Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Copyright©2004 South-Western 14 Rekabetçi Piyasalardaki Firmalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Copyright©2004 South-Western 14 Rekabetçi Piyasalardaki Firmalar."— Sunum transkripti:

1 Copyright©2004 South-Western 14 Rekabetçi Piyasalardaki Firmalar

2 Copyright © 2004 South-Western REKABETÇİ PİYASA NEDİR? Tam rekabet piyasası aşağıdaki özelliklere sahiptir: Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Farklı satıcılar tarafından arz edilen mallar homojendir (türdeştir). Firmalar piyasaya serbestçe girebilir ya da çıkabilirler.

3 Copyright © 2004 South-Western REKABETÇİ PİYASA NEDİR? Özellikleri dolayısıyla rekabetçi piyasa aşağıdaki sonuçları doğurur: Tek bir alıcının ya da satıcının piyasadaki eylemleri piyasa fiyatı üzerinde önemli bir etki doğurmaz. Her alıcı ve satıcı piyasa fiyatını veri kabul eder.

4 Copyright © 2004 South-Western REKABETÇİ PİYASA NEDİR? Rekabetçi piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı homojen malları alır ve satarlar. Bu nedenle her alıcı ve satıcı fiyatı veri kabul eder. Alıcılar ve satıcılar piyasanın belirlediği fiyatı kabul etmek zorundadırlar.

5 Copyright © 2004 South-Western Rekabetçi Firmanın Hasılatı Bir firmanın toplam hasılatı (TR), satış fiyatı (P) ile satış miktarının (Q) çarpılması sonucu bulunur. TR = (P  Q)

6 Copyright © 2004 South-Western Rekabetçi Firmanın Hasılatı Toplam hasılat, çıktı miktarının katı şeklindedir.

7 Copyright © 2004 South-Western Rekabetçi Firmanın Hasılatı Ortalama hasılat (gelir) firmanın sattığı tipik bir birim için elde ettiği hasılatı (geliri) gösterir. Ortalama hasılat, toplam hasılatın satış miktarına bölünmesi ile bulunur.

8 Copyright © 2004 South-Western Rekabetçi Firmanın Hasılatı Tam rekabette ortalama hasılat malın fiyatına eşittir.

9 Copyright © 2004 South-Western Rekabetçi Firmanın Hasılatı Marjinal hasılat (gelir) fazladan bir birim satıldığında toplam hasılatta meydana gelen değişmedir. MR =  TR/  Q

10 Copyright © 2004 South-Western Rekabetçi Firmanın Hasılatı Rekabetçi firmalarda marjinal hasılat malın fiyatına eşittir.

11 Tablo 1 Rekabetçi Bir firma İçin Toplam, Ortalama ve Marjinal Hasılat Copyright©2004 South-Western

12 KÂR MAKSİMİZASYONU VE REKABETÇİ FİRMANIN ARZ EĞRİSİ Rekabetçi firmanın amacı kâr maksimizasyonudur. Bunun anlamı şudur: Firma, toplam hasılat ile toplam maliyet arasındaki farkı maksimize edecek miktarda üretim yapmak isteyecektir.

13 Tablo 2 Kâr Maksimizasyonu: Sayısal Bir Örnek Copyright©2004 South-Western

14 Figür 1 Rekabetçi Firmanın Kâr Maksimizasyonu Copyright © 2004 South-Western Miktar 0 Maliyet ve Hasılat MC ATC AVC MC 1 Q 1 2 Q 2 Firma marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu yerde üretim yaparak kârını maksimize eder. Q MAX P = MR 1 = 2 P = AR = MR

15 Copyright © 2004 South-Western KÂR MAKSİMİZASYONU VE REKABETÇİ FİRMANIN ARZ EĞRİSİ Kâr maksimizasyonu marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu miktarda gerçekleşir.

16 Copyright © 2004 South-Western KÂR MAKSİMİZASYONU VE REKABETÇİ FİRMANIN ARZ EĞRİSİ MR > MC → Q’yu artırın. MR < MC → Q’yu azaltın. MR = MC Kâr maksimizasyonu gerçekleşir.MR = MC → Kâr maksimizasyonu gerçekleşir.

17 Figür 2 Firmanın Arz Eğrisi olarak Marjinal Maliyet Eğrisi Copyright © 2004 South-Western Q 0 P MC ATC AVC P 1 Q 1 P 2 Q 2 MC eğrisinin bu bölümü firmanın arz eğrisidir.

18 Copyright © 2004 South-Western Firmanın Kısa-Dönemde Kapatma Kararı Kapatma (üretimi durdurma) piyasa şartları nedeniyle firmanın kısa-dönemde bir süre hiçbir şey üretmeme kararı vermesidir. Çıkış uzun-döneme yönelik bir karardır ve piyasayı terk etmek anlamına gelir.

19 Copyright © 2004 South-Western Firmanın Kısa-Dönemde Kapatma Kararı Firma çıkış kararı verirken batık maliyetleri dikkate alır, ancak kapatma kararı alınırken bu tür maliyetler dikkate alınmaz. Batık maliyetler zaten katlanılmış olan ve ortadan kaldırılmaları mümkün olmayan maliyetlerdir.

20 Copyright © 2004 South-Western Firmanın Kısa-Dönemde Kapatma Kararı Eğer firmanın üretiminden kaynaklanan hasılat değişken giderlerden düşük ise firma kapatma kararı verir. TR < VC → kapatır TR/Q < VC/Q → kapatır P < AVC → kapatır

21 Figure 3 The Competitive Firm’s Short Run Supply Curve Copyright © 2004 South-Western MC Q ATC AVC 0 Maliyetler Eğer P AVC ise firma kısa-dönemde üretime devam eder. Eğer P > ATC ise firma kâr elde etmeye devam eder.

22 Copyright © 2004 South-Western Firmanın Kısa-Dönemde Kapatma Kararı Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyetin üzerinde kalan kısmı rekabetçi firmanın kısa-dönem arz eğrisidir.

23 Copyright © 2004 South-Western Firmanın Bir Piyasaya Girip Girmemek Konusundaki Uzun Dönemli Kararı Uzun dönemde, firmanın üretimden kaynaklanan hasılatı toplam maliyetinin altında olursa firma piyasadan çıkış kararı alır. TR < TC → Çıkış TR/Q < TC/Q → Çıkış P < ATC → Çıkış

24 Copyright © 2004 South-Western Firmanın Bir Piyasaya Girip Girmemek Konusundaki Uzun Dönemli Kararı Firma kârlı ise bir endüstriye girme kararı verir. TR > TC → Giriş TR/Q > TC/Q → Giriş P > ATC → Giriş

25 Figür 4 Rekabetçi Firmanın Uzun Dönem Arz Eğrisi Copyright © 2004 South-Western MC PATC ise firma giriş kararı alır.

26 Copyright © 2004 South-Western REKABETÇİ PİYASADA ARZ EĞRİSİ long-run supply curveThe competitive firm’s long-run supply curve is the portion of its marginal-cost curve that lies above average total cost.

27 Figure 4 The Competitive Firm’s Long-Run Supply Curve Copyright © 2004 South-Western MC Quantity ATC 0 Costs Firm’s long-run supply curve

28 Copyright © 2004 South-Western REKABETÇİ PİYASADA ARZ EĞRİSİ Kısa-dönem Arz Eğrisi Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyetin üzerinde kalan kısmı. Uzun-dönem Arz Eğrisi Marjinal maliyet eğrisinin ortalama toplam maliyetin minimum olduğu noktanın üzerinde kalan kısmı.

29 Figür 5 Fiyat ve Ortalama Toplam Maliyet Arasındaki Alan olarak Kâr Copyright © 2004 South-Western (a) Kâr Elde Eden Bir Firma Miktar 0 Fiyat P=AR= MR ATCMC P ATC Q (kârı maksimize eden miktar) Kâr (π)

30 Figür 5 Fiyat ve Ortalama Toplam Maliyet Arasındaki Alan olarak Kâr Copyright © 2004 South-Western (b) Zarar Elde Eden Bir Firma Miktar (Q) 0 Fiyat (P) ATCMC (Zararı minimize eden miktar) P=AR= MR P ATC Q Zarar

31 Copyright © 2004 South-Western REKABETÇİ PİYASADA ARZ EĞRİSİ Piyasa arzı, piyasadaki firmaların arz miktarlarının toplamına eşittir.

32 Copyright © 2004 South-Western Kısa Dönem: Sabit Sayıda Firma Varken Piyasa Arzı Fiyat veri iken, her firma marjinal maliyetini bu veri fiyata eşitleyen çıktı miktarını arz eder. Piyasa arz eğrisi firmaların arz eğrilerinin toplamından oluşur.

33 Figür 6 Sabit Sayıda Firma Varken Piyasa Arzı Copyright © 2004 South-Western (a) Tek bir firmanın arzı Q (firma) 0 Price MC 1.00 100 $2.00 200 (b) Piyasa arzı Q (piyasa) 0 Price S 1.00 100,000 $2.00 200,000

34 Copyright © 2004 South-Western Uzun Dönem: Giriş ve Çıkışlar Varken Piyasa Arzı Kârlar sıfır olana kadar firmalar piyasaya girmeye ya da piyasadan çıkmaya devam edeceklerdir. Uzun dönemde fiyat minimum ortalama toplam maliyete eşittir. Uzun dönem piyasa arz eğrisi bu fiyat düzeyinde (ortalama toplam maliyetin minimum düzeyinde) yataydır.

35 Figür 7 Giriş ve Çıkış varken Piyasa Arzı Copyright © 2004 South-Western (a) Firmanın sıfır-kâr durumu Q (firma) 0 P (b) Piyasa Arzı Q (piyasa) P 0 P = minimum ATC S MC ATC

36 Copyright © 2004 South-Western Uzun Dönem: Giriş ve Çıkışlar Varken Piyasa Arzı Giriş ve çıkış sürecinin sonucunda endüstride kalan firmalar sıfır ekonomik kâr elde ederler. Giriş ve çıkış süreci fiyat ve ortalama toplam maliyet birbirine eşitlendiğinde sona erer. Uzun-dönem dengesinde firmalar etkin ölçekte üretim yaparlar.

37 Copyright © 2004 South-Western Sıfır Kâr Elde Etmelerine Karşın Neden Rekabetçi Firmalar İşlerine Devam Ederler? Kâr (π) toplam hasılattan (TR) toplam maliyetin (TC) çıkarılması sonucu bulunur. Toplam maliyet, firmanın tüm fırsat maliyetlerini kapsar. Sıfır-kâr dengesinde firmanın hasılatı, firma sahiplerinin firma faaliyetleri nedeniyle kaybettikleri zaman ve parayı da karşılar.

38 Copyright © 2004 South-Western Kısa ve Uzun Dönemde Talepte Bir Kayma Talepteki bir artış kısa dönemde fiyatı ve miktarı artırır. Bu talep artışı firmaların (pozitif) kâr elde etmesine yol açar, çünkü artık fiyat ortalama toplam maliyeti aşmaktadır.

39 Figür 8 Kısa ve Uzun Dönemde Talepte Bir Artış Firma (a) Başlangıçtaki durum Q (firma) 0 P Piyasa Q (piyasa) P 0 D Talep, 1 SKısa dönem arzı, 1 P 1 ATC Uzun-dönem arzı P 1 1 Q A MC

40 Figür 8 Kısa ve Uzun Dönemde Talepte Bir Artış Copyright © 2004 South-Western Piyasa Firma (b) Kısa-dönem tepkisi Q (firma) 0 P MC ATC Kâr P 1 Q (piyasa) Uzun-dönem arzı P 0 D 1 D 2 P 1 S 1 P 2 Q 1 A Q 2 P 2 B

41 Figür 8 Kısa ve Uzun Dönemde Talepte Bir Artış Copyright © 2004 South-Western P 1 Firma (c) Uzun-dönem tepkisi Q 0 P MC ATC Piyasa Q P 0 P 1 P 2 Q 1 Q 2 Uzun-dönem arzı B D 1 D 2 S 1 A S 2 Q 3 C

42 Copyright © 2004 South-Western Neden Uzun Dönem Arz Eğrisi Yukarı Doğru Eğimli Olabilir? Üretimde kullanılan bazı kaynaklar sınırlı sayıda mevcut olabilirler. Firmalar farklı maliyetlere sahip olabilirler.

43 Copyright © 2004 South-Western Neden Uzun Dönem Arz Eğrisi Yukarı Doğru Eğimli Olabilir? Marjinal Firma Marjinal firma fiyat biraz düşük olsa piyasayı terk edecek olan firmadır.

44 Copyright © 2004 South-Western Özet Rekabetçi firma fiyatı veri olarak aldığı için (fiyat kabullenici olduğu için) hasılatı ürettiği malın belli bir katı şeklindedir. Rekabetçi firma için malın fiyatı hem firmanın ortalama hasılatına hem de marjinal hasılatına eşittir.

45 Copyright © 2004 South-Western Özet Kâr (π) maksimizasyonu için firma marjinal maliyeti (MC) marjinal hasılata (MR) eşitleyen miktarda üretim (Q) yapar. Bu aynı zamanda fiyatı (P) marjinal maliyete (MC) eşitleyen üretim düzeyidir (Q). Bu nedenle firmanın marjinal maliyet (MC) eğrisi aynı zamanda firmanın arz eğrisidir.

46 Copyright © 2004 South-Western Özet Kısa dönemde bir firma değişken maliyetlerini karşılayamayacak kadar hasılat elde etme durumundaysa üretime kısa bir süre ara verme (üretimi durdurma) kararı alabilir. Uzun dönemde (bütün maliyetler değişken hale geldiği zaman), fiyat ortalama toplam maliyetin altında kalırsa firma çıkış kararı alır.

47 Copyright © 2004 South-Western Özet Giriş ve çıkış serbestisinin olduğu bir piyasada kârlar uzun dönemde sıfıra doğru eğilim gösterir, bütün firmalar etkin ölçekte üretim yaparlar. Talepteki değişikliklerin kısa dönemde farklı, uzun dönemde farklı etkileri olur. Uzun dönemde, firma sayısı sıfır-kâr dengesini gerçekleştirecek kadar olur.

48 Copyright © 2004 South-Western Özet Uzun dönemde, firma sayısı sıfır-kâr dengesini gerçekleştirecek kadar olur. Kâr (π) > 0 → Firma sayısı artar. → Kâr azalır. Kâr (π) < 0 → Firma sayısı azalır. → Kâr artar. Kâr (π) = 0 → Firma sayısı değişmez. → Kâr değişmez.


"Copyright©2004 South-Western 14 Rekabetçi Piyasalardaki Firmalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları