Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Zekası ve Veri Madenciliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Zekası ve Veri Madenciliği"— Sunum transkripti:

1 İş Zekası ve Veri Madenciliği
Hazırlayanlar: Gözde Bozyiğit Orçun Turşucular

2 Teoride, teori ile pratik arasında fark yoktur ama pratikte vardır.
Jan L. A. Van de Snepscheut

3 İş Zekası(Business Intelligence-BI)

4 İş Zekası Nedir? Yöneticilerin, kurumlarıyla ilgili strateji belirlemeleri, politika üretmeleri veya ihtiyacı olan bilgilere anında erişebilmeleri amacıyla ihtiyaç duydukları zeki karar destek sistemleri olarak İş Zekası kavramı tanımlanmıştır.

5 İş zekası, var olan iş performansını anlamak ve bilgiye dayalı iş kararlarını almak için tüm örgüt çapında iş verilerinin analizidir.

6 İş Zekası Araçları Sorgulama ve raporlama araçları
OLAP analiz araçları Veri madenciliği araçları İş zekasında görsel bilgi aktaran gösterge panelleri (dashboard) ve performans tabloları (scorecards), uyarı sistemleri ve tahminleyici analizler yoğun olarak kullanılmaktadır.

7 Ne Tür Firmalar BI sistemlerini kullanıyor?
Özellikle restoran zincirleri ve perakende mağazalar BI yazılımlarının en büyük kullanıcıları. Restoranlar menülerine ekleyecekleri yeni ürünleri belirlemek gibi stratejik kararları vermek için BI kullanıyor. Ayrıca hangi servislerin kaldırılacağı ya da beklenilen performansı vermeyen dükkânların kapatılması gibi kararlar verilirken de İş Zekâsı araçlarının sunduğu verilerden yararlanıyorlar.

8 Yiyecek tedarikçileriyle yeniden sözleşme imzalama, verimli olmayan süreçlerin geliştirilmesi için seçeneklerin belirlenmesi gibi taktiksel durumlarda da BI kullanılıyor. Çünkü restoran zincirleri fazlasıyla operasyonlara bağlı ve BI onların işlerini yürütürken çok fazla yardımcı oluyor. Restoran zincirleri diğer tüm endüstriler arasında BI sistemlerinin gerçek değerinden faydalanan elit firmalar arasında yer alıyor.

9 BI projelerine kim önderlik etmeli?
BI projeleri en üst seviyeden yöneticilerle başlayabilir ancak bir sonraki kullanıcı grubunun satışçılar olması gerekiyor. Çünkü onların işi satışları artırmak ve bunu gerçekleştirecek yetenekleri için istihdam ediliyorlar. Bu yüzden bu işi yapmalarına yardımcı olacak herhangi bir aracı bağırlarına basmaları çok daha olası; elbette aracın kolay bir kullanıma sahip olması ve bilgiye güvenmeleri önemli. Paylaşmak BI projelerinin başarısı için oldukça hayati çünkü çalışma yöntemlerini değiştirebilmeleri için sürece dahil olan herkesin bilgiye tam erişime sahip olması gerekiyor.

10 Yedi Adımda BI Sisteminin Uygulanması
Verilerinizin temiz olduğundan emin olun. Kullanıcıları etkin bir biçimde eğitin. Hızlı bir biçimde konuşlandırın ve ilerledikçe ayarlamalarınızı gerçekleştirin. “Mükemmel” raporları elde etmek için en başında çok fazla zaman harcamayın çünkü işiniz geliştikçe ihtiyaçlar da gelişecektir. En fazla değeri sunan raporları hızlıca sunun ve sonra bunlara ince ayar yapın. Veri ambarınızı en başından bina ederken bütünleşik bir yaklaşım kullanın. Yolunuzun ileriki safhalarında kendinizi kullanışsız bir veri stratejisi içerisine kilitlemediğinizden emin olun. Elde etmeyi umduğunuz özel faydaların altını çizin ve sonra her üç ayda ya da altı ayda bir doğrulama kontrolü yapın.

11 İş zekası çabalarının ne gibi faydaları var?
BI için çok sayıda uygulama firmaların etkileyici yatırım geri dönüşüm değerleri elde etmelerine yardımcı oldu. İş zekâsı maliyet düşürme yöntemleri belirleme, iş fırsatları ortaya çıkartma, ERP verilerini erişilebilir raporlara dönüştürme, perakende taleplerine hızlı tepki verme ve fiyatları optimize etmede kullanıldı. Verileri erişilebilir yapmanın yanı sıra BI yazılımı, tedarikçi ve müşterilerle olan ilişkinin değerini daha kolay bir biçimde ölçebilmelerini sağlayarak, firmalara anlaşmalar esnasında daha fazla güç verebilir.

12 Organizasyonun duvarları içinde, iş süreçlerini optimize ederek ve kararlara odaklanarak para kazanmak için yeterince fırsat var. İş üzerini aydınlattığında BI önemli oranda yatırım geri dönüşümü sağlıyor. Örneğin Toyota 2000 yılında BI araçlarının yardımıyla nakliyatçılarına iki kat fazla para ödediklerini ortaya çıkardı. Sorunlu iş süreçlerini ortaya çıkartmak için BI kullanan firmalar, BI’yı sadece neler olduğunu görüntülemek için kullanan firmalara nazaran rekabet anlamında çok daha iyi durumdalar.

13 Veri Ambarı Veri ambarları, iş zekası uygulamaları için altyapı oluştururlar ve klasik veri depolama yöntemleri ile toplanan verilerin uzun süreli saklandıkları, ilişkili verilerin sorgulanabildiği ve analizlerinin yapılabildiği veri depolarıdır

14 OLAP Bir veri ambarınızın olması OLAP’a ihtiyaç duymadığınız anlamına gelmemelidir. Çok boyutlu bakabilme, OLAP’ın en önemli özelliğidir. Boyutlara; demografik veriler, sayısal veriler, adetler, işlem miktarları, gerçekleşen ve bütçelenen değerler, ürün tipleri, ürün özellikleri ve zaman örnek olarak verilebilir.

15 OLAP (OnLine Analytical Processing) operasyonları kullanılarak birimler arasındaki ilişkinin keşfedilmesi sağlanabilir. Çok boyutlu veri analizinde veri, değişik boyutlardan incelenir. Veri ve boyutları küp olarak adlandırılmaktadır.

16 Veri Madenciliği (Data Mining)

17 Veri Madenciliği Nedir?
Veri madenciliği, büyük hacimli veri yığınları içerisinden karar alabilmek için potansiyel olarak faydalı olabilecek, uygulanabilir ve anlamlı bilgilerin çıkarılmasına verilen addır.

18 Veri madenciliği geniş anlamda veri analiz teknikleri bütünüdür ve tek başına bir çözüm değildir. Mevcut problemleri çözmek, kritik kararları almak veya geleceğe yönelik tahminleri yapmak için gerekli olan bilgileri elde etmeye yarayan bir araçtır. Ortaya çıkarılması hedeflenen bilgiler; üstü kapalı, çok net olmayan, önceden bilinmeyen, daha önce keşfedilmemiş ancak potansiyel olarak kullanışlı anlamlı ve kritik bilgilerdir. Veri madenciliği döngüsü, veri yığınlarını elden geçirmekle başlayarak, analiz sonucunda ortaya çıkan sonuçların uzman gözüyle yorumlanması ile tamamlanır. Veri madenciliği çalışmalarının alt yapısının önemli bir bölümünü istatistik ve veri tabanı uygulamaları oluşturmaktadır. Veri madenciliği, büyük boyutlu veri ambarlarının meydana çıkmasının bir sonucudur.

19 Neden Veri Madenciliği?
Hangi müşteri, hangi ürünü, ne zaman satın alabilir, kimler tedarikçilerinden vazgeçmekte ve bu tür müşterileri vazgeçirmek / geri kazanmak için neler yapılabilir, ürünün değerini yitirmesine hangi değişkenler neden olmaktadır, vb. soruların cevapları veri yığınlarının altındadır ve cevapları bulabilmek için veri madenciliği çözümleri gereklidir. Veri madenciliği, özellikle kar ve pazar payı elde edebilmek için yoğun rekabetin yaşandığı pazarlama alanında ön plana çıkmaktadır.

20 Veri Madenciliği ile şirketler önceden bilinmeyen bilgileri ortaya çıkararak karar verme süreçlerini iyileştirirler. Veri madenciliği teknikleri kullanarak; maliyetleri azaltmak, gelirleri artırmak, verimliliği artırmak, yeni fırsatları ortaya çıkarmak, yeni keşifler yapmak, emek yoğun faaliyetleri otomatikleştirmek, sahtekarlıkları belirlemek ve müşteri deneyimini geliştirmek mümkündür. Özetle, veri madenciliği iki gereksinimden ortaya çıkmaktadır. • Toplanan çok miktarda verinin işlenme ihtiyacı • Artan rekabette doğru karar verebilme yetkinliğini artırmak ihtiyacı

21 Veri Madencisi Kimdir? Her alanda olduğu gibi veri madenciliğinde de teknoloji ile deneyimin birle- şimi en doğru sonuca ulaştırmaktadır. Deneyimin elde edilen sonuçlar üzerindeki etkisi oldukça yüksektir. Veri madenciliği bilincinin artması ile birlikte, bu tür çalışmalara ağırlık vermek isteyen şirketlerin büyük bölümü iki önemli hata yapmaktadırlar.

22

23 1.Yaklaşım Çalışmaları gerçekleştirmek için teknik konulara hakim istatistik uzmanları veya teknik analistleri işe alarak, modelleri kurgulamalarını istemek: Bu kategorideki uzmanlar teknik konularda çok yetkin olmalarına rağ- men, gerekli iş kavrayışına yeterince sahip olmamaları nedeniyle arzu edilen sonuçlara çoğunlukla ulaşılamamaktadır.

24 2.Yaklaşım Sofistike veri madenciliği yazılımları satın almak: Konu ile ilgili çok detaylı, tüm metodolojileri içeren yazılımlar mevcuttur ancak yazılımlardan faydalı sonuçlar alabilmek için doğru modeli kurgulamak ve doğru girdileri sunmak gereklidir. Bu düşünce sürecinden geçmeden yazılımdan faydalı sonuçlar elde etmek mümkün değildir. Her iki yaklaşımda da; hedefi oluşturma, veriyi elde etme, veriyi hazırlama, modeli uygulama, sonuçları değerlendirme gibi önemli alanlarda bilgi eksikliği söz konusu olabilir. Bu alanların herhangi birinde yapılacak hata çok maliyetli olabileceği gibi tamamen yanlış sonuçlara da götürebilir.

25 İstatistiksel araçları çok iyi bilen en iyi teknik analistlere sahip olmak kadar bunu gerçek dünyanın problemlerine nasıl uyarlayacaklarını bilmek de önemlidir. Bu aşamada veri madenciliğinin 3 farklı boyutuna bakmakta, ilişkileri ve gereksinimleri anlamak açısından fayda vardır. Yanıtlanacak soru nedir? / Neye cevap aranmaktadır? Cevap aranan konuyu hangi veri madenciliği fonksiyonu ile çözümlemek gerekir? İlgili veri madenciliği fonksiyonu için hangi algoritma ile model oluşturmak uygun olur? Cevap aranılan sorunun tanımlanması ve uygun fonksiyonun seçilmesi aşamasında faaliyeen sorumlu olan profesyonellerin daha etkin rol alması, seçilen fonksiyona uygun algoritmanın belirlenmesi ve işletilmesi aşamasında istatistik uzmanlarının daha etkin rol alması gerekir.

26 Veri Madenciliği Süreci (Döngüsü)
Veri madenciliği süreci en basit şekli ile dört adımdan oluşmaktadır.

27 1. Veri Seçmek: Mevcut olan ve elde edilebilecek verilerin oluşturduğu veri havuzundan çalışma için kullanılacak verilerin seçilmesi 2. Veri İşlemek: Farklı kaynaklardan alınan verilerin birleştirilmesi, hatalı verilerin çıkarılması, vb. ile seçilmiş verilerin kullanılabilir hale getirilmesi. 3. Veri Eğilimlerini / Desenlerini Belirlemek: İşlenmiş verilerin veri madenciliği fonksiyonları ve algoritmaları ile değerlendirilerek verilerden anlamlı eğilimlerin, desenlerin (pattern) çıkarılması 4. Bilgiye Ulaşmak: Verilerden çıkarı- lan anlamlı eğilimler ve desenlerin yorumlanarak bilgi elde edilmesi.

28 Daha detaylı süreç tanımı ise veri madenciliğinin uluslararası düzeyde standardı olarak kabul edilmiş, CRISP- DM (CRoss Industry Process for Data Mining) ile yapılmaktadır. Veri madenciliği projelerinin hızlı, daha verimli ve daha az maliyetli gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş olan bu süreç altı adımdan oluşmaktadır.

29 Veri Madenciliğinin Amaçları
İlişkiler: Tek bir vaka ile bağlantılı oluşumlardır. Sınıflandırma: Sınıflandırılmış mevcut kalemleri inceleyerek ve bir kurallar dizisine ulaşarak bir kalemin ait olduğu grubu tanımlayan örüntüleri tanımaktadır. Öngörü: Tahminleri farklı bir yolla bulmaktadır. Bir dizi var olan değeri başka hangi değerlerin olabileceğini tahmin etmek için kullanmaktadır. Diziler: Vakalar, gelecek zamanla bağlantılıdır. Kümeleme: Hiçbir grup tanımlanmadığında sınıflandırmaya benzer bir yöntemle çalışmaktadır. Sapma tespiti: Verilerdeki anormalliklerin belirlenmesidir.

30 Veri Madenciliğine Örnek:
Bir banka müşterilerine yeni bir ürün sunacaktır. Bu ürün çağrı merkezinden yapılacak müşteri aramaları ile telefon üzerinden sunulacaktır. Çağrı merkezi ile yapılan anlaşma gereği her bir müşteriye ulaşmanın bedeli 3 YTL olarak tanımlanmıştır. Ürünün satılması halinde bankanın elde etmeyi beklediği kar ortalama 100 YTL’dir. Bankanın müşteri portföyünde 2 milyon müşteri bulunmaktadır. Daha önceki satış kampanyalarından müşterilerin %2,5 oranında olumlu yanıt verdikleri gözlenmiştir. Bu veriler doğrultusunda değerlendirme yapıldığında ürün sunma kararını müşteriye ulaşılmış ve 500 müşteriden olumlu yanıt alınmıştır. Bu deneme kampanyasında elde edilen veriler, istatistiksel teknikler ve müşterilerin bilgileri birlikte kullanılarak gerçek kampanya için kullanılabilecek bazı önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

31 Bu değerlendirme sonucunda müşterilerin sadece %50’si ile temas kurarak, almak mümkün değildir çünkü kampanyadan 1 milyon YTL zarar edilmesi öngörülmektedir. Bu noktada veri madenciliği teknikleri ile bir değerlendirme yapıldığında kapmayanın yapılması kararı alınmıştır. Müşterilerin %1’lik kısmı için bir deneme kampanyası yapılmıştır. Bu kampanyada müşterinin %1’i olan ürünü kabul edeceklerin %70’ine ulaş- mak veya müşterilerin sadece %40’ı ile temas kurarak, ürünü kabul edeceklerin %60’ına ulaşmanın mümkün olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

32

33 Sonuç Olarak; Veri Madenciliği istatistik biliminin teknolojiyle bütünleşmesi sonucu oluşmuş bir yöntemler serisidir. Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve konu ile ilgili yeni programların üretilmesi çalışmaları kolaylaştırmaktadır. Ancak veri madenciliği sadece program kullanmak değildir. Veri madenciliği için iş deneyimine, sorunları tanımlama becerisine ve temel istatistik bilgisine ihtiyaç vardır. Veri madenciliği veriden bilgi üreterek ortalama kararlar yerine veriye dayalı özgün kararlar verilmesini destekleyen, satışları, kârlılığı, yenilikçiliği ve kaynak kullanımında etkinliği artıran önemli bir yönetim aracıdır. Veriye dayalı kararların kalitesi ve güvenilirliği artar; bu veriye dayalı kararlarla çalışan kurumların kaynak kullanım etkinliği ve değer yaratma potansiyeli de gelişir.

34 Kaynakça http://gna.com.tr/is-zekasi/71-is-zekasi-nedir2.html
Veri Madenciliği Veriden Bilgiye, Masraftan Değere Dr. Yılmaz Argüden (Kitap) Veri Madenciliği Burak Erşahin(tez)

35 Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz... 


"İş Zekası ve Veri Madenciliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları