Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Copyright © 2004 South-Western 5 Esneklik (elastisite) ve Uygulamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Copyright © 2004 South-Western 5 Esneklik (elastisite) ve Uygulamaları."— Sunum transkripti:

1 Copyright © 2004 South-Western 5 Esneklik (elastisite) ve Uygulamaları

2 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Esneklik... … arz ve talebi daha kesin bir şekilde analiz etmemize izin verir. … alıcıların ve satıcıların piyasa koşullarındaki değişmelere ne kadar tepki verdiklerini ölçer.

3 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning TALEP ESNEKLİĞİ Talebin fiyat esnekliği bir malın fiyatındaki bir değişmenin o malın talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye yol açtığını ölçer. Talebin fiyat esnekliği, fiyattaki yüzde 1’lik bir değişmenin talep edilen miktarda yüzde kaçlık bir değişmeye yol açacağını gösterir.

4 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Talebin Fiyat Esnekliği ve Onu Belirleyen Unsurlar Yakın ikame mallarının mevcudiyeti Malın zorunlu mu yoksa lüks bir mal mı olduğu Fiyasanın tanımı Zaman

5 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Talebin Fiyat Esnekliği ve Onu Etkileyen Unsurlar Talep aşağıdaki durumlarda genellikle daha esnek olur: Yakın ikame mallarının sayısı fazla olduğunda. Lüks mallarda. Piyasa küçük olduğunda. Zaman uzadıkça.

6 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Talebin Fiyat Esnekliğinin Hesaplanması Talebin fiyat esnekliği, talep edilen miktardaki yüzde değişmenin fiyattaki yüzde değişmeye bölünerek hesaplanır.

7 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Örneğin: Eğer bir dondurma külahının fiyatı 2 liradan 2.20 liraya çıkarsa ve satın alınan miktar 10’dan 8’e düşerse talebin fiyat esnekliği şöyle hesaplanır: Talebin Fiyat Esnekliğinin Hesaplanması

8 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Orta Nokta Hesabı: Yüzde Değişimlerini ve Esneklikleri Hesaplamanın Daha İyi Bir Yolu Talebin fiyat esnekliği hesaplanırken orta nokta formülünün kullanılması arzu edilir. Çünkü bu yöntemde değişimin yönü ne olursa olsun sonuç aynıdır.

9 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Orta Nokta Hesabı: Yüzde Değişimlerini ve Esneklikleri Hesaplamanın Daha İyi Bir Yolu Örnek: Eğer bir dondurma külahının fiyatı 2 liradan 2.20 liraya çıkarsa ve satın alınan miktar 10’dan 8’e düşerse talebin fiyat esnekliği orta yol formülü ile şöyle hesaplanır:

10 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Talep Eğrilerinin Türleri Esnek olmayan (inelastik) talep Talep edilen miktar fiyat değişmelerine karşı fazla tepki göstermez. Talebin fiyat esnekliği 1’den küçüktür. Esnek (elastik) talep Talep edilen miktar fiyattaki değişmelere önemli ölçüde tepki gösterir. Talebin fiyat esnekliği 1’den büyüktür.

11 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Talebin Fiyat Esnekliğinin Hesaplanması Talep, fiyat esnektir. $5 4 Demand Quantity 100050 Price

12 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Talep Eğrilerinin Türleri Tamamen katı (tamamen inelastik) Talep edilen miktar fiyat değişimlerinden hiç etkilenmez. Tamamen esnek (tamamen elastik) Fiyattaki herhangi bir değişim talep edilen miktarda sonsuz büyüklükte bir değişim meydana getirir. Birim esnek (birim elastik) Talep edilen miktardaki yüzde değişim fiyattaki yüzde değişimle aynıdır.

13 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Talep Eğrilerinin Türleri Fiyatın talep esnekliği, fiyattaki değişimlere talep miktarının ne derece tepki verdiğini ölçtüğü için talep eğrisinin eğimiyle yakından ilişkilidir.

14 Figür 1 Talebin Fiyat Esnekliği Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (a) Tam inelastik (katı) talep: Esneklik 0’a eşittir. 5 4 Quantity Demand 100 0 1. Fiyattaki bir değişim... 2.... talep edilen miktarı değiştirmez. Price

15 Figür 1 Talebin Fiyat Esnekliği (b) İnelastik (esnek olmayan) talep: Esneklik 1’den küçük Q 0 5 90 D 1. Fiyatta yüzde 22’lik bir artış... P 2....talep edilen miktarda yüzde 11’lik bir düşüşe yol açıyor. 4 100

16 Figür 1 Talebin Fiyat Esnekliği Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning 2.... talepte %22’lik bir düşüşe yol açıyor. (c) Birim esnek talep: Esneklik 1’e eşit Quantity 4 100 0 Price 5 80 1. Fiyatta % 22’lik bir artış... Demand

17 Figür 1 Talebin Fiyat Esnekliği (d) Esnek (elastik) talep:Esneklik 1’den büyük Demand Quantity 4 100 0 Price 5 50 1. Fiyatta %22’lik bir artış... 2....talep edilen miktarda %67’lik bir düşüşe yol açıyor.

18 Figür 1 Talebin Fiyat Esnekliği (e) Tam esnek talep: esneklik değeri sonsuza eşit Q 0 P 4 D 2. Fiyat 4 lira iken tüketiciler ne kadar mal arz edilirse o kadar talep ederler. 1. Fiyat 4 liranın üzerine çıktığında talep sıfırdır. 3. Fiyat 4 liranın altına düşerse talep edilen miktar sonsuza eşit olur.

19 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Toplam Hasılat (Gelir) ve Talebin Fiyat Esnekliği Toplam hasılat alıcıların satıcılara belli bir mal için ödediği miktardır. Malın fiyatı ile miktarı çarpılarak hesaplanır. TR = P x Q

20 Figür 2 Toplam Hasılat (Gelir) Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning D Quantity Q P 0 Price P × Q = 400 (hasılat) 4 100

21 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Doğrusal Bir Talep Eğrisi Boyunca Esneklik ve Toplam Hasılat Esnek olmayan (inelastik) bir talep eğrisi varken, fiyattaki artışlar talep miktarında oransal olarak daha küçük düşüşlere yol açar. Böylece, toplam hasılat artar.

22 Figür 3 Fiyat Değiştiğinde Toplam Hasılat Nasıl Değişir: Esnek Olmayan (inelastik) Talep Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning D Q 0 P Hasılat = 100 Q 0 P Hasılat= 240 D 1 100 3 80 Fiyatın 1 liradan 3 liraya yükselmesi... … toplam hasılatın 100 liradan 240 liraya yükselmesine yol açar.

23 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Doğrusal Bir Talep Eğrisi Boyunca Esneklik ve Toplam Hasılat Esnek bir talep eğrisi varken, fiyattaki artışlar miktarda oransal olarak daha büyük azalışlara yol açarlar. Böylece, toplam hasılat azalır.

24 Figür 4 Fiyat Değiştiğinde Toplam Hasılat Nasıl Değişir: Esnek (Elastik) Talep Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Demand Quantity 0 Price Hasılat = 200 4 50 Demand Quantity 0 Price Hasılat = 100 5 20 Fiyatın 4 liradan 5 liraya yükselmesi … … toplam hasılatın 200 liradan 100 liraya inmesine neden olur.

25 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Doğrusal Talep Eğrisinin Esnekliği

26 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Talebin Gelir Esnekliği Talebin Gelir Esnekliği tüketicinin gelirindeki bir değişmenin talep edilen mal miktarında ne kadarlık bir değişmeye yol açtığını ölçer. Talep edilen miktardaki yüzde değişmenin gelirdeki yüzde değişmeye bölünmesiyle elde edilir.

27 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Gelir Esnekliğinin Ölçülmesi

28 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Gelir Esnekliği Malların Cinsi Normal Mallar Düşük Mallar Gelir artışı normal mallardan talep edilen miktarı artırır, ancak düşük mallardan talep edilen miktarı azaltır.

29 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Gelir Esnekliği Tüketicilerin gerekli gördükleri malların (zorunlu malların) gelir esneklikleri düşük olur. Örneğin gıda, yakıt, giysi, elektrik, su ve sağlık harcamaları. Tüketicilerin lüks olarak nitelendirdikleri malların gelir esneklikleri yüksek olur. Örneğin spor arabaları, kürkler ve pahalı yiyecekler.

30 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği Bir malın fiyatındaki yüzde değişmenin başka bir malın talep edilen miktarında neden olduğu yüzde değişmeye oranına talebin çapraz fiyat esnekliği denir.

31 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği Talebin çapraz fiyat esnekliği ikame mallarda pozitiftir. Çünkü ikame malların birinin fiyatı artarsa diğerine olan talep de artar (aynı yönde ilişki). Talebin çapraz fiyat esnekliği tamamlayıcı mallarda negatiftir. Çünkü tamamlayıcı mallardan birinin fiyatı artarsa diğer mala olan talep azalır (ters yönde ilişki).

32 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning ARZ ESNEKLİĞİ Arzın fiyat esnekliği bir malın fiyatındaki değişmenin o malın arz edilen miktarında neden olduğu değişimi ölçer. Arzın fiyat esnekliği fiyattaki yüzde birlik bir değişmenin arz edilen miktarda yüzde ne kadarlık değişime yol açtığını gösterir.

33 Figür 6 Arzın Fiyat Esnekliği Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (a) Tam Katı (Tam inelastik) Arz: Esneklik 0’a eşit 5 4 S Quantity100 0 1. Fiyattaki bir artış... 2..... arz edilen miktarı değiştirmez. Price

34 Figür 6 Arzın Fiyat Esnekliği Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (b) Esnek olmayan (inelastik) Arz: Esneklik 1’den az 110 5 100 4 Quantity 0 1. %22’lik bir fiyat artışı... Price 2.... arz edilen miktarda %10’luk bir artışa yol açıyor. S

35 Figür 6 Arzın Fiyat Esnekliği Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (c) Birim Esnek Arz: Esneklik 1’e eşit 125 5 100 4 Quantity 0 Price 2.... arz edilen miktarda %22’lik bir artışa yol açıyor. 1. % 22’lik bir fiyat artışı... Supply

36 Figür 6 Arzın Fiyat Esnekliği Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (d) Esnek (Elastik) Arz: Esneklik 1’den büyük Quantity 0 Price 1. %22’lik fiyat artışı... 2.... arz edilen miktarda 67’lik bir artışa yol açıyor. 4 100 5 200 S

37 Figür 6 Arzın Fiyat Esnekliği Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning (e) Tam Esnek (Tam Elastik) Arz: Esneklik sonsuza eşit Q 0 P 4 S 3. Fiyat 4 liranın altındayken hiç mal arz edilmez. 2. Fiyat 4 lirayken istenilen her düzeyde mal arz edilir. 1. Fiyat 4 liranın üzerindeyken sonsuz miktarda mal arz edilir

38 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Arz Esnekliğinin Belirleyicileri Satıcıların ürettikleri malın miktarını değiştirebilme yetenekleri/güçleri. Arsaların arz esneklikleri düşüktür. Arsalar inelastiktir. Kitaplar, arabalar ve fabrikalarda üretilen malların arzı esnektir. Zaman. Arz uzun dönemde daha esnektir.

39 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Arzın Fiyat Esnekliğinin Hesaplanması Arzın fiyat esnekliği, arz edilen miktardaki yüzde değişmenin fiyattaki yüzde değişmeye bölünmesi ile bulunur.

40 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning ARZ, TALEP VE ESNEKLİKLE İLGİLİ UYGULAMALAR Tarımla ilgili iyi bir haber çiftçiler için olumsuz bir haber anlamına gelebilir mi? Agronomistler (tarım alanındaki bilim insanları) mevcut bütün türlerden daha verimli bir yeni buğday türü keşfederlerse, buğday üreten çiftçilerin ve buğday piyasasının durumu ne olur.

41 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning ARZ, TALEP VE ESNEKLİKLE İLGİLİ UYGULAMALAR Arz eğrisinn mi yoksa talep eğrisinin mi etkileneceğini belirleyin. Eğrideki kaymanın yönünü belirleyin. Arz ve talep diyagramını kullanarak piyasa dengesinin nasıl değiştiğini görün.

42 Figür 8 Buğday Piyasasında Arz Artışı Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Q 0 P 3.... ve satılan miktarda oransal olarak daha düşük düzeyde bir artış olur. Sonuçta, hasılat 300’den 220’ye düşer. D S1S1 S2S2 2.... fiyatta bir düşüşe neden olur... 1. Esnek olmayan bir talep varken arzdaki bir artış... 2 110 $3 100

43 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Talebin Fiyat Esnekliğini Hesaplayalım Talep esnek değil, inelastik.

44 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Özet Talebin fiyat esnekliği fiyat değişimine talep edilen miktarın ne kadar tepki verdiğini ölçer. Talebin fiyat esnekliği, talep edilen miktardaki yüzde değişme fiyattaki yüzde değişmeye bölünerek hesap edilir. Eğer talep esnek ise fiyat artarken toplam hasılat düşer. Eğer talep esnek değilse (inelastik ise) fiyat yükselirken toplam hasılat artar.

45 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Özet Talebin gelir esnekliği tüketicinin gelirindeki değişmeye talep edilen miktarın ne kadar tepki verdiğini ölçer. Talebin çapraz fiyat esnekliği bir malın talep edilen miktarının başka bir malın fiyatındaki değişmeye ne kadar tepki verdiğini ölçer. Arzın fiyat esnekliği, arz edilen miktarın, fiyattaki değişmelere ne kadar tepki verdiğini ölçer.

46 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning Summary Pek çok piyasada, arz uzun dönemde kısa dönemde olduğundan daha esnektir. Arzın fiyat esnekliği, arz edilen miktardaki yüzde değişmenin fiyattaki yüzde değişmeye bölünmesiyle hesaplanır. Arz ve talep araçları pek çok farklı piyasalarda uygulanabilirler.


"Copyright © 2004 South-Western 5 Esneklik (elastisite) ve Uygulamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları