Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ME. Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ ANESTEZİ PROGRAMI 2006-2011 STRATEJİK PLAN SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ME. Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ ANESTEZİ PROGRAMI 2006-2011 STRATEJİK PLAN SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 ME. Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ ANESTEZİ PROGRAMI 2006-2011 STRATEJİK PLAN SUNUMU

2 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ DEĞERLERİMİZ PAYDAŞLARIMIZ PAYDAŞLARIMIZ MEVCUT DURUMUMUZ MEVCUT DURUMUMUZ Öğretim Elemanı Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı ÖSS Sonuçlarına Göre ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Yüksekokulumuza Giriş Puanları Öğrencilerin Yüksekokulumuza Giriş Puanları Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı BÖLÜMÜMÜZDE VERİLEN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE VERİLEN DERSLER SWOT / GZFT ANALİZİ SWOT / GZFT ANALİZİ Güçlü Yanlarımız Güçlü Yanlarımız Zayıf Yanlarımız Zayıf Yanlarımız Fırsatlar Fırsatlar Tehditler Tehditler STRATEJİK AMAÇLARIMIZ ve HEDEFLERİMİZ STRATEJİK AMAÇLARIMIZ ve HEDEFLERİMİZ

3 MİSYONUMUZ Eğitim süresince ameliyathane ve anestezi cihazlarına ilişkin teknik bilgiler alan, kardiyopulmoner resüsitasyon (yeniden canlandırma) konusunda deneyim kazanmış ve bu bilgileriyle topluma katkı sağlayan, anestezi uygulamalarına yardımcı teknik personel yetiştirilmektedir.

4 VİZYONUMUZ Eğitim, öğretim ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, sürekli değişim ve gelişimi destekleyerek topluma katkıda bulunan, saygın düzeye ulaşmış bir sağlık programı bölümü olmak.

5 DEĞERLERİMİZ Atatürk ilkelerine bağlılık Atatürk ilkelerine bağlılık Araştırıcılık Araştırıcılık Şeffaflık Şeffaflık Eşitlik Eşitlik Katılımcılık Katılımcılık Üretkenlik Üretkenlik Yenilikçilik Yenilikçilik Disiplin Disiplin Hasta haklarına saygı Hasta haklarına saygı Etik değerlere bağlılık Etik değerlere bağlılık Topluma Hizmet Topluma Hizmet Sorumluluk bilincine sahip olma Sorumluluk bilincine sahip olma Hoşgörü Hoşgörü

6 PAYDAŞLAR ME.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ME.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Mersin Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Mersin Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Akademik personel Akademik personel İdari personel İdari personel Öğrenciler Öğrenciler Aileler Aileler Mezunlar Mezunlar Kamu kuruluşları Kamu kuruluşları Özel hastaneler Özel hastaneler Sivil toplum kuruluşları Sivil toplum kuruluşları Diğer eğitim kurumları Diğer eğitim kurumları Toplum Toplum

7 MEVCUT DURUMUMUZ DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI BİRİM İÇİ BİRİM DIŞI TOPLAM 1. Sınıf 41216 2. Sınıf 1-1

8 MEVCUT DURUMUMUZ ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Yüksekokulumuza Giriş Puanları Puan Türü: - Puan Türü: - Taban Puan: Meslek liselerinden sınavsız geçiş Taban Puan: Meslek liselerinden sınavsız geçiş Öğrenci Sayısı: 59 Öğrenci Sayısı: 59 Öğretim Süresi: 2 Yıl Öğretim Süresi: 2 Yıl

9 MEVCUT DURUMUMUZ Anestezi Bölümü Öğrenci Sayısı 1. Sınıf 2. Sınıf Kız Öğrenci Erkek Öğrenci Kız Öğrenci Erkek öğrenci 3141014 Toplam : 35 Toplam : 24 Genel Toplam : 59

10 MEVCUT DURUMUMUZ ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı: 3,5

11 Anestezi I Anestezi I Anestezi II Anestezi II Anestezi III Anestezi III Anestezi IV Anestezi IV Anatomi Anatomi Fizyoloji Fizyoloji Deontoloji Ve Tıbbi Etik Deontoloji Ve Tıbbi Etik İlk Yardım ve Hastalık Bilgisi I İlk Yardım ve Hastalık Bilgisi I Farmakoloji Farmakoloji Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anesteziyoloji ve Reanimasyon Halk Sağlığı Halk Sağlığı Psikoloji Ve Davranış Bilimleri Psikoloji Ve Davranış Bilimleri PROGRAMIMIZDA VERİLEN DERSLER

12 Türk Dili I Türk Dili I Türk Dili II Türk Dili II İngilizce I İngilizce I İngilizce II İngilizce II Beden Eğitimi Beden Eğitimi Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Kullanımı Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi II Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi II Temel Bilgi Teknolojileri Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Yönetimi PROGRAMIMIZDA VERİLEN DERSLER

13 SWOT / GZFT ANALİZİ G üçlü yanlarımız G üçlü yanlarımız Z ayıf yanlarımız Z ayıf yanlarımız F ırsatlar F ırsatlar T ehditler T ehditler

14 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Deneyimli, dinamik, genç ve iyi yetişmiş bir kadro bulunması, Deneyimli, dinamik, genç ve iyi yetişmiş bir kadro bulunması, Akademik kadronun çok yönlü ve disiplinler arası çalışmalara yatkın olması, Akademik kadronun çok yönlü ve disiplinler arası çalışmalara yatkın olması, Mezunların sağlık kuruluşlarında kolaylıkla iş bulabilmesi, Mezunların sağlık kuruluşlarında kolaylıkla iş bulabilmesi, Üniversitemizin diğer bölümleri ile ortak eğitim-öğretim ve araştırma yapılabilmesi Üniversitemizin diğer bölümleri ile ortak eğitim-öğretim ve araştırma yapılabilmesi Değişime ve gelişime açık olunması, Değişime ve gelişime açık olunması,

15 ZAYIF YÖNLERİMİZ Tanıtım eksikliği Tanıtım eksikliği Öğretim üyesi sayısının istenilen düzeyde olmaması Öğretim üyesi sayısının istenilen düzeyde olmaması Hızlı teknolojik gelişmelere uyum sağlamada karşılaşılan finansal zorluklar Hızlı teknolojik gelişmelere uyum sağlamada karşılaşılan finansal zorluklar Öğrencilerin spor alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri tesislerin olmayışı Öğrencilerin spor alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri tesislerin olmayışı Ders araç ve gereçlerinde yetersizlik Ders araç ve gereçlerinde yetersizlik

16 FIRSATLAR Sağlık sektörünün gelişme gayreti içinde olması Sağlık sektörünün gelişme gayreti içinde olması Avrupa Birliği Standardında donanımlı elemanlara sürekli ihtiyaç duyulacak olması ve dolayısıyla eğitim amaçlı kullanılan fonların artması Avrupa Birliği Standardında donanımlı elemanlara sürekli ihtiyaç duyulacak olması ve dolayısıyla eğitim amaçlı kullanılan fonların artması

17 TEHDİTLER Devlet bütçesinden eğitim ve araştırmaya ayrılan payın düşük olması Devlet bütçesinden eğitim ve araştırmaya ayrılan payın düşük olması Nitelikli elemanların (akademik/idari/teknik/hizmetli) alınmasında karşılaşılan güçlükler Nitelikli elemanların (akademik/idari/teknik/hizmetli) alınmasında karşılaşılan güçlükler Diğer üniversitelerin ilgili bölümlerin mezunlarından kaynaklanan rekabet Diğer üniversitelerin ilgili bölümlerin mezunlarından kaynaklanan rekabet Öğrencilerin ÖSS sınav sistemi dışında orta öğretim başarı puanı ile gelmeleriyle düşen kalite Öğrencilerin ÖSS sınav sistemi dışında orta öğretim başarı puanı ile gelmeleriyle düşen kalite

18 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ ve HEDEFLERİMİZ Amaç Öğretim Kalitesini Yükseltmek Hedefler Bir yıl içinde; bölüme yeni öğretim üyeleri kazandırmak böylelikle öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını azaltmak Bir yıl içinde; bölüme yeni öğretim üyeleri kazandırmak böylelikle öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını azaltmak Üç yıl içinde; programı güçlendirmek, ders programlarına yeni dersler ekleyerek ulusal ve uluslararası standartları yakalamak Üç yıl içinde; programı güçlendirmek, ders programlarına yeni dersler ekleyerek ulusal ve uluslararası standartları yakalamak Beş yıl içinde; ulusal ve uluslar arası standartlarda kriter alınabilecek saygın bir bölüm olmak Beş yıl içinde; ulusal ve uluslar arası standartlarda kriter alınabilecek saygın bir bölüm olmak

19 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ ve HEDEFLERİMİZ Amaç Mali kaynakların geliştirilmesi Hedefler Bir yıl içinde; üniversiteye sunulan projelerin kapsam ve maliyet açısından geliştirilmesi, daha fazla sayıda ve daha fazla bütçeli projeler sunulması Bir yıl içinde; üniversiteye sunulan projelerin kapsam ve maliyet açısından geliştirilmesi, daha fazla sayıda ve daha fazla bütçeli projeler sunulması Üç yıl içinde; AB projelerine daha fazla öğretim üyemizin katılmasını sağlamak Üç yıl içinde; AB projelerine daha fazla öğretim üyemizin katılmasını sağlamak Beş yıl içinde; Erasmus programlarından aktif bir şekilde yararlanabilmek, Öğrencilerin artık yılla okulu bitirmelerini engellemek ve üniversiteye maddi kaynak sağlamak amacıyla uygun derslere yaz okulu açmak, ikinci eğitim açmak. Beş yıl içinde; Erasmus programlarından aktif bir şekilde yararlanabilmek, Öğrencilerin artık yılla okulu bitirmelerini engellemek ve üniversiteye maddi kaynak sağlamak amacıyla uygun derslere yaz okulu açmak, ikinci eğitim açmak.

20 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ ve HEDEFLERİMİZ Amaç Uluslararası boyutlarda eğitim verebilmek Hedefler Bir yıl içinde; öğrencilerin yabancı dil eğitim sürelerinin arttırılması ve kendi alanlarında uluslar arası gelişmeleri takip edebilme bilinicini yerleştirilmesi Bir yıl içinde; öğrencilerin yabancı dil eğitim sürelerinin arttırılması ve kendi alanlarında uluslar arası gelişmeleri takip edebilme bilinicini yerleştirilmesi Üç yıl içinde; uluslararası katılımlı forumlar, gençlik kampları düzenlemek Üç yıl içinde; uluslararası katılımlı forumlar, gençlik kampları düzenlemek Beş yıl içinde; belirli periyotlarda yabancı öğrenci ve öğretim üyesi katılımı için tedbirler almak Beş yıl içinde; belirli periyotlarda yabancı öğrenci ve öğretim üyesi katılımı için tedbirler almak


"ME. Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ ANESTEZİ PROGRAMI 2006-2011 STRATEJİK PLAN SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları