Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2002 5. Hafta Tam Rekabet ve Tekel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2002 5. Hafta Tam Rekabet ve Tekel."— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2002 5. Hafta Tam Rekabet ve Tekel

2 © The McGraw-Hill Companies, 2002 1 Tam rekabet •çok sayıda alıcı ve satıcı –hiç kimse tek başına fiyatı değiştiremez •firmalar fiyatı veri alırlar –dolayısyla karşılaştıkları talep eğrisi yataydır •mallar homojendir •tüketici mükemmel bilgiye sahiptir •firma giriş çıkışı serbesttir Özellikleri

3 © The McGraw-Hill Companies, 2002 2 Tam rekabet altında arz eğrisi (1) •P 3 ‘ün üstünde (C’ninm üstü), firma kısa dönemde sermayenin fırsat maliyetinin üstünde kar yapar •P 3 ’de (C), firma NORMAL KAR elde eder P1P1 TL Çıktı SAVC SMC Q1Q1 SATC P3P3 A C Q3Q3

4 © The McGraw-Hill Companies, 2002 3 Tam rekabet altında arz eğrisi(2) •P 1 ve P 3 arasında (A ve C), firma kısa dönem kayıpları verir, fakat piyasada kalır •P 1 ‘ın altında (KAPATMA FİYATI), firma kısa dönem ortalama değişken maliyetlerini (SAVC) karşılayamaz, ve piyasadan çıkar P1P1 TL Çıktı SAVC SMC Q1Q1 SATC P3P3 A C Q3Q3

5 © The McGraw-Hill Companies, 2002 4 Tam rekabet altında arz eğrisi(3) –her fiyat seviyesinde firmanın ne kadar üreteceğini gösterir. P1P1 TL Çıktı SAVC SMC Q1Q1 SATC P3P3 A C Q3Q3 •Dolaısıyla SAVC’nin üstünde kalan SMC eğrisinin firmnın KISA- DÖNEM ARZ EĞRİSİNİ temsil eder

6 © The McGraw-Hill Companies, 2002 5 Tam rekabet altında, kısa dönemde firma ve sanayi (1) SANAYİ Çıktı TL Q P SRSS D Firma SAC P TL Çıktı SMC D=MR=AR q

7 © The McGraw-Hill Companies, 2002 6 Tam rekabet altında, kısa dönemde firma ve sanayi (1) SANAYİ Çıktı TL Q P SRSS D Firma Piyasa fiyatı arz e talebin kesiştiği noktada belirlendi – sanayi arz eğrisi firmaların arz eğrilerinin toplamıdır SAC P TL Çıktı SMC D=MR=AR q

8 © The McGraw-Hill Companies, 2002 7 Tam rekabet altında, kısa dönemde firma ve sanayi (2) SANAYİFirma Firma fiyat P’yi veri kabul eder –ve karını maksimize etmek için SMC=MR koşulunu sağlayan çıktı seviyesi q’yu belirler SAC P TL Çıktı SMC D=MR=AR q Çıktı TL Q P SRSS D

9 © The McGraw-Hill Companies, 2002 8 Tam rekabet altında, kısa dönemde firma ve sanayi (3) SANAYİ Çıktı TL Q P SRSS D Fiyat P iken kar taralı alandır. Bu karlar sanayiye yeni firmaları çeker. Piyasaya yeni firmalar girdikçe, sanayi arz eğrisi sağa kayar ve piyasa fiyatı düşer. SRSS 1 P1P1 SAC Firma P TL Çıktı SMC D=MR=AR q Q1Q1

10 © The McGraw-Hill Companies, 2002 9 Uzun dönem denge SANAYİFirma LAC P* TL Çıktı LMC D=MR=AR q* Piyasa uzun dönem dengesine tipik bir firmanın LMC=MR ‘sını LAC’nın minimum noktasına denk getirip normal kar elde etmesiyle ulaşır. Uzun dönem sanayi arzı yataydır. Eğer sanayinin genişlemesi girdi fiyatlarını arttırırsa (ör. ücretler) o zaman uzun dönem arz eğrisi yatay değil, yukarı doğru eğimli olacaktır. SRSS D Çıktı TL Q P* LRSS

11 © The McGraw-Hill Companies, 2002 10 Piyasa talebindeki artışa uyum: kısa dönem Varsayalımki tam rekabetçi piyasa dengesi P 0 Q 0 ‘da gerçekleşir. Eğer piyasa talep eğrisi D'D'... kısa dönemde yeni denge P 1 Q 1... – uyum bireysel firmaların kendi SMC eğrilerinde genişlemesiyle olur. Q1Q1 P1P1 Çıktı TL D SRSS Q0Q0 P0P0 D D'

12 © The McGraw-Hill Companies, 2002 11 Piyasa talebindeki artışa uyum: uzun dönem Uzun dönemde, kar yeni firmaları çeker Çıktı TL D SRSS Q0Q0 P0P0 D D' Q1Q1 P1P1 – firmalar sabit faktör girdilerini ayarlayabilirler Eğer ücretler bu genişleme ile beraber artarsa, uzun dönem arz eğrisi yukarı doğru eğimlidir LRSS – ve piyasa P 2 Q 2 ’de dengeye gelir Q2Q2 P2P2

13 © The McGraw-Hill Companies, 2002 12 Tekel •Tekel: –bir ürünün tek satıcısıdır –piyasaya giriş serbest değildir –piyasa talep eğrisi kendi ürününe olan talepdir –Tam rekabetin aksine, MR her zaman AR’nin altındadır.

14 © The McGraw-Hill Companies, 2002 13 Tekelde kar maksimizasyonu Kar MC = MR noktasında maks olur (Q 1 P 1 ). Bu noktada, AR, AC’den büyüktür, bu yüzden firma sermayenin fırsat maliyeti üzerinde kar elde eder (taralı alan) Fakat yeni firmaların sektöre girişi serbest değildir. Çıktı MC=MR TL P1P1 Q1Q1 MC AC D = AR MR

15 © The McGraw-Hill Companies, 2002 14 Tekel ve tam rekabet karşılaştırması (1) Suppose a competitive industry is taken over by a monopolist: Çıktı D MR SRSS LRSS TL Q1Q1 P1P1 A Rekabetçi denge A’da, üretim Q 1 ve fiyat P 1 ’de. Tekelci için, LRSS, LMC eğrisidir; ve SRSS, SMC eğrisidir. = LMC =SMC Tekelci kısa dönemde karlarını MR = SMC noktasında gerçekleştirir (P 2 Q 2 ). Q2Q2 P2P2

16 © The McGraw-Hill Companies, 2002 15 Tekel ve tam rekabet karşılaştırması (2) Varsayalımki rekabetçi bir sanayi tekelci tarafından satın alındı: Çıktı Uzun dönemde firma diğer girdileri ayarlayabilir... MR = LMC yapabilmek için Uzun dönem denge P 3 Q 3. P3P3 Q3Q3 D MR SRSS LRSS TL Q1Q1 P1P1 A = LMC =SMC Q2Q2 P2P2

17 © The McGraw-Hill Companies, 2002 16 Tekel ve tam rekabet karşılaştırması (3) •Tekel ve tam rekabet karşılaştırıldığında: –daha yüksek fiyat –daha düşük çıktı seviyesi

18 © The McGraw-Hill Companies, 2002 17 Doğal Tekel •Bu firma ölçek ekonomilerinden çok iyi faydalanmaktadır •LAC düşüşü yüksek talep seviyelerine kadar devam ediyor •en büyük firma her zaman maliyet avantajına sahiptir •ve sanayiye hakim olur •O zaman bu bir doğal tekeldir LMC LAC D MR P1P1 TL Q1Q1 Çıktı

19 © The McGraw-Hill Companies, 2002 18 Fiyat farklılaştırması •Varsayalımki tekelci iki farklı tüketici grubuna hizmet götürüyor –her grubun farklı talep esneklikleri var áör. business class - economy class •Tekelci işadamlarına turistik gezicilerden daha yüsek fiyat uygulayarak karını arttırabilir.


"© The McGraw-Hill Companies, 2002 5. Hafta Tam Rekabet ve Tekel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları