Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Barış Serkan Kopurlu. Tüketici Dengesi Jazz Club Toplam Fayda Marjinal FaydaFiyatMF/P 112 222 328 432 534 6 (1) BASKETBALL GAMES Toplam Fayda Marjinal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Barış Serkan Kopurlu. Tüketici Dengesi Jazz Club Toplam Fayda Marjinal FaydaFiyatMF/P 112 222 328 432 534 6 (1) BASKETBALL GAMES Toplam Fayda Marjinal."— Sunum transkripti:

1 Barış Serkan Kopurlu

2 Tüketici Dengesi Jazz Club Toplam Fayda Marjinal FaydaFiyatMF/P 112 222 328 432 534 6 (1) BASKETBALL GAMES Toplam Fayda Marjinal FaydaFiyatMF/P 121 233 342 448 551 6

3 Talep  İktisat teorisinde belirli bir dönemde farklı fiyatlardan tüketicilerin satın almak istedikleri ve satın alma gücüyle desteklenmiş mal ve hizmet miktarına talep denir  Malın kendi fiyatı  Tüketicinin geliri  İlişkili malların fiyatları  Tüketicinin zevk ve tercihleri  Tüketicinin beklentileri  Ceteris Paribus

4 Talep Kanunu  bir mala olan talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Bu ilişki Talep Kanunu olarak adlandırılır

5 Talep Tablosu & Talep Eğrisi

6 Tüketici Gelirinin Değişmesi  tüketicinin aylık geliri attığında tüketicilerin o mala olan talebi de artıyorsa bu mallara normal mal diyoruz.  tüketiciler gelirleri arttıkça belirli mallara olan taleplerini azaltabilirler. Bu mallara ise düşük mal diyoruz.

7 İlişkili Malların Fiyatlarının Değişmesi  Eğer farklı mallar bir ihtiyacı gidermede birlikte kullanılıyorsa bu malları tamamlayıcı mallar olarak adlandırıyoruz.  Eğer bir ihtiyacı gidermede farklı mallar birbirlerinin yerine kullanılabiliyorsa bumallara ikame mallar diyoruz.

8 Zevk ve Tercihler  Farklı cinsiyetlerde, farklı yaş gruplarında, farklı eğitim düzeylerinde, farklı sosyal ve kültürel çevrelerde bireylerin zevk ve tercihlerinin de farklılaşması doğaldır.  Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin bir mala doğru yönelmesi o malın talep eğrisini sağa doğru kaydırır.

9 Tüketici Beklentileri  Gelecekte malın fiyatının artması bekleniyorsa, mala olan bu dönemdeki talep artar.  tüketicilerin gelirleri konusundaki beklentileri de mal ve hizmetlere olan talebi etkiler

10 Piyasa Talep Eğrisi

11 ARZ  bir malı üreten üreticinin belirli bir dönemde belirli bir fiyattan satmak istediği ürün miktarına piyasaya arz edilen miktar denir.  Malın kendi fiyatı  Üretim girdilerinin fiyatları  Üretim sürecinde bu malla ilişkili olan diğer malların fiyatları  Teknoloji  Üreticinin beklentileri

12 Arz Edilen Miktar ve Malın Kendi Fiyatı  bir malın kendi fiyatı ile piyasaya arz edilmek istenen miktar arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Fiyat artarsa arz edilen miktar da artar. Bu ilişkiye iktisat teorisinde Arz Kanunu adı verilir.

13 Arz Tablosu ve Arz Eğrisi

14 Üretim Girdilerinin Fiyatları  Doğal olarak girdi fiyatlarındaki bir artış üreticinin maliyetlerini de artıracağından her fiyat düzeyinde üreticilerin arz etmek isteyecekleri ürün miktarı daha az olacaktır.

15 Üretilen Diğer Malların Fiyatları  Bir malın üretiminde kullanılan üretim girdileri ve tekniklerle pek çok farklı mal üretilebilir. Örneğin buğday ve arpa üretimde birbirlerine çok kolaylıkla ikame edilebilir iki üründür. Eğer arpa fiyatları artıyorsa üreticiler arpa üretmeye yönelip, buğday arz etmekten vazgeçebilirler.

16 Teknoloji  Diğer tüm değişkenler sabitken üretim maliyetlerini azaltan bir teknolojik yenilik üreticilerin kârlarını artırır ve her fiyat düzeyinde üreticilerin daha fazla mal arz etmelerine yol açar.

17 Üreticilerin Beklentileri  Üreticilerin malın gelecekteki fiyatı konusundaki beklentileri bu dönemde arz etmek istedikleri mal miktarını da belirler. Tavuk eti örneğimize dönersek, gelecek dönemlerde tavuk fiyatlarının düşmesini bekleyen bir üretici bu dönemde fiyatlar henüz düşmeden daha fazla tavuk arz etmek isteyecek, bu durumda arz eğrisi sağa kayacaktır.

18 Piyasa Arz Eğrisi

19 PİYASA DENGESİ  Bir piyasada dengenin oluşması arz ve talebin bir araya gelmesiyle mümkün olur.  Talep Fazlası  Arz Fazlası

20 Piyasa Dengesi

21

22 Talebin Değişmesi

23 Arzın Değişmesi

24 Arzın ve Talebin Eş Anlı Değişmesi


"Barış Serkan Kopurlu. Tüketici Dengesi Jazz Club Toplam Fayda Marjinal FaydaFiyatMF/P 112 222 328 432 534 6 (1) BASKETBALL GAMES Toplam Fayda Marjinal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları