Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Myokardiyal hastalıklar. n Kardiyomyopati n primer myokardiyal anormallik nedeniyle olan kalp hastalığı n klinik,fonksiyonel ve patolojik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Myokardiyal hastalıklar. n Kardiyomyopati n primer myokardiyal anormallik nedeniyle olan kalp hastalığı n klinik,fonksiyonel ve patolojik."— Sunum transkripti:

1 Myokardiyal hastalıklar

2 n Kardiyomyopati n primer myokardiyal anormallik nedeniyle olan kalp hastalığı n klinik,fonksiyonel ve patolojik

3 –Dilate kardiyomyopati(DKM) –Hipertrofik kardiyomyopati (HKM) –Restriktif kardiyomyopati Tanı için Endomyokardiyal biyopsi

4 Dilate kardiyomyopati n Progresif kardiyak hipertrofi, n dilatasyon ve n kontraktil (sistolik) disfonksiyon n konjestif kardiyomyopati

5 Dilate kardiyomyopati/etiyoloji n Myokardit n Alkol -etanol,asetilaldehit ve beraberinde tiamin eksikliği-beriberi kalp hastalığı, n Adriamisin ve kobalt toksisitesi n Gebelik ilişkili-peripartum kardiyomyopati n genetik:OD,OR veya X bağlı,anormal oksidatif fosforilasyona bağlı mitokondrial genlerde delesyon,yağ asitlerinin  oksidasyon enzim mutasyonu,distrofin gen mutasyonu n idiopatik genellikle

6 Dilate kardiyomyopati/ Morfoloji n Sıklıkla ağır,büyük kalp ve tüm boşlukların dilatasyonu n ventrikül duvar kalınlığında incelme n mural trombüs sık ve tromboemboli n Primer kapak değişiklikleri yok ancak ventr.dilatasyonu nedeniyle mitral veya trikuspit regürjitasyonu olabilir

7 Dilate kardiyomyopati/Histoloji n nonspesifik ve sıklıkla etken saptanmaz n Lezyonun ağırlığı disfonksiyon derecesi veya prognoz ile ilişkili değildir n Çoğu kas hipertrofik olup büyük nükleus içerir,fakat çoğu zayıflamış veya gerilmiş n değişik derecede interstisiyel veya endokardiyal fibrozis n küçük subendokardiyal skar

8

9

10 Hipertrofik kardiyomyopati n İdiopatik hipertrofik subaortik stenoz, hipertrofik obstriktif kardiyomyopati n Morf: ventrikül dilatasyonu olmaksızın massif myokardiyal hipertrofi

11 n ventr. septumu serbest duvara göre uygunsuz kalınlaşmış-asimetrik septal hipertrofi n %10 olguda simetrik hipertrofi n kesitlerde ventr.septumun muz benzeri yapı bu durum subaortik bölgede belirgin

12 Hipertrofik kardiyomyopati n Hist:1. aşırı myosit hipertrofisi-transvers myosit çapı 40 µm (N:15 µm ) n 2. myositlerin farklı demetler halinde görünümü(myofibril disarray) n 3.interstisiyel fibrozis n AT:amiloidozis,infiltratif depo hastalıkları,hipertansif kalp hastalıkları

13

14 Restriktif kardiyomyopati n Diastolde ventrikülün dolumunda bozulma n idiopatik, radyasyon fibrozisi, amiloidozis, sarkoidozis, metastatik tümör veya metabolizma bozuklukları n endomyokardiyal biyopsi ile karakteristik değişiklikler

15 Restriktif kardiyomyopati n Morf: ventr. normal veya hafif büyük ventr.dilate değil, myokard sert n biatrial dilatasyon sık n Mik:yama/ diffuz interstisiyel fibrozis minimal/yoğun

16

17 Restriktif kardiyomyopati n Endomyokardiyal fibrozis: genç erişkin ve çocuk, Afrika ve diğer tropikal alanlar n subendokard apeksden sıklıkla trikuspid ve mitral kapağı n Loeffler endomyokardit: endomyokardiyal fibrozis gibi, eozinofili ve eozinofilik lösemi de bulunur n prognoz kötü n Endokardiyal fibroelastozis: fokal veya diffuz fibroelastik kalınlaşma, sol ventr.endokard, n nadir,2 yaş 

18 Spesifik kalp kası hastalıkları

19 n Kardiyak infeksiyonlar Viruslar,klamidyalar,riketsiyalar,bakteriler,funguslar,protozoonlar n Toksik n Alkol,kobalt,katekoaminlar,karbonmonoksit,lityum,hidrokarbonlar arsenik,siklofosfamid,adriamisin,daunorubisin n Metabolik n Hipertroidizm,hipotiroidizm,hipokalemi,hiperkalemi,besin eksikliği(protein,tiamin, ve avitaminozlar) n Nöromuskuler hastalıklar n Friedreich ataksi,muskuler distrofi,konjenital atrofiler n Depo hastalıkları n Hunter-Hurler sendromu,Glikojen depo hastalığı,Fabry hastalığı n amiloidozis n İnfitratif n Lösemi,karsinomatozis,sarkoidozis,radyasyon ilişkili fibrozis n İmmunolojik n Myokardit (değişik formlar),posttransplant rejeksiyon

20

21 Myokardit n İnfeksiyonlar:-Viruslar(koksaki;ECHO,influenza,HIV,CMV n -Klamidyalar (C.psittaci) n -Riketsiyalar ( R.typhi typus fever) n -Bakteriler (C.diphtheria,N.meningococcus,Borrelia Lyme hastalığı) n -Funguslar (Candida) n -Protozoa(Trypanosoma Chagas hastalığı,toksoplazmozis) n -Helmintler (trichinosis) n İmmun ilişkili reaksiyonlar-Postviral n -Poststreptekokal n -SLE n -İlaç hipersensitivite(metil dopa,sulfonamid) n -Transplant rejeksiyonu n Nedeni bilinmeyen:-Sarkoidozis n -Dev hücreli myokardit

22 Myokardit n Aktif faz kalp,normal,dilate veya hipertrofi n lezyonlar diffuz veya yama n ventr.myokard soluk alanlar ve küçük kanama alanları ve mural trombüs n interstisiyel yangı ve fokal nekroz n infiltrat mononükleer çoğunlukla lenfositik n endomyokardiyal biyopsilerde bazen tanısal

23 Myokardit n Hipersensitivite myokardit,interstisiyel infiltrat daha çok perivaskuler, lenfosit, makrofajlar ve eozinofiller n Dev hücreli myokardit,dev hücreler makrofaj veya myosit n prognozu kötü n Akut faz geçerse ya rezolusyon ya da fibrozis n Chagas hastalığı, myositlerde trypanosomlar nötrofiller, lenfosit, makrofaj ve nadir eozinofiller

24

25

26

27

28


"Myokardiyal hastalıklar. n Kardiyomyopati n primer myokardiyal anormallik nedeniyle olan kalp hastalığı n klinik,fonksiyonel ve patolojik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları