o maldan arz edilen miktar da artar. Bu nedenle arz eğrisi yukarı doğru eğimlidir. Fiyata ek olarak üreticilerin satmak istedikleri miktarı belirleyen faktörler arasında şunlar yer alır: girdi fiyatları, teknoloji, beklentiler ve satıcıların sayısı yer alır. Eğer bu fiyat dışındaki faktörlerden biri değişirse arz eğrisi kayar.

54 Copyright © 2004 South-Western Özet Piyasa dengesi arz ve talep eğrilerinin kesiştiği yerde gerçekleşir. Denge fiyatında talep edilen miktar arz edilen miktara eşittir. Alıcıların ve satıcıların davranışları doğal olarak piyasaları dengeye doğru yönlendirir.

55 Copyright © 2004 South-Western Özet Bir olayın piyasayı nasıl etkilediğini analiz etmek için arz ve talep diyagramını kullanırız. Denge fiyatının ve miktarının nasıl değiştiğine bakarız. Piyasa ekonomilerinde, fiyatlar iktisadî davranışları yönlendiren sinyallerdir. Dolayısıyla kaynakların tahsisi de fiyatlara dayanır.


"2 ARZ VE TALEP I: PİYASALAR NASIL İŞLER?. Copyright © 2004 South-Western 4 Piyasa güçleri: Arz ve Talep." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları