Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI Gül Nur AKMAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI Gül Nur AKMAN"— Sunum transkripti:

1 İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2 122348002 Gül Nur AKMAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI Gül Nur AKMAN

2 NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3 BİLİMSEL ARAŞTIRMA

4 BİLİMSEL ARAŞTIRMA Problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla;
Planlı ve sistemli olarak, Verilerin toplanması, Analizi, Yorumlanarak değerlendirilmesi, Ve Rapor edilmesidir.

5

6

7 ARAŞTIRMA NEDİR ?

8 ARAŞTIRMA Doğayı tanıma, Bilinmeyen olayları ortaya çıkarma,
Ayrıntıları belirleme, Sorunlara çözümler üretme, Geçerli ve Güvenilebilir bilgiler elde etmek için, Planlı ve Sistemli bilimsel çalışmalara denir.

9 ARAŞTIRMADA SAHİP OLMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER
Objektiflik Geçerlilik ve Güvenilirlik Sistematik Süreç Güncellik Uygun Zamanlama Açık ve Net Amaçlar

10 ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI
Konu ve Amaç seçimi Uygun yer-zaman, birim seçimi, Araştırma yöntem değişken ve modellerinin seçimi, Veri toplama, veri özetleme, Yorumlama

11 ARAŞTIRMANIN TÜRLERİ Nicel araştırma
(Analitik Araştırma, Quantitative Researchs): Nitel araştırma (Tanıtsal Araştırma, Qualitative Researchs):

12 NİCEL ARAŞTIRMA Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve “sayısal“ olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türlüdür. Nicel araştırmalar; “Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık? Ne kadar yaygın? ” vb. gibi sorulara cevaplar arar .

13 Nicel Araştırmada Amaç Nedir?

14 NİCEL ARAŞTIRMADA AMAÇ;
Bireylerin toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde ölçmek ve sayısal verilerle açıklamaktır.

15 NİCELİKSEL ARAŞTIRMA MODELLERİ
Deneysel Model Bağıntısal Model Nedensel Karşılaştırma Modeli Betimsel Model Tarihsel Model ( Yöntem)

16 1.Deneysel Model: İki yada daha fazla grup içinde yapılan uygulamaların belli değişkenler açısından etkilerinin farklılaşma boyutu incelenir. İstatistiksel teknikler yapılarak sonuca ulaşılır. Örneğin; İşletme Yönetimi Programı öğrencilerinin yapmış oldukları etkinliklerdeki grup çalışmalarının etkinlikler üzerindeki etkisi/programa etkisi.

17 2. Bağıntısal Model: İki yada daha fazla değişken arasında ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla kullanılır. Örneğin; İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerinin Halkla İlişkiler dersindeki başarıları ile yaptıkları etkinliklerin başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi.

18 3. Nedensel-Karşılaştırmalı Yöntem:
Belli bir değişken açısından farklılaşan grupları birbiriyle karşılaştırmak amaçlanır. Örneğin; Lise son sınıf öğrencilerinin, YGS Puanlarının cinsiyete göre incelenmesi.

19 4. Betimsel Yöntem: Bir konudaki mevcut durumu araştırmak ve belirlemektir. Örneğin; İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerinin İşletme dersine karşı tutumlarının belirlenmesi.

20 5. Tarihsel Yöntem: Geçmişteki bir olayın durumu ve bu olayın mevcut durum üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Örneğin; İşletme Dersi programındaki değişimin öğrencilerin o derse ilişkin başarılarının etkisinin incelenmesi.

21 NİTEL ARAŞTIRMA Niteliksel Araştırma; Gözlem, Görüşme, Doküman Analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür.

22 Nitel Araştırma; Niçin ? Nasıl ? Ne şekilde ?
… gibi sorulara cevap arar.

23 Nitel Araştırmada Amaç ;
İnsanların kendi toplumsal dünyalarını nasıl kurmakta, nasıl oluşturmakta olduğunu anlamak ve içinde yaşadıkları toplumsal dünyayı nasıl algıladıklarını yorumlamaya çalışmaktadır. Niteliksel Araştırma insan davranışlarının “Niçin” ‘ini anlamaya yöneliktir.

24 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Fenomenoloji Et nografi Gömülü Teori Örnek Olay

25 1. Fenomenoloji: Olaylar, durumlar, deneyimler veya kavramlardan oluşan bir yöntemdir. Örneğin; Çay Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çay İlçesine karşı olumsuz tutumlarının incelenmesi.

26 2.Et nografi: Bir halkın, bir kültürün, grubun gelenekleri,inançları, birbiriyle bağlantıları gibi durumların incelenmesi/ betimlenmesi. Örneğin; Çay Halkının Çay ilçesinde yapılan etkinliklere katılım düzeylerinin belirlenmesi.

27 3. Gömülü Teori: Araştırmacı veri toplarken veya yorumlarken verilerin içine gömülü olan teoriyi ortaya çıkartır ve araştırma boyunca yeni kavram ve teorilere ulaşır. Örneğin; İşletme Yönetimi Programı öğrencilerinin etkinlikler düzenlerken kullandıkları yöntemlerin incelenilerek , diğer etkinliklerde de uygulanabilecek olan yöntemin belirlenmesi.

28 4. Örnek Olay; Özel bir durumun derinlemesine incelenmesidir. Örneğin; Rapor hazırlamayı yeni öğrenen bir öğrencinin rapor hazırlarken karşılaştığı sorunların belirlenmesi ve incelenmesi.

29 NİCEL ARAŞTIRMA NİTEL ARAŞTIRMA
Gerçeklik oluşturulur. Asıl olan çalışılan durumdur. Derinlemesine betimleme yapılır. Olaylar ve olgulara dahil, öznellik kurulur. Değişkenler arsı ilişkiler ölçülemez. Gerçeklik nesneldir. Asıl olan Yöntemdir. Genelleme yapılır. Veriler sayısal göstergelere indirgenir. Olay ve olguların dışında yansız ve nesnellik gerekli ve mümkündür. Değişkenler arasındaki ilişkiler ölçülebilir.


"İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI Gül Nur AKMAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları