Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. ZİRAAT FAKÜLTESİ KURULUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ KTMÜ Mütevelli Heyetinin 23.10.2007 tarih ve 2007/3-4no’lu kararı ile kurulmuş olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. ZİRAAT FAKÜLTESİ KURULUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ KTMÜ Mütevelli Heyetinin 23.10.2007 tarih ve 2007/3-4no’lu kararı ile kurulmuş olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim."— Sunum transkripti:

1 1

2 ZİRAAT FAKÜLTESİ KURULUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ KTMÜ Mütevelli Heyetinin 23.10.2007 tarih ve 2007/3-4no’lu kararı ile kurulmuş olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında hazırlık sınıfına alınan öğrenciler ile faaliyetlerine başlayan Fakültemiz; Bahçe ve Tarla Bitkileri, Bitki Koruma ve Zootekni alanlarında Lisans eğitim ile gelişmiş dünya ülkeleri standartlarında, tarım tekniklerini bilen ve uygulayabilen, üretim planlaması yapıp projelendirebilen seviyeli Ziraat Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemizde öğrenim süresi 4 yıl olup, dil seviyesi yeterli olmayanlar için 1 yıl dil hazırlık eğitimi verilmektedir. Mezunlarımız “Ziraat Mühendisi” ünvanını almaktadırlar. Dersler teorik, arazi ve laboratuvar uygulamalı olarak yürütülmektedir. Bölümlerin ders programları, uluslararası kabul edilebilir nitelikte hazırlanmıştır. Bina, dershane, laboratuvar, araştırma uygulama çiftliği ve diğer altyapının oluşturulmasında da günümüz bilimsel gereklilikleri çerçevesinde plânlama ve yatırımlar yapılmaktadır. Fakültemizden mezun Ziraat Mühendislerimiz, tarım sektörünün yeniden dirilişini gerçekleştirecek, Kırgızistan’ın kalkınmasına hizmet edecek önderler olacaklardır.

3 MİSYON VE VİZYON Misyon Tarımsal faaliyetlerde yüksek dünya standartlarını elde etmek, uluslararası kabul edilebilirliği yüksek AR-GE çalışmalarını plânlayıp gerçekleştirmek ve böylece tarım bilimine ve tüm insanlığa faydalı olan, çağdaş bilgi düzeyine sahip; Kırgızistan, Türk Dünyası ve Dünya gerçeklerinin bilincinde, milli şuura sahip; doğaya saygı duyan ve onu koruyan; doğal kaynakların değeri ve sürdürülebilirliğinin öneminin farkında; sağlıklı düşünme, sorgulama yeteneğine sahip; çözüm üretebilen, kendine güvenen, ufku geniş, Manas Üniversiteli olmakla iftihar eden, dinamik ve girişimcilik ruh ve cesaretini taşıyan genç Ziraat Mühendisleri yetiştirmek. Vizyon Tarihi misyonunun bilincinde, ürettiği bilgi ve teknolojiyle bölge ve ülke insanının hayat standardını yükseltebilen; ulusal ve uluslararası eğitim, araştırma ve kendi sektörüyle güçlü bağları olan; bilim ve teknolojide, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde her zaman önde ve üretken; tüm faaliyetlerinde ulusal, bilimsel ve etik değerlerden, kaliteden ödün vermeyen, bilgisini topluma aktarabilen, paydaşları ile barışık, kurumsal kimlik ve kültüre sahip, örnek gösterilip, model alınabilecek bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

4 HEDEFLER FAKÜLTEMİZ HEDEFLERİ Fakültemiz; Bahçe ve Tarla Bitkileri, Bitki Koruma bilim dallarında lisans ve lisansüstü eğitim ile, üretim planlaması yapıp projelendiren ve çağdaş tarım tekniklerini uygulayabilen, üst düzeyde donanmış “Ziraat Mühendisleri” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

5 Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ana Hedefleri Eğitim ve Öğretimin kalitesinin artırılması için; teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim materyallerinin zenginleştirilmesi; akademik personel ihtiyacının giderilmesi. Bahçe ve Tarla bitkileri Bölümü Öğrencilerimize Bilgilendirme, Motivasyon ve Yönlendirme faaliyetleri. Öğrenci Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi. KTMÜ ZF Manas Çiftliği Projesinin Hazırlanıp Gerçekleştirilmesi. “I. Central Asia Conferance on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition” Konulu Konferansın Plânlanıp, Gerçekleştirilmesi. Bahçe ve Tarla bitkileri Bölümü Akademisyen ve Öğrenci Seminerlerinin Bir Plân Program Dahilinde Gerçekleştirilmesi. Bahçe ve Tarla bitkileri Bölümü ve Ziraat Fakültesi olarak Kitap, Dergi ve E-kitap ve yayınlardan oluşacak Ziraat Fakültesi Kütüphanesinin Kurulması. Kırgızistanda Tarımla ilgili faaliyetleri olan resmi kurum, özel sektör ve üreticilerle işbirliği imkânlarını belirlemek için karşılıklı ziyaretler ve teknik gezilerin düzenlenmesi. BTB Bölümünün Bitirme Tez Konularının Kırgızistanda Uygulanabilmesi için Girişimler. Görsel ve yazılı medya ile bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri Kırgızistandaki meyve ve sebze bahçeleri ile bağlarda mesleki gezilerin tertiplenmesi BTB Bölümünün Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri olarak iki Bölüme ayrılması için Müracaat, Takip ve Gerçekleştirilmesi. FBE Master Programı Başvurusu, Takibi ve Gerçekleştirilmesi Hazırlık sınıf öğrencileri ile Bölümle ilgili Bilgilendirme, Motivasyon ve Yönlendirme Toplantılarının Düzenlenmesi. II. ve III. Sınıf Öğrencilerinin Staj Yerlerinin ve Danışmanlarının Belirlenmesi, Gerekli Yazışma ve Görüşmelerin yapılması, Gönderilmesi ve Takibi. 14 Mayıs Dünya çiftçiler günü kutlaması BTB Bölümü Akademik Kurul Toplantıları. Kırgızistanın Bahçe ve Tarla Bitkileri Mevcud Durumu ve Potansiyelinin İncelenmesi Mezunların İstihdamına Yönelik Toplantı, Plânlama ve Uygulama

6 Bitki Koruma Bölümü 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Hedefleri 1. Bölümüz eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin kalitesini yükseltme ve Uluslar arası düzeye çıkarma amacında temel bilimsel alanları ile ilgili bilimsel çalışmaları yürütebilen, kaliteli eğitim verebilen, tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanlarının alınması. -Entomoloji ve Bitki Karatinası alanında 1 Profesör, Bitki Koruma alanında 1 Doktor. 2012-2013 – Eğitim-Öğretim yılında laboratuarlarımızda çalışacak en az 2 araştırma görevlisinin alınması. 3. Bölümümüz temel bilimsel alanlarında Yüksek Lisans Programının açmak, gelecek yılları Doktora Programının açılmasını sağlamak. 4. Mezunları Bitki Korumanın temel alanlarını kapsayan teorik ve uygulamalı büyük bir anlamı olan bitirme tezlerin yazmada laboratuarlarda deney yapmada danışmanlık yapmak, maddi ve manevi destek göstermek. Fitopatoloji, Entomoloji ve Ziraat Mikrobiyolojisi Laboratuarlarını Milli Akreditasyondan geçirme. Bununla ilgili teknik alt yapını kurmak ve uzmanların alımını sağlamak. Laboratuarlarımızı Bitki Koruma alanlarında Topluma hizmetine sunmak. Bitki koruma, Bitki koruma Biyoteknolojisi, Bitki karantini alanlarında mesleki derslerin uygulamalarını yürütmek üzere modern donanımların alınmasını gerçekleştirmek. Bitki koruma alanlarında mesleki derslerin uygulamalarıın yürütmek üzere Sera çalışmalarını tamamlamak. Öğrenci değişimi programı çerçevesinde, bu Eğitim-Öğretim yılında 3. Sınıf başarılı öğrencilerini Türkiye Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Bahar Döneminde okumalarını sağlamak. Bölümün 3.sınıf öğrencilerin Yaz aylarında Stajlarını yapmaları için Almanya, Turkiye ve Kırgızistan Cumhuriyeti’ndeki Devletlerindeki Ziraat ve Bitki Koruma alanıyla ilgili kurumlarla anlaşmaları güçlendirmek ve genişletmek. Öğrencileri Uluslar arası LOGO Programı ile Yaz ayları stajlarına hazırlamak için Almaca kursunun verilmesin sağlamak ve daha güçlendirmek.

7 Bölümün 3.sınıf öğrencilerin Yaz aylarında Stajlarını yapmaları için Almanya, Turkiye ve Kırgızistan Cumhuriyeti’ndeki Devletlerindeki Ziraat ve Bitki Koruma alanıyla ilgili kurumlarla anlaşmaları güçlendirmek ve genişletmek. Öğrencileri Uluslar arası LOGO Programı ile Yaz ayları stajlarına hazırlamak için Almaca kursunun verilmesin sağlamak ve daha güçlendirmek. Ziraat Fakültesinin Uygulama tarlasında Bitki koruma alanında bilimsel çalışmaların verimli şekilde yürütülmesinin sağlamak. Dünya genelinde bu alanda faaliyet yürüten örgütleri ve öğrencilerle işbirlikleri ve ilişkileri kurmak, yeni teknolojileri öğrenmek ve onları Kırgızistan şartlarında kullanmak. Bölümün eğitim faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarını Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Akreditasyondan geçirmek. Bolonya Sürecine girmek amacında Bölümün Lisans ve Yüksek Lisans programlarını yenilemek ve iyileştirmek. Uluslar arası ve ulusal projelerde çalışmanı devam etmek ve genişletmek. Bu çalışmalara son sınıf öğrencilerin çekmek ve yeni bilimsel yöntemleri öğrenmek. «Öğrencilerin II. Ziraat Kongresine» Bölümün öğrencilerin aktif olarak katılmalarını sağlamak ve imkan sağlamak. Uluslar arası ve Ulusal Bilimsel Kongrelere ve Konferanslara Bölümün öğretim elemanların aktif katılmalarını sağlamak ve imkan sağlamak. «Mikroorganizmalar ve Biyosfer» konulu ( 4-6 haziran 2013) Uluslar arası konferansın başarılı ve yüksek derecede düzenlemesin sağlayan çalışmaları yürütmek. Bölümün öğretim elemanların ulusal ve Uluslar arası dergilere bilimsel makaleleri yayınlamak ve ders kitapların basılmasıyla ilgili çalışmaları desteklemek ve şartları sağlamak.

8 2011-2012 AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL DURUMU TAM ZAMANLI GENEL TOPLAM Yarı Zama nlı DSÜ İdari Pers. BÖLÜM Prof.Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Araş. Gör. Uzm an Labo- rant Bahçe ve Tarla Bitkileri - - 1 1----2-- Bitki Koruma 1-- 2 1---4 - -1 Zootekni --1----1-- DEKANLIK 1 1 2 TOPLAM 2-141---8--3

9 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIN PLANLANMASI ÖĞRETİM ELEMANI PLANLANMASI Fakültenin öğretim üyesi planlamasında esas alınacak kriterler belirlenmiş ve bu kriterler kapsamında öğretim üyesi ihtiyacı planlaması yapılarak ilana çıkılmıştır. Mevcut Öğretim Elemanı Sayısı 2012-2013’de Talep Edilen Öğretim elemanı sayısı 2012-2013’de Talep Edilen Araştırma Görevlileri Sayısı Tam Zamanlı756 Yarı Zamanlı1 Ders Saati Ücretli2 Üniversite içinden temin edilecek olan 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak servis dersleri ile Ortak Zorunlu Derslerin öğretim elemanı planlaması yapılarak, talebimiz Rektörlüğe sunulmuştur.

10 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI NoBÖLÜM HAZIRLIK SINIFI I IIIIIIVTOPLAM 1 Bahçe ve Tarla Bitkileri 34161685938/72 2 Bitki Koruma 322111010131355/87 TOPLAM66373719191515293/159

11 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI Ziraat Fakültesinin fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan 1170 m2 kapalı alana sahip içerisinde 5 adet laboratuvar, 8 ofis ve 3 sınıf ‘dan oluşan Hafif Çelik Konstrüksiyon bina kompleksi hizmete alınmış olup gerekli tefrişatlar tamamlanmıştır. Fakültemizde 1 adet Fitapatoloji, 1 adet Entamoloji ve Nematoloji, 1 adet de Bahçe ve Tarla Bitkileri laboratuarı olmak üzere toplam 3 adet laboratuar kurularak ihtiyaç duyulan malzemeler temin edilerek, analiz yapılacak duruma getirme çalışmaları devam etmektedir. Ziraat Fakültesinin gelişim planı ve uzun vadeli hedefleri çerçevesinde, asıl bina bünyesinde ihtiyaç duyacağı ofis, dershane, laboratuar, deneme üniteleri, soğuk hava deposu, depo ve sosyal yaşam alan gereksinimleri içeren Ana Binamızın inşaatı devam etmektedir.. Kampus içerisindeki uygulama alanını işlemek, Tarımsal Mekanizasyon dersinin uygulamasını vermek için traktör ve ekipmanları satın alınmıştır. Uygulama dersleri için mini Tarım Parkının ve tarla işletme binasının (ön inceleme laboratuarı) oluşturulması amacıyla ‘Aygün İnşaat’ şantiyesi yerinde bunların kurulması beklenmektedir. Fakültemiz ‘Araştırma-Uygulama Tarlasında’ modern sulama sistemi kurma çalışmaları devam etmekte olup bu sisteme su sağlamak üzere ikinci bir kuyunun açılması gerekmektedir. Bu sayesinde hem Ziraat Fakültesi arazisi sulanmış olacak hem de Kampus içerisindeki yeşil alanlar ve ağaçlar sulanabilecektir. 11

12 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINDA FAKÜLTEMİZ BÖLÜMLERİNİN MEVCUT DURUMU VE İHTİYAÇ DUYDUĞU LABORATUVAR MALZEMELERİ BÖLÜMDONANIM Bahçe ve Tarla Bitkileri  Bahçe ve Tarla Bitkileri Laboratuarı Bitki Koruma  Fitopatoloji Laboratuarı  Entomoloji ve Nematoloji Laboratuarı Zootekni BÖLÜMDONANIM Bahçe ve Tarla BitkileriToprak ve Agrokimya Analiz Laboratuarı Bitki KorumaBitki koruma alanındaki Gerekli Donanımlar Zootekni MEVCUT İHTİYAÇLARIMIZ

13 ZİRAAT FAKÜLTESİ 3 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ YAPTIĞI YERLERİ BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 13 Sıra NoÖğ. NoAdı SoyadıNot ortalamasıSTAJ SÜRESİSTAJ YERİ, ADRESİSTAJ YAPITIĞI ÜLKE 10808.01001AYCAN ASANBEKOVA3.13180 GÜNALMANYA LOGO BURSLU STAJ PROGRAMI ALMANYA’ DA 2011 YILI YAPTI 20808.01004AYGERİM ŞAMŞIBEKOVA2.11 30 GÜN (06.08-07.09) 2012 YIL ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ERDEMLİ/ MERSİN MERSİN/ TÜRKİYE 30808.01005AYCAN SARBAŞEVA2.3430 GÜN TSÜAB (TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ) ANKARA/ TÜRKİYE 40808.01006 GULNİZA RAHMATULLAEVA 2.3630 GÜN TSÜAB (TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ) ANKARA/ TÜRKİYE 50808.01009GULZADA SULTANOVA2.8430 GÜN BİTKISEL ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI. TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 60808.01011MİRLAN TALİPOV2.2830 GÜN SANDIKLI TARIM SERACILIK İŞLETMESİ SANDIKLI/AFYON AFYON / TÜRKİYE 70808.01018 AYÇÜRÖK ABDIKERİMOVA 3.20180 GÜN ALMANYA LOGO BURSLU STAJ PROGRAMI ALMANYA’ DA 01.05 2012 YILI İTİBAREN STAJINI YAPIYOR 80808.01020NAZİRA CAKIPOVA2.20 30 GÜN (06.08-07.09) 2012 YIL ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YALOVA/ TÜRKİYE 90808.01023 MEERİM MOLDOKASIMOVA 1.95 30 GÜN (06.08-07.09) 2012 YIL ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YALOVA/ TÜRKİYE

14 BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 14 Sıra NoÖğ. NoAdı SoyadıNot ortalamasıSTAJ SÜRESİSTAJ YERİ, ADRESİSTAJ YAPTIĞI ÜLKE 10808.02017SULEYMAN KIZI AYZAT3.03 30 GÜN (KTMÜ KONTENJANI) (11.06-11.07) 2012 YIL. BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU ADANA/TÜRKİYE ADANA/ TÜRKİYE 20808.02022BERMET BEYŞENKANOVA2.90180 GÜN ALMANYA LOGO BURSLU STAJ PROGRAMI ALMANYA’ DA 01.05 2012 YILI İTİBAREN STAJINI YAPIYOR 30808.02004 BEYŞENBEK KIZI TATTIBÜBÜ 2.5930 GÜN KIRGIZ AGROBİYOMERKEZ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 40808.02011 AKCOLTAY SAYRAKUNOVA 2.53 30 GÜN (KTMÜ KONTENJANI) (11.06-11.07) 2012 YIL. BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU ADANA/TÜRKİYE ADANA/ TÜRKİYE 50808.02002AYSULUU İDRİSOVA2.5330 GÜN KIRGIZ AGROBİYOMERKEZ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 60808.02023AYCAN BELİKBAYEVA2.5230 GÜN KİMYA VE BİTKİ KORUMA DEPARTAMENTİ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 70808.02010KUBANIÇ ERMEKOV2.5130 GÜN KİMYA VE BİTKİ KORUMA DEPARTAMENTİ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 80808.02013 ERKİNBEK UULU BAYIMBET 2.2730 GÜN KİMYA VE BİTKİ KORUMA DEPARTAMENTİ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 90808.02005ASEL AYTBEKOVA2.2730 GÜN KIRGIZ AGROBİYOMERKEZ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 100808.02006AIDA CUMABAYEVA1.9230 GÜN KİMYA VE BİTKİ KORUMA DEPARTAMENTİ TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN

15 ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Sıra NoÖğ. NoAdı SoyadıNot ortalamasıSTAJ SÜRESİSTAJ YERİ, ADRESİ STAJ YAPITIĞI ÜLKE 10809.01013BERMET BEYŞEEVA2.9630 GÜN HAYVANSAL ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI. TARIM VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİŞKEK/ KIRGIZİSTAN 20809.01002 AZİMA CUMAGULOVA 2.27180 GÜN ALMANYA LOGO BURSLU STAJ PROGRAMI ALMANYA’ DA 01.05 2012 YILI İTİBAREN STAJINI YAPIYOR Fakültemiz 3. Sınıf öğrencilerinin zorunlu stajına yönelik olarak, staj yerleri temin edilmiş olup Kırgızistan ve Türkiye’deki Kamu ve özel sektörde staj yapmalarına imkan sağlanmıştır. BKO Bölüm Başkanı Prof.Dr. Tinatin DÖÖLÖKELDİYEVA’nın danışmanlığında LOGO Programı kapsamında Fakültemizden 10 öğrenci değerlendirme sınavlarına alınmış olup üç öğrenci sınavda başarılı bulanarak Almanya’da altı aylık yaz stajına gönderilmiştir. 15

16 1. Ekim nöbeti şemasına göre Uygulama arazisine 7 çeşit sebze bitkileri (domates, şeker pancarını, lahana, patatesin ve karpuzun yerel yabancı türleri) ekilmiştir. 2. Toprak kalitesini iyileştirme konusunda önemli araştırmalar yapılmıştır. 3. Arazideki tüm bitki zararlıları ve hastalıkları kontrol edildi ve toprak mikroflorasının analizi oluşturuldu. 4. Bölümümüz tarafından geliştirilen biyolojik ürünun (Rostin) sebze bitkilerini ve mısır tohumlarını hastalıklarınan korumak ve ürün geliştirmek için arazi koşularında kullanılarak denemesi yapılmıştır. 5. Tüm zorluklara rağmen (kötü toprak kalitesi, su sıkıntısı) sıkı çalışma sayesinde çok güvenilir sonuçlar elde edilerek yüksek verimli ürünler alındı ve ürün hastalıkları ile başarılı bir şekilde mücadele yapılmıştır. 6. 400 kg şeker pancarı, 100 kg lahana ürünü Üniversitemizin yemekhanesine verilmiştir. 7. Elma, armut, kayısı ve eriklerde zararlılara karşı biyolojik mücadele yapılmıştır. Bitki Koruma Bölümü Yaz Ayları Çalışmaları

17 YILLAR UYGULAMA ARAZİSİ PLANLAMASI 1234567 2012 Sebze Pancar Fasulye Patates Mısır Karpuz Nadas 2013Pancar Fasulye Patates Mısır Karpuz Nadas Sebze 2014 Fasulye Patates Mısır Karpuz NadasSebze Pancar 2015 Patates Mısır Karpuz Nadas Sebze Pancar Fasulye 2016 Mısır Karpuz Nadas Sebze Pancar Fasulye Patates 2017 Karpuz Nadas Sebze Pancar Fasulye Patates Mısır 2018 Nadas Sebze Pancar FasulyePatates Mısır Karpuz

18 Uygulama arazisinde Yaz Dönemi Çalışmaları

19 Streptomyces fumanus biologic ürünü kullanılmış

20 Organik ürünlerimiz

21 Zararlılara karşı yapılan biyolojik mücadele

22 Feromon tuzakları kullanılarak meyve ve orman külltürü zararlıların gözlenmesi

23 Amerikan beyaz kelebeğine karşı Bac.thuringiensis biyolojik ürün testleri

24 Öğrencilerin yaz aylarındaki laborutar çalışmaları

25 BİLİMSEL FAALİYETLER 05.06.2012 tarihinde Öğr. Gör. Dr. Mira CUNUSOVA tarafından «Dünyada ve Kırgızstan’da Yetıştırılen Buğday Çeşitleri ve Buğday Islahı» konulu seminer düzenlenmiştir. 28-29.06.2012 tarihleri arasında Öğr. Gör. Dr. Mira CUNUSOVA Almalıbak şehirnde düzenlenen ‘Ziraat Bitkileri Tohumculuğunun Durumu ve Geleceği’ konulu Uluslarası konferansa katılmıştır. Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA 19-25.08.2012 tarihleri arasında Günye Kore’nin Daegu şehrinde 24. Uluslarası Entomoloji Kongresine ‘Kırgızistan Şartlarında Bulunan Bacillus thuringiensis ve Yeni Biyolojik Acentlerinin Zararlılarının Sahibini Seçme Özellikleri’ konulu tebliğiyle katılmıştır. Prof. Dr. Ali İSLAM 17-22.06.2012 tarihleri arasında Maastricht şehrinde ’10. Vaccinium ve Diğer Süperfruitler üzerine Uluslararası sempozyum’ (“10th International Symposium on Vaccinium and Other Sperfruits”) konulu sempozyuma tebliğiyle katılmıştır.

26 PROJELER ABD (USDA) ve Kırgızistan Tarım Bakanlığı ile birlikte Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA danışmanlığında ‘Feramon Tuzakların Kullanımı ile Ağaçların Zararlılarını Kontrol Etme’ projesi yürütülmektedir ve bu proje kapsamında Fakültemize 3.415 Euroluk laboratuar cihazı ve malzemeleri alınarak gümrük işlemlerinden sonra teslim edilecektir. Dr. Mira Cunusova tarafından buğdayda ‘KTMÜ’ isimli yeni çeşit geliştirme ıslahı projesi Kant şehrindeki MİS araştırma istasyonu ile birlikte yürütülmektedir. ‘Çüy Bölgesinde Ormanların ve Dinlenme Alanlarındaki Ağaç Zararlılarına karşı Biyolojik Korumayı İcat Etmek (Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA, Öğr. Gör. Cakşılık DÜYŞENALİYEV, Öğr. Gör. Saykal BOBUŞOVA). ‘Kırgızistan Cumhuriyeti Çüy vadisi rotasyon ekimi bitkilerini saklama teknolojisi’ konulu proje Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV tarafından yürütülmektedir.

27 İŞ DÜNYASI VE TOPLUMLA İŞBİRLİKLERİ Temmuz ayı 2012 öğretim elemanlarımız Prof.Dr. Ali İSLAM, Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE, Yrd. Doç. Dr. Adem KARATAŞ, Dr. Mira CUNUSOVA tarafından Bişkek civarı Çüy vadisindeki sebzecilik alanları gezilmiş, sebze üreticileriyle bilgi ve görgü alışverişi gerçekleştirilmiş ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Ziraat Fakültesi ile ‘MİS’ Açık Anonim Şirketi arasında eğitim ve bilim alanında işbirliği sözleşmesi yapılmıştır.

28 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIN PLANLANMASI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Eğitim öğretim faliyetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla yardımcı ders kitapları belirlenerek üniversitemiz kütüphanesine kazandırılmıştır. Fitopatoloji’ ve Entomoloji Uygulama dersleri için Herbaryum ve Böcek kolleksiyonu oluşturulmuştur. Bununla birlikte, kitap koleksiyonunu güçlendirme ve zenginleştirme çalışmaları içinde ihtiyaç duyulan eserler belirlenmiş ve tedarik süreci başlatılmıştır. Ot bitkilerin toplama ve herbaryum materyali oluşturuldu (Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV). Enfekte bitkilerden herbaryum materyali oluşturuldu (Öğr.Gör. Saykal BOBUŞOVA). Bitkilerin hastalıklı organları Sabit malzeme oluşturuldu (Öğr.Gör. Saykal BOBUŞOVA). Hasta olan böceklerden alınan Entomopatojen mantar ve bakterilerin Koleksiyonu (Prof.Dr.Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA). Bişkek'te parklardan toplanan Böcek Koleksiyonu (Öğr. Gör. Cakşılık DÜYŞENALİYEV )

29 Eğitim için hazırlanmış materyalleri

30

31 HİZMET PERSONELİNİN PLANLAMASI Hizmete sunulan laboratuarlarda araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak ve laboratuarların teknik işlerini yürütmek için 2 adet laboranta ihtiyaç duyulmaktadır. Araştırma Uygulama Arazisini nitelikli işletme ve arazi koşullarında bilimsel araştırmaları yapma faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla traktör sürebilen kadrolu 1 adet Teknisyene, 2 adet hizmet personeline ihtiyaç bulunmaktadır 31

32 Hazırlık Sınıfı Döneminde Öğrencilere Sağlanacak Bilimsel Sosyal ve Kültürel Katkılar 20 Ağustos 2012 tarihinde Fakültemiz hazırlık sınıfına yeni gelen öğrencilerimiz ile tanışma ve mesleki tanıtım toplantısı yapılmıştır. 32

33 YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI VE PERSONELİN YILLIK İZİN PLANLAMASI Ziraat Fakültesi Yıllık İzin Planlaması Adı SoyadıÜnvanıPlanlama Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEVDekan Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVABölüm Başkanı Öğr. Üyesi 09.07.2012-16.08.2012 (39 gün) Prof.Dr.Ali İslamBölüm Başkanı 12.06.2012-15.06.2012 (4 gün) 06.08.2012-31.08.2012 (25 gün) Doç. Dr. Özbay DEDEÖğr. Üyesi Dekan. Yardımcısı 18.06.2012-29.06.2012 (12 gün) 17.08.2012-29.08.2012 (13 gün) Dr.MIRA CUNUSOVAÖğr.Gör. 09.07.2012-07.08.2012 (30 gün) Doç.Dr.Abdıkerim ABDULLAYEVÖğr.Gör. 01.08.2012-30.08.2012 (30 gün) Yrd. Doç.Dr.Adem KARATAŞÖğr. Üyesi 11.06.2012-28.06.2012 (18 gün) Dr.Nurlan MAMATOVÖğr.Gör. 01.08.2012-30.08.2012 (30 gün) Dr. Mahabat KONURBAYEVAÖğr.Gör. 17.07.2012-17.08.2012 (30 gün) Öğr.Gör.Saykal BOBUSHEVAÖğr.Gör. 06.08.2012-06.09.2012 (30 gün) Salıbay BAYSALBAYEVFakülte Sekreteri 11.06.2012-22.06.2012 (12 gün) Nazima SULAYMANOVADekan Sekreteri 04.06.2012-08.06.2012 (5 gün) 01.08.2012-23.08.2012 (22 gün) Kasiyet BAYTOLOYEVABölüm Sekreteri 18.06.2012-27.07.2012 (40 gün) 33

34 FAKÜLTEMİZ ÖNERİLERİ Fakültemizde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Bitki Koruma ana bilim dalları Yüksek Lisans Programlarının açılması önem arz etmektedir. Bahçe ve Tarla Bitkileri bölümünde 4 adet, Bitki Koruma bölümünde 2 adet Araştırma Görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır. Fakültemize Toprak ve Agrokimya Analiz Laboratuarı, Bitki koruma alanındaki Gerekli Donanımlar oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

35 TEŞEKKÜRLER! 35


"1. ZİRAAT FAKÜLTESİ KURULUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ KTMÜ Mütevelli Heyetinin 23.10.2007 tarih ve 2007/3-4no’lu kararı ile kurulmuş olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları