Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPNOSEDATİF İLAÇLAR 1. Benzodiazepinler 1. Benzodiazepinler 2. Barbitüratlar 2. Barbitüratlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPNOSEDATİF İLAÇLAR 1. Benzodiazepinler 1. Benzodiazepinler 2. Barbitüratlar 2. Barbitüratlar."— Sunum transkripti:

1 HİPNOSEDATİF İLAÇLAR 1. Benzodiazepinler 1. Benzodiazepinler 2. Barbitüratlar 2. Barbitüratlar

2

3 HİPNOSEDATİF İLAÇLARIN ETKİLERİ 1. Sedatif etkileri 1. Sedatif etkileri 2. Hipnotik etkileri 2. Hipnotik etkileri 3. Antikonvülzan etkileri 3. Antikonvülzan etkileri 4. Çizgili kas tonusunu azaltmaları 4. Çizgili kas tonusunu azaltmaları (Analjezik etkileri yoktur. Barbitüratlar düşük dozda HİPERALJEZİ yaparlar.) (Analjezik etkileri yoktur. Barbitüratlar düşük dozda HİPERALJEZİ yaparlar.)

4 BENZODİAZEPİNLERİN ETKİ MEKANİZMASI Benzodiazepinler nöron membranında Benzodiazepinler nöron membranında GABA A reseptörü, Benzodiazepin reseptörü ve GABA A reseptörü, Benzodiazepin reseptörü ve Cl - kanal komplexi ile etkileşerek ve Cl - kanal komplexi ile etkileşerek ve Cl - kanallarının açılma frekansını artırarak, Cl - kanallarının açılma frekansını artırarak, nöron inhibisyonuna neden olur. nöron inhibisyonuna neden olur.

5 BARBİTÜRATLARIN ETKİ MEKANIZMASI Barbitüratlar GABA A reseptörünün GABA’ya affinitesini artırırlar. Barbitüratlar GABA A reseptörünün GABA’ya affinitesini artırırlar. Yüksek dozda Cl - kanallarını direkt açarlar. Yüksek dozda Cl - kanallarını direkt açarlar. Barbitüratlar Cl - kanallarının açık kalma süresini artırırlar. Barbitüratlar Cl - kanallarının açık kalma süresini artırırlar. Benzodiazepinlerin, benzodiazepin reseptörüne bağlanmasını potansiyilize ederler. Benzodiazepinlerin, benzodiazepin reseptörüne bağlanmasını potansiyilize ederler.

6 BENZODİAZEPİNLERİN FARMAKOLOJİK ETKİLERİ Belirgin sedasyon oluşturmaksızın ANKSİYOLOTİK etki Belirgin sedasyon oluşturmaksızın ANKSİYOLOTİK etki Doza bağımlı olarak sedasyon, hipnotik etki, motor kordinasyon, bellek bozukluğu, antikonvülzan, santral etkili kas gevşetici etki Doza bağımlı olarak sedasyon, hipnotik etki, motor kordinasyon, bellek bozukluğu, antikonvülzan, santral etkili kas gevşetici etki Bu etkilerin çoğuna TOLERANS gelişir. Anksiyolitik etkiye tolerans gelişmez. Bu etkilerin çoğuna TOLERANS gelişir. Anksiyolitik etkiye tolerans gelişmez. Gebeliğin ilk üç ayında TERATOJENİK etkileri nedeniyle kullanılmaz. Gebeliğin ilk üç ayında TERATOJENİK etkileri nedeniyle kullanılmaz.

7 ANKSİYOLİTİK VE SEDATİF OLARAK KULLANILAN BENZODİAZEPİNLER DİAZEPAM DİAZEPAM KLORDİAZEPOKSİT KLORDİAZEPOKSİT OKSAZEPAM OKSAZEPAM MEDAZEPAM MEDAZEPAM LORAZEPAM LORAZEPAM KLORAZEPAT KLORAZEPAT ALPROZOLAM ALPROZOLAM

8 HİPNOTİK OLARAK KULLANILAN BENZODİAZEPİNLER Mide-Barsak kanalından absorbsiyonu hızlı olan: DİAZEPAM ve FLURAZEPAM Mide-Barsak kanalından absorbsiyonu hızlı olan: DİAZEPAM ve FLURAZEPAM Gündüze sarkan sedasyon sorunu göstermeyen orta etkili üç B.Z.: NİTRAZEPAM, FLUNİTRAZEPAM ve TEMAZEPAM Gündüze sarkan sedasyon sorunu göstermeyen orta etkili üç B.Z.: NİTRAZEPAM, FLUNİTRAZEPAM ve TEMAZEPAM Kısa etkili MİDAZOLAM ve TRİAZOLAM artık etki oluşturmaz, fakat rebound uykusuzluk yaparlar. Kısa etkili MİDAZOLAM ve TRİAZOLAM artık etki oluşturmaz, fakat rebound uykusuzluk yaparlar.

9 ANTİEPİLEPTİK OLARAK KULLANILAN BENZODİAZEPİNLER DİAZEPAM DİAZEPAM KLONAZEPAM KLONAZEPAM (Status epileptikus tedavisinde parenteral kullanılır.)

10 BENZODİAZEPİN ANTAGONİSTLERİ FLUMAZENİL: Parsiyel antagonisttir. FLUMAZENİL: Parsiyel antagonisttir. Gerek benzodiazepin agonistlerinin ve gerekse ters agonistlerinin etkisini kompetitif bir şekilde antagonize eder.

11 BENZODİAZEPİNLERİN KULLANIŞ YERLERİ Anksiyete bozuklukları Anksiyete bozuklukları Uyku bozuklukları Uyku bozuklukları Genel anestezi indüksiyonu: MİDAZOLOM Genel anestezi indüksiyonu: MİDAZOLOM Anestezi premedikasyonu: DİAZEPAM… Anestezi premedikasyonu: DİAZEPAM… Antiepileptik Antiepileptik Antikonvülzan Antikonvülzan Çizgili kas rijiditesi ve spazmlarına karşı kullanılırlar. Çizgili kas rijiditesi ve spazmlarına karşı kullanılırlar.

12 BENZODİAZEPİNLERİN YAN TESİRLERİ-1 Anksiyolitik veya sedatif etki oluşturan dozlarda yan etkileri: Uyuşukluk, uyku eğilimi, mental ve psikomotor fonksiyonların bozulması, dezoriyantasyon… Anksiyolitik veya sedatif etki oluşturan dozlarda yan etkileri: Uyuşukluk, uyku eğilimi, mental ve psikomotor fonksiyonların bozulması, dezoriyantasyon…

13 BENZODİAZEPİNLERİN YAN TESİRLERİ-2 Hipnotik olarak kullanıldıklarında oluşan yan tesirleri: Hipnotik olarak kullanıldıklarında oluşan yan tesirleri: i)Artık etki: Uzun etkili B.Z.’lerde görülür (Flurazepam, Diazepam…). i)Artık etki: Uzun etkili B.Z.’lerde görülür (Flurazepam, Diazepam…). ii)Rebound uykusuzluk: Orta ve kısa etkili B.Z.’lerin birden kesilmesi sonucu ortaya çıkar (Triazolom…). ii)Rebound uykusuzluk: Orta ve kısa etkili B.Z.’lerin birden kesilmesi sonucu ortaya çıkar (Triazolom…).

14 BUSPİRON Yapısı ve etki mekanizması B.Z.’lere benzemez. Anksiyolitik etkisi LİMBİK sistemde 5HT 1A alt tipi otoreseptörleri aktive ederek serotonerjik etkinliğinin azalmasına bağlıdır. Yapısı ve etki mekanizması B.Z.’lere benzemez. Anksiyolitik etkisi LİMBİK sistemde 5HT 1A alt tipi otoreseptörleri aktive ederek serotonerjik etkinliğinin azalmasına bağlıdır. Reaktif anksiyetede kullanılmaz. Çünkü etkisi 1-3 haftada ortaya çıkar. Reaktif anksiyetede kullanılmaz. Çünkü etkisi 1-3 haftada ortaya çıkar.

15 BUSPİRONUN BENZODİAZEPİNLERE ÜSTÜNLÜĞÜ i) Anksiyolitik etkiye daha az psikomotor bozukluk eşlik eder. i) Anksiyolitik etkiye daha az psikomotor bozukluk eşlik eder. ii) Sedasyon ve amnezi oluşturmaz veya azdır. ii) Sedasyon ve amnezi oluşturmaz veya azdır. iii) Tolerans bağımlılık ve yoksunluk sendromu yapmaz. iii) Tolerans bağımlılık ve yoksunluk sendromu yapmaz. iv) Alkol ve diğer sedatif-hipnotiklerle çapraz- tolerans yapmaz. iv) Alkol ve diğer sedatif-hipnotiklerle çapraz- tolerans yapmaz. v) Antikonvülzan ve çizgili kas gevşetici etkisi yoktur. v) Antikonvülzan ve çizgili kas gevşetici etkisi yoktur.

16 ATİPİK BENZODİAZEPİN RESEPTÖR AGONİSTLERİ Benzodiazepin reseptör kompleksine bağlanırlar, fakat bağlanma yerleri biraz farklıdır. Benzodiazepin reseptör kompleksine bağlanırlar, fakat bağlanma yerleri biraz farklıdır. ZOPİKLON: Hipnotiktir. Suistimal edilme ve bağımlılık yapma potansiyeli ve ertesi güne taşan artık-etkisi daha azdır. ZOPİKLON: Hipnotiktir. Suistimal edilme ve bağımlılık yapma potansiyeli ve ertesi güne taşan artık-etkisi daha azdır. ZOLPİDEM: Hipnotiktir. Bağımlılık yapma potansiyeli, belleği bozması ve artık-etkisi zayıftır. Parsiyel agonisttir. ZOLPİDEM: Hipnotiktir. Bağımlılık yapma potansiyeli, belleği bozması ve artık-etkisi zayıftır. Parsiyel agonisttir.


"HİPNOSEDATİF İLAÇLAR 1. Benzodiazepinler 1. Benzodiazepinler 2. Barbitüratlar 2. Barbitüratlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları