Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arz ve Talep Barış Serkan Kopurlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arz ve Talep Barış Serkan Kopurlu."— Sunum transkripti:

1 Arz ve Talep Barış Serkan Kopurlu

2 Tüketici Dengesi Jazz Club Toplam Fayda Marjinal Fayda Fiyat MF/P 1 12
22 3 28 4 32 5 34 6 (1) BASKETBALL GAMES 21 33 42 48 51

3 Tüketici Dengesi

4 Tüketici Dengesi QB Utils MUB MUB/PB 1 15 2 23 3 30 4 35 5 38 6 40.5 7
42.5 8 44 9 45 10 45.75 11 46.25 12 46.5 QA Utils MUA MUA/PA 1 40 2 70 3 90 4 100 5 105 6 107

5 Talep İktisat teorisinde belirli bir dönemde farklı fiyatlardan tüketicilerin satın almak istedikleri ve satın alma gücüyle desteklenmiş mal ve hizmet miktarına talep denir Malın kendi fiyatı Tüketicinin geliri İlişkili malların fiyatları Tüketicinin zevk ve tercihleri Tüketicinin beklentileri Ceteris Paribus

6 Talep Kanunu bir mala olan talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Bu ilişki Talep Kanunu olarak adlandırılır

7 Talep Tablosu & Talep Eğrisi

8 Tüketici Gelirinin Değişmesi
tüketicinin aylık geliri attığında tüketicilerin o mala olan talebi de artıyorsa bu mallara normal mal diyoruz. tüketiciler gelirleri arttıkça belirli mallara olan taleplerini azaltabilirler. Bu mallara ise düşük mal diyoruz.

9 İlişkili Malların Fiyatlarının Değişmesi
Eğer farklı mallar bir ihtiyacı gidermede birlikte kullanılıyorsa bu malları tamamlayıcı mallar olarak adlandırıyoruz. Eğer bir ihtiyacı gidermede farklı mallar birbirlerinin yerine kullanılabiliyorsa bumallara ikame mallar diyoruz.

10 Zevk ve Tercihler Farklı cinsiyetlerde, farklı yaş gruplarında, farklı eğitim düzeylerinde, farklı sosyal ve kültürel çevrelerde bireylerin zevk ve tercihlerinin de farklılaşması doğaldır. Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin bir mala doğru yönelmesi o malın talep eğrisini sağa doğru kaydırır.

11 Tüketici Beklentileri
Gelecekte malın fiyatının artması bekleniyorsa, mala olan bu dönemdeki talep artar. tüketicilerin gelirleri konusundaki beklentileri de mal ve hizmetlere olan talebi etkiler

12 Piyasa Talep Eğrisi

13 ARZ bir malı üreten üreticinin belirli bir dönemde belirli bir fiyattan satmak istediği ürün miktarına piyasaya arz edilen miktar denir. Malın kendi fiyatı Üretim girdilerinin fiyatları Üretim sürecinde bu malla ilişkili olan diğer malların fiyatları Teknoloji Üreticinin beklentileri

14 Arz Edilen Miktar ve Malın Kendi Fiyatı
bir malın kendi fiyatı ile piyasaya arz edilmek istenen miktar arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Fiyat artarsa arz edilen miktar da artar. Bu ilişkiye iktisat teorisinde Arz Kanunu adı verilir.

15 Arz Tablosu ve Arz Eğrisi

16 Üretim Girdilerinin Fiyatları
Doğal olarak girdi fiyatlarındaki bir artış üreticinin maliyetlerini de artıracağından her fiyat düzeyinde üreticilerin arz etmek isteyecekleri ürün miktarı daha az olacaktır.

17 Üretilen Diğer Malların Fiyatları
Bir malın üretiminde kullanılan üretim girdileri ve tekniklerle pek çok farklı mal üretilebilir. Örneğin buğday ve arpa üretimde birbirlerine çok kolaylıkla ikame edilebilir iki üründür. Eğer arpa fiyatları artıyorsa üreticiler arpa üretmeye yönelip, buğday arz etmekten vazgeçebilirler.

18 Teknoloji Diğer tüm değişkenler sabitken üretim maliyetlerini azaltan bir teknolojik yenilik üreticilerin kârlarını artırır ve her fiyat düzeyinde üreticilerin daha fazla mal arz etmelerine yol açar.

19 Üreticilerin Beklentileri
Üreticilerin malın gelecekteki fiyatı konusundaki beklentileri bu dönemde arz etmek istedikleri mal miktarını da belirler. Tavuk eti örneğimize dönersek, gelecek dönemlerde tavuk fiyatlarının düşmesini bekleyen bir üretici bu dönemde fiyatlar henüz düşmeden daha fazla tavuk arz etmek isteyecek, bu durumda arz eğrisi sağa kayacaktır.

20 Piyasa Arz Eğrisi

21 PİYASA DENGESİ Bir piyasada dengenin oluşması arz ve talebin bir araya gelmesiyle mümkün olur. Talep Fazlası Arz Fazlası

22 Piyasa Dengesi

23

24 Talebin Değişmesi

25 Arzın Değişmesi

26 Arzın ve Talebin Eş Anlı Değişmesi

27 Yumurta Piyasasında Sağlık Bakanlığı’nın, yumurta tüketimin kalp krizini tetiklediğini açıklaması Sucuk fiyatının düşmesi Tavuk yemi fiyatının yükselmesi Yumurtalı salataların trend olması Nakliye esnasında kırılmaları engelleyen paketleme teknolojsinin geliştirilmesi

28 Esneklik İktisat teorisinde bir değişkenin bir başka değişkene ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsü olarak esneklik kavramı kullanılır

29 Talebin Fiyat Esnekliği

30 Özel Durumlar

31 Çapraz Esneklik

32 Gelir Esnekliği

33 Arz Esnekliği


"Arz ve Talep Barış Serkan Kopurlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları