Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞUN BAKIMDA SEDASYON VE ANALJEZİ Sağlık Sunumları:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞUN BAKIMDA SEDASYON VE ANALJEZİ Sağlık Sunumları:"— Sunum transkripti:

1 YOĞUN BAKIMDA SEDASYON VE ANALJEZİ Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 Ventilasyon, invaziv girişimler gibi ağrı ve stres oluşturan yoğun bakım uygulamalarında analjezi ve sedasyon gereksinimi ortaya çıkabilir

3 Sedasyon Ve Analjezi Endikasyonları: Anksiyoliz Analjezi Uyku bozuklukları Sıkıntının azaltılması Amnezi Yapay solunumun kolaylaştırılması Nöbetlerin önlenmesi Beynin korunması

4 Kritik Hastada Sedasyon Ve Analjezi Hasta konforunu artırır Stres cevabını baskılar Anksiyeteyi azaltır Ventilatör desteğine toleransı artırır Uykuyu destekler Hemşire/doktor bakımını kolaylaştırır (aspirasyon,invaziv girişimler,pansumanlar) YBÜ sonrası meydana gelen psikolojik problemleri önler

5 Yoğun Bakım Hastalarında Anksiyete Sebepleri: KONTROL HASTADA DEĞİL!!! Korku Konfüzyon, bellek kaybı Uykusuzluk Ağrı Biyokimyasal bozukluklar İlaçlar Ateş YBÜ deki ortam ( gürültü, ışık, alarmlar)

6 Y.B.Ü. de tedavi gördüğünü hatırlayan hastaların; %40’ ı ağrı duyduklarını % 87’ si rahatsızlık hissettiklerini söylemişlerdir (anksiete,korku,değişik kateterler, yapay solunum…) Rotandi aj;Crit Care Med 2002;30:746-52

7 Ağrı, yoğun bakım hastalarında taşikardiye, miyokardın oksijen kullanımında artışa, hiperkoagulabiliteye ve katabolizmanın artmasına neden olmaktadır

8 Ağrı Sempatik hiperaktivite Kalp hızı, Kan basıncı, Myokardın oksijen tüketimi Miyokard iskemisi

9 Ağrı Göğüs duvar hareketi Diyafram hareketi Atelektazi

10 Sedatif ajanlar ; Serebral oksijen tüketimini Serebral metabolik hızı Endotrakeal tüpe ve aspirasyona karşı oluşan öksürük yanıtı İntrakranial basınçtaki ani yükselmeleri önlerler

11 Kafa travmalı hastalarda sedasyon yokluğu; serebral oksijen tüketimini %150 oranında arttırmaktadır Bruder ve ark,Critical Care Medicine 1994;22:1114-1119

12 MEKANİK VENTİLASYONDA SEDASYON Hafif sedasyon yeterli Disfonksiyonel akciğeri olanlarda (ARDS) derin sedasyon (ventilatör senkronizasyonu ve efektif ventilasyon için) önerilir

13 DERİN SEDASYONUN GEREKTİĞİ DURUMLAR Kafa içi basıncının artması Mekanik ventilatörün tolere edilememesi Pulmoner oksijenizasyonun bozulması Nöbetlerin kontrol edilememesi Hiperpireksi

14 RAMSEY SEDASYON SKALASI,1974 Level 1Uyanık, endişeli, huzursuz,veya ikisi birden Level 2Uyanık,koopere,oryante, sakin Level 3Uyuyor,sözlü uyarıya yanıt veriyor Level 4Uyuyor,ağrılı uyarıya ılımlı yanıt veriyor Level 5Uyuyor, ağrılı uyarıya yavaş yanıt var Level 6Uyuyor,ağrılı uyarıya yanıt yok

15 NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER HEMŞİRE BAKIMI Sempatik hemşire Doğru pozisyonu vermek Masaj, fizyoterapi Bası alanlarının bakımı Temiz, düzenli yatak örtüleri Kırıkların stabilize edilmesi Akciğer sekresyonlarının temizlenmesi Hastanın mobilize edilmesi

16 NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER ÇEVRE BAKIMI Stabil oda ısısı Gürültünün kontrolü (kulak tıkaçları) Güneş ışığının içeri girmesine izin verilmeli Geceleri gürültü minumuma indirilmeli, ışıklar söndürülmeli veya azaltılmalı

17 Ailenin çağırılması Müzik tedavisi Uyku /uyanıklık döngüsünün sağlanması NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER :

18 FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER Analjezik İlaçlar: -Opioidler(HKA,epidural) -Lokal anestezikler -NSAI -Ketamin Benzodiazepinler

19 FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER Anestezikler,Hipnotikler Propofol Alfa 2 agonist Barbitüratlar Ketamin Antidepresanlar, antipsikotikler

20 opioidler Ağrı, hafif sedasyon için en sık kullanılan ajan Ağır tonik ağrıda en etkin İntermittan keskin ağrıda daha az Hafif sedasyon yapsa bile amnezi yapmaz

21 Sık kullanılan narkotik ajanlar ve özellikleri MORFİNFENTANİL Yarılanma ömrü3-7 saat1.5-6 saat Metabolik yolglukuronidasyonoksidasyon Aktif metabolitvarKendisi birikiyor Yan etkiHistamin salınımırijidite Aralıklı doz0.01-0.15 mg/kg ıv 1-2 saatte bir 0.35-1.5 micg/kg ıv 0.5-1 saatte bir infüzyon0.07-0.5 mg/kg/saat0.7-10 micg./kg/sa

22 Bir opioidin efektif dozu belirlenirken o dozun sayısal değeri değil herbir hastanın yanıtı dikkate alınmalıdır

23 YBÜ için ideal sedatif ajan Efektif Güvenilir Birikim yapmayan Titre edilebilir Hızlı etki başlangıcı Ucuz BÜTÜN KRİTERLERİ SAĞLAYAN İLAÇ YOK! Bernd ve ark. Critical Care 2006,10:R91

24 Propofol İdeal sedatif ajan Hızlı etki Titre edilebilir Kısa etki süreli Güvenli Sedasyon ve amnezi etkisi + Analjezik etkisi –

25 Propofol Anestezi indüksiyonu ve idamesinde (1-2.5 mg/kg) (50-200 µg/kg/dk) Kısa süreli sedasyonda (<72 saat )(25-100 µg/kg/dk) Hızlı derlenme beklediğimiz hastalarda Nörolojik hastalıklarda serebral oksijen tüketimini intrakraniyal basıncı Dirençli status epilepticus

26 Propofol İntrakranial hemodinami üzerine iyi etkisi + Metabolizma ICP SVR Hipotansiyon CPP Hipovolemik hastalarda DİKKAT!!!! Maliyet????

27 Dexmetomidine (Precedex®) 1999 Alfa 2 adrenerjik agonist Sedasyon, anksiyoliz, hafif analjezi,sempatoliz Kısa etki süreli sürekli infüzyon KOAH / mekanik ventilatöre bağlı weaning denenen hastalarda

28 Alternatif Iv Ajanlar İle Sedasyon: PROPOFOLDEXMETOMİDİNE Loading doz0.25-1 mg/kg1 micg./kg >10 dk Etki başlangıcı<1 dk1-3 dk Uyanma zamanı10-15 dk.6-10 dk. infüzyon25-75 micg/kg/dk0.2-0.7 micg/kg/dk Aktif metabolitYok Solunum depresyonuVarYok Yan etki Hipotansiyon Hiperlipemi Kontaminasyon/sepsis Rabdomyoliz Propofol inf.send. Hipotansiyon(%30) Bradikardi(%8) >24 saat sonrasında sempatik rebound etki 24 saatlik maliyet30 micg./kg/dk:$3030.3 micg/kg/sa:$214

29 BARBÜTİRATLAR Konvülzyon profilaksisi ve GA’de tercih ediliyor Kısa etkili olanları(Tiyopental) YB’da artmış intrakranial basıncı akut olarak azaltmak için kullanılır. Serebral kan akımını ve oksijen tüketimini,serebral metabolizmayı azaltırlar. Potent bir hepatik enzim indükleyicisidir.Bu etkileri taşiflaksiye neden olurken diğer ilaçların serum konsantrasyonlarını değiştirir.

30 BENZODİAZEPİNLER Güvenlik aralığı geniş ! Sağlıklı kişilerde teropatik dozlarda solunum depresyonu yapmaz; ancak yaşlı, kalp yetmezliği,karaciğer hastalığı olanlarda !!! Ucuz >12 saat infüzyon birikebilir uzun dönemli sedasyonda tercih edilmiyor ( >36 saat) Sedasyon, anksiyoliz, amnezi, antikonvülzan 13 Bz.den sadece 3 tanesi IV verilebiliyor (midazolam, lorazepam, diazepam)

31 Midazolam (Dormicum®) Yüksek lipid çözünürlüğü Hızlı etki başlangıcı Kısa etki süresi kısa süreli sedasyonlarda tercih Devamlı infüzyon

32 Midazolam İlaç kesildiğinde uzamış sedasyon görülebilir - SSS de ilacın birikmesi - Aktif metaboliti hidroksimidazolam (Böbrek Yetmezliğinde dikkat) - Sitokrom P450 metabolizmasının inhibisyonu - Karaciğer yetmezliği

33 Diazepam (Diazem®, Nervium®) Tekrarlanan dozlarda aşırı sedasyon riski 5-10 mg IM veya IV; günde 3-4 kez tekrarlanabilir İlacın kendisi ve aktif metabolitlerinin birikmesi ile meydana gelen uzamış sedasyon; devamlı infüzyondan kaçınılarak önlenebilir

34 Sedasyon İçin Kullanılan Diğer Ajanlar Ve Özellikleri: PropofolMidazolamDiazepam etki başlangıç süresi 1-2 dk.2-5 dk. Yarılanma ömrü26-32 saat3-11 saat20-120 dk. Metabolik yolOksidasyon Demetilasyon Aktif metabolitYokVar Yan etkilerTG artşı Enj. Ağrılı Filebit İnfüzyon 5-80 micg/kg/dk.0.04-0.2 mg/kg/sa0.03-0.1 mg/kg ıv 0.5-6 saat

35 Akut ajitasyonda midazolam /diazepam Hızlı uyanma gereken durumlarda propofol (ekstübasyon, nörolojik değerlendirme)

36 Ketamin (Ketalar®) Taşikardi Sistemik ve pulmoner hipertansiyon Kardiyak outputta artış Halusinasyon,deliryum Kafa içi basıncında artış YBÜ.lerinde tercih edilmiyor İndüksiyon IV 1-2 mg/kg, IM 3-5 mg/kg

37 Haloperidol (Norodol®) Kardiyorespiratuar depresyon riski AZ!!! Cazip!! SSS de Dopamin res. blokajı sedasyon ve antipsikotik etki

38 Haloperidol Etki başlangıcı geç acil anksiyetede endike değil Benzodiazepin eklenebilir. Deliryum MV e bağlı, weaning denenen hastalarda sedasyon için uygun Aralıklı doz 0.03-0.15 mg/kg iv 0.5-6 saatte bir İnfüzyon dozu 0.04-0.15 mg/kg/saat

39 1. Rahatsızlık, anksiyete 2. Posttravmatik stres yanıt 3. Kardiyovasküler stres yanıt ve iskemi 4. Kateterlerin çıkması, istenmeyen ekstübasyon 5. V/Q uyumsuz ventilasyon problemleri 6. Hipoksi, hiperkapni, hipokapni Yetersiz Sedasyonda Karşılaşılan Problemler

40 Aşırı Sedasyonda Karşılaşılan Problemler Solunum depresyonu veya uzamış mekanik ventilasyon Kardiyovasküler depresyon (Hipotansiyon, Bradikardi) Gastrointestinal sistem motilitesinde azalma Renal yetmezlik Venöz staz İmmun supresyon Nörolojik bulguların değerlendirilmesinde zorluklar Tolerans ve taşiflaksi Yoksunluk Sendromu/ Deliryum

41 Sedasyonun 7 günden uzun sürmesi halinde opioid, benzodazepin ve propofol yoksunluk sendromunun gelişmemesi için bu ilaçlar sistemli olarak yavaş yavaş azaltılmalıdır Calderon ve ark,Anesth Analg.2001; 925:715-9

42 YB hastalarında sedasyon ve analjezi hastanın sadece konforunu sağlamak için değil tedavinin bir parçası olarak ele alınmalıdır İlaçların dozunun ve şeklinin her hastaya göre değişebileceği unutulmamalıdır

43

44

45 Sağlık Sunumları: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"YOĞUN BAKIMDA SEDASYON VE ANALJEZİ Sağlık Sunumları:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları