Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Ali Koçyiğit Pamukkale Üniversitesi Radyoloji A.D. TGRD Kongresi, Mart 2013, Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Ali Koçyiğit Pamukkale Üniversitesi Radyoloji A.D. TGRD Kongresi, Mart 2013, Antalya."— Sunum transkripti:

1 Dr. Ali Koçyiğit Pamukkale Üniversitesi Radyoloji A.D. TGRD Kongresi, Mart 2013, Antalya

2 Girişimsel işlemlerin sayı ve çeşitliliğinin artmasıyla birlikte sedasyon ve analjezinin önemi ve kullanım sıklığı artmıştır.

3 Bilinçli Sedasyon ya da Prosedürel sedasyon&analjezi (PSA)

4 Minimal Sedasyon (Anksiyoliz) Orta Sedasyon/Analjezi (Bilinçli Sedasyon) Derin Sedasyon/Analjezi Genel Anestezi İletişimSözlü uyarana normal cevap verir H st sözel uyarana hafif dokunmaya yanıt verir H st ağrılı uyarana cevap verir B ilinç ve nöromüsküler fonksiyon yoktur HavayoluEtkilenmemiş Girişim gerekmez Girişim gerekebilir Hayati refleksler yoktur ; girişim gerekir Spontan Ventilasyon EtkilenmemişYeterlidirYetersiz olabilir; aralıklarla hst nefes alması için uyarılmalı Yetersizdir; ambu ya da ventilatörle desteklenmeli Kalp/damar fonksiyonları Etkilenmemiş Genelde korunur Bozulabilir

5  İşlemleri kolaylaştırır&hızlandırır  Anksiyeteyi azaltır  Genel anestezi yapmadan işlem yapmayı sağlar  Ucuzdur  Erken derlenme&taburculuğu sağlar  Hasta memnuniyetini artırır

6 Ancak… Dikkat gerekli!!!

7  Hipotansiyon  Vazovagal epizotlar  Hipoksi  Havayolu obstrüksiyonu  Aritmiler  Aspirasyon  Antagonist kullanımı sonrası tekrar sedasyon riski  Solunum arresti

8

9  Sedatif ve analjezik ajanlara allerji  Ciddi medikal komorbiditeler-ASA III  Glokom  Hemodinamik instabilite  Madde bağımlılığı, alkolizm ya da nöropsikiyatrik ilaç kullanımı ( ↑ ilaç toleransı, bnz’lerle paradoksal ajitasyon)  Anormal havayolu  Zor havayolu ya da havayolu travma hikayesi  Servikal omurga patolojisi  Hiyoid-mental mesafe 40cm ACR–SIR PRACTICE GUIDELINE FOR SEDATION/ANALGESIA 2010 Practice Guidelines for Sedation and Analgesia by Non-Anesthesiologists 2002

10  ≥ ASA IV  Obstrükt i f uyku apnesi  KKY  ICD ya da kalp pili  Morbid Obezite BMI >35-40

11 I Normal hasta IIHafif sist hast, normal fonksiyon IIICiddi sist hast, bazı fonk kayıpları IVCiddi hayatı tehdit edici sist hast V İşlem yapılmazsa yaşayamayacak hast VI Beyin ölümü/organ donörü E Fiziksel duruma bakılmaksızın acil işlem gerektiren durumlar

12  İşlem öncesi-sırası-sonrası  Aydınlatılmış hst onamı, riskleri & yararları anlat  Hasta yanıtıyla birlikte ilaç dozlarını kaydet  İşlem sırasında v ital takip/5 dk, işlem sonrası v ital takip/15 dk (taburcu edinceye dek)  İşlem sırası veya sonrası antagonist kullandığın hst 1-2 saat monitörle takip  Olan morbiditeleri kaydet: aspirasyon, solunumun geri döndürülmesi, antagonist kullanımı, planlanmamış yoğun bakım ihtiyacı, kardiyopulmoner arrest…

13 O2O2  Aspiratör/ambu/maske/oral&nazal hava yolu  Kullanım kartları ile acil durum ilaçları  Defibrilatör  Endotrakeal tüpler (5.0, 6.0, 7.0, 8.0)  Laringoskoplar (yet i ş&ped)  Antagonist ajanlar

14 Anesthesiology, V 96, No 4, Apr 2002 Kardiyorespiratuvar depresyon yapabilecek sedasyon & analjezi ilaçlarının kullanıldığında bulunması gereken acil ekipmanlar.

15  Dolaşım  KH  KB  Oksijenizasyon  SPO2  Ventilasyon  SS  Kapnografi (ETCO2) *gerekli değil ancak önerilir *  Solunum gözlem ve oskültasyonu  EKG  Bilinç takibi

16  Hasta bilinci yerinde ve solunum rahattır  Refleksler korunur (öksürme&öğürme)  Orta düzey sözlü&fiziksel komutları yanıtlar  Anksiyete yok& ağrı duyarlılığı az  Vital bulgularda minimal değişiklik  Kısmen koopere & Orta derecede amnezi  Normal düzeye güvenli ve hızlı ulaşır  Gereksiz derin sedasyon belirtisi göz kapakları düşer

17  Opioidler (morfin, fentanil, meperidin)  Benzodiazepin (midazolam, lorazepam, diazepam)  Lokal Anestezikler (prokain, lidokain)  Dissosiyatif Anestezik (ketamin)  Sedatif-Hipnotik (propofol) Antagonistler  Benzodiazepin Antagonist (flumazenil ↔ anexat)  Opioid Antagonist (naloksan ↔ nalokson HCL)

18

19

20

21 Skehan et al Radiology 2000; 216:653–659

22  İlacı hızlı verme (respiratuvar arrest !!!) (titre et ve 1-2 dk’da ver)  Ek doz için ilk dozun etkisini bekle  Uygun sedoanaljezi sağladıysan ilave ilaç yapma  Maksimum dozları önceden hesapla  Antagonist ajanlarını (flumazenil&naloksan) hazırda tut  Midazolam idame dozunda bir öncesinin yarısını uygula Skehan et al Radiology 2000; 216:653–659

23 Sütunlar işlem sayılarını göstermekte (y ekseni) x ekseninde etkin doz için gereken kombinasyon basamakları belirtilmekte.

24

25  Hst’ın işlem öncesi genel durumuna dönmesi  Taburculuğun 1 s öncesine kadar antagonist Ø  20 dk içinde İV sedatif/analjezik Ø  60 dk içinde İM sedatif/analjezik Ø  Devam eden bulantı/kusma Ø  Belirgin kanama Ø  Evine yollanacak hst’ın refakatçisiyle gönderilmesi

26


"Dr. Ali Koçyiğit Pamukkale Üniversitesi Radyoloji A.D. TGRD Kongresi, Mart 2013, Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları