Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İyi bir üniversiteye yerleşebilmenin en önemli basamaklarından biri aynı zamanda iyi bir lise eğitimi almaktan geçiyor.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İyi bir üniversiteye yerleşebilmenin en önemli basamaklarından biri aynı zamanda iyi bir lise eğitimi almaktan geçiyor."— Sunum transkripti:

1

2

3

4  İyi bir üniversiteye yerleşebilmenin en önemli basamaklarından biri aynı zamanda iyi bir lise eğitimi almaktan geçiyor.

5 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (TEOG) ile;  Resmi Fen Liselerine,  Özel Fen Liselerine,  Anadolu Liselerine,  Sosyal Bilimler Liselerine,  Anadolu Teknik Liselerine,  Anadolu Meslek Liselerine,  Anadolu İmam-Hatip Liselerine,  Anadolu Sağlık Meslek Lisesine,  Çok Programlı Liselere

6  Tercihler, okul tercih kodlarına göre yapılacak tercihleri içeren A grubu ve okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren B grubu olmak üzere iki grupta alınacaktır. Okul tercih kodlarına göre yapılmış A grubu tercih listesinde yer alan tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler; ikamet adresi, Yerleştirme puanı, tercih önceliği, okul kontenjanı ve okulun A grubu yerleştirme taban puanı dikkate alınarak B grubundan tercih edeceği okul türlerine göre sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilecektir.

7 FEN LİSESİ-ÖZEL FEN LİSESİ ÖZEL KOLEJLER 500-485 KÖKLÜ 1.DERECE ANADOLU LİSESİ İLÇE FEN LİSELERİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 485-450 2.DERECE ANADOLU LİSELERİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 450-400 3.DERECE ANADOLU LİSESİ 1.DERECE MESLEKİ VE TEKNİK LİSE (SAĞLIK MESLEK LİSELERİ) 400-385 385-330 330-0

8 Okulun amaçları; zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri bu alanda yüksek öğrenime hazırlamak yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmektir. Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. Fen liselerinde bir sınıfta en çok 24 öğrenci bulunur. Yatılı ve karma okullardır.

9 Fen liselerinde matematik ve fen derslerinin ağırlığı %60’dan az olamaz, alan/bölüm olarak sadece “Fen Bilimleri” vardır. ÖSS’de başarısızlık sözkonusu değildir.Mezunların üniversite sınavını kazanamamak gibi endişeleri yoktur.

10 Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf A Grubu Yerleştir me Taban Puan Nakil Taban Puanı (Önceki Hafta) Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce9.Sınıf488,4016 Develi İMKB Fen Lisesi Fen Lisesiİngilizce9.Sınıf451,4286441,8591 Mustafa Koyuncu Fen Lisesi YAHYALI Fen Lisesi İngilizce9.Sınıf 444,469 3

11 Mezun olan 96 öğrencinin  %10’u Temel Bilimlere(matematik, fizik, kimya, biyoloji..)  %10’u Tıp,  %80’i de Mühendislik öğrenimine giderler.

12  Okulun amaçları; Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını yetiştirmek, zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yükseköğretime hazırlamak yer almaktadır.  Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir.

13  Bir sınıftaki öğrenci sayısı ile 24’ü geçemez.  Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.  Sosyal Bilimler Liseleri henüz mezun vermediklerinden üniversite yerleştirme sınavları konusunda istatistikleri bulunmamaktadır.  Fakat ÖSS başarılarının en az Anadolu liselerinki kadar olması beklenmektedir.

14 Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nakil Boş Kontenj anı A Grubu Yerleştir me Taban Puan Nakil Taban Puanı (Önceki Hafta) Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Hazırlık 5 yıl 0445,2936437,7399 Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Hazırlık 5 yıl 2417,6128381,3724

15  Okulun amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.  Öğrenim süreleri 4 yıldır.

16  Mezunların Üniversitelere yerleşme oranı Fen liselerinden sonra ikinci sıradadır.  2013 verilerine göre Anadolu liselerinin üniversiteye yerleştirme sınavını (ÖSS) kazanma oranı %98,8”dir. ÖSS”de en az bir puan türünden 185 barajını geçme oranı ise %95.0”dır.

17  Köklü Anadolu liselerin TEOG puanları ortalama 450-500 arasında olup Mezunların Üniversitelere yerleşme oranı yüksektir.  Ancak genel liselerin Anadolu lisesi olmasıyla yeni Anadolu liselerinin TEOG taban puanı oldukça düşük olmaktadır.

18 OkulOkul TürüYabancı DilSınıf Nakil Boş Kontenjanı A Grubu Yerleştirme Taban Puan Nakil Taban Puanı (Önceki Hafta) Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf3339,8064340,1588 Demir Karamancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf3344,7165359,1315 Hakkı Altop Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf0322,6501 Hisarcık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf4318,5284335,4733 İstikbal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf2367,2297380,2637 Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf7361,8825355,1239 Melikgazi Kayseri Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf9400,4527387,1062 Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf17440,3192429,3772 Melikgazi Necdet Taş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf6435,2268418,6906 Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf10323,0523358,9020 Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf0330,6630 Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf2465,0563460,8817 Osman Ulubaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf4391,3034388,0146 Sema Yazar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf8460,6147439,9849 Sema Yazar Anadolu Lisesi Anadolu LisesiAlmanca9.Sınıf8457,9298427,7691 Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf10414,7948400,0696 Şeker Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf1315,1807345,7882

19 OkulOkul TürüYabancı DilSınıf Nakil Boş Kontenjanı A Grubu Yerleştirme Taban Puan Nakil Taban Puanı (Önceki Hafta) Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf11374,7212348,7618 Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf4377,2348350,4924 Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf3370,5706335,8598 Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf5336,9718 Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf9355,0113347,8273 Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf5450,6754442,8122 Kocasinan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf5418,8961393,0110 Kocasinan 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf4392,2949360,2550 Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf0476,0830467,6615 Sami Yangın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf1469,9028 Sümer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf8407,1563365,6314

20 OkulOkul TürüYabancı DilSınıf Nakil Boş Kontenjanı A Grubu Yerleştirme Taban Puan Nakil Taban Puanı (Önceki Hafta) Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf0340,0820 OkulOkul TürüYabancı DilSınıf Nakil Boş Kontenjanı A Grubu Yerleştirme Taban Puan Nakil Taban Puanı (Önceki Hafta) Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf18427,4573402,8065 Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesiİngilizce9.Sınıf5351,5922405,0425

21  Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 22 okul türünün öğrenim süreleri ile yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” ile “Çok programlı Anadolu Lisesi” adı altında yeniden yapılandırılmıştır.  Meslek lisesi ile Anadolu meslek lisesi programlarında bulunan mevcut alan ve dallar Anadolu meslek programı alan ve dallarına dönüştürülecek,  Teknik lise ile Anadolu teknik lisesi programlarında bulunan mevcut alan ve dallar Anadolu Teknik programı alan ve dallarına dönüştürülecek,  Anadolu Teknik Lisesi ve Teknik lise program türünde bulunan alanlar Anadolu meslek program türünde de açılacak.

22 Bünyesinde Bulunan Okullar: 1.Anadolu Sağlık Meslek Liseleri 2.Ticaret Meslek Liseleri 3.Turizm Meslek Liseleri 4.Kız Teknik Ve Meslek Liseleri 5.Teknik Ve Endüstri Meslek Liseleri 6.Tarım Meslek Liseleri 7.Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri 8.Spor Liseleri

23  YEP’e göre öğrenci alan tüm Resmi ve Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde kayıtlar Anadolu Meslek Lisesi Programına alan tercihi olmaksızın yapılacaktır.  10’uncu sınıfta alana geçiş işlemleri öğrencinin YEP, 9’uncu Sınıf Yılsonu Başarı Puanı ile alana geçiş koşulları (Özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliliği) dikkate alınarak yapılacaktır.  Genel başvuru şartlarının yanında öğrencinin sağlık durumunun girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranacaktır.

24  Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır.  Anadolu teknik meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır.

25  Anadolu teknik ve meslek liselerinde Almanca, Fransızca, İngilizce yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.  Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler.  Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

26  Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.  Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde yoğun olarak yabancı dil öğretimi yapılmaktadır.

27  Öğrenciler; 1- Dış Ticaret, 2- Bilgisayar, 3- Mahalli İdareler, 4- Sekreterlik, 5- Turizm alanlarından birine yönlendirilerek eğitimlerini sürdürürler.  Mezunları sınavsız olarak alanlarında meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

28 MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI · Muhasebe Dalı · Bilgisayarlı Muhasebe Dalı · Bankacılık Dalı · Dış Ticaret Dalı · Borsa Hizmetleri Dalı · Kooperatifçilik Dalı SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ ALANI · Sigortacılık Dalı · Sigorta Satış Temsilciliği Dalı PAZARLAMA ALANI · Satış Yönetimi Dalı · Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler Dalı · Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi Dalı · Emlâk Komisyonculuğu Dalı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI · Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Dalı · Hukuk Sekreterliği Dalı · Tıp Sekreterliği Dalı · Yönetici Sekreterliği Dalı · Büro Hizmetleri Dalı · Mahalli İdareler Dalı BİLGİSAYAR ALANI · Bilgisayar Programcılığı Dalı · Bilgisayar Donanımı Dalı · Masaüstü Yayıncılık Dalı Toplam 5 Alan, 21 Dal

29  İlköğretim okulu üzerine, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan, öğretim yılı bir yıl hazırlık sınıfından sonra dört yıl olan ve mesleğe yönelik teknik elemanların yetiştirildiği okullardır.  Çeşitli meslek alanlarına yönelik 21 alan/bölümde faaliyet göstermektedir. Eğitim İngilizce ve Almanca dillerinden biriyle yapılmaktadır.  Bu okullardan teknisyen ünvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, isterlerse yükseköğretim kurumlarına da devam edebilirler.

30  Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan okullardır.  Türk Millî Eğitiminin genel, sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yükseköğrenime hazırlayan,  yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup, “Anadolu” programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.

31 Yapılan değişikliklere göre, sağlık meslek liselerinin bazı programlarına yeni öğrenci kaydedilmeyecek ve böylelikle lise mezunlarının ebe ya da hemşire unvanını kazanması mümkün olmayacak. YENİ UNVANLAR: Sağlık meslek lisesi mezunlarının kazanacağı unvanlarda da değişiklik yapıldı. Buna göre, sağlık meslek liselerinden sadece  “hemşire yardımcısı”,  “ebe yardımcısı” ve  “sağlık bakım teknisyeni” unvanı ile mezun olunabilecek.

32 BU UNVANLARLA MEZUN OLACAKLARIN GÖREV TANIMLARI ŞÖYLE: **Hemşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir. **Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir. ** Sağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.”

33 KAPATILAN BÖLÜMLER VE KAYITLI ÖĞRENCİLERİN DURUMU:  Sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği haricindeki tüm programları kapatıldı. Kapatılan programlara öğrenci kaydı yapılmayacak.  Sağlık meslek liselerinde halen kayıtlı bulunan öğrenciler, eğitimlerini kayıtlarının yapıldığı programlarda tamamlayacaklar ve bitirdikleri programların meslek unvanını kullanabilecekler.  Sağlık meslek liselerinin kapatılan programlarından 18 Ocak 2014 tarihinden önce mezun olanlar da meslek unvanlarını kullanmaya devam edebilecekler.  Kanunda yapılan düzenlemeyle, ebelik unvanının nasıl kazanılacağı hüküm altına alındı.  Düzenlemeye göre, ebelik unvanı; Türkiye’de üniversitelerin ebelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında ebelik ile ilgili bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere verilecek.

34 OkulOkul TürüYabancı DilSınıf Nakil Boş Kontenjanı A Grubu Yerleştirme Taban Puan Nakil Taban Puanı (Önceki Hafta) Ahmet Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce9.Sınıf0387,2301378,2140 Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce9.Sınıf1400,8897 Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce9.Sınıf0383,3466 İncesu Bekir Yazgan-Yaşar Çilsal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce9.Sınıf0381,1223

35  Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren okullardır.  Öğretim süresi 4 yıldır.  Bu okullarda;  Resepsiyon,  Servis, Mutfak,  Kat Hizmetleri,  Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır.

36  Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar.  Mezunlar sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okul programlarına girebileceklerdir.  Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler.

37 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, yetenekli olan öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmektir. Sınıflardaki öğrenci sayısı kesinlikle 24 kişinin üzerine çıkamaz.

38 Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Fonetik (Müzik), Plastik Sanatlar (Resim,Heykel), Drama (Sahne ve Görüntü) sanatları bölümleri vardır. 2013 verilerine göre Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin üniversite yerleştirme sınavlarında (ÖSS) kazanma oranı %92,0‘dır. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

39 Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 22 okul türünün öğrenim süreleri ile yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” ile “Çok programlı Anadolu Lisesi” adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Bazı yerleşim birimlerinde genellikle il dışı merkezlerde birden çok okul programının birlikte bir okulda yer almasıyla oluşan okullardır. Çok programlı liselerde 4 ana program bulunmaktadır. Anadolu Meslek Programı Anadolu teknik programı Anadolu Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi programları yer almaktadır. Bu programların alt dalları ve bölümler vardır.

40  İlköğretim üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullarıdır.  Bu okullardan mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini açabilirler, yüksek öğrenim kurumlarına da devam edebilirler.  Mezun olan öğrencilere eğitimini gördükleri program türüne ait diploma verilmekte ve alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim kurumlarını tercih etmelerinde halinde de ek puan verilmektedir.  Çok Programlı Liselerden mezun olanlar, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

41  İmam Hatip Liseleri ülkemizdeki din hizmetlerinin görülebilmesi için açılmıştır.  Öğrenim süresi 4 yıldır.  İHL mezunları camilerde, resmi kuran kurslarında din görevlisi olarak iş bulabilmektedirler.  Anadolu İmam-Hatip Liselerinden mezun olanlar, (LYS) sınavı sonucuna göre hem kendi alanlarında, hem de diğer alanlardaki kazandıkları yükseköğretim programlarına devam edebilmekte, İlahiyat Fakülteleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerini tercih edenlerde ek puan alabilmektedirler.

42 EĞİTİMİN İÇERİĞİ : Anadolu imam hatip meslek liselerinde genel kültür derslerinin yanı sıra dini ağırlıklı Kuran-ı Kerim, Arapça, Hadis, Fıkıh, Tefsir, İslam Tarihi öğretim programı, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi dersi vb. meslek dersleri de verilmektedir.  Meslek derslerinde vaiz uygulamalarına hazırlık yapılır.  Anadolu imam hatip meslek liselerinde bölüm /alan/ dal ayrımı yoktur.  Din öğretiminin bilimsel yöntemlerle desteklenerek derslerin işlendiği teknik donanımlı öğrenme ortamlarında geleceğin aydın din görevlileri yetiştirilmektedir.

43 OkulOkul TürüYabancı DilSınıf Nakil Boş Kontenjanı A Grubu Yerleştirme Taban Puan Nakil Taban Puanı (Önceki Hafta) Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce9.Sınıf0341,1438328,7947 Erhan-Ahmet İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce9.Sınıf9111,5711150,0962 Hacı Hüseyin Aksakal Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce9.Sınıf0220,0511 Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce9.Sınıf5141,7593249,6639 Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce9.Sınıf17130,4406201,3160 OkulOkul TürüYabancı DilSınıf Nakil Boş Kontenjanı A Grubu Yerleştirme Taban Puan Nakil Taban Puanı (Önceki Hafta) Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce9.Sınıf0226,7141207,4552 Nuh Mehmet Yamaner Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce9.Sınıf11172,2128

44  Askeri liseler, askeri eğitim ve pozitif bilim dersleri vererek harp okuluna, subay adayı öğrenci yetiştirmek üzere kurulan askeri eğitim kurumlarıdır.askerieğitimpozitifbilimöğrenci  Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okullarında (Askeri liselerde) 4 yıl eğitim verilmektedir.  öSYM, Askeri lise sınavlarına (ALS) başvurabilmek için; 8. sınıfında okuyor olmak yeterlidir.  Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulları için yapılan ALS'e (Askeri lise sınavı) başvuru yapan öğrencilerin okul bitirme derecesinin (son beş yılın ortalaması) Askerî liseler için en az 75,00, Bando Astsubay Hazırlama Okulu için en az 65,00 olması şartı aranmaktadır.  Yazılı sınavı geçen adaylar, mülakatları, Bedeni Yetenek Sınavını ve Ön sağlık ve Sağlık muayenesini geçerek askeri öğrenci adayı olmaya hak kazanırlar.

45  Polis Kolejleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu Liselerinin Fen Bilimleri öğretim programlarına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, parasız yatılı ve resmi üniformalı okullar olup Ankara ve Bursa illerimizde bulunmaktadır.  Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar.  Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat, Beden Eğitimi Sınavı ve Yazılı Sınav (test) aşamalarından oluşmaktadır.

46  Spor liseleri; beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu; spor lisesi programlarının uygulanabileceği kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri spor alanları ile yeterli spor araç-gereci bulunan, fizikî alt yapısı uygun olan okullardır. Bu okullar, yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir.  Bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.  Yüksek Öğrenim Kurumları (kendi alanlarında), seçecekleri Fakültelere girişlerde spor liselerinin ilgili bölümlerinden mezun öğrencilere ek başarı puanı vermektedir.  Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

47

48

49


" İyi bir üniversiteye yerleşebilmenin en önemli basamaklarından biri aynı zamanda iyi bir lise eğitimi almaktan geçiyor." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları