Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HIZLI SERİ ENTÜBASYON Dr. Kıvanç Sakarya. RSI BASAMAKLARI  1. IV yol, monitor, oksimetre ve kapnograf.  2. Zorlu hava yolu planı.  3. Aspiratör ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HIZLI SERİ ENTÜBASYON Dr. Kıvanç Sakarya. RSI BASAMAKLARI  1. IV yol, monitor, oksimetre ve kapnograf.  2. Zorlu hava yolu planı.  3. Aspiratör ve."— Sunum transkripti:

1 HIZLI SERİ ENTÜBASYON Dr. Kıvanç Sakarya

2 RSI BASAMAKLARI  1. IV yol, monitor, oksimetre ve kapnograf.  2. Zorlu hava yolu planı.  3. Aspiratör ve diğer ekipmanları hazırlama.  4. Ön oksijenizasyon.  5. Tedavi öncesi ajanlar?  6. Potent sedatiflerle indüksyon  7. NM Blokaj  8. Balon maske ventilasyonu (sadece hipoksikse düşün)  9. Fasikülasyonlardan sonra entübasyon  10. Entübasyon sonrası sedasyonu koru.

3 Kime hızlı seri entübasyon?  Hava yolunu korumada zorluk yaşanması,  Hastanın aspirasyon riski  Kapalı kafa travmaları,  Maske ile %100 Oksijenin sağlanamadığı her türlü durumda..

4 Tedavi Öncesi Ajanları  Teorikte yararlı KIBAS, myokard iskemisi, aort disseksyonu …

5 Entübasyondan 3-5 dk öncesi  Lidokain 1,5 mg/kg 100 mg-500 mg amp  Atropin 0,02 mg /kg 1mg amp  Fentanyl 3 mcg/kg 1cc’de 50 mcg

6  KİBAS, bronkospazmda Lidokain,  KV problemlerde( Aort D..) Fentanyl YE: Göğüs duvarı rijiditesi, Solunum Depresyonu, 30-60 dk’da verilmeli  Süksinil Kolin bradikardisini önlemek için Atropin ( çocuklarda önlemez)  Roküronyum gibi NMB’ler kullanılmaz.

7 İndüksyon  Propofol ~ 1 mg/kg 8-15 dk  Etomidat 0,3 mg/kg 10-20 dk  Ketamin 1-2 mg/kg 10-20 dk

8 Propofol  Lipofilik --- beyin..  Antiemetik- antikonvülsan, KİBAS’ı azaltır  Myokard supresyonu  Vazodilatasyon  Trismus, distonik reaksyonlar  Analjezik değil Hipotansyon

9 Etomidat  İskemiden korur ( myokard, beyin..)  Hızlı etkili  Myoklonus, bulantı, kusma (uyanık hastada)  Bu etkiler tedavi öncesi diyazem ya da fentanille azalır  Analjezik değil

10 Ketamin  Disosiyatif amnezi  Analjezi  Katekolamin salınımı Kan basıncı artar  Düz kas gevşetici  Bronkodilatör  Serebroprotektif:  Kafa travmalı, hipotansiflerde ASTIM KRİZİNDE

11 Ketamin  Kardiyak iskemi riski olan  Yaşlı hastalarda

12 Diğer hipnotikler  Barbitüratlar (tiyopental, metohexital) Serebroprotektiftirler Hızlı etkililer (10-20 sn) 0,3 mg/kg Hipotansyon oluştururlar. Multipl travma, hipotansyon, sol ventrikül disfonksyonu, astım ve porfiride kullanılmazlar.  Benzodiazepinler (midazolam, triazolam) KİBAS’ta kullanılabilirler. 0,1 mg/kg

13 DepolarizanlarNon-Depolarizanlar Süksinil Kolin Nikotin Lityum Roküronyum Veküronyum Atrakuryum

14 Süksinil Kolin

15  Yetişkin dozu 1,5 mg/kg  Etki 45 sn ‘de başlar, 5-9 dk sürer  Hiperkalemi,  Masseter spazmı  Göz, mide, kafa içi basıncı arttırır.  Malign hipertermi yapar  Bradikardi oluşturur

16 Süksinil Kolin Reseptör aktivasyonu

17 Süksinil kolin  ACH reseptörlerine irreversibl bağlanır.  Bu da sürekli uyarım (depolarizasyon) oluşturur.  Fasikülasyon sonrası 60 saniyede tüm vücut relaksasyonu oluşur.  Plazma kolinersterazı ile hızlı bir şekilde parçalanır.

18  Daha önceden myopatisi olan hastalar süksinil kolin hiperkalemisi için risklidir.  Önceden hiperkalemsi olan ve myastenia gibi kas hastalığı olanlarda kullanılmaz.

19 Malign hipertermi  Ryanodin reseptör mutasonu Tedavide Dantrolen Na

20 Non-Depolarizan ajanlar  Rokuronyum 1mg/kg 30-45 dk  Vecuronyum 0, 1mg/kg 25-40 dk  Atracurium 0,5 mg/kg 25-45 dk

21 Roküronyum  Süksinil kolin kontrendike ise kullanılır.  Taşikardi oluşturur.

22 Verukonyum Bromid  Orta-uzun etkili  Kardiyak yan etkisi yok.  Hipotansyon oluşturabilir.

23 Atrakuryum  Hepatik-renal yetmezlikli hastalarda  Yarı ömrü yaklaşık 20 dk

24 Non-depolarizan etkileri sonlandırma  Atropin 0,01 mg/kg IV  Edrofonyum =,5-1 mg/kg IV  Suggamadex

25 Teşekkürler.


"HIZLI SERİ ENTÜBASYON Dr. Kıvanç Sakarya. RSI BASAMAKLARI  1. IV yol, monitor, oksimetre ve kapnograf.  2. Zorlu hava yolu planı.  3. Aspiratör ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları