Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ Prof. Dr. Nejat Erk. ARZ-TALEP VE PİYASA FİYATI 2 BÖLÜM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ Prof. Dr. Nejat Erk. ARZ-TALEP VE PİYASA FİYATI 2 BÖLÜM."— Sunum transkripti:

1 ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ Prof. Dr. Nejat Erk

2 ARZ-TALEP VE PİYASA FİYATI 2 BÖLÜM

3 AMAÇ Bu bölümün tamamlanması sonrası Bu bölümün tamamlanması sonrası aşağıdaki sorulara cevap vermiş aşağıdaki sorulara cevap vermiş olacağız. olacağız. Talebi etkileyen temel değişkenler nelerdir?Talebi etkileyen temel değişkenler nelerdir? Arzı etkileyen temel değişkenler nelerdir?Arzı etkileyen temel değişkenler nelerdir? Arz ve talepçe belirlenen fiyat ve miktarın oluşumuArz ve talepçe belirlenen fiyat ve miktarın oluşumu Zaman içinde fiyat ve miktardaki değişmelerin nedenleri,Zaman içinde fiyat ve miktardaki değişmelerin nedenleri, Arz ve talebin kullanılması ile gelece ilişkin öngörüler,Arz ve talebin kullanılması ile gelece ilişkin öngörüler,

4 Fiyat-Miktar İlişkisi olarak Talep Diğer koşullar değişmezken (ceteris paribus) fiyat ile miktar arasında ters bir ilişki söz konusudur.Diğer koşullar değişmezken (ceteris paribus) fiyat ile miktar arasında ters bir ilişki söz konusudur. Diğer bir anlatımla, fiyat artarsa talep edilen miktar azalır, veya fiyat düşerse talep edilen miktar artar.Diğer bir anlatımla, fiyat artarsa talep edilen miktar azalır, veya fiyat düşerse talep edilen miktar artar. Birim Fiyat Miktar920 830 740 650 560 10 100 50 P Q 5

5 Fiyat-Miktar İlişkisi olarak Talep Talep Kanunu : Talep Kanunu : Talep Kanunu (Ceteris Paribus) fiyatın miktarla ters ilişkide olduğunu, başka bir deyişle fiyat artışlarının talep edilen miktarı düşüreceğini, fiyattaki düşüşlerin talep edilen miktarı artıracağını ifade eder. Talep Kanunu (Ceteris Paribus) fiyatın miktarla ters ilişkide olduğunu, başka bir deyişle fiyat artışlarının talep edilen miktarı düşüreceğini, fiyattaki düşüşlerin talep edilen miktarı artıracağını ifade eder.

6 Talep eğrisi Üzerinde Hareket ve Talep Eğrisindeki Kayma Talep fonksiyonunda yer alan diğer değişkenler ( gelir, zevk ve tercihler, nüfus, gelir dağılımı, reklam, rakip ve tamamlayıcı mallar fiyatları ve fiyat beklentileri sabitken, sadece malın fiyatı değişirse, talep eğrisi üzerinde hareket görülür. Talep fonksiyonunda yer alan diğer değişkenler ( gelir, zevk ve tercihler, nüfus, gelir dağılımı, reklam, rakip ve tamamlayıcı mallar fiyatları ve fiyat beklentileri sabitken, sadece malın fiyatı değişirse, talep eğrisi üzerinde hareket görülür. Fiyat artarsa eğri üzerinde yukarıya, düşerse aşağıya doğru hareket edilir. Fiyat artarsa eğri üzerinde yukarıya, düşerse aşağıya doğru hareket edilir. Talep Eğrisi Üzerinde Hareket

7 Talep fonksiyonunda yer alan diğer değişkenlerden gelir, zevk ve tercihler, nüfus, gelir dağılımı, reklam, rakip ve tamamlayıcı mallar fiyatları ve fiyat beklentileri herhangi birindeki bir değişme, talep eğrisini sağa veya sola kaydırır. Talep fonksiyonunda yer alan diğer değişkenlerden gelir, zevk ve tercihler, nüfus, gelir dağılımı, reklam, rakip ve tamamlayıcı mallar fiyatları ve fiyat beklentileri herhangi birindeki bir değişme, talep eğrisini sağa veya sola kaydırır. Eğrinin sağa kayması artışı, sola kayışı azalışı gösterir. Eğrinin sağa kayması artışı, sola kayışı azalışı gösterir. Talep eğrisi Üzerinde Hareket ve Talep Eğrisindeki Kayma D1 den Do ‘ a GelirArtışı Zevk Tercih Artışı NüfusArtışı Tamamlayıcı Mal Fiyatı Azalışı Rakip Mallar Fiyatı Artışı Fiyat Artışı Beklentisi Artışı Talep Eğrisindeki Kayma

8 Arz-Talep ve Piyasa Fiyatı Talep Fonksiyonumuzun ve Arz Fonksiyonumuzun olduğunu varsayalım. Bu denklemlere P fiyat değeri için sırası ile 9, 8, 7, 6, 5 değerlerini verirsek Birim Fiyat Talep Edilen Miktar Arz Edilen Miktar Fiyattaki Değişme 92080Düşer 83060Düşer 74040Denge 65020Artar 5600Artar

9 Arz-Talep ve Piyasa Fiyatı Kısaca denge durumu Q D = Qs iken oluşurken, Q D < Qs durumunda fiyatta düşme beklenmeli, Q D > Qs durumunda fiyatta artış beklenmelidir. Denge Fiyatına Ulaşma Mekanizması

10 Arz-Talep ve Piyasa Fiyatına Cebirsel Yaklaşım Q D = 110 – 10P talep, Q S = 20P – 100 arz denklemlerinden hareketle, Denge durumunda Q D = Qs olacağından 110 – 10P = 20P – 100 30P = 210 P = 7 olacaktır. Elde ettiğimiz P = 7 değerini QD = 110 – 10P talep, QS = 20P – 100 arz denklemlerinden herhangi birine koyduğumuzda denge fiyatı düzeyine ilişkin miktar da (40) olarak bulunmuş olur.

11 Talep ve Arz Eğrisinde Kaymalar Talep ve arz eğrisindeki kaymalar denge fiyat ve miktarını da değiştirecektir. Örneğin gelirdeki artış sonucu arz eğrimiz Q S = 20P – 100 değişmezken, talep eğrimiz Q D = 110 – 10P den, QD = 130 – 10P ye artmış olsun. Bu durumda şekilden de görüleceği gibi denge fiyatı ve denge miktarı artış gösterecektir. Talep Eğrisindeki Artış (sağa kayma)

12 ARZ-TALEP VE PİYASA FİYATI 2 BÖLÜM SON


"ECON 101 İKTİSADA GİRİŞ Prof. Dr. Nejat Erk. ARZ-TALEP VE PİYASA FİYATI 2 BÖLÜM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları