Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Giriş  Organizmanın canlılığını sürdürebilmesi için gerekli en önemli madde oksijendir.  Oksijensizliğe en duyarlı organ beyindir.  Solunumun asıl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Giriş  Organizmanın canlılığını sürdürebilmesi için gerekli en önemli madde oksijendir.  Oksijensizliğe en duyarlı organ beyindir.  Solunumun asıl."— Sunum transkripti:

1

2 Giriş  Organizmanın canlılığını sürdürebilmesi için gerekli en önemli madde oksijendir.  Oksijensizliğe en duyarlı organ beyindir.  Solunumun asıl fonksiyonu karbondioksiti vücuttan uzaklaştırmak ve oksijeni almaktır.

3 Solunumun üç fazı  Pulmoner ventilasyon  Difüzyon  Taşıma

4 Hava yolları  Üst solunum yolları  Alt solunum yolları

5 Üst solunum yolları  Burun ve ağız  Farinks

6 Alt solunum yolları  Larinks  Trakea  Akciğerler  Bronşlar  Bronşioller  Alveoller

7 Solunum sistemi genel görünümü

8 Burun  Solunum yolu + koku organı  Solunum havasını süzme ve ısıtma  Solunum yollarının esnekliğinin devamı  Sesin niteliğini ayarlama

9 Paranazal sinüsler  Burun boşluğuna açılan havalı kemik boşlukları  Solunum epiteli ile örtülüler

10 Farinks  Sindirim + solunum fonksiyonu  Üç bölüme ayrılır  Nazofarinks  Orofarinks  Laringofarinks

11 Larinks  İletici yol  Alt solunum yollarını koruyan sfinkter

12 Üst solunum yolları genel görünümü

13 Trakea  10-12 cm uzunluğunda, 2,5 cm çapında  15-20 adet üst üste dizilmiş halka kıkırdak  4. göğüs omuru hizasında bronşlara ayrılır

14 Bronşlar  Ana bronş  Sağ ana bronş; daha kısa, daha dik, 3 lober bronşa ayrılır.  Sol ana bronş; daha uzun, daha yatay, 2 lober bronşa ayrılır.  Lober bronş  Segmental bronş

15 Bronş dallanması

16 Akciğerler  Bronşlardan alveollere kadar olan bölümü barındırır.  Göğüs boşluğunda, diyafram üzerindedir.  Süngerimsi yapıdadır.  Yaklaşık 1.200-1.300 g’dır.  Gaz alışverişi, metabolik fonksiyonlar, hormon aktivasyonu fonksiyonlarına sahiptir.

17 Akciğerlerin alttan görünümü

18 Plevra  Parietal plevra  Göğüs boşluğunun içini sarar.  Visseral plevra  Akciğerlerin yüzeyini sarar.  İki kat arasında kaygan bir sıvı ve negatif basınç vardır.

19 Alveoller  Solunum sistemindeki en önemli yapılardır.  İçleri boş ve nemli olmalı.  Sürfaktan nemli olmalarını sağlar.  Düş yüzeylerini kılcal damarlar ağ gibi sarar.

20 Solunum membranı  Akciğerlerde gaz değişimi bölgesinde hava ile kanı ayıran ince membran  Alveollerin ince epiteli, kapiller damarların ince endotel tabakası ve dar interstisyel aralık  Gazların hızlı difüzyonu

21 Öksürük refleksi  Merkezi medulla oblangata  Hava yollarını tahriş eden bir maddenin dışarıya atılması amacıyla, ani ve kuvvetli olarak yapılan bir ekspirasyondur.  Bazı akciğer hastalıklarında ortaya çıkan önemli bir belirtidir.

22 Aksırık refleksi  Merkezi medulla oblangata  Burun boşluklarının tahriş olması sonucu, havanın ani ve kuvvetli bir şekilde ağız ve burun yolundan dışarı atılması

23 Alveollerdeki hücre tipşeri  1. tip: Alveollerin iç duvarını yapan epitel hücreler  2. tip: Sürfaktan salgılayan hücreler

24 Sürfaktanın görevleri  Alveol duvarının kollabe olmasını önlemek  Alveol iç yüzünde gerilimi azaltmak

25 Solunumun sinirsel kontrolü  Özelleşmiş nöronların ritmik uyarılmaları ile solunum gerçekleşir.  Nöronların etkinleşmesi:  Nöronların bulunduğu bölgedeki bazı kimyasal değişiklikler  Periferdeki reseptörlerden gelen uyarılar ve refleks  Bilinçli olarak solunum merkezine gönderilen uyarılar

26 Hemoglobin ve Myoglobin  Hemoglobin: Oksijen ve karbondioksit taşınması  Myoglobin: Oksijen deposu

27 Gazların difüzyonu  Akciğerler ve hücre düzeyinde gazların değişimi difüzyon yoluyla olur.  Yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona difüzyon kuralı geçerlidir.  O 2 alveoldan kana,CO 2 kandan alveollere difüze olur.  CO 2, O 2 ’den 20 kat hızlı difüze olur.

28 Alveolün kesiti ve gazların difüzyonu

29 Kanda CO 2 taşınması  Plazmada bikarbonat iyonu olarak  Doğrudan hemoglobine bağlanarak  Plazmada çözünmüş olarak

30 Asit-baz dengesi  Akciğerler ve böbrekler  Kanın normal pH değeri: 7,4  pH azalırsa asidoz, artarsa alkaloz söz konusudur.

31 Solunum mekaniği  İnspirasyon ve ekspirasyonun ritmik ve sürekli olarak tekrarlanması  Dakikada 14-16 kere  İnspirasyon aktiftir, ekspirasyon pasiftir.

32 Solunum tipleri  Öpne: Normal istirahat halinde  Hiperpne: Sayı ve/veya derinlik olarak artması  Polipne: Çabuk ve kesik  Apne: Geçici durma  Dispne: Güçlük

33 Diğer bazı terimler  Taşipne: Hızlı solunum, >24/dakika  Bradipne: Yavaş solunum, <10/dakika  Asfiksi: Boğulma  Ortopne: Dik duruşta solunum sıkıntısı  Hipopne: Derinliğin azalması  Anoksi: O 2 yokluğu  Hipoksi: O 2 azlığı  Anoksemi: Kanda O 2 yokluğu  Hiperkapni: Kanda O 2 fazlalığı

34 Solunum sistemi klinik özellikleri  Septum deviasyonu: Burun bölmesinin sağa veya sola doğru eğriliği.  Sinüzit: Paranazal sinüslerden bir ya da birkaçının enflamasyonu.  Ses kısıklığı: Larinks hastalıklarında önemli bir belirti olabilir.  Larenjit: Akut veya kronik. Enfeksiyonlara, sesin aşırı kullanımına ve irritan maddelere bağlıdır.

35 Solunum sistemi klinik özellikleri 2  Bronşit: Bronş mukozası enflamasyonu. Genellikle ÜSYE’ye sekonder oluşur.  Bronşektazi: Küçük ve orta çaplı bronşların kalıcı anormal genişlemeleri.  Pnömoni: Akciğerlerin enflamasyonu. Bakteriyel, viral, fungal olabilir.  Tuberküloz: Mycobacterium tuberculosis etkendir. Ateş, kilo kaybı, güçsüzlük, öksürük ve hemoptizi ile karakterize.

36 Solunum sistemi klinik özellikleri 3  Pnömotoraks: Plevral boşluğa hava girmesi.  Plörezi: Plevra enflamasyonu.

37 Alerjik rinit  Sık görülen alerjik hastalıklar arasındadır.  Alerjik anne/babaların çocuklarında, endüstriyel gelişmiş ülkelerde artmaktadır.  Genellikle küçük yaşlarda başlar.  Alerjik konjunktivit, alerjik sinüzit ve astım ile birlikte görülebilir.

38 Sınıflandırma  Yıl boyu süren (pereniyal) alerjik rinit; genellikle ev tozuna bağlıdır.  Mevsimsel alerjik rinit; genellikle polenlere bağlıdır.

39 Bulgular  Burun tıkanıklığı  Burun akıntısı  Sürekli hapşırma  Gözlerde kaşıntı ve yaşarma  Burun çekme ve burun kaşımaya bağlı olarak özel mimikler  Hafif açık ağız

40 Tanı  İyi bir anamnez  Hastanın görünümü  Mavimsi mor ve soluk leylak burun mukozası ve konkalar  Artmış sekresyon  Göz bulguları

41 Ayırıcı tanı  Vazomotor rinit  Alerjik bir etken olmaksızın ileri derecede duyarlı nazal mukoza  Hafif konjesyon  Daha hafif hapşırma ve kaşıntı

42 Tedavi  Alerjenden uzak durma  Antihistaminik  Dekonjestan  Mast hücresi stabilizatörleri  Kortikosteroidler  İmmünoterapi

43 Astım  KOAH  Hava yollarında daralma ve hava yollarının artmış duyarlılığı.  Bazı uyaranlar ile artan/başlayan şikayetler; egzersiz, soğuk hava, parfüm, sigara dumanı.

44 Astımın akciğer dokusunda neden olduğu enflamasyon

45 Alerjenlerin astıma neden oluşunun şematizasyonu

46 Bulgular  Nefes darlığı  Hırıltılı solunum  Göğüste baskı  Öksürük  Boğazda kaşıntı

47 Tanı  Solunum fonksiyon testi  Akciğer grafisi  Alerji testleri

48 Tedavi  Alerjenden uzak kalma  Bronş genişleticiler  Kortikosteroid  Antihistaminik


"Giriş  Organizmanın canlılığını sürdürebilmesi için gerekli en önemli madde oksijendir.  Oksijensizliğe en duyarlı organ beyindir.  Solunumun asıl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları