Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep
David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

2 Tüketici dengesi Marjinal fayda yaklaşımı
Kardinal fayda Kayıtsızlık eğrileri yaklaşımı Ordinal fayda

3 Marjinal fayda yaklaşımı
Faydanın ölçülebileceği varsayımına dayanır. Fayda: Bir tüketicinin bir mal ya da hizmetin tüketiminden elde ettiği doyum Bir maldan belirli bir miktar tüketildiğinde, bütün birimlerin sağladığı faydaya toplam fayda denir. Bir maldan yeni bir birim daha tüketmenin toplam faydada yaratacağı değişmeye marjinal fayda denir.

4 Marjinal fayda yaklaşımı
Bireyin aldığı mal miktarı arttıkça, malın toplam faydası arttığı halde, son biriminin sağlayacağı fayda (marjinal fayda) azalır.

5 Marjinal faydaya örnek
Su, içmek için kullanıldığı gibi temizlik yapmak, çiçek sulamak vb. için de kullanılır. Bu çeşitli kullanımlar arasında bir önem ve öncelik vardır. Örneğin, bir tüketicinin elinde sınırlı miktarda su bulunduğunu ve suyu ancak içmek ve temizlenmek için kullanabileceğini kabul edelim. Tüketici elindeki suyu önce daha fazla önem verdiği içme ihtiyacına ayıracaktır. Öyle ki, ilk 10 bardağını başka hiçbir işe kullanmayacaktır. Ancak, 10 bardağın üstündeki miktarı artık içmek yerine yüzünü yıkamak için kullanabilir. Bu dağıtımı yaparken her kullanım alanına ayırdığı son litre sudan sağladığı marjinal faydanın eşit olmasına dikkat edecektir. Bunu gerçekleştirdiği zaman, tüketici, elindeki kıt kaynaktan en yüksek tatmini sağlamış olacaktır. Bir diğer ifadeyle, bir noktadan sonra tüketici doyma noktasına ulaşacak ve marjinal fayda sıfır olacaktır.

6 Talep eğrisi neden negatif eğimli?
Tüketiciler bir maldan ellerinde az bulunduğunda, o mala verdikleri önemin (MU) fazla oluşu yüzünden yüksek fiyat ödemeye hazır olur Ellerindeki miktar arttıkça marjinal fayda azalacağından, ödemeye razı olacakları fiyat düşer.

7 Tüketici dengesi Tüketici, gelirini tüketim modeline giren her mala harcadığı sonuncu liralarla aldığı miktarların marjinal faydalarını birbirine eşitleyecek şekilde bölüştürdüğünde dengeye gelir. MUX1 = MUX2 Px Px2

8 Kayıtsızlık eğrileri yaklaşımı
Tüketici tercihinde etkili dört bileşen: Tüketici Geliri Malların Fiyatları Tüketicilerin tercih sıralaması Tüketicilerin faydalarını maksimize ettikleri varsayımı See Section 5-1 in the main text.

9 Bütçe Doğrusu Yemek ve Film için harcayabileceği £50’u olan bir öğrenciyi ele alalım A B C D E F G Yemeğin fiyatı £5; Filmin fiyatı £10. Bütçe doğrusu, tüketicinin belirli bütçesi ile piyasa fiyatlarından satın alabileceği sınırlı miktardaki mal bileşimlerini gösterir. Bütçe doğrusunun eğimi fiyatların oranına eşittir. Fiyatlar sabitken, gelirin artması sonucu bütçe doğrusu eğimi değişmeden sağa kayar. See Section 5-1 in the main text

10 Tüketici Tercihlerinin Modellenmesi
Yemek miktarı Film miktarı a b c Tüketicinin herzaman çoğu aza tercih ettiğini varsayalım. a noktası ile karşılaştırdığımızda: Tüketici c noktasında olmayı tercih edecektir. Ancak b noktasına göre a’yı tercih edecektir. See Section 5-1 in the main text

11 Tüketici Tercihlerinin Modellenmesi (2)
Yemek miktarı Film miktarı a b c Tercih edilen bölge Domine edilmiş e d a noktası domine edilmiş bölgedeki her noktaya tercih edilir. Ancak tüketici tercih edilen bölgedeki herhangi bir noktayı a’ya tercih eder. d ve e noktaları a’ya göre bir maldan daha az ötekinden daha fazla olan mal bileşimlerini gösterir. See Section 5-1 in the main text

12 Tüketici Tercihlerinin Modellenmesi (3)
U2U2 kayıtsızlık eğrisi tüketicinin aynı faydayı sağladığı değişik mal bileşimlerini gösterir. Kayıtsızlık eğrileri varsayımlarımız gereği negatif eğimlidir. Eğim sağa yaklaştıkça azalır. Kayıtsızlık eğrileri kesişmezler Yemek miktarı Film miktarı U2 See Section 5-1 in the main text

13 Marjinal İkame Oranı Fayda düzeyi aynı kalmak koşuluyla, bir malın tüketiminde azaltılan miktarın, diğerinin tüketimindeki artış miktarına oranı Kayıtsızlık eğrisinin eğimine eşittir. Azalan Marjinal İkame Oranı fayda düzeyi sabitken, bir maldan daha fazla tüketmek için tüketicinin diğer maldan vazgeçeceği miktar giderek düşer. Tüketici tercihini belirlerken etkili olan kavram azalan marjinal ikame oranıdır.

14 Tüketici Seçimi Faydanın maksimize olduğu nokta, kayıtsızlık eğrisi U ile bütçe doğrusu BL’ nin teğet olduğu noktadır. Faydanın maksimize olduğu dolayısıyla seçim C noktasıdır. C noktasında bütçe doğrusu kayıtsızlık eğrisine teğet olmaktadır. B ve E noktaları da bütçe doğrusu üzerinde olmaları nedeniyle tüketici tarafından alınabilir. Fakat daha aşağıdaki kayıtsızlık eğrisi üzerinde olmalarından dolayı daha düşük fayda düzeyini temsil ederler. Tüketici C noktasında faydasını maksimize eder. U3 Yemek miktarı Film miktarı U2 U1 BL C E B See Section 5-1 and Figure 5-6 in the main text.

15 Gelirdeki artışa tüketicinin cevabı
Tüketicinin gelirindeki değişim bütçe doğrusunu sağa ya da sola kaydırır. Fiyatlar aynı kaldığı müddetçe bütçe doğrusunun eğimi değişmez. Tüketicinin tercihleri, yani tercih ettiği mal bileşimleri, malların niteliğine (normal, düşük) bağlı olarak değişir. See Section 5-2 in the main text.

16 Normal mallar U2 U1 Yemek Film BL0 BL1 C C' Her iki mal da NORMALse, gelirdeki artış sonucu tercih C’ noktasına taşınır. Her ik maldan talep edilen miktar artar. See Section 5-2 and Figure 5-8 in the main text.

17 Düşük (Tutulmayan) mal ve Normal mal
yemek film BL0 BL1 U2 U1 C C' “Yemek” düşük bir malsa gelir artışı tercihi C’ noktasına taşır. Talep edilen yemek miktarı düşer, film miktarı ise artar. See Section 5-2 and Figure 5-9 in the main text.

18 Fiyat Değişiminin Etkisi
Bir malın fiyatının artması bütçe doğrusunun konumunu değiştirir. Fiyat değiştiğinden eğim de değişir. Eğim göreli fiyatlara eşittir. Bütçe Doğrusu Eğimi = - pyemek/pfilm See Section 5-3 and Figure 5-10 in the main text.

19 Yemek fiyatı arttığında (1)
film BL0 BL1 Yemek fiyatının artması bütçe doğrusunun BL0 dan BL1 e kaydırır. See Section 5-3 and Figure 5-10 in the main text. Herhangi bir malın fiyatındaki artış alım gücünü düşürür.

20 Yemek fiyatı arttığında (2)
U1 E Yemek fiyatı arttığında tüketici tercihi C noktasından E noktasına kayar. film Toplam Etki: C’den E’ye kadardır Fiyat artışından dolayı talep edilen yemek miktarı düşer Filmin fiyatı sabit bile kalsa, yemek fiyatının artması bütçede film için ayrılan kısmı küçülteceğinden, film talebi de düşer C U2 See Section 5-3 and Figure 5-10 in the main text. H BL1 BL0 yemek Değişik fiyatlarda tüketicinin tercih ettiği bu tür noktaları bularak yemek için talep doğrusuna ulaşırız.

21 Piyasa talep eğrisi nasıl bulunur?
Piyasa talep eğrisi bireysel talep eğrilerinin yatay olarak toplanmasıyla elde edilir. Tüketici1 5 11 Tüketici 1, fiyat £5 iken, 11 birim talep ediyorsa Piyasa 24 £5 fiyat düzeyinde piyasa talebi 24 birim olacaktır. Fiyat Tüketici 2 13 Ve tüketici 2, 13 birim talep ediyorsa See Section 5-4 in the main text. Miktar


"Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları