Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKCİĞERLERİN PRİMER GÖREVİ GAZ ALIŞVERİŞİNİ SAĞLAMAKTIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKCİĞERLERİN PRİMER GÖREVİ GAZ ALIŞVERİŞİNİ SAĞLAMAKTIR."— Sunum transkripti:

1 ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar ?

2 AKCİĞERLERİN PRİMER GÖREVİ GAZ ALIŞVERİŞİNİ SAĞLAMAKTIR.

3 AKG analizi ile Asit – Baz dengesi Oksijenizasyon Gaz alışverişi
Alveol ventilasyonu

4 AKG ile paO2 paCO2 direk ölçüm pH SaO2 HCO3 hesaplanan parametreler BE

5 Pulmoner fonksiyonları etkileyen birçok hastalığın;
tanısı şiddetinin belirlenmesi tedavi kararı alınması tedavi yönteminin belirlenmesi tedavi yanıtının izlenmesi prognozun değerlendirilmesi

6 ASİT-BAZ DENGESİ

7 ASİT: Solüsyon haline geldiğinde ortama H+ iyonu veren madde
BAZ: Solüsyon haline geldiğinde ortamdan H+ iyonu alan madde

8 Bir solüsyonun asiditesini o solüsyondaki H+ iyonu konsantrasyonu belirler.
Arter kanında: 0, mol / lt 0,4 x mol / lt 40 nmol / lt H+ iyonu bulunur

9 pH SKALASI pH: - log [H+]

10 HÜCRESEL METABOLİZMA CO2 = mmol / gün

11 CO2 (H2CO3) uçucu bir asittir.
CO2 + HO2 H2CO H+ + HCO3- CO2 (H2CO3) uçucu bir asittir.

12 Uçucu olmayan (sabit) asitler
Fosforik asit Sülfirik asit mEq / gün Laktik asit

13 H2CO3 H + HCO3 H+ x HCO3 K = H2CO3 H+ X HCO3 CO2 H+ = K HCO3

14 CO2 log H = log K + log HCO3 -log H = -log K + log

15 Handerson – Hasselbach denklemi
HCO3 (24) pH (7.4) = pK (6.1) + log 0,03 x paCO2 (40) Handerson – Hasselbach denklemi

16 Kimyasal Tampon Sistemleri
Solumsal Ayarlama Mekanizmaları Renal Ayarlama Mekanizmaları

17 Kimyasal Tampon Sistemler
Karbonik asit - Bikarbonat Tampon Sistemi Fosfat Tampon Sistemi Protein Tampon Sistemi

18 HCL + NaHCO H2CO3 + NaCl NaOH + H2CO NaHCO3 + H2O

19 HCO3 Böbrekler pH paCO2 Akciğerler

20 pH = 7 .40 Normal Aralık: 7,36 - 7,44 pH < 7,36 ASİDEMİ pH > 7,44 ALKALEMİ

21 ASİT- BAZ DENGE BOZUKLUKLARI
Solumsal Asidoz Solumsal Alkoloz Metabolik Asidoz Metabolik Alkoloz Tek başına Kombinasyon halinde ( miks ) Kompanzasyon mekanizmaları ile değiştirilmiş olarak

22 SOLUMSAL ASİDOZ Alveol ventilasyonu üretilen CO2 yi vücuttan uzaklaştırmak konusunda yetersiz kalırsa oluşur. paCO2 pH HCO (kompanzasyon sonrası )

23 SOLUMSAL ASİDOZ NEDENLERİ
Solunum merkezi inhibisyonu Nöromüsküler hastalıklar (polio) Üst havayolu obstrüksiyonu (yabancı cisim) Gaz alışverişini bozan hastalıklar Pnömoni Pulmoner ödem ARDS Astım atağı İAH Göğüs Duvarı patolojileri KOAH

24 SOLUMSAL ASİDOZLAR AKG’nin KLİNİK YARARLARI
Solumsal asidozun derecesi, buna neden olan hastanın şiddetini gösterir Kompanzasyonu olup olmaması, bu tablonun akut mu kronik mi geliştiğini gösterir. Altta yatan hastalığın tedavi yönteminin belirlenmesinde yardımcı olur

25 SOLUMSAL ALKALOZ Solunum ile üretilenden fazla CO2 atılması sonucu oluşur. paCO2 pH HCO ( kompanzasyon sonrası )

26 SOLUMSAL ALKALOZ NEDENLERİ
Hipoksemiye Sekonder pnömoni pulmoner emboli pulmoner ödem yüksek rakımda yaşama İAH Solunum Merkezinin Uyarılması psikojenik serebrovasküler travma, pons tümörleri salisilat zehirlenmesi gebelik

27 METABOLİK ASİDOZ Metabolizma sonucu aşırı miktarda organik asit oluşması Dışarıdan asit alımı Aşırı miktarda baz kaybı Böbreklerden H+ atılımının bozulması HCO3 pH paCO ( kompansazyon sonrası )

28 METABOLİK ALKALOZ Kuvvetli bir asit kaybı (kusma ile HCL)
Kuvvetli bir baz artışı HCO3 pH paCO ( kompansazyon sonrası )

29 OKSİJENİZASYON Tanım: Atmosferdeki O2‘nin akciğerler tarafından kana transfer edilmesi işlemidir.

30 P atm O2 = 159 mm Hg P trakea O2 = 149 mm Hg P alv O2 = mm Hg P ven O2 = 40 mm Hg Pa O2 = 95 mm Hg

31 ARTER KANINDA O2 TAŞINMASI
Eriyik halde %2 0,3 ml / dl paO2‘yi oluşturur Hemoglobine bağlı olarak %98 20 ml / dl

32 Hemoglobinin O2 ile doymuşluk oranıdır.
SATURASYON Hemoglobinin O2 ile doymuşluk oranıdır. SaO2 =%97 SvO2 =%75

33 Oksi Hb Disosiasyon Eğrisi

34 PaO2 ‘nin 55 mm Hg altına düşmesi dokulara yeterli O2 nin
verilemediğini gösterir.

35 HİPOKSEMİ Arter kanında PaO2’nin azalmasıdır. PaO2 60-80 mm Hg hafif
mm Hg orta < 40 mm Hg ağır

36 HİPOKSİ Dokulardaki oksijen yetersizliğidir. Hipoksemik Hipoksi
Dolaşımsal Hipoksi Anemik Hipoksi Histotoksik Hipoksi

37 HİPOKSEMİK HİPOKSİ Havanın oksijen içeriğinin azalması
Alveoler hipoventilasyon Ventilasyon Perfüzyon dengesizliği Sağ - sol şant Diffüzyon defekti

38 PULMONER GAZ ALIŞ VERİŞİ
P (A-a) O2 PaCO2 PAO2 = FiO2 x ( Patm – PH2O ) – 0,8 P (A-a)O2 = PA02 – PaO2 Normal aralık = 5-15 mm Hg

39 HİPOKSEMİK HİPOKSİ Havanın oksijen içeriğinin azalması
Alveoler hipoventilasyon Ventilasyon Perfüzyon dengesizliği Sağ - sol şant Diffüzyon defekti

40 KOAH Astım Pnömoni Pulmoner emboli ARDS Kardiyak ödem İAH

41 HİPOKSEMİK HİPOKSİ Havanın oksijen içeriğinin azalması
Alveoler hipoventilasyon Ventilasyon Perfüzyon dengesizliği Sağ - sol şant Diffüzyon defekti

42 ALVEOL VENTİLASYONU

43 VENTİLASYON Solunum havasının akciğerlere giriş çıkışıdır. 6 lt / dk TV = TD + TA

44 AKG de alveol ventilasyonunu gösteren parametre
paCO2

45 VCO2 PACO2= x 0,863 VA PACO2 = PaCO2

46 Venöz Kanda CO2 3 Formda Taşınır
Eriyik halde (%5) Karbamino HB olarak (% ) HCO3 şeklinde (% )

47

48 Venöz Kanda CO2 3 Formda Taşınır
Eriyik halde (%5) Karbamino HB olarak (%10-20) HCO3 şeklinde (%70-80)

49

50 PaCO2‘yi Artıran Hastalıklar
Primer Alveoler Hipoventilasyon Hipotiroidizm OSAS Narkotikler Periferik sinir hastalıkları Üst solunum yolu obstrüksiyonu Toraks deformiteleri

51 AKG ‘de PaCO2 Artışı: Beraberinde V/Q denge bozukluğu olsun veya olmasın, alveol ventilasyonu yetersizliğinin göstergesidir


"AKCİĞERLERİN PRİMER GÖREVİ GAZ ALIŞVERİŞİNİ SAĞLAMAKTIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları