Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Giriş Organizmanın canlılığını sürdürebilmesi için gerekli en önemli madde oksijendir. Oksijensizliğe en duyarlı organ beyindir. Solunumun asıl fonksiyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Giriş Organizmanın canlılığını sürdürebilmesi için gerekli en önemli madde oksijendir. Oksijensizliğe en duyarlı organ beyindir. Solunumun asıl fonksiyonu."— Sunum transkripti:

1

2 Giriş Organizmanın canlılığını sürdürebilmesi için gerekli en önemli madde oksijendir. Oksijensizliğe en duyarlı organ beyindir. Solunumun asıl fonksiyonu karbondioksiti vücuttan uzaklaştırmak ve oksijeni almaktır.

3 Solunumun üç fazı Pulmoner ventilasyon Difüzyon Taşıma

4 Hava yolları Üst solunum yolları Alt solunum yolları

5 Üst solunum yolları Burun ve ağız Farinks

6 Alt solunum yolları Larinks Trakea Akciğerler Bronşlar Bronşioller
Alveoller

7 Solunum sistemi genel görünümü

8 Burun Solunum yolu + koku organı Solunum havasını süzme ve ısıtma
Solunum yollarının esnekliğinin devamı Sesin niteliğini ayarlama

9 Paranazal sinüsler Burun boşluğuna açılan havalı kemik boşlukları
Solunum epiteli ile örtülüler

10 Farinks Sindirim + solunum fonksiyonu Üç bölüme ayrılır Nazofarinks
Orofarinks Laringofarinks

11 Larinks İletici yol Alt solunum yollarını koruyan sfinkter

12 Üst solunum yolları genel görünümü

13 Trakea 10-12 cm uzunluğunda, 2,5 cm çapında
15-20 adet üst üste dizilmiş halka kıkırdak 4. göğüs omuru hizasında bronşlara ayrılır

14 Bronşlar Ana bronş Lober bronş Segmental bronş
Sağ ana bronş; daha kısa, daha dik, lober bronşa ayrılır. Sol ana bronş; daha uzun, daha yatay, lober bronşa ayrılır. Lober bronş Segmental bronş

15 Bronş dallanması

16 Akciğerler Bronşlardan alveollere kadar olan bölümü barındırır.
Göğüs boşluğunda, diyafram üzerindedir. Süngerimsi yapıdadır. Yaklaşık g’dır. Gaz alışverişi, metabolik fonksiyonlar, hormon aktivasyonu fonksiyonlarına sahiptir.

17 Akciğerlerin alttan görünümü

18 Plevra Parietal plevra Visseral plevra
Göğüs boşluğunun içini sarar. Visseral plevra Akciğerlerin yüzeyini sarar. İki kat arasında kaygan bir sıvı ve negatif basınç vardır.

19 Alveoller Solunum sistemindeki en önemli yapılardır.
İçleri boş ve nemli olmalı. Sürfaktan nemli olmalarını sağlar. Düş yüzeylerini kılcal damarlar ağ gibi sarar.

20 Solunum membranı Akciğerlerde gaz değişimi bölgesinde hava ile kanı ayıran ince membran Alveollerin ince epiteli, kapiller damarların ince endotel tabakası ve dar interstisyel aralık Gazların hızlı difüzyonu

21 Öksürük refleksi Merkezi medulla oblangata
Hava yollarını tahriş eden bir maddenin dışarıya atılması amacıyla, ani ve kuvvetli olarak yapılan bir ekspirasyondur. Bazı akciğer hastalıklarında ortaya çıkan önemli bir belirtidir.

22 Aksırık refleksi Merkezi medulla oblangata
Burun boşluklarının tahriş olması sonucu, havanın ani ve kuvvetli bir şekilde ağız ve burun yolundan dışarı atılması

23 Alveollerdeki hücre tipşeri
1. tip: Alveollerin iç duvarını yapan epitel hücreler 2. tip: Sürfaktan salgılayan hücreler

24 Sürfaktanın görevleri
Alveol duvarının kollabe olmasını önlemek Alveol iç yüzünde gerilimi azaltmak

25 Solunumun sinirsel kontrolü
Özelleşmiş nöronların ritmik uyarılmaları ile solunum gerçekleşir. Nöronların etkinleşmesi: Nöronların bulunduğu bölgedeki bazı kimyasal değişiklikler Periferdeki reseptörlerden gelen uyarılar ve refleks Bilinçli olarak solunum merkezine gönderilen uyarılar

26 Hemoglobin ve Myoglobin
Hemoglobin: Oksijen ve karbondioksit taşınması Myoglobin: Oksijen deposu

27 Gazların difüzyonu Akciğerler ve hücre düzeyinde gazların değişimi difüzyon yoluyla olur. Yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona difüzyon kuralı geçerlidir. O2 alveoldan kana,CO2 kandan alveollere difüze olur. CO2, O2’den 20 kat hızlı difüze olur.

28 Alveolün kesiti ve gazların difüzyonu

29 Kanda CO2 taşınması Plazmada bikarbonat iyonu olarak
Doğrudan hemoglobine bağlanarak Plazmada çözünmüş olarak

30 Asit-baz dengesi Akciğerler ve böbrekler Kanın normal pH değeri: 7,4
pH azalırsa asidoz, artarsa alkaloz söz konusudur.

31 Solunum mekaniği İnspirasyon ve ekspirasyonun ritmik ve sürekli olarak tekrarlanması Dakikada kere İnspirasyon aktiftir, ekspirasyon pasiftir.

32 Solunum tipleri Öpne: Normal istirahat halinde
Hiperpne: Sayı ve/veya derinlik olarak artması Polipne: Çabuk ve kesik Apne: Geçici durma Dispne: Güçlük

33 Diğer bazı terimler Taşipne: Hızlı solunum, >24/dakika
Bradipne: Yavaş solunum, <10/dakika Asfiksi: Boğulma Ortopne: Dik duruşta solunum sıkıntısı Hipopne: Derinliğin azalması Anoksi: O2 yokluğu Hipoksi: O2 azlığı Anoksemi: Kanda O2 yokluğu Hiperkapni: Kanda O2 fazlalığı

34 Solunum sistemi klinik özellikleri
Septum deviasyonu: Burun bölmesinin sağa veya sola doğru eğriliği. Sinüzit: Paranazal sinüslerden bir ya da birkaçının enflamasyonu. Ses kısıklığı: Larinks hastalıklarında önemli bir belirti olabilir. Larenjit: Akut veya kronik. Enfeksiyonlara, sesin aşırı kullanımına ve irritan maddelere bağlıdır.

35 Solunum sistemi klinik özellikleri 2
Bronşit: Bronş mukozası enflamasyonu. Genellikle ÜSYE’ye sekonder oluşur. Bronşektazi: Küçük ve orta çaplı bronşların kalıcı anormal genişlemeleri. Pnömoni: Akciğerlerin enflamasyonu. Bakteriyel, viral, fungal olabilir. Tuberküloz: Mycobacterium tuberculosis etkendir. Ateş, kilo kaybı, güçsüzlük, öksürük ve hemoptizi ile karakterize.

36 Solunum sistemi klinik özellikleri 3
Pnömotoraks: Plevral boşluğa hava girmesi. Plörezi: Plevra enflamasyonu.

37 Alerjik rinit Sık görülen alerjik hastalıklar arasındadır.
Alerjik anne/babaların çocuklarında, endüstriyel gelişmiş ülkelerde artmaktadır. Genellikle küçük yaşlarda başlar. Alerjik konjunktivit, alerjik sinüzit ve astım ile birlikte görülebilir.

38 Sınıflandırma Yıl boyu süren (pereniyal) alerjik rinit; genellikle ev tozuna bağlıdır. Mevsimsel alerjik rinit; genellikle polenlere bağlıdır.

39 Bulgular Burun tıkanıklığı Burun akıntısı Sürekli hapşırma
Gözlerde kaşıntı ve yaşarma Burun çekme ve burun kaşımaya bağlı olarak özel mimikler Hafif açık ağız

40 Tanı İyi bir anamnez Hastanın görünümü
Mavimsi mor ve soluk leylak burun mukozası ve konkalar Artmış sekresyon Göz bulguları

41 Ayırıcı tanı Vazomotor rinit
Alerjik bir etken olmaksızın ileri derecede duyarlı nazal mukoza Hafif konjesyon Daha hafif hapşırma ve kaşıntı

42 Tedavi Alerjenden uzak durma Antihistaminik Dekonjestan
Mast hücresi stabilizatörleri Kortikosteroidler İmmünoterapi

43 Astım KOAH Hava yollarında daralma ve hava yollarının artmış duyarlılığı. Bazı uyaranlar ile artan/başlayan şikayetler; egzersiz, soğuk hava, parfüm, sigara dumanı.

44 Astımın akciğer dokusunda neden olduğu enflamasyon

45 Alerjenlerin astıma neden oluşunun şematizasyonu

46 Bulgular Nefes darlığı Hırıltılı solunum Göğüste baskı Öksürük
Boğazda kaşıntı

47 Tanı Solunum fonksiyon testi Akciğer grafisi Alerji testleri

48 Tedavi Alerjenden uzak kalma Bronş genişleticiler Kortikosteroid
Antihistaminik


"Giriş Organizmanın canlılığını sürdürebilmesi için gerekli en önemli madde oksijendir. Oksijensizliğe en duyarlı organ beyindir. Solunumun asıl fonksiyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları