Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE"— Sunum transkripti:

1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE
YETERLİKLER VE ÖĞRENİM ÇIKTILARINA DAYALI EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN PLANLAMASI VE DERS GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI Bologna Ulusal Toplantısı, Sakarya 7 Kasım 2008 Prof. Dr. Muzaffer Elmas

2 PROGRAM İYİLEŞTİRME ADIMLARI
Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi Dış Paydaş İç Paydaş Bölüm Misyon ve Vizyonu Programların Yeterliklerinin Belirlenmesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri Sürekli İzleme ve İyileştirme Anketler ve Değerlendirme Ders Başarı Durumunun Değr. Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Yeterlik- Öğrenim Çıktısı Değerlen AKTS İş Yükü Değerlendirilmesi İdari ve Destek Hizm. Değr. …… Ders Planlarının Oluşturulması Ders Amaç ve Hedefleri Dersin Öğrenim Çıktıları İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi

3 PROGRAMLARIN EĞİTİM AMAÇ VE HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
Dış Paydaş Mezunlar, İşverenler, Meslek Odası Temsilcileri, Danışma Kurulu İç Paydaş Öğretim Üye / Elemanları, Bölüm Personeli, Öğrenciler Bölüm vizyon ve misyonu Üniversite vizyon ve misyonu dikkate alınarak

4 PROGRAMLARIN YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel Yeterlilikler Program Yeterlikleri

5 DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI
Ders Amaç ve Hedefleri Öğrenme Sürecinde öğrencinin öğrenme çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır. Dersin Öğrenim Çıktıları Öğrenenin ne öğrenmesi gerektiğinin beklentisidir, Çıktı Temelli Öğrenme İş Yükü ve AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Öğrenci İş Yükü : derse katılım, uygulamalara katılım, seminer, proje hazırlama, sınav, tüm bireysel çalışmalar, staj içn öğrenenin harcadığı zamanı (iş yükünü) temel alarak belirlenen kredi

6 DERS PLANLARININ OLUŞTURULMASI
AKTS - ECTS Kredisi İş Yükü : Bir dersin veya modülün içindeki planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zaman düşünülerek verilen yük : Dersin Türü: teorik ders ,seminer, uygulama, tutorial, laboratuvar, rehberli kişisel çalışma, staj, arazi çalışması vs Öğrenme Aktivitelerinin Türü: derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, sunum, internet,laboratuvarda çalışma, kitap ve paper okuma, kritik etme vs Değerlendirme Türü: sözlü veya yazılı sınav, sözlü veya yazılı rapor sunumu, test, dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vs

7 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME ve KALİTE KÜLTÜRÜ
Ders Başarı Durumunun Değerlendirilmesi Dersin Genel Değerlendirilmesi Öğretim Elemanı Değerlendirilmesi Öğrenim Çıktılarının Değerlendirilmesi AKTS Çalışma Yükü Değerlendirilmesi İdari Ve Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalışanların Memnuniyeti ( İdari Ve Akademik)‏ Toplum Memnuniyeti Mezunlar Memnuniyeti

8 Süreç Adımları OCAK ŞUBAT MART-NİSAN-MAYIS HAZİRAN
Programların Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi OCAK Programların Yeterliklerinin Belirlenmesi ŞUBAT SAÜ Stratejik Plan Eğitim Öğretim Süreçleri Çerçevesinde Sürekli İzleme ve İyileştirme HAZİRAN Ders Planlarının Oluşturulması MART-NİSAN-MAYIS

9 Çerçeve ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM , ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME
ÇIKTI TEMELLİ EĞİTİM DERSLERİN VERİLİŞ ve DEĞERLENDİRME ŞEKLİ DÖNEM DERS SAYILARI 4-6 KREDİ SAATİ ARASI DERSLİK ÖĞRENCİ SAYISI 40 YETERLİKLERİ VE DERS PLANLARINI YURTİÇİ VE YURT DIŞI 2 ÖRNEKLE KIYASLAMA

10 27 Aralık 2007 - 03 Temmuz 2008 Yapılan çalışma önlisans 79 program
lisans bölüm lisansüstü 51 anabilimdalı Olmak üzere toplam birimde yapıldı Ortalama %15 dolayında ders ve kredi azaldı Güncelleme çalışmaları sonunda adet tanımlanmış ders 5414 derse indi

11 Yapılacaklar / 03 Temmuz 2008 -
Bağıl değerlendirme sisteminin gözden geçirilmesi Yönetmelikte süreci destekleyecek değişikliklerin yapılması Üniversite dışı paydaşlar ve mezunlarla paylaşım Ders planlarının bazılarının öğrenci merkezli ve çıktı esaslı eğitime göre eksikliklerinin olması Öğrenci merkezli eğitim konusunda bilgilendirme toplantıları Öğrenci eksenli ders malzemesi geliştirme standartlarının belirlenmesi Öğrenci eksenli ders materyali geliştirme ve webden yayımı Ders materyali geliştirme konusunda kaynak geliştirme Paylaşım ve birlikte çalışma kültürünün yayılması

12 GÜNCELLEME KURULU Prof.Dr.Muzaffer Elmas Prof.Dr.Mehmet Ali Yalçın
Prof.Dr.Engin Yıldırım Prof.Dr.Hüseyin Ekiz Prof.Dr.Hüseyin Murat Tütüncü Yrd.Doç.Dr.Türker Eroğlu Yrd.Doç.Dr.Mustafa Turan Yrd.Doç.Dr.Ali Osman Kurt Yrd.Doç.Dr.Özcan Erkan Akgün Dekan ve Yard, Müdür ve Yard, Bölüm Başkanları ve Yard, Kalite Elçileri Öğrenci Temsilcileri Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri

13

14

15

16 DİNAMİK

17

18

19


"SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları