Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FAİZ ORANI DAVRANIŞI. Ödünç Alınabilir Fon Çerçevesi:Tahvil Piyasasında Arz Ve Talep Talep Eğrisi  Bu analiz bize kupon ödemeleri olmayan ama 1 yılda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FAİZ ORANI DAVRANIŞI. Ödünç Alınabilir Fon Çerçevesi:Tahvil Piyasasında Arz Ve Talep Talep Eğrisi  Bu analiz bize kupon ödemeleri olmayan ama 1 yılda."— Sunum transkripti:

1 FAİZ ORANI DAVRANIŞI

2 Ödünç Alınabilir Fon Çerçevesi:Tahvil Piyasasında Arz Ve Talep Talep Eğrisi  Bu analiz bize kupon ödemeleri olmayan ama 1 yılda 1000$lık nominal değerle iskonto edilen tahvilin talebini açıklar.  Eğer tahvil dönüşü 1 yıllık zamansa kazanç oranına eşitliği kazanç vergisiyle ölçülür.  Yani tahvilin getirisini faiz oranı eşitliğinden bulabiliriz. i=faiz oranı =beklenen kar =iskonto edilen tahvilin alış fiyatı F=iskonto edilen tahvilin görünen değeri

3  Bu formül herbir tahvil fiyatının belirli değerinin faiz oranıyla karşılanmasını gösterir.  Eğer tahvil 950$ dan satılırsa;  Farzedelim ki talep edilen tahvil miktarı 100milyar$ olsun.grafikteki A noktası bize karşılaşılan faiz oranı ve tahvil fiyatını gösterir.  Fiyat 900$ olduğunda beklenen getiri;  Grafikteki B noktasında tahvilin talep edilen fiyatı 900$a düştüğünde talep edilen tahvil miktarı 200 milyar$ çıkar.

4  Arz Eğrisi  Bir önemli varsayım 1.grafikteki tahvil talep eğrisi faiz oranı ve tahvil fiyatlarından başka ekonomik değişkenleri kapsar.  Bu aynı varsayımı arz içinde kullanacağız yani diğer değişkenler sabit olduğunda arz edilen miktar ve fiyat arasındaki ilişkiyi ele alacağız.  Fiyat 750$ olduğunda arz edilen miktar 100 milyar $. Fiyat 800$ olduğnda arz edilen miktar 200 milyar $ olur.

5  Piyasa Dengesi  İnsanların satın almak istedikleriyle satmak istedikleri fiyatın eşit olduğu noktada meydana gelir.  Tahvil piyasasında;  Grafik-1 deki arz ve talebin kesiştiği C noktası denge noktasıdır. Denge fiyatı=850$ denge miktarı=300milyar$  Tahvil fiyatı çok yükseldiğinde mesela 950$ olduğunda piyasada kadar arz fazlası söz konusudur.  Böyle durumda fiyatlar düşer ta ki denge söz konusu oluncaya kadar.  Eğer fiyatlar çok düşerse örneğin 750$ civarına talep edilen E ye karşılık F noktası arz edilir böle bir durumda talep fazlası söz konusudur.  Böyle durumda fiyatlar artar ta ki denge noktasına kadar.  Faiz oranları aşağıya çekildiğinde tahvil fiyatları dengenin üstünde olur bu da aşırı arzı doğurur.  Keza faiz oranlarını yukarı çekersek talep fazlası olur.

6

7  Grafik 1 de herbir tahvil için çizilmiş.çünkü tahvilin faiz oarnı ve fiyatları ters ilişki içinde.  Grafik-2 de talep eğrisi yukarı doğru eğilimli.  Halbuki bu talep analizlerimizle tamamen uyumlu.  Çünkü miktar ve fiyat arasında negatif ilişki var.  Firmaların arz ettikleri tahvil talep edilen kredilere eşdeğerdir.  Böylece arz eğrisi her faiz oranı değeri için talep edilen kredi miktarı diye adlandırılabilir.

8

9  Talepteki Değişmeler 1. SERVET  Ekonomi hızlı bir şekilde büyümeye başladığında konjonktürel dalgalanmadaki büyüme serveti artırır.  Servetteki artış talebi artırır ve talep eğrisini sağa kaydırır.

10  Beklenen yüksek faiz oranı gelecek talebi uzun dönemde azaltır ve sola kaydırır.

11 2.Beklenen Getiri  Yüksek beklenen getiri uzun dönemde talep eğrisini sola kaydırır. Faiz oranı düşer.

12 3. Risk  Eğer tahvilin riski artarsa tahvil talebi düşer ve talep eğrisi sola kayar.

13  Likidite  Tahvil likiditesi artarsa tahvil talebi artar ve talep eğrisi sağa kayar.

14  Arz Eğrisindeki Değişmeler 1. Beklenen Yatırım Fırsatları  Ekonomi hızlı bir şekilde büyüdüğünde konjonktürel dalgalanma artar yatırım fırsatlarının karlılığı artar,faiz oranları artar.  Tahvil arzı düşer ve arz eğrisi sağa kayar.

15 2. Beklenen Enflasyon  Beklenen enflasyon arttığında tahvilin arzı artar ve arz eğrisi sağa kayar.

16 3. Devlet Faaliyetleri  Bütçe açığı fazlaysa hazine daha fazlaysa tahvil satar ve arz edilen miktar,fiyat ve faiz oranı artar.  Yüksek bütçe açığı arzı sağa kaydırır.

17  Beklenen Enflasyon Değişimi: Fisher Etkisi  Farzedelim ki başlangıç enflasyon oranı %5 ve başlangıç arz ve talep eğrisi ve. şekildeki 1 noktasında piyasa dengededir.  Eğer enflasyon % 10 olursa tahvilin beklenen getirisi azalır. Talepdeki düşme sonucu talep eğrisi sola kayar.  Hiçbir tahvil fiyatı ve faiz oranı gerçekteki borçlanma maliyetinden aşağı olamaz. Çünkü arzdaki artış arz eğrisini sağa kaydırır.  Beklenen enflasyon artarsa nominal faiz oranı artar buna fisher etkisi denir.

18  bu grafik bize konjonktürel dalgalanmadaki genişlemenin faiz oranına etkisini gösterir.  Konjonktürel dalgalanma genişlediğinde ulusal gelir artar.

19  Likidite Tercihi: Para Piyasasında Arz Ve Talep  Ödünç alınabilir fonlar çerçevesinde dengeyi belirleyen para piyasasında arz ve taleptir.  Bunla ilgili alternatif model keynes tarafından geliştirildi.  Keynes analizinde farzedelim ki 2 kategori olsun.  Para ve tahvil. Bu yüzden toplam talep servete eşit olmalı.  Para ve tahvilin arzı para ve tahvilin talebine eşittir.  Fırsat maliyetinden dolayı para talebi ve faiz oranı negatif ilişkilidir.  Tahvilin faiz oranı artarsa fırsat maliyeti artar.

20  A noktasında faiz oranı %25 ve para talebi 100 milyar $ faiz oranı %20 ye düşerse paranın fırsat maliyeti düşer ve talep edilen para miktarı artar.

21  Para Talebinde Kayma  Keynes ‘in likidite tercih analizinde 2 faktörden dolayı talep kayar. 1. Gelir Etkisi  Ekonomi genişlediğinde ve gelir arttığında servet artar.  Yüksek gelir seviyesinde talep artar ve talep eğrisi sağa kayar. Konjonktürel dalgalanma esnasında gelir artarsa faiz oranı artar.

22 2. Fiyat Seviyesi  Fiyat artarsa paranın satın alma gücü azalır. Yüksek fiyat seviyesinde talep eğrisini sağa kaydırır.

23  Arzdaki Kayma  Genişletici para politikasından dolayı para arzındaki artış FED tarafından belirlenir ve arz eğrisi sağa kayar.  Para razı artarsa faiz oranı azalır.

24  Para ve Faiz oranı  Para arzındaki artış faiz oranındaki artıştan küçüktür. Bu görüş Friedman tarafından ortaya atılmıştır.  Friedman likidite etkilerini ve faiz oranını bu yüzden düştüğünü doğruşlamıştır.  Ama bu görüş sadece bu teorinin bir kısmı para razındaki artış herşeye eşit olmalı ve diğer etkiler ekonomideki faizi artırır.

25 1. Gelir Etkisi  Para arzı artarsa ekonomide enflasyon varsa ulusal gelir ve servet artar.  Gelir etkisi para arzını ve faiz oranını artırır. 2. Fiyat Seviyesi Etkisi  Para arzı artarsa faiz artar. 3. Beklenen Enflasyon  Yüksek enflasyon oranı faiz oranı ve para arzını artırır.

26  İlk bakışta beklenen enflasyon ve fiyat seviyesi etkileri aynı gibi görünse de ikisi de ayrı etkilere sahiptir.  Farzedilim ki bugünlerde faiz oranı artsın ve bu da daimi olsun ve gelecek yıla kadar sürsün.  Fiyat seviyesi artarsa faiz oranları fiyat seviyesinden dolayı artar. Sadece yıl sonunda fiyat seviyesi arttığında fiyat etkisi maksimum olur.  Gelecek yıl fiyat artışı durduğunda enflasyon oranı sıfıra düşer.  Faiz oranlarındaki artışın sebebi beklenen enflasyondan kaynaklanır.  Beklenen enflasyon etkisi fiyat seviyesini sürekli artırmalı.  Beklenen enflasyon faiz oranlarını yavaşça artırır.

27 panelA  Likidite etkisi diğer etkilerden büyüktür.  Likidite etkisi faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürür.

28  likidite etkisi diğer etkilerden ve düzenlenen enflasyon etkisinden küçüktür.

29  Likidite etkisi beklenen enflasyon ve hızlı düzenlenen beklenen enflasyondan küçüktür.


"FAİZ ORANI DAVRANIŞI. Ödünç Alınabilir Fon Çerçevesi:Tahvil Piyasasında Arz Ve Talep Talep Eğrisi  Bu analiz bize kupon ödemeleri olmayan ama 1 yılda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları