Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* Plazma bikarbonat konsantrasyonunun azalması * Arterial kan pH azalması * Solunumsal kompansasyon ile konsantrasyonu düşmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* Plazma bikarbonat konsantrasyonunun azalması * Arterial kan pH azalması * Solunumsal kompansasyon ile konsantrasyonu düşmesi."— Sunum transkripti:

1

2 * Plazma bikarbonat konsantrasyonunun azalması * Arterial kan pH azalması * Solunumsal kompansasyon ile konsantrasyonu düşmesi

3 * Fizyolojik pH; hemoglobin, fosfat, proteinler ve bikarbonat gibi tampon sistemleri ile sağlanır. * Bikarbonat  Karbonik asit ihtiyaca göre değişir. * Bu değişim akciğerde CO2 böbrekte ise HCO3 tarafından düzenlenir.

4 * Protein yıkılımı ile günde 1 mol bikarbonat ve 1 mol amonyum üretilir. * Karaciğerde yapılan tüm bikarbonat üre sentezi için kullanılır. * Üre sentezi pH ve bikarbonat miktarına bağlıdır.

5 * Bikarbonat dengesi günlük filtre edilen bikarbonatın geri emilimi ile olur. (%85 proksimal tübülden) * Na+ K + ATPaz enzimi etkilidir. * H + HCO3  H2CO3  CO2 + H2O * Distal tübülden filtre bikarbonatın %15’i emilir.

6 * Hücre içi glutamat; amonyum ve bikarbonata yıkılır, amonyum atılır. * Distal tübülde bikarbonat üretilmektedir. * Asidoz 4-5 gün devam ederse bikarbonat üretimi 10 kata kadar artar.

7 * Bikarbonat kayıpları (alt GİS veya Renal yolla) * Organik asit üretiminin artması (ketoasitler,laktik asit) * Asit atılımının azalması (böbrek yetersizliği veya distal tip RTA) * Organik asitlerin (asetil salisilik asit vs.) veya vücutta organik asitlere dönüşen maddelerin (metanol,etilen glikol vs.) alınması

8 * Böbrekler tarafından eşmolar bikarbonat üretimi (70 mmol/gün) * Böbreklerden büyük miktarda (4500 mEq/gün) bikarbonat filtre edilmesi * Bikarbonat durumunu dengelemek için Bikarbonat geri emilimi (karbonik anhidraz 2 ve 4 aracılığı ile) * Toplayıcı kanallarda bulunan H-ATPaz ve H-K-ATPaz enzimleriyle toplayıcı kanal lümenininde Bikarbonat birikmesi (Sonucunda idrarla amonyak atılır)

9 1)Hücre içi tamponlama (H+ ‘nin %60’ı intraselüler tamponlama ile yok edilir) 2)Hücre dışı tamponlama 3)Solunumsal kompansasyon (HCO3’deki her 10 mEq düşüşe pCO2 ‘de 12 mmHg düşüş meydana gelir) 4)Böbrek kaynaklı bikarbonat tamponlama

10 * Elektronötralite kanunu plazmanın net yükünün olmamasını gerektirir. Anyon Gap: Na – (Cl + HCO3) Normal aralığı: 12 ± 4 meq /L * Ölçülemeyen katyonlar Mg, Ca ve K’dur. * Ölçülemeyen anyonlar fosfat, sülfat, laktat ve serum Proteinleridir.

11 * Böbrek yetmezliği (renal bikarbonat azalımı,hidrojen yükü varlığı) * Laktik asidoz (hipotansiyon ve doku hipoperfüzyonu) * Diyabetik ketoasidoz (asetoasetat ve beta-hidroksibütirat birikimi) * Alkolik ketoasidoz * Salisilat zehirlenmesi (metabolik asidoz ve respiratuar alkaloz) * Metanol zehirlenmesi * Etilen glikol zehirlenmesi

12 1)Düşük serum potasyum saptananlar * İshal (alt Gis kaynaklı) * Pankreatik intestinal fistül * Üreterosigmoidostomi,üreteroileostomi * Proksimal renal tübüler asidoz (aminoasidüri,glikozüri,yüksek baz ihtiyacı) * Distal renal tübüler asidoz (idrar amonyum atılımı azalması, pozitif idrar anyon gap, idrar ozmolar gap azalması)

13

14 2)Normal veya yüksek serum potasyumu saptananlar * Total parenteral nutrisyon (solusyon denge bozukluğu) * Hiporeninemik hipoaldesteronizm (diyabet, idrar pH<5,5) * Aldesteron direnci (idrar pH>5,5, normal serum aldesteron değeri) * Adrenal yetmezlik (tuz kaybı ve hipotansiyon) * Gordon’s sendromu (hiperkalsiüri)

15 * Solunumsal kompansasyon için refleksif hiperventilasyon * Kardiyak disfonksiyon (ağır metabolik asidozda) * Hipoperfüzyon (ağır metabolik asidozda) * Doku iskemisi (ağır metabolik asidozda) * Kemik ve kas ağrıları (kronik metabolik asidozda)

16 * Kardiyak atım gücü azalması ve hipotansiyon (en önemli bulgu) * Kan şekeri regülasyonunun bozulması * Doku perfüzyonunun azalması * Oksijen konsantrasyonu azalması * İnflamasyon sürecinin başlaması

17 * Osteomalazi * Osteotis fibroza sistika * Osteoporoz * Kas güçsüzlüğü * Hipoalbuminemi * Sekonder insülin direnci (kan şekeri regülasyonu güçleşir)

18 * Öncelikle altta yatan sebep belirlenmeli ve tedavi edilmeli * Derin metabolik asidozda pH <7,1 bikarbonat replasmanı (daha yüksek pH değerlerinde bikarbonatın bolus replasmanı serebral ödem ve kardiyak atım hızında azalmaya yol açabilir; buyüzden pH< 7,1 değilse düşük volümlü ve yavaş bikarbonat infüzyonu önerilir.) * Hipokalsemi tedavisi (bikarbonat infüzyonu iyonize kalsiyumu azaltabilir) * Hidroksimetil ve aminotetan (THAM solüsyonu) * Oral bikarbonat (meteorsym yapar) * Shohl’s solüsyonu (‘’sodyum sitrat’’ vücutta bikarbonata metabolize olur )

19 * Hipernatremi ve volüm yüklenmesi * Hipopotasemi * Hipokalsemi ve tetani * Gereğinden fazla alkali uygulamasına bağlı alkaloz * Doku hipoksisi * Paradoks hücre içi asidoz * Paradoks BOS asidozu

20


"* Plazma bikarbonat konsantrasyonunun azalması * Arterial kan pH azalması * Solunumsal kompansasyon ile konsantrasyonu düşmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları