Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2011-2012 AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL DURUMU TAM ZAMANLI GENEL TOPLAM YZDSÜ İdari Pers. BÖLÜMProf.Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Araş. Gör. Uzman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2011-2012 AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL DURUMU TAM ZAMANLI GENEL TOPLAM YZDSÜ İdari Pers. BÖLÜMProf.Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Araş. Gör. Uzman."— Sunum transkripti:

1

2 2011-2012 AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL DURUMU TAM ZAMANLI GENEL TOPLAM YZDSÜ İdari Pers. BÖLÜMProf.Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Araş. Gör. Uzman. Labo- rant. Bahçe ve Tarla Bitkileri 1 - 2 1 ----4-2 Bitki Koruma 1-- 1+1 1---4-11 Zootekni ---1----1-- DEKANLIK 1 1 2 TOPLAM 3-241---10-33 NOT: Kırmızı renkle Fakültemize yeni gelen öğretim elemanları gösterilmiştir.

3 KTMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOMİSYON ÜYELERİ № KOMİSYONBAŞKANÜYELER 1 A2.1 Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme KomisyonuYrd. Doç. Dr. Özbay DEDE Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Prof. Dr. Ali İSLAM 2 A2.2 Sosyal İlişkiler ve Yardım Komisyonu Yrd. Doç. Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV Yrd. Doç. Dr. Adem KARATAŞ Saykal BOBUŞEVA 3 A2.3 Staj KomisyonuDr. Nurlan MAMATOV Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE Yrd. Doç. Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV Dr. Mahabat KONURBAYEVA 4 A2.4 Yatay-dikey geçiş ve intibak komisyonu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE Dr. Nurlan MAMATOV 5 A2.5 Yan dal ve çap intibak komisyonu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Prof. Dr. Ali İSLAM 6 A2.6 Dış ilişkiler komisyonuDr. Mira CUNUSOVA Yrd. Doç. Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV Yrd. Doç. Dr. Adem KARATAŞ 7 A2.7 Mezuniyet not kontrol komisyonu -- 8 A2.8 Kalite geliştirme komisyonu Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Prof. Dr. Ali İSLAM 9 A2.9 Sınav koordinatörleriDekan Yardımcısı Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Prof. Dr. Ali İSLAM Dr. Nurlan MAMATOV 1A2.10 Bilgilendirme, Yönlendirme, Motivasyon komisyonu Dekan Yardımcısı Dr. Nurlan MAMATOV Danışmanlar 1A2.11 Yayın komisyonu Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Prof. Dr. Ali İSLAM Dr. Mira CUNUSOVA 1A2.12 Bilimsel araştırma projeleri ve AR-GE komisyonu Prof. Dr. Ali İSLAM Prof. Dr. Tinatin DÖÖLÖTKELDİYEVA Dr. Mira CUNUSOVA 1A2.13 Aile konseyi Beyşenkan EGEMBERDİYEVVenera İSAYEVA, Aybek ERMEKOV 1A2.14 Laboratuar malzemelerini izleme ve zimmet komisyonu Dekan Yardımcısı Bölüm Başkanları Dr. Mahabat KONURBAYEVA 1A2.15 Araştırma ve Uygulama Arazisi Komisyonu Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE, Dr. Abdıkerim ABDULLAYEV

4 HAFTALIK İŞ TABLOSU Fakültemizin her öğretim elemanı Haftalık iş planına göre çalışmaktadırlar. Yrd.Doç. Dr. Adem KARATAŞ’ın 2011 2012 GÜZ DONEMI (Örnek) SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 08 55 – 09 40 AraştırmaDers Hazırlığı Öğrenci Danışmanlık Tohumculuk Kontrol ve Sertifikasyonu 09 50 – 10 35 AraştırmaSebze Yetiştiriciliği IDers HazırlığıÖğrenci Danışmanlık Tohumculuk Kontrol ve Sertifikasyonu 10 45 – 11 30 AraştırmaSebze Yetiştiriciliği I Tohumculuk Kontrol ve Sertifikasyonu Öğrenci DanışmanlıkAraştırma 11 40 – 12 25 AraştırmaDers Hazırlığı Tohumculuk Kontrol ve Sertifikasyonu Seminer HazırlığıAraştırma 13 30 – 14 15 Seminer HazırlığıSebze Yetiştiriciliği IProje HazırlamaKitap HazırlığıDış ilişkiler 14 25 – 15 10 Seminer HazırlığıSebze Yetiştiriciliği IProje HazırlamaKitap HazırlığıDış ilişkiler 15 20 – 16 05 Ders HazırlığıProje Hazırlama Kitap Hazırlığı Dış ilişkiler 16 15 – 17 00 Ders HazırlığıProje Hazırlama Öğrenci DanışmanlıkDış ilişkiler

5 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI NoBÖLÜM PLAN (2012-2013) HAZIRLIK SINIFI I IIIIIIVTOPLAM 1 Bahçe ve Tarla Bitkileri 40181398-48 2 Bitki Koruma 4026111510-62 3 Zootekni 013591-28 TOPLAM8057293319-138

6 2011-2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINDA FAKÜLTEMİZDE BÖLÜMLERİN İHTİYAÇ DUYDUĞU LABORATUVAR MALZEMELERİ BÖLÜMDONANIM Bahçe ve Tarla Bitkileri  Bahçe ve Tarla Bitkileri Laboratuarı (70 000 ABD doları) Bitki Koruma  Fitopatoloji Laboratuarı (155 000 ABD doları)  Entomoloji ve Nematoloji Laboratuarı (70 000 ABD doları) Zootekni  İhaleden çıkartılmıştır TOPLAM 295 000 ABD DOLARI BÖLÜMDONANIM Bahçe ve Tarla BitkileriToprak ve Agrokimya Analiz Laboratuarı Bitki Koruma Gerekli Donanımlar Zootekni  Hayvan Besleme Analizi Laboratuarı TOPLAM ALINACAK İHTİYAÇLARIMIZ

7 Fakültemizdeki Eğitim-Öğretim çalışmaları Akademik Takvim ve Yıllık İş Planın uygun olarak yürütülmektedir. Fakültemiz ilgili Bölümlerinin Yüksek Lisans programlarını açmak amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü ile görüşmeler yapılmış olup 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Lisans üstü eğitime başlanılması hedefi doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Fakültemiz eğitiminde uygulamaları yapabilmek amacıyla bulunması zaruri olan birkaç bölümlü büyük ve tam donanımlı bir seraya ihtiyaç duyulmaktadır. Fakültemiz ‘Araştırma-Uygulama Tarlasında’ modern sulama sistemi kurma çalışmaları devam etmekte olup bu sisteme su sağlamak üzere ikinci bir kuyunun açılması gerekmektedir. Bu sayesinde hem Ziraat Fakültesi arazisi sulanmış olacak hem de Kampus içerisindeki yeşil alanlar ve ağaçlar sulanabilecektir. Fakültemizdeki mevcut bölümlerde modern yetiştiricilik, bitki ıslahı ve bitki koruma konularında bilimsel araştırma çalışmaları başlatılmış olup, konuyla ilgili projeler en kısa sürede bölüm akademik kurullarından geçirilerek BAP birimine sunulacaktır.

8 Fakültemizde eğitimde görsellik sağlamak, tanıtım yapmak ve tarihe sahip çıkma adına ‘Ziraat Müzesi’ oluşturulacaktır. Bu çalışmaya Fakültemiz yeni binasına geçtiğimiz zaman hız verilecektir. Merkezi Asya ve Türkiye’deki Ziraat Fakülteleri ile işbirliği yapma çalışmaları devam edecektir. ‘Büyük İpek Yolu Ziraat Meseleleri ve Geleceği’ konulu Uluslar arası bir kongreyi düzenleme planlanmaktadır. Bu amaçla bölümler arası görüşmeler devam etmekte olup 2012 veya 2013 yılında yapılması düşünülmektedir. Önümüzdeki dönemler itibarı ile Üniversite-Sanayi işbirliği ve bu konudaki bilimsel çalışmalara başlanılması hedeflenmektedir. Fakültemiz için yapılan yeni binaya taşınıldığında Eğitim-Öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere yapılan laboratuarlara gerekli donanımları sağlamak üzere planlamalar yapılmakta olup malzeme talepleri Rektörlük Makamına arz edilecektir. Eğitim-uygulama ve Dünya Ziraat bilimsel pratik gelişmeleri ile akademik personel ve öğrencileri tanıştırma amacında TÜRKİYE BERETKET.TV VE TOPRAK. TV televizyon kanalların prefabrik binamıza koyulması öçnem arz etmektedir.

9 FAKÜLTEMİZ TEKLİFLERİ Ana Bina Ziraat Fakültesinin gelişim planı ve uzun vadeli hedefleri çerçevesinde, Ana Bina projesi hazırlanarak ihaleye çıkılması önem arzetmektedir. 200 hektarlık araziye Fakültemiz ve diğer ilgili birimlerin eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütme, bununla birlikte bitkisel ve hayvansal üretimde modern üretim alt yapısını oluşturma amacıyla ‘KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ’NİN EĞİTİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÜRETİM KOMPLEKSİNİN kurulmasına büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çiftlikten Veteriner Fakültesi ve diğer ilgili birimlerin de yararlanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda bu çiftlik Üniversiteye ve ayrıca şehire de hitap edecektir. Bu çiftlik Bahçe ve Tarla bitkileri, Zootekni, Bitki koruma bölümlerinin yanında ilgili tüm birimlere hizmet edecektir. Tüm bu hizmetler için 200 hektarlık araziye ihtiyaç duyulmaktadır. Kampus içerisindeki uygulama alanı ve araziyi işletmek için traktör ve ekipmanlarının satın alınmasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Fakültemize traktör alımı ile birlikte Tarımsal Mekanizasyon dersinin uygulaması için de imkan sağlanmış olacaktır. Isık Göl bölgesinde genetik kaynakların korunması, bitki koruma ve ıslah çalışmaları için bir istasyonun (ISIK GÖL İSTASYONU) kurulması önem arzetmektedir. cevizormanları Bir diğer önemli konu ise hem Kırgızistan hem de Dünya için önem arz eden ceviz ormanlarıdır. Ceviz genetik kaynaklarının korunması, ıslahı, yeni çeşit geliştirilmesi ve ceviz üretiminin artırılması amacıyla Üniversitemize bağlı “CEVİZ ARAŞTIRMA MERKEZİ” nin kurulması önem arzetmektedir.

10 FAKÜLTEMİZ TEKLİFLERİ Aşağıda belirtilen kadroların Üniversitemiz Yönetiminden talep edilmesi uygun görülmüştür: 1) 3 Araştırma görevlisi (Bitki Koruma 1, Bahçe ve Tarla Bİtkileri Bölümüne 2). 2)1 Uzman (Zootekni Bölümü) 3) 1 Laborant (Mevcut üç bölümün laboratuarları için bir laborant). 4) Mevcut ve yapılması planan uygulama arazileri için Tarktör kullanabilen 1 işçi. 5) Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Milli Gelirinin 3/1 kısmını Tarım ve Hayvancılık oluşturmaktadır. Bu nedenle hayvan yetiştiriciliğinde uzman Zooteknistlere çok ihtiyaç duyulmaktadır. Fakültemizde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla öğrenci alımı durdurulan Zootekni Bölümünün işlevlik kazanabilmesi için konusunda uzman öğretim üyelerinin temini ile bu bölümün tekrar eğitime başlaması Kırgızistan için çok büyük önem arz etmektedir. Bu sayede hem bölüm eğitime devam edebilecek hem de ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak uzmanlar yetiştirilebilecektir.

11 FAKÜLTEMİZ TEKLİFLERİ 6) Fakültemiz Hazırlık sınıfını bitiren öğrenciler için Manas ÖSYM sınavında özel kuralların uygulanması. 7) Ziraat Fakültesine öğrenci temini ve alınan öğrencilerin Fakültede tutulabilmesi amacıyla burs ve benzeri imkanlerden ayrıcalıklı olarak faydalandırılmasının sağlanması. TEŞEKKÜRLER!


"2011-2012 AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL DURUMU TAM ZAMANLI GENEL TOPLAM YZDSÜ İdari Pers. BÖLÜMProf.Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Araş. Gör. Uzman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları