Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Metabolik Asidoz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Metabolik Asidoz."— Sunum transkripti:

1 Metabolik Asidoz

2 Plazma bikarbonat konsantrasyonunun azalması
Arterial kan pH azalması Solunumsal kompansasyon ile konsantrasyonu düşmesi

3 PLAZMA ASİT FİZYOLOJİSİ
Fizyolojik pH; hemoglobin, fosfat, proteinler ve bikarbonat gibi tampon sistemleri ile sağlanır. Bikarbonat Karbonik asit ihtiyaca göre değişir. Bu değişim akciğerde CO2 böbrekte ise HCO3 tarafından düzenlenir.

4 Asit-Baz Dengesinde Karaciğerin Etkisi
Protein yıkılımı ile günde 1 mol bikarbonat ve 1 mol amonyum üretilir. Karaciğerde yapılan tüm bikarbonat üre sentezi için kullanılır. Üre sentezi pH ve bikarbonat miktarına bağlıdır.

5 Asit-Baz Dengesinde Böbrek
Bikarbonat dengesi günlük filtre edilen bikarbonatın geri emilimi ile olur. (%85 proksimal tübülden) Na+ K + ATPaz enzimi etkilidir. H + HCO3 H2CO3 CO2 + H2O Distal tübülden filtre bikarbonatın %15’i emilir.

6 Asit-Baz dengesinde Böbrek
Hücre içi glutamat; amonyum ve bikarbonata yıkılır, amonyum atılır. Distal tübülde bikarbonat üretilmektedir. Asidoz 4-5 gün devam ederse bikarbonat üretimi 10 kata kadar artar.

7 Metabolik Asidoz oluşturan sebebler
Bikarbonat kayıpları (alt GİS veya Renal yolla) Organik asit üretiminin artması (ketoasitler,laktik asit) Asit atılımının azalması (böbrek yetersizliği veya distal tip RTA) Organik asitlerin (asetil salisilik asit vs.) veya vücutta organik asitlere dönüşen maddelerin (metanol,etilen glikol vs.) alınması

8 Asid-Baz Dengesinin Normal Kontrolü
Böbrekler tarafından eşmolar bikarbonat üretimi (70 mmol/gün) Böbreklerden büyük miktarda (4500 mEq/gün) bikarbonat filtre edilmesi Bikarbonat durumunu dengelemek için Bikarbonat geri emilimi (karbonik anhidraz 2 ve 4 aracılığı ile) Toplayıcı kanallarda bulunan H-ATPaz ve H-K-ATPaz enzimleriyle toplayıcı kanal lümenininde Bikarbonat birikmesi (Sonucunda idrarla amonyak atılır)

9 Asit Yükü artışı ve Bikarbonat Kaybına Fizyolojik Yanıt
1)Hücre içi tamponlama (H+ ‘nin %60’ı intraselüler tamponlama ile yok edilir) 2)Hücre dışı tamponlama 3)Solunumsal kompansasyon (HCO3’deki her 10 mEq düşüşe pCO2 ‘de 12 mmHg düşüş meydana gelir) 4)Böbrek kaynaklı bikarbonat tamponlama

10 SERUM ANYON GAP Elektronötralite kanunu plazmanın net yükünün
olmamasını gerektirir. Anyon Gap: Na – (Cl + HCO3) Normal aralığı: 12 ± 4 meq /L Ölçülemeyen katyonlar Mg, Ca ve K’dur. Ölçülemeyen anyonlar fosfat, sülfat, laktat ve serum Proteinleridir.

11 Yüksek Anyonik Gapli Metabolik Asidoz Nedenleri
Böbrek yetmezliği (renal bikarbonat azalımı,hidrojen yükü varlığı) Laktik asidoz (hipotansiyon ve doku hipoperfüzyonu) Diyabetik ketoasidoz (asetoasetat ve beta-hidroksibütirat birikimi) Alkolik ketoasidoz Salisilat zehirlenmesi (metabolik asidoz ve respiratuar alkaloz) Metanol zehirlenmesi Etilen glikol zehirlenmesi

12 Normal Anyon Gapli Metabolik Asidoz Nedenleri (hiperkloremik)
1)Düşük serum potasyum saptananlar İshal (alt Gis kaynaklı) Pankreatik intestinal fistül Üreterosigmoidostomi,üreteroileostomi Proksimal renal tübüler asidoz (aminoasidüri,glikozüri,yüksek baz ihtiyacı) Distal renal tübüler asidoz (idrar amonyum atılımı azalması, pozitif idrar anyon gap, idrar ozmolar gap azalması)

13

14 2)Normal veya yüksek serum potasyumu saptananlar
Total parenteral nutrisyon (solusyon denge bozukluğu) Hiporeninemik hipoaldesteronizm (diyabet, idrar pH<5,5) Aldesteron direnci (idrar pH>5,5, normal serum aldesteron değeri) Adrenal yetmezlik (tuz kaybı ve hipotansiyon) Gordon’s sendromu (hiperkalsiüri)

15 Metabolik Asidozda Klinik bulgular
Solunumsal kompansasyon için refleksif hiperventilasyon Kardiyak disfonksiyon (ağır metabolik asidozda) Hipoperfüzyon (ağır metabolik asidozda) Doku iskemisi (ağır metabolik asidozda) Kemik ve kas ağrıları (kronik metabolik asidozda)

16 Akut Metabolik asidoz bulguları
Kardiyak atım gücü azalması ve hipotansiyon (en önemli bulgu) Kan şekeri regülasyonunun bozulması Doku perfüzyonunun azalması Oksijen konsantrasyonu azalması İnflamasyon sürecinin başlaması

17 Kronik Metabolik Asidoz Bulguları
Osteomalazi Osteotis fibroza sistika Osteoporoz Kas güçsüzlüğü Hipoalbuminemi Sekonder insülin direnci (kan şekeri regülasyonu güçleşir)

18 Metabolik Asidozda Tedavi
Öncelikle altta yatan sebep belirlenmeli ve tedavi edilmeli Derin metabolik asidozda pH <7,1 bikarbonat replasmanı (daha yüksek pH değerlerinde bikarbonatın bolus replasmanı serebral ödem ve kardiyak atım hızında azalmaya yol açabilir; buyüzden pH< 7,1 değilse düşük volümlü ve yavaş bikarbonat infüzyonu önerilir.) Hipokalsemi tedavisi (bikarbonat infüzyonu iyonize kalsiyumu azaltabilir) Hidroksimetil ve aminotetan (THAM solüsyonu) Oral bikarbonat (meteorsym yapar) Shohl’s solüsyonu (‘’sodyum sitrat’’ vücutta bikarbonata metabolize olur )

19 Sodyum Bikarbonat Tedavisinin Komplikasyonları
Hipernatremi ve volüm yüklenmesi Hipopotasemi Hipokalsemi ve tetani Gereğinden fazla alkali uygulamasına bağlı alkaloz Doku hipoksisi Paradoks hücre içi asidoz Paradoks BOS asidozu

20 TEŞEKKÜRLER


"Metabolik Asidoz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları