Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLAN TASLAĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLAN TASLAĞI"— Sunum transkripti:

1 KOÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLAN TASLAĞI
MİSYON KOÜ Tıp Fakültesi’ ne, üniversitemize, ilgili birimlere ve topluma çocuk cerrahisi alanında uzman görüşü sağlamak, evrensel ve güncel bilgiler ile donanmış bireylerin lisansüstü eğitiminin çağdaş eğitim ve bilim ölçütlerine uygun olarak ülkemizde yaşama geçirilmesine ve sürekli geliştirilmesine katkıda bulunmak, yeni yöntemler geliştirmek ve ülkemizde çocuk cerrahisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. VİZYON Uluslararası nitelikte öğrenme ve öğretmeyi bilen, temel ve klinik araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda bulunacak ve klinik kullanımlarıyla ilgili bilgi alış-verişinde bulunup hizmet verecek; ülkenin sağlık politikalarına etkin biçimde katılacak; bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış uzman çocuk cerrahları yetiştirmektir.

2 3. PAYDAŞLAR KOÜ Tıp Fakültesinin diğer birimlerinde çalışan öğretim elemanları anabilim dalımızın hem stratejik hem de temel ortağı konumundadır. 4. DEĞERLER Bilimsel Etik Yaratıcılık Eğitim ve öğretimde yeniliklere açık olma Toplumsal sorumluluk İdealist olmak Şeffaflık Denetime açık olmak Çevreye saygı

3 5. MEVCUT DURUM ANALİZİ ALTYAPI Öğretim Üyesi sayısı: 2 (2 Doç.) Öğretim elemanı sayısı: 1 Araştırma görevlisi Öğretim üyesi başına düşen ders saati sayısı: 20 Haftalık ders yükü: 8 saat Lisans: 8 saat Dersane/Laboratuvar Durumu Öğretim araç ve gereçleri: Bölüme ait bulunmamaktadır Seminer odası: Yok Ameliyathane: Haftanın 3 günü ameliyat yapılıyor Kütüphane Üniversite Kütüphanesi, Tıp Fakültesi Kütüphanesi ve Anabilim Dalı içinde küçük bir kütüphane mevcuttur.

4 EĞİTİM Tıp Fakültesi dönem 4 staj eğitim programında ve dönem 3 de yer almaktadır Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Programı Kurum dışına eğitim/danışmanlık hizmetleri Sivil toplum kuruluşları Diğer üniversiteler

5 ARAŞTIRMA Proje sayısı ve bütçeleri (son 5 yıl) Projeler Tamamlanan Devam eden Ulusal Proje Bütçeleri: Yaklaşık YTL Yayın sayısı (son 5 yıl): 43 Toplam ? Atıf Atıf sayısı (öğretim üyesi başına sayı): ? Bilimsel toplantılara katılım ( ): ? Ödüller ( ): HİZMET Mezuniyet tezleri (son 5 yıl): Tıpta Uzmanlık: 4 İDARİ GÖREVLER (son 5 yıl) Üniversite Dışı: yok Üniversite İçi: Dönem 4 eğitim komisyonu yardımcılığı

6 6. ÖZDEĞERLENDİRME Güçlü yanlar Akademik kadronun yeterliliği Akademik kadronun ilgi alanlarının çeşitliliği Araştırma projelerinin aktif yürümesi Anabilim dalının bilime katkısının (makale sayısı ve atıf/yayın) yüksekliği İşbirliği ve ortak çalışmaya açık olunması Dönem 4 Çocuk Cerrahisi stajı öğrenci memnuniyeti Zayıf yanlar Araştırma görevlisi sayısının az oluşu Uzmanlık programının daha çok tercih edilir hale getirilmesi Fırsatlar Erasmus değişim programları TÜBİTAK-MAM işbirliği programları Bilimsel Araştırmalar Birimi’nin desteği Çalışma konularının ve tekniklerinin disiplinler arası çalışmalara uygunluğu Coğrafi Konumun stratejik ortaklar açısından olumlu olması Tehditler Araştırma için ayrılan bütçe kaynaklarının sürekli olmaması ve kısıtlılığı Mezuniyet sonrası istihdam belirsizliği nedenli, araştırma görevlisi tercih azalması

7 7. STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim ve Öğretim Süreçleri: Hedef: Eğitimle ilgili verimli çalışma zemini hazırlamak. Hedef: Lisans ve lisansüstü düzeyde güncel Çocuk cerrahisi eğitim ve öğretimi yapmak. Hedef: Çağdaş eğitim ve öğretim yöntemlerini kullanmak Hedef: Eğitim ve araştırma alanlarındaki kazanımların topluma en üst düzeyde yarar sağlayacak şekilde aktarılması Performans Ölçütü: Derslere katılan öğrenci sayısı, öğrencilerin başarı durumu ve geribildirim sonuçları, programlara katılan öğretim elemanı sayısı ve niteliği, araştırma görevlilerinin başarı durumu ve geribildirim sonuçları Araştırma ve Geliştirme Süreçleri: Hedef: Evrensel bilime katkı sağlayacak bilimsel araştırmaları yapmak. Hedef: Çocuk cerrahisine ait spesifik birimlerin kurulması. Performans Ölçütü: Bitirilen proje sayısı, uluslararası yayınlar, yıllık poliklinik ve operasyon sayıları

8 GELECEKTEKİ HEDEFLER (2008-2013) Eğitim
Sürdürülebilir araştırma ortamını sağlamak Eğitim ve öğretim programlarını ve koşullarını güncelleştirmek Araştırma Hizmet Sağlık ve eğitim alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların danışmanlık taleplerinin karşılanması Ameliyat günlerinin artırılarak daha fazla sayıda hastaya hizmet götürülmesi Klinikte bulunmayan bazı modern teşhis ve tedavi cihazlarının elde edilmesi İnsan gücü planlaması Önümüzdeki beş yıl içinde: Araştırmalara katkıda bulunmak amacıyla uzmanlık sonrası araştırmacı Araştırma görevlisi sayısının arttırılması


"KOÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLAN TASLAĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları