Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARDİYOMİYOPATİLERE BAĞLI ÖLÜMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARDİYOMİYOPATİLERE BAĞLI ÖLÜMLER"— Sunum transkripti:

1 KARDİYOMİYOPATİLERE BAĞLI ÖLÜMLER
Dr. SERKAN ÜNSAL

2 Kalp kasının hastalığı
Primer: Etyoloji(-) -Dilate KMP -Hipertrofik KMP -Restriktif KMP -Obliteratif KMP -ARVC

3 Sekonder: Etyoloji(+)
Enfeksiyon, endokrin, metabolik,ilaçlar, otoimmün, nöromuskuler, tümörler…

4 Amaç; - Genç erişkinlerde, ani-şüpheli ölüm olgularında kardiyak incelemede kardiyomiyopati olasılığının akılda bulundurulması, - Kardiyomiyopatilerin makroskopik ve mikroskopik özelliklerini bilerek bu yönde inceleme yapılmasının gerekliliği

5 2003-2006 yılları arasında otopsileri yapılan ve kardiyomiyopati tanısı almış olan 11 olgu
Yaş, cins, ölüm şekli, kalbin makroskopik, mikroskopik bulguları ve ölüm nedenleri Travmatik lezyon, toksikoloji, KAH

6 6’sı erkek, 5’i kadın, Yaş aralığı 15-35, ortalama yaş 25, Bilinen kalp hastalığı öyküsü (bir olguda ASD)

7 Makroskopik; sol ventrikül ve septum kalınlığında artış
Mikroskopik; kas liflerinin paralelliğinde kaybolma, boyut ve şekil farklılıkları, iri düzensiz hiperkromatik çekirdekli, geniş sitoplazmalı hc ler, Kas lifleri arasında ve damar çevresinde bağ doku artışı, fibrozis HKMP’de belirgin hipertrofi ve interstisyel fibrozis

8 Makroskopik; ventriküllerde dilatasyon, trabeküler kaslarda silinme ve miyokard kesitlerinde sarı beyaz renkli alanlar Mikroskopik; miyosit çekirdeklerinde irileşme, hiperkromazi, miyositlerde miyofibril kaybı, bir olguda da odaklar halinde granülasyon dokusu alanları, yer yer interstisyel lenfosit infiltrasyonu DKMP’de myokardda nedbeleşen granülasyon dokusu alanları

9 Restriktif KMP olarak değerlendirilen bir olguda, miyokardda interstisyel alanda miyositleri tek tek saran yoğun amiloid birikimi Myokardda amiloid birikimi

10 DOSYADA VERİLEN ÖLÜM NEDENİ
1.ATİK’ de değerlendirilmesi İnterstisyumda ve damar duvarılarında yaygın amiloid birikimi Hipertrofi, Sağ ventriküler dilatasyon, Myokard kesitleri soluk 760 Kadın 37 İdiopatik Dilate Kardiyomyopati İnterstisyel fibrozis, Myofibril kaybı Endokardial kalınlaşma, Her iki atrium-ventriküller dilate, Trabeküller düzleşmiş 500 Erkek 22 Peripartum Myodisarray 330 25 Hipertrofik Hipertrofi, Nedbeler Aort girişinde darlık, Fibrotik alanlar 650 35 Dilate Multifokal nedbeler Fibrotik alanlar, Myokardda alacalı görünüm Sol ventrikül dilate, 350 20 Fibrotik çizgilenmeler 450 Nedbe alanları 470 Sol ventrikül anevrizması 530 ASD ve Hipertrofi,ASD, Kapanmış VSD 380 15 Fibrotik mitral kapak Hipertrofi 465 DOSYADA VERİLEN ÖLÜM NEDENİ MİKROSKOPİK BULGULAR MAKROSKOPİK BULGULAR CİNS YAŞ

11 HKMP; -Diastolde dolum direnci artışı, -Miyosit çapı;40 mikron üzeri(15 mikron) -Semptomsuz ani ölüm -Ani ölüm riski (%0,6 - 1,5) -Genç yaş, cinsiyet farkı -Hipertrofi, interstisyel fibrozis, miyokardiyal disarray

12 DKMP; -Sistolik kasılmalarda bozulma, -Diastol sonu volüm artışı, -İdiopatik, postviral, otoimmün, toksik, peripartum, -Hipertrofi, miyofibril kaybı, interstisyel fibrozis, T lenfosit artışı, -Semptomsuz ani ölüm azdır -Bir olguda odaklar halinde granülasyon dokusu geçirilmiş miyokardit

13 Restriktif KMP -Konstriktif perikardit -Amiloid birikimi, -Dalak, karaciğer, akciğer

14 Amiloidin kalp tutulumu 2 şekildedir;
a- 80 yaş üzeri, - Sadece atrium, - Klinik semptom vermeyen, b- Genç yaş, - Familyal, kronik enfeksiyon, - Hem atrium, hem ventriküller, - Kalp yetmezliği, aritmi, ani kalp ölümü - Endoskopi ve kolonoskopi

15 HKMP vakalarının % 90 oranında ailesel (1
HKMP vakalarının % 90 oranında ailesel (1. Derece akrabalarında kanıtlanmış) ve otozomal dominant geçiş gösterir, yaklaşık 10 gende 200’ün üzerinde mutasyon DKMP vakalarının %30-50’sinde genetik faktörler etkilidir. Çoğunlukla otozomal dominant, az oranda otozomal resesif ve X’e bağlı geçiş gösterir, yaklaşık 15 gende 20’nin üzerinde mutasyon Restriktif KMP ve ARVC vakalarında yaklaşık 4 gende 10’a yakın mutasyon gözlenmiştir. Ailesel geçişli Restriktif KMP’ lerde troponin I proteininden sorumlu gen mutasyonu düşünülmüş, ARVC’ de hücreler arası junction proteinlerinden sorumlu genlerde mutasyon saptanmış.(saçlı deri ve palmoplantar bölgede keratodermoz)

16 Mutations in the Z-band protein myopalladin gene and idiopathic dilated cardiomyopathy
Cardiovasc Res. 2007 A novel mitochondrial ATP8 (MT-ATP8) gene mutation in a patient with apical hypertrophic cardiomyopathy and neuropathy. J Med Genet. 2007 A Japanese patient with cardiomyopathy caused by a novel mutation R285X in the AGL gene. Circ J. 2007 A p.R870H mutation in the beta-cardiac myosin heavy chain 7 gene causes familial hypertrophic cardiomyopathy in several members of an Indian family. Can J Cardiol. 2007

17 KAYNAKLAR; Karayel F, Turan A A, Pakiş I, Akyıldız Ü E, Ersoy G, Yılmaz E. Adli otopsilerde kardiyomiyopatiye bağlı kalp ölümleri. Adli Tıp Bülteni, 2006;11(3):59-63 Murphy R, Starling R. Genetics and cardiomyopathy: Where are we now?, Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2005;72(6):


"KARDİYOMİYOPATİLERE BAĞLI ÖLÜMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları