Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNOVASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNOVASYON."— Sunum transkripti:

1 İNOVASYON

2 AraştIrmanIn Önemİ   İşletmelerin açık bir sistem olması nedeniyle çevreye ve zamana uyum sağlaması gerekmektedir. Bu uyumun sağlanmasındaki en önemli unsurlardan biri de inovasyondur. Bir ülkede ne kadar çok inovasyon yapan işletme varsa, o ülkenin insanlarının yaşam kalitesi ve refahı o kadar artar. İnsanlar çok daha iyi şartlarda yaşar; çok daha iyi hizmetlerden yararlanır ve çok daha yüksek gelirler elde ederler. Aynı zamanda ülkenin de rekabet gücü artar. Bunun anlamı ise, o ülkenin diğer ülkelere göre daha güçlü bir konuma yükselmesidir.

3 AraştIrmanIn AmacI Bu çalışmanın temel amacı, şirketlerdeki inovasyon (yenilik) faaliyetlerinin nasıl geliştiğini ve şirketlerin amaçlarına hizmet etmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, yöneticilerinin tutumlarının bu sürece etkilerinin, ve başarılı bir inovasyon gerçekleştiren şirketlerin özelliklerini saptayıp ortaya koymaktır.

4 Sunum PlanI Yönetim ve Yönetim Süreci
Yönetici ve Yöneticinin Görevleri Liderlik, Liderin Özellikleri, Liderlik Yaklaşımları Lideri Yöneticilerden Ayıran Özellikler Değişim İnovasyon ve İnovasyon Türleri İnovasyon Süreçleri ve inovasyon Süreçlerinin Adımları İnovasyon Yönetiminin Temeli Nedir? İnovasyon Staratejisi Nasıl Hazırlanır? İnovasyonda Başarı Nasıl Yaratılır? Nasıl Bir Kültür ve Anlayış? Ve Nasıl Bir Organizasyon?

5 YÖNETİM İnsanların ortak amaçlar olarak belirlediği hedeflere en kısa zamanda ve en iyi biçimde ulaşmaları için grup halinde eyleme geçmeleridir.

6 Yönetim Süreci Planlama Kontrol Örgütleme Koordinasyon Yürütme

7 Ürün ve hizmet ürütmek istiyorum
Kar Risk Sermaye Teknoloji Emek Doğal kaynaklar Üretim Faktörleri Girişimci Ürün ve hizmet ürütmek istiyorum İşletme

8 Yöneticinin Görevleri
Amaçlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğini belirleyip bu kaynakları sağlar. İşletme çalışanlarının görevlerini belirler. Yapılacak işlerle ilgili işlemleri başlatır. Hedeflere yeterince ulaşılması için gerekli önlemleri alır.

9 LİDERLİK Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir.

10 Liderin Özellikleri Değişim mühendisidir ve yeniliklere daima açıktır.
Vizyon ve misyon oluşturan kişidir. Geleceği öngörebilme yeteneğine sahiptir. Örgüt içinde gelişmeyi teşvik ve motive edici bir hava yaratır. İletişim yeteneği çok gelişmiştir. Güçlü ve zayıf yönleri iyi bilen ve hatalarından ders çıkaran kişidir. Takım ruhu felsefesine inanır, paylaşımcıdır. Başarının tüm çalışanlara ait olduğuna inanır.

11 Liderlik Yaklaşımları
Durumsallık Yaklaşım Özellik Yaklaşım Etkileşimci Yaklaşım Demokratik Lider Otokratik Lider Biçimsel Önder Doğal Lider

12 Liderleri Yöneticilerden Ayıran Özellikler
Vizyon sahibi olmaları, Geleceğe yönelik analiz yapabilme becerileri, Yaratıcı düşünceye değer vermeleri, Çalışanlarına daima yol göstermeleri, Hem kendim hem de grubu motive edebilme becerileri

13 DEĞİŞİM Yeni bir durum ile karşılaşılması ve buna uyum sağlanması sürecidir. Dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan önemli bir değişim, kendini hemen diğer bölgelerde de göstermektedir. Böylece tüketicilerin yaşama biçimlerinde ve satın alma davranışlarında sürekli bir farklılaşma görülmektedir.

14 İNOVASYON En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

15 İnovasyon Türleri Ürün İnovasyonu Hizmet İnovasyonu
Pazarlama Organizasyonu Organizasyonel İnovasyon

16 İnovasyon Süreci Ekonomik Fayda Sosyal Fayda Bilgi Bu nedenle de teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir bütündür.

17 İnovasyon Süreçlerinin Adımları
Sinyallerin Taranması Stratejik Yanıt Verme Gerekli Bilgiyi Edinme Çözümün Geliştirilmesi Öğrenme

18 İnovasyon Yönetiminin Temeli Nedir?
İnovasyon, tek aşamalı bir süreç değildir. Aksine, tüm organizasyonu fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak şekilde iç ve dış faktörlerle etkileyen, sürekli bir faaliyettir. En önemli sorun, değişimi yönetebilmektir. İnovasyonu başarıyla yöneten şirketler liderlik ve risk alma özelliğine sahiptir.

19 İnovasyon Stratejisi Nasıl Hazırlanır?
Kurumsal Stratejiniz; Şirketinizin sürdürülebilir rekabet avantajının kaynağının ne olduğu? Bu rekabet avantajını koruyabilmek için pazarda nasıl konumlanmanız gerektiği? Stratejik önceliklerinizin neler olduğu? Sorularına cevap vermelidir.

20 Daha sonra şirket içinde özümsenen stratejinin
Şirketinizin stratejisi, müşterilerinizin gereksinimlerini rakiplerinizden daha iyi karşılamanız için belirlediğiniz taktiklerden oluşan bir kılavuzdur. Daha sonra şirket içinde özümsenen stratejinin tüm çalışanlarca uygulanması, uygulamanın da üst yönetimin denetiminde olması gerekir.

21 İnovasyonda Başarı Nasıl Yaratılır?
Teknolojiyi İş süreçlerini İnsan ilişkilerini İnovasyon yönetimi Şirketin Destekleyecek ve teşvik edecek şekilde yönetmesidir.

22 Bu nedenle, başarınız iki faktöre bağlıdır:
Teknik kaynaklar Şirketinizin bunları yönetme becerisi

23 Nasıl Bir Kültür ve Anlayış?
Farklı görmek Risk almak Yaratıcılık Müşterinin değerini bilmek Sorgulamak Başarısızlığı hoş görmek İletişim İşbirliği

24 Nasıl Bir Organizasyon?
Vizyon, liderlik ve inovasyon yapma isteği Uygun organizasyonel yapı Kilit kişiler Etkin takım çalışması Sürekli kişisel gelişimi desteklemek İnovasyona yüksek düzeyde katılım Öğrenen organizasyon

25 Sonuç Olarak; İnovasyon stratejisi yazılı hale getirilmiş ve tüm şirket tarafından bu uygulanıyorsa, inovasyonu destekleyen organizasyonel yapı oluşturulduysa, çalışanlar arasında iş birliği ve etkin iletişim mevcutsa, çalışanların bu konuda kararlılar ve kendilerini buna adamışlarsa inovasyonu gerçekleştirir ve başarıya ulaşırsınız.

26 Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkürler…

27 Mesleki Uygulama Ve Araştırma II Dersi Tez Ödevi Esma CENGİZ 106040037


"İNOVASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları