Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yoğun Bakımda Sedayon, Analjezi ve Deliryum Dr. Remzi Bağ Toraks 2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yoğun Bakımda Sedayon, Analjezi ve Deliryum Dr. Remzi Bağ Toraks 2007."— Sunum transkripti:

1 Yoğun Bakımda Sedayon, Analjezi ve Deliryum Dr. Remzi Bağ Toraks 2007

2 Ajitasyon %71 Aksiyete deliryum, psikozlar ağrı dispne uyku yoksunluğu yoğun bakım ortamı, rutinleri ve tedavisi aşırı motor aktivite Sıkıntı

3 Anksiyete %50 Istırap Sağlık durumunun hızla bozulması ölüm korkusu iletişim kuramama Kaderini yabancılara bırakma Hastalıklar ilaçlar (teofilin, yoksunluk sendromları vs.) Bulantı İştahsızlık nefes darlığı baş dönmesi, baş ağrısı Uykusuzluk çarpıntı ve angina Terleme Taşikardi Hiperventilasyon titreme, gerginlik MV uyumsuzluk Gerçek veya farazi tehlikelere karşı geliştirilen sürekli endişe ve otonomik uyarılmışlık hali

4 Anksiyeteye Yol Açan Tıbbi Durumlar Kardiyovasküler Anjina Aritmi Konjestif Kalp Yetmezliği Hipovolemi Myokard enfarktüsü Senkop Kapak hastalıkları Endokrin ve Metabolik Hiperadrenalizm Hipokalsemi Hiper ve hipotiroidi Hipoglisemi Hiponatremi, hiperkalemi Diğer Anemi İlaçlar Nörolojik Ensefalopati Konvülziyon Huzursuz ayak sendromu Deliryum Solunumsal Astım KOAH Pnömoni Pulmoner ödem Pulmoner emboli Pnömotoraks Ventilatör bağımlılığı Tümörler Karsinoid İnsulinoma Faekromositoma

5 YBda Anksiyete ve Ajitasyon Sık Nedenleri İletişim yetersizliği Gürültü Alarmlar Tıbbi cihazlar Sürekli ışık Aşırı uyarı Yandaki hastaların durumu Yetersiz analjezi Oda ısısı Yoğun bakım tedavisi Sık vital bulgu takibi Pozisyon değiştirme Hareketsizlik Uyku siklus bozuklukları

6 Anksiyete Nasıl Azaltılır? Iletişim (hasta ve yakınları) Her vizitte konuşmak, hal-hatır sormak Hastaya durumunu anlatmak Adam yerine koymak Temas (elini tutma vs.) Insani davranış Sık olarak reorientasyon Konfor sağlamak Çevresel optimizasyon

7 Sedatifler Ajite YB hastalarında sedasyon ancak yeterli analjezi sağlandıktan ve reversibl fizyolojik nedenler ortadan kaldırıldıktan sonra kullanılır (Grade C)

8 Sedasyon ve Ajitasyonda Kullanılan Skalalar Riker Sedasyon Ajitasyon Skalası Motor Activity Assessment Scale (MAAS) Ramsay skalası

9 RİKER SEDASYON-AJİTASYON SKALASI (SAS) SKORDURUM A Ç IKLAMA 7 Tehlikeli ajite Endotrakeal t ü p ü (ET) ve kateterleri ç eker, yataktan kalkmaya ç alışır ve debelenir, ç alışanlara saldırır. 6 Aşırı ajite ET ısırır, sık s ö zl ü uyarılara rağmen sakinleşmez, fiziksel m ü dahale gerektirir. 5 Ajite Anksiy ö z veya hafif ajite, oturmaya ç alışır, s ö zl ü uyarılar ile sakinleşir. 4 Sakin ve koopereSakin, kolayca uyanır, emirlere uyar. 3 Sedatize S ö zl ü veya hafif sarsma ile uyanır, tekrar uyur, basit emirlere uyar. 2 Aşırı sedatize Fiziksel uyarı ile uyanır fakat iletişim kurulamaz, emirlere uyamaz. 1 Farkında değil Uyarılara minimal yanıt veya yanıtsız, iletişim kurulamaz, emirlere uyamaz.

10 MOTOR AKTİVİTE DEĞERLENDİRME SKALASI (MAAS) SKORDURUM A Ç IKLAMA 6 Tehlikeli ajite Endotrakeal t ü p ü (ET) ve kateterleri ç eker, yataktan kalkmaya ç alışır ve debelenir, ç alışanlara saldırır. 5 Ajite ETT ısırır, sık s ö zl ü uyarılara rağmen sakinleşmez, fiziksel m ü dahale gerektirir. 4 Huzursuz ve koopere Uyarıya gerek yoktur, hasta ç arşafla veya t ü ple oynar, ü zerini a ç ar, emirlere uyar. 3 Sakin ve koopere Uyarıya gerek yoktur, hasta ö rt ü ve giysilerini ama ç lı olarak d ü zeltebilir, emirlere uyar. 2 Dokunma veya adına yanıt veren Dokunulduğunda ve adı ile seslenildiğinde g ö zlerini a ç ar veya kaşlarını kaldırır veya başını uyarının geldiği tarafa ç evirir veya ekstremitelerini hareket ettirir. 1 Sadece aşırı uyarıya yanıt veren Sadece aşırı uyarı ile g ö zlerini a ç ar veya kaşlarını kaldırır veya başını uyarının geldiği tarafa ç evirir veya ekstremitelerini hareket ettirir. 0 YanıtsızAşırı uyarıya rağmen yanıt yoktur.

11 RAMSAY SKALASI SKORDURUM A Ç IKLAMA 1 Uyanık Hasta anksiy ö z ve ajite veya huzursuz. 2 Hasta koopere, oryente ve sakin. 3 Sadece emirlere uyar. 4 Uykuda Hafif glabellar vuruya veya y ü ksek sesli uyarıya belirgin yanıt verir. 5 Hafif glabellar vuruya veya y ü ksek sesli uyarıya hafif yanıt verir. 6 Hafif glabellar vuruya veya y ü ksek sesli uyarıya yanıt vermez.

12 SEDASYON HEDEFİ Kolay uyandırılabilen Koopere olunabilen Kabul edilebilir sükunette Ağrıdan uzak Yoğun bakım uygulamalarına uyum gösteren Sakin hasta Normal uyku siklusunun korunması (Riker 3-4, MAAS 2-3, Ramsay skoru 3-4 ).

13 Sedatif ve Antipsikotik Ajanlar. Society of Critical Care Medicine kılavuzundan modifiye edilmiştir (5) İlaç Etkinin Başlama Süresi Yarı Ömrü İntermittan İV Doz İnfüzyon Dozu Yan Etki Diazepam2-5 dk20-120 sa 0.03-0.1 mg/kg / 0.5-6 saat Flebit Midazolam2-5 dk3-11 sa. 0.02-0.08 mg/kg / 0.5-2 saat 0.04-0.2 mg/kg/saat Propofol1-2 dk26-32 sa 5-80 μg/kg/dk TG yüksekliği Ağrılı inj. Haloperidol3-20 dk18-54 sa 0.03-0.15 mg/kg / 0.5-6 saat 0.04-0.15 mg/kg/saat QT uzaması

14 Sedatif ilaçların etki spektrumu

15

16

17 Analjezik Ajanlar Society of Critical Care Medicine kılavuzundan modifiye edilmiştir (5) İlaç Yarı Ömrü Analjezik Doz (İV) İntermittan Doz İnfüzyon Dozu Yan Etki Fentanil1.5-6 saat200 μg 0.35-1.5 μg/kg iv /0.5-1 sa 0.7-10 μg/kg/sa Yüksek dozlarda rijidite Morfin3-7 saat10 mg 0.01-0.15 mg/kg iv /1-2 sa 0.07-0.5 mg/kg/sa IV bolus ile histamin salınımı Meperidin3-4 saat75-100 mg MAOI ve SSRI ile kullanma Remifentanil3-10 dk 0.6-15 μg/kg/sa Süper pahalı Asetaminofen2 saat 325-650 mg oral q 4-6 sa

18

19 Deliryum Organik mental bir sendrom Zaman içinde değişkenlik gösteren (azalıp artan), geri dönüşüm olasılığı olan hezeyanlarla karakterize, bilinç ve yüksek beyin fonksiyon bozukluğu hali Kısa süreli hafızada bozulma, algılama bozukluğu ve aralıklı disorientasyon

20 YBda Deliryum Renal yetmezlik Karaciğer yetmezliği Sepsis Tiroid hst. Travma Hipoksemi Akut serebral hadiseler Ilaçlar benzodiazepin, antihistamine, beta blocker, corticosteroid, antiarrhythmic, digitalis glycosides, atropine, H2 blocker Alkol ve uyuşturucu çekilme sendromları

21

22 CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU) Mental durumda akut başlangıçlı değişiklik veya dalgalanma ve Dikkat bozukluğu Bilinç seviyesinde değişiklik Düzensiz düşünce DELİRYUM ve veya

23

24

25 Sedasyon, ama nasıl? Bireye özgü Amnezi ya da bilinç kaybı her zaman gerekmez Sakinlik cevapsızlık değildir ! Rahat (hem fiziksel, hem psikolojik), koopere, bakıma uyum gösteren hasta. Komada olup, ventilatörle uyumsuz olanlar Sedasyon yetersiz! Entübe, MV, multipl kateterler; alert ve huzurlu Yeterli sedasyon

26 Hasta rahat mı? Reversibl sebepleri düzelt Nonfarmakolojik yöntemler Ağrı skalası ile ağrıyı değerlendir Sedasyon skalası ile ajitasyon/anksiyeteyi değerlendir Deliryum açısından değerlendir Hedefe ulaşmak için tedaviyi titre et Hergün uyandırıp sedasyonu yeniden düzenle Hemodinami stabil değil ise Fentanil 25-100 µg IVP q 5-15dk Hemodinami stabil ise Morfin 2-5 mg IVP q 5-15dk Ağrı kesilinceye kadar devam, daha sonra uygun dozu (standart ve gerektikce) order et Akut ajitasyon Midazolam 2-5 mg IVP q5-15 dk Devam eden sedasyon Midazolam 1-5 mg/sa IV + 2-5 mg q5-15 dk Propofol 5-10μg/kg/dk, 5 dk.da bir titre et (3 gune kadar) Haloperidol 2-10 mg IVP q 20-30 dk, daha sonra 6 saatte bir yükleme dozunun %25’i Hayır Evet 2 saatten daha sık IVP gerekiyor mu ? Narkotik analjezik + sedatif infüzyonu Narkotik analjezik / benzodiazepini her gün %10-25 tire et Evet


"Yoğun Bakımda Sedayon, Analjezi ve Deliryum Dr. Remzi Bağ Toraks 2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları