Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANALJEZİ, SEDASYON ve PARALİZİ Doç.Dr.Bilgin CÖMERT GATA İç Hastalıkları YBÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANALJEZİ, SEDASYON ve PARALİZİ Doç.Dr.Bilgin CÖMERT GATA İç Hastalıkları YBÜ."— Sunum transkripti:

1 ANALJEZİ, SEDASYON ve PARALİZİ Doç.Dr.Bilgin CÖMERT GATA İç Hastalıkları YBÜ

2 Hastaların optimal konfor ve güvenliğini sağlamak yoğun bakım çalışanlarının primer görevlerindendir.

3 ANALJEZİ Hastanın ağrı duyusunu ve/veya huzursuzluk yaratan uyarıyı azaltmak veya ortadan kaldırmak.

4 Ağrı ve/veya huzursuzluk kaynakları Mevcut hastalık İnvaziv girişimler Takip ve tedavi araçları –Kateterler –Drenler –NIV maskeleri –ET Rutin hemşire bakımı Uzamış immobilizasyon

5 Ağrı/huzursuzluğun istenmeyen sonuçlarını Taşikardi Myokardiyal oksijen tüketiminde artış Hiperkoagulabilite İmmünosupresyon Katabolizma Pulmoner disfonksiyon

6 Ağrının Derecelendirilmesi VRS (Verbal Rating Scale) VAS (Visual Analogue Scale) NRS (Numeric Rating Scale) Behavioral-Physiological Scale

7 Analjezik Ajanlar İlaçYarı Ömrü Analjezik Doz (İV) İntermittan Doz İnfüzyon Dozu Yan Etki Fentanyl1.5-6 saat200 μg 0.35-1.5 μg/kg iv / 0.5-1 saat 0.7-10 μg/kg/saat Yüksek dozlarda rijidite Morphine3-7 saat10 mg 0.01-0.15 mg/kg iv / 1-2 saat 0.07-0.5 mg/kg/saat Histamin salınımı Meperidine3-4 saat75-100 mg MAOI ve SSRI ile kullanma Codeine3 saat120 mg Histamin salınımı Remifentanil3-10 dk 0.6-15 μg/kg/saat Ibuprofen 1.8-2.5 saat GIS kanama, renal etki Acetaminophen2 saat

8 SEDASYON Anksiyete Ajitasyon

9 Anksiyete ve Ajitasyon Kaynakları İletişim yetersizliği Gürültü –Alarmlar –Personel –Tıbbi cihazlar Sürekli ışık Aşırı uyarı –Yetersiz analjezi –Sık vital bulgu takibi –Pozisyon değiştirme –Hareketsizlik –Oda ısısı Uyku siklusunun bozulması

10 RİKER SEDASYON-AJİTASYON SKALASI (SAS) SKORDURUMAÇIKLAMA 7 Tehlikeli ajite Endotrakeal tüpü (ET) ve kateterleri çeker, yataktan kalkmaya çalışır ve debelenir, çalışanlara saldırır. 6 Aşırı ajite ET ısırır, sık sözlü uyarılara rağmen sakinleşmez, fiziksel müdahale gerektirir. 5 Ajite Anksiyöz veya hafif ajite, oturmaya çalışır, sözlü uyarılar ile sakinleşir. 4 Sakin ve koopereSakin, kolayca uyanır, emirlere uyar. 3 Sedatize Sözlü veya hafif sarsma ile uyanır, tekrar uyur, basit emirlere uyar. 2 Aşırı sedatize Fiziksel uyarı ile uyanır fakat iletişim kurulamaz, emirlere uyamaz. 1 Farkında değil Uyarılara minimal yanıt veya yanıtsız, iletişim kurulamaz, emirlere uyamaz.

11 MOTOR AKTİVİTE DEĞERLENDİRME SKALASI (MAAS) SKORDURUMAÇIKLAMA 6 Tehlikeli ajite Endotrakeal tüpü (ET) ve kateterleri çeker, yataktan kalkmaya çalışır ve debelenir, çalışanlara saldırır. 5 Ajite ETT ısırır, sık sözlü uyarılara rağmen sakinleşmez, fiziksel müdahale gerektirir. 4 Huzursuz ve koopere Uyarıya gerek yoktur, hasta çarşafla veya tüple oynar, üzerini açar, emirlere uyar. 3 Sakin ve koopere Uyarıya gerek yoktur, hasta örtü ve giysilerini amaçlı olarak düzeltebilir, emirlere uyar. 2 Dokunma veya adına yanıt veren Dokunulduğunda ve adı ile seslenildiğinde gözlerini açar veya kaşlarını kaldırır veya başını uyarının geldiği tarafa çevirir veya ekstremitelerini hareket ettirir. 1 Sadece aşırı uyarıya yanıt veren Sadece aşırı uyarı ile gözlerini açar veya kaşlarını kaldırır veya başını uyarının geldiği tarafa çevirir veya ekstremitelerini hareket ettirir. 0 YanıtsızAşırı uyarıya rağmen yanıt yoktur.

12 RAMSAY SKALASI SKORDURUMAÇIKLAMA 1 Uyanık Hasta anksiyöz ve ajite veya huzursuz. 2 Hasta koopere, oryente ve sakin. 3 Sadece emirlere uyar. 4 Uykuda Hafif glabellar vuruya veya yüksek sesli uyarıya belirgin yanıt verir. 5 Hafif glabellar vuruya veya yüksek sesli uyarıya hafif yanıt verir. 6 Hafif glabellar vuruya veya yüksek sesli uyarıya yanıt vermez.

13 SEDASYON HEDEFİ Kolay uyandırılabilen Koopere olunabilen Kabul edilebilir sükunette Ağrıdan uzak Yoğun bakım uygulamalarına uyum gösteren sakin bir hastanın sağlanması Normal uyku siklusunun kaybolmamasıdır (Riker 3-4, MAAS 2-3, Ramsay skoru 3-4 ).

14 Nonfarmakolojik Yaklaşımlar Ses ve ışığı azaltmak İnsancıl yaklaşım İyi iletişim Dokunma Esnek vizit politikası Bireysel haklara ve gizliliğe özen Hastaya kontrol olasılığı verme Gevşeme teknikleri Müzik Masaj

15 Nonfarmakolojik Yaklaşımı Engelleyen Faktörler Hipoksi Hiperkarbi Hipoglisemi Serebral olaylar Sepsis Entoksikasyonlar

16 Farmakolojik Sedasyon Endikasyonları Ansiyete ve korku varlığı Uyku temini Mekanik ventilasyonun kolaylaştırılması Hücre metabolizmasını azaltmak Miyokard enfarktüsünden korunma Ajitasyon kontrolü İntrakraniyal basınç artışı Paralizi sırasında amnezi sağlamak Tetanoz Status epileptikus

17 Sedatif Ajanlar İlaç Etkinin Başlama Süresi İntermittan İV Doz İnfüzyon Dozu Yan Etki Tedavi maliyeti (günlük-YTL) Diazepam2-5 dk 0.03-0.1 mg/kg / 0.5-6 saat Flebit6-9 Midazolam2-5 dk 0.02-0.08 mg/kg / 0.5-2 saat 0.04-0.2 mg/kg/saat 25-121 Propofol1-2 dk 5-80 μg/kg/dk TG yüksekliği Ağrılı inj. 22-338 Haloperidol3-20 dk 0.03-0.15 mg/kg / 0.5-6 saat 0.04-0.15 mg/kg/saat QT uzaması5-10

18 CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU) Mental durumda akut başlangıçlı değişiklik veya dalgalanma ve Dikkat bozukluğu Bilinç seviyesinde değişiklik Düzensiz düşünce DELİRYUM ve veya

19 Hasta rahat mı? Reversibl sebepleri düzelt Nonfarmakolojik yöntemler Ağrı skalası ile ağrıyı değerlendir Sedasyon skalası ile ajitasyon/anksiyeteyi değerlendir Deliryum açısından değerlendir Hedefe ulaşmak için tedaviyi titre et Hergün uyandırıp sedasyonu yeniden düzenle Hemodinami stabil değil ise Fentanil 25-100 µg IVP q 5-15dk Hemodinami stabil ise Morfin 2-5 mg IVP q 5-15dk Ağrı kesilinceye kadar devam, daha sonra uygun dozu order et Akut ajitasyon Midazolam 2-5 mg IVP q5-15 dk Devam eden sedasyon Lorazepam 1-4 mg 2-6 saat Propofol 5-10μg/kg/dk, 5 dk.da bir titre et Haloperidol 2-10 mg IVP q 20-30 dk, daha sonra 6 saatte bir yükleme dozunun %25’i Hayır Evet 2 saatten daha sık IVP gerekiyor mu? Narkotik analjezik veya sedatif infüzyonu Narkotik analjezik veya benzodiazepini her gün %25 azalt Evet

20 Analjezi ve Sedasyonda Dikkat Edilecek Noktalar Sedasyona ağrı mücadelesi tamamlandıktan sonra başlanmalı İstenilen sedasyon derecesi sedasyon skalalarından biri ile belirlenmeli ve ağır sedasyondan kaçınılmalı Sedasyonun sistematik olarak azaltılması veya her gün kesilip yeniden titre edilerek uzamış sedatif etki yan etkisi azaltılmalıdır Opiyat, benzodiazepin ve propofolun yüksek doz ve 7 günü aşan tedavilerinde yoksunluk sendromunu önlemek için doz sistematik olarak azaltılmalıdır.

21 Nöromüsküler bloker ilaç kullanım endikasyonları Entübasyonu kolaylaştırmak Ventilasyonu kolaylaştırmak Yeterli sedasyona rağmen hasta-ventilatör uyumsuzluğu Yetersiz oksijenasyon İntrakraniyal basıncı yüksek hastalar Tetanus Status epileptikus Oksijen tüketimini azaltmak

22 Nöromuskuler Bloke Edici Ajanlar Cisatracurium (Nimbex) Atracurium (Tracrium) Mivacurium (Mivacuron) Pancuronium (Pavulon) Vecuronium (Norcuron) Rocuronium (Esmeron) Başlangıç Dozu (mg/kg) 0.1-0.20.4-0.50.15-0.250.06-0.10.08-0.10.6-1.0 İnfüzyon Dozu (  g/kg/dk) 2.5-3.04-129-101-20.8-1.210.12 Etkinin Kayboluş süresi (dk) 9040-6010-20120-18045-6020-30 Böbrek Yetmezliği Değişiklik yok Süre artarEtkisi artar Minimal Karaciğer yetmezliği Minimal, değişiklik yok Süre artar Hafif etki artışı DeğişkenOrta Histamin – Hipotansiyon Yok Minimal, doza bağımlı Yok Vagal blok taşikardisi Yok3-20 dkYokOrta-belirginYok Yüksek dozlarda Ganglionik blokaja bağlı hipotansiyon Yok Minimal, değişiklik yok Yok

23 Nöromuskuler Blokerlerin Genel Komplikasyonları Uzamış kas zayıflığı Uyanık, paralize, anksiyeteli ve panik hasta Azalmış lenfatik akım Periferik sinir hasarı Korneal abrazyon, konjuktivit Myositis osifikans Santral sinir sistemi toksisitesi Taşiflaksi

24 Nöromuskuler Blokerlerin İlaç Etkileşimleri Etkiyi Artıranlar Lokal anestezikler Lidokain Antibiyotikler (Aminoglikozidler, Klindamisin, Polimiksin, Tetrasiklin) Antiaritmikler Magnezyum Kalsiyum kanal blokörleri β-adrenerjik blokörler İmmun supresif ajanlar Dantrolen Diüretik Lityum karbonat Etkiyi Azaltanlar Fenitoin Karbamazepin Teofilin Ranitidin

25 NMBA ihtiyacı? Mekanik ventilasyon Tetanoz Artmış kafa içi basınç Hasta sedasyonu yeterli mi? NMBA ihtiyacı? Vagolitik ilaç kontrendikasyonu? Hepatik veya renal yetmezlik? Pancuronium bolus/infüzyon Sedasyon ve analjezinin optimizasyonu Sedasyon ve analjeziye devam Pancuroniumdan kaçın Hepatik veya renal disfonksiyon varsa atracurium veya cisatracurium Cisatracurium/atracurium bolus/infüzyon Evet Hayır Evet

26 NMBA Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar Paralitik ajana başlamadan önce yeterli sedasyon (Ramsay 4-5) ve analjezi sağlanmalı CS veya aminoglikozid kullanımı myopati riskini ve weaningi zorlaştıracağı için NMBAlar en kısa sürede kesilmelidir Hepatik ve renal yetmezlikli hastalarda atracurium veya cisatracurium kullanılmalıdır İlaç tatili kas zayıflığı komplikasyonunu azaltır Taşiflaksi geliştiğinde başka nöromuskuler bloker ile değiştirilmelidir Paralizi mümkün olan en kısa sürede kesilmelidir

27


"ANALJEZİ, SEDASYON ve PARALİZİ Doç.Dr.Bilgin CÖMERT GATA İç Hastalıkları YBÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları