Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ A. Kurullar, Komisyonlar, Toplantı ve Törenler A.1. Kurullar A.2. Komisyonlar A.3. Toplantılar:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ A. Kurullar, Komisyonlar, Toplantı ve Törenler A.1. Kurullar A.2. Komisyonlar A.3. Toplantılar:"— Sunum transkripti:

1 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ A. Kurullar, Komisyonlar, Toplantı ve Törenler A.1. Kurullar A.2. Komisyonlar A.3. Toplantılar: B. Eğitim- Öğretim Faaliyetleri: C. Akademik ve Bilimsel Araştırma Faaliyetleri: D. Topluma Hizmet ve Kurumsal İmaj Geliştirme Faaliyetleri: E. Tanıtım Kurumsal İmaj Geliştirme Faaliyetleri: F.Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler G.Paydaşlarla İlişkiler / İşbirlikleri 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET PLANI KAPSAMI DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR

2 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ A. Kurullar, Komisyonlar, Toplantı ve Törenler A.1. Kurullar Yüksek Okulumuzda oluşturulan Yönetim Kurulu ve Bölüm Kurulları faaliyet planında belirtilen aralıklarla toplanarak görevini yerine getirmektedir

3 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ A.2. Komisyonlar Yüksek Okulumuzun dil öğretimi konusunda üniversitemizin kuruluşundan günümüze kadar edindiği tecrübe ve birikimi uluslar arası standartlara uygun hale getirerek daha etkin ve verimli kullanabilmesi amacıyla uluslar arası ölçütleri esas alan bir dil öğretimi programının bütün dil öğretimi koordinatörlüklerinde eşgüdüm halinde uygulanması amacıyla Program Geliştirme Komisyonu oluşturulmuştur. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi gereğince Yüksek Okulumuz bünyesinde “Kalite Geliştirme Ekibi” oluşturulmuştur. Yüksek Okulumuzun Dil Öğretimi Bölümünde okutulan ders materyallerinin uluslararası ölçeklere ve hedef kitlenin özelliklerine göre geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla “Ders Materyali Geliştirme Komisyonu” oluşturulmuştur.

4 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ A.2. Komisyonlar Dil Öğretimi Bölümü Koordinatörlüklerince yapılan dönem içi ve dönem sonu sınavları ile seviye belirleme ve muafiyet sınavlarının uluslararası standartlar çerçevesinde, uygulama esaslarını belirlemek, soru biçimlerini ve seviyelerini incelemek ve sınav sonrasında soruların “Madde Analizi”nin yapılmasını sağlayarak soru kalitesini sınamaya yönelik dönütler almak gibi sınav kalitesinin yükseltilmesi ile ilgili görevleri yürütmek üzere bir “Sınav Ölçme Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur. Farklı hedef kitlelere hitap edebilmek amacıyla Yüksek Okulumuzun birimlerinde ayrı ayrı “Sosyal Faaliyetler Komisyonu” oluşturulmuştur. Yüksekokulumuz Mütercim-Tercümanlık ve Dil Öğretimi Bölümleri bünyesinde Stratejik Plan Uyarınca Gelişim Planı Hazırlama Komisyonu, Akreditasyon Komisyonu ve Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu oluşturulmuştur.

5 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ A3. Toplantılar Kırgızistan dışından gelen öğrencilerin danışman öğretim elemanları ile öğrencilerimizin Kırgızistan’a ve üniversitemize uyum süreci konusunda toplantı yapılmıştır. Kırgızistan dışından gelen öğrencilerle tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Mütercim-Tercümanlık Bölümü I. sınıf öğrencileri ile bilgi ve yönlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Mütercim-Tercümanlık Bölümü tarafından iş dünyası temsilcileriyle toplantılar yapılmıştır.

6 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ B. Eğitim- Öğretim Faaliyetleri Mütercim-Tercümanlık ve Dil Öğretimi Bölümleri öğretim elemanları tarafından ders içeriklerine uygun güncel materyaller taranarak hazırlanmaktadır. Dil öğretiminde uluslararası ölçütlere uygun program geliştirme ve metodları uygulama çalışmaları çerçevesinde Dil Öğretimi Koordinatörlükleri arasında eşgüdümlü çalışmalar ilgili komisyonlar tarafından yürütülmektedir. Üniversitemizin akademik ve idari personeline yönelik Kırgızca, Türkçe ve Rusça dil kursu açılmış ve dönem boyunca devam ettirilmiştir.

7 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ C. Akademik ve Bilimsel Araştırma Faaliyetleri Mütercim-Tercümanlık ve Dil Öğretimi Bölümleri öğretim elemanları tarafından toplam 10 seminer planlanmış ve plana uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Mütercim-Tercümanlık ve Dil Öğretimi Bölümleri öğretim elemanları tarafından toplam 8 uluslararası ve 3 ulusal bildiri sunulmuştur. Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim elemanı Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA tarafından Russkoye Slova 3, Russkoye Slova 4 adlı iki adet ders kitabı, Öğr. Gör. Dr. Kaliya KULALİYEVA tarafından Kırgız Tilin Üyrötüü, Usulduk Koldonmo adlı bir kitap yayımlanmıştır. Mütercim-Tercümanlık ve Dil Öğretimi Bölümü öğretim elemanları tarafından hakemli dergide 8 adet makale yayımlanmıştır. YDYO ADEK faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği Kalite Standartları ölçü alınarak ‘Yabancı Dil Öğretim Elemanlarının Ders Performansı ve Yetkinlikleri’ araştırması yapılmıştır. Bu çalışma ile ilgili bulgu ve yorumlar YDYO’nun ADEK Ocak 2012 tarihli raporunda Üniversitemiz ADEK Kuruluna sunulmuştur.

8 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ D. Topluma Hizmet ve Kurumsal İmaj Geliştirme Faaliyetleri Üniversitemizin 58 Numaralı İlköğretim Okulu ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Dil Öğretimi Bölümü tarafından bu okulda Türkçe öğretimi faaliyetleri dönem boyunca devam ettirilmiştir.

9 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ E. Tanıtım Kurumsal İmaj Geliştirme Faaliyetleri Ağaç Dikme Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından Hazırlık sınıflarında öğrenim gören 100 öğrenci ve öğretim elemanlarının katkılarıyla Cengiz Aytmatov Kampüsünde ağaç dikme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Kırgızca Öğretimi Koordinatörlüğü öğretim elemanlarından Lenara NİYAZBEKOVA "Kimsesiz Çocuklar Yurdu"ndaki yetim çocuklara Yeniyıl coşkusunu yaşatmak amacıyla sınıfındaki öğrencileriyle birlikte ‘Yeni Yılın Kutlu Olsun Çocuklar!’ adlı yardım kampanyası düzenlemiş ve toplanan maddi yardımlarla aldıkları hediyeleri vermek için 26 Aralık 2011 tarihinde Bişkek’in Oktyabr ilçesindeki Kimsesiz Çocuklar Evi’ni ziyaret etmişlerdir. Dil Öğretimi Bölümü Sosyal Faaliyetler Komisyonu Huzurevi ziyareti gerçekleştirilerek aynî yardımda bulunuldu.

10 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ E. Tanıtım Kurumsal İmaj Geliştirme Faaliyetleri Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılan öğretim elemanları tarafından Üniversitemize ait tanıtım broşürleri dağıtılarak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Yüksek Okulumuzun Dil Öğretimi Bölümünde Kırgızca Okutmanı olarak görev yapan Altınbek İSMAİLOV 24–27 Kasım 2011 tarihleri arasında Kosova’nın Prizren şehrinde 9. Uluslararası Türkçe Şiir Şölenine katılarak Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmuştur.,

11 YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ F. Paydaşlarla İlişkiler / İşbirlikleri Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Zamira DERBİŞEVA bu dönemde de; I.Kırgızistan Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından hazırlanan “Milli Politikada Devlet Vizyonu” adlı çalışma grubunda yer almıştır. II.Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığında dil uzmanı (bilirkişi) olarak görev yapmıştır. III.Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının Devlet Dil Komisyonu Üyeliği yapmıştır.

12 Üniversitemizin, dil öğretimi konusunda daha yüksek bir seviyeye ulaşmasını sağlamak ve uluslararası standartlara uygun program ve uygulamalarla daha kaliteli bir dil öğretimi verebilmek amacıyla Üniversitemizin dil öğretimi konusundaki mevcut durumunu tahlil etmek ve yapılması gerekenleri tespit ederek gerekli düzenlemeler konusunda proje teklifi geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmanın nihai hedeflerine ulaşmasında Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı benimsenmiştir. Bu bağlamda Ocak ayından itibaren üniversitemizin akademik birimlerinde öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik, dil öğretimi konusunda mevcut uygulamalar hakkında tespitlerde bulunmak amacıyla ihtiyaç analizi anket çalışmaları başlatılacaktır. Anket sonuçlarının çok değişkenli istatistiksel tekniklerle analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması ile Üniversitemizin dil öğretimi konusunda daha iyi bir seviyeye ulaşması için gerekli girişimler başlatılmış olacaktır. 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET PLANI KAPSAMI DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR

13 *** YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ ***


"YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011-2012 GÜZ DÖNEMİ FAALİYETLERİ A. Kurullar, Komisyonlar, Toplantı ve Törenler A.1. Kurullar A.2. Komisyonlar A.3. Toplantılar:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları