Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HIZLI SERİ ENTÜBASYON Dr. Kıvanç Sakarya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HIZLI SERİ ENTÜBASYON Dr. Kıvanç Sakarya."— Sunum transkripti:

1 HIZLI SERİ ENTÜBASYON Dr. Kıvanç Sakarya

2 RSI BASAMAKLARI 1. IV yol, monitor, oksimetre ve kapnograf.
2. Zorlu hava yolu planı. 3. Aspiratör ve diğer ekipmanları hazırlama. 4. Ön oksijenizasyon. 5. Tedavi öncesi ajanlar? 6. Potent sedatiflerle indüksyon 7. NM Blokaj 8. Balon maske ventilasyonu (sadece hipoksikse düşün) 9. Fasikülasyonlardan sonra entübasyon 10. Entübasyon sonrası sedasyonu koru.

3 Kime hızlı seri entübasyon?
Hava yolunu korumada zorluk yaşanması, Hastanın aspirasyon riski Kapalı kafa travmaları, Maske ile %100 Oksijenin sağlanamadığı her türlü durumda..

4 Tedavi Öncesi Ajanları
Teorikte yararlı KIBAS, myokard iskemisi, aort disseksyonu …

5 Entübasyondan 3-5 dk öncesi
Lidokain 1,5 mg/kg mg-500 mg amp Atropin ,02 mg /kg 1mg amp Fentanyl mcg/kg cc’de 50 mcg

6 KİBAS, bronkospazmda Lidokain,
KV problemlerde( Aort D..) Fentanyl YE: Göğüs duvarı rijiditesi, Solunum Depresyonu, dk’da verilmeli Süksinil Kolin bradikardisini önlemek için Atropin ( çocuklarda önlemez) Roküronyum gibi NMB’ler kullanılmaz.

7 İndüksyon Propofol ~ 1 mg/kg 8-15 dk Etomidat 0,3 mg/kg 10-20 dk
Ketamin mg/kg dk

8 Propofol Lipofilik --- beyin..
Antiemetik- antikonvülsan, KİBAS’ı azaltır Myokard supresyonu Vazodilatasyon Trismus, distonik reaksyonlar Analjezik değil Hipotansyon

9 Etomidat İskemiden korur ( myokard, beyin..) Hızlı etkili
Myoklonus, bulantı, kusma (uyanık hastada) Bu etkiler tedavi öncesi diyazem ya da fentanille azalır Analjezik değil

10 Ketamin Disosiyatif amnezi Analjezi
Katekolamin salınımı Kan basıncı artar Düz kas gevşetici Bronkodilatör Serebroprotektif: Kafa travmalı, hipotansiflerde ASTIM KRİZİNDE

11 Ketamin Kardiyak iskemi riski olan Yaşlı hastalarda Tercih edilmez

12 Diğer hipnotikler Barbitüratlar (tiyopental, metohexital)
Serebroprotektiftirler Hızlı etkililer (10-20 sn) 0,3 mg/kg Hipotansyon oluştururlar. Multipl travma, hipotansyon, sol ventrikül disfonksyonu, astım ve porfiride kullanılmazlar. Benzodiazepinler (midazolam, triazolam) KİBAS’ta kullanılabilirler ,1 mg/kg

13 Paralitikler Depolarizanlar Non-Depolarizanlar Süksinil Kolin Nikotin
Lityum Roküronyum Veküronyum Atrakuryum

14 Süksinil Kolin

15 Süksinil Kolin Yetişkin dozu 1,5 mg/kg
Etki 45 sn ‘de başlar, 5-9 dk sürer Hiperkalemi, Masseter spazmı Göz, mide, kafa içi basıncı arttırır. Malign hipertermi yapar Bradikardi oluşturur

16 Süksinil Kolin Reseptör aktivasyonu

17 Süksinil kolin ACH reseptörlerine irreversibl bağlanır.
Bu da sürekli uyarım (depolarizasyon) oluşturur. Fasikülasyon sonrası 60 saniyede tüm vücut relaksasyonu oluşur. Plazma kolinersterazı ile hızlı bir şekilde parçalanır.

18 Daha önceden myopatisi olan hastalar süksinil kolin hiperkalemisi için risklidir.
Önceden hiperkalemsi olan ve myastenia gibi kas hastalığı olanlarda kullanılmaz.

19 Malign hipertermi Ryanodin reseptör mutasonu Tedavide Dantrolen Na

20 Non-Depolarizan ajanlar
Rokuronyum 1mg/kg dk Vecuronyum 0,1mg/kg dk Atracurium ,5 mg/kg dk

21 Roküronyum Süksinil kolin kontrendike ise kullanılır.
Taşikardi oluşturur.

22 Verukonyum Bromid Orta-uzun etkili Kardiyak yan etkisi yok.
Hipotansyon oluşturabilir.

23 Atrakuryum Hepatik-renal yetmezlikli hastalarda
Yarı ömrü yaklaşık 20 dk

24 Non-depolarizan etkileri sonlandırma
Atropin 0,01 mg/kg IV Edrofonyum =,5-1 mg/kg IV Suggamadex

25 Teşekkürler.


"HIZLI SERİ ENTÜBASYON Dr. Kıvanç Sakarya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları