Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fonksiyonel Bakış Açısıyla Sistemler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fonksiyonel Bakış Açısıyla Sistemler"— Sunum transkripti:

1 Fonksiyonel Bakış Açısıyla Sistemler
Satış ve Pazarlama (Sales and Marketing) İmalat ve Üretim (Manufacturing and Produciton) Finans ve Muhasebe (Finance and Accounting) İnsan Kaynakları (Human Resources)

2 Satış ve Pazarlama Sistemleri
Organizasyonun ürün ve servislerinin satışından sorumludur. Firmanın ürün ya da servislerine ihtiyaç duyacak müşterilerin belirlenmesi, Ürünlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi için planlamalara katılma, Ürünlerle ilgili reklam ve promosyon kampanyaları düzenleme, Müşteri ilişkilerini düzenleme ve takip etme, Sipariş alma Satış ve pazarlama sistemleri bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli alt yapıyı sağlar

3 Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemi

4 İmalat ve Üretim Sistemleri
Organizasyonun ürün ve servislerinin üretiminden/imalatından sorumludur. Üretim faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi, Üretimle ilgili hammadde sağlanması, stoklanması ve kontrolü, Üretimle ilgili araç-gereç, materyal ve iş gücünün planlanması İmalat ve Üretim Sistemleri bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli alt yapıyı sağlar

5 İmalat ve Üretim Bilgi Sistemi

6 İmalat ve Üretim Bilgi Sistemi Örneği
Envanter Kontrol Sistemi

7 İmalat ve Üretim Sistemleri
Ürün Yaşam Süreci Yönetimi (Product Life Cycle Management - PLM). Ürünün geliştirilmesi ile ilgili sürecin önceden modellenmesini sağlar, Böylece üretim bandındaki olası aksaklıklar önceden tespit edilebilir, Üretim bandı ile ilgili planlamalar daha verimli olarak gerçekleştirilebilir, Önceleri CAD (Computer Aided Design) sistemleri kullanılıyordu, Şimdilerde virtual reality, augmented reality sistemleri popüler

8 Finans ve Muhasebe Sistemleri
Organizasyonun sermaye, nakit akışı ve borç yönetiminin verimli olarak yönetilmesini sağlar. Yeni ürünler için finansal kaynakların yaratılması, Mevcut finansal yapının devamı ve borcun çevrilmesi, Yatırımların geri dönüşünün planlanması, Muhasebe kayıtlarının tutulması, Stratejik kararlarla ilgili olarak finansal raporların hazırlanması

9 Finans ve Muhasebe Bilgi Sistemi

10 İnsan Kaynakları Sistemleri
Organizasyonun iş yükü ihtiyaçlarının belirlenmesi, sağlanması ve sürdürülmesini sağlar. Potansiyel çalışanların tanımlanması (görev ve göreve uygun personel) Çalışanlarla ilgili tüm kayıtların tutulması, Çalışanlar için hizmet içi eğitim ve kurslar düzenlenmesi, İşler için insan gücü ihtiyaçlarının belirlenmesi (yetenekler, eğitim seviyesi, çalışılacak pozisyon, çalışacak kişi sayısı ve ücret)

11 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

12 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Örneği

13 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Örneği

14 İş Süreçleri ve Bilgi Sistemleri Entegrasyonu
İş Süreci (Business Process): Bir işin gerçekleştirilmesi için sırasıyla takip edilmesi gereken alt iş adımları

15 İş Süreçleri ve Bilgi Sistemleri Entegrasyonu
Sipariş Hazırlama İş Süreci

16 Kurumsal Uygulamalar (Enterprise Applications)
Kurumsal organizasyonlar farklı tür ve işlevlerde pek çok bilgi sistemi kullanırlar, Her bir bilgi sistemi farklı fonksiyonlar, iş birimleri ve iş süreçleri içerirler, Doğal olarak farklı sistemlerin otomatik olarak bir birleri ile haberleşmeleri ve veri alış verişinde bulunmaları mümkün değildir, Bu senaryoda yöneticilerin karar vermek için ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmaları zahmetli ve emek-yoğundur, Organizasyon içerisinde bilginin çok farklı yerlerde ve farklı biçimlerde tutulması önemli sistemin bir bütün olarak işleyişinin sağlanması açısından önemli bir problemdir.

17 Kurumsal Uygulama Mimarisi

18 Kurumsal Sistemler Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning - ERP) Sistemleri sayesinde iş süreçlerinin koordinasyon ve entegrasyonu tek bir bilgi sistemi ile sağlanır ve bahsedilen problemler çözülmüş olur. Daha önce üretim, satış, finans ve insan kaynakları gibi pek çok farklı bölümde bulunan bilgi ERP sayesinde bu birimler arasında paylaşılır. Her birim ihtiyaç duyduğu bilgiyi diğer biriminin bilgi sisteminde elde eder, iş süreçleri ile ilgili işlemler birimler arasında paylaşılabilir.

19 Kurumsal Sistemler ERP’de kurumsal bilgi her bir birim için ayrı ayrı veri tabanlarında tutulmak yerine ortak bilgi depolarında (data repository) tutulur.

20 Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)
Kurumların, servis ve ürünlerinin planlamasını, kaynak yönetimini, üretimini ve dağıtımını optimize etmek için tedarikçilerle arasındaki ilişkileri düzenleyen sistemlerdir. Bu sistemler, tedarikçilere, dağıtıcılara, ürünleri satın alan firmalara ve lojistik firmalarına bilgi sağlar. Amacı bu bileşenler için tedarik, üretim, envanter yönetimi ve ürün dağıtımı sağlamak için koordinasyon, zaman planlaması ve iş süreçlerinin kontrolünü sağlamaktır. Tedarik Zinciri Sistemleri çoğunlukla kurumlar arası bir işbirliğini gerektirir.

21 Tedarik Zinciri Sitemlerinin Yararları

22 Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management)
Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri, organizasyonların müşterileri ile etkileşimlerini düzenleyerek kârlılık, müşteri memnuniyeti ve müşteri elde tutma gibi faaliyetlerin optimize edilmesini sağlarlar. Ürünlerle ilgili olarak satış, pazarlama ve servis iş süreçleri CRM kapsamı içerisindedir. CRM sistemlerinin aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgileri üretmesi gerekir: Firmanın sürekli müşterileri kimlerdir? En kârlı müşterilerimiz kimlerdir? Bu müşteriler bizden ne almak istiyorlar?

23 Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi

24 Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Örnek Çıktı

25 Bilgi Yönetim Sistemleri (Knowledge Management Systems)
Bilgi Yönetim Sistemleri iş süreçleri ve yönetimsel kararların verilebilmesi için, organizasyonla ilgili olarak her türlü bilgi ve tecrübeyi, ne zaman ve nerede gerekli olursa kullanılsın diye toplayan sistemlerdir. Toplanan bilgi iç kaynaklardan olabileceği gibi dış kaynaklardan da olabilir. Bu sistemler organizasyonlarda yeni bilgi üretilebilmesi için var olanın saklanması ve organize edilmesini amaçlarlar. Veri madenciliği (data mining) ve uzman sistemler (expert systems) bir tür bilgi yönetim sistemidir

26 Bilgi Yönetim Süreci


"Fonksiyonel Bakış Açısıyla Sistemler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları