Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endometrioma : İnfertilite Açısından Güncel Yaklaşım Doç. Dr. L. Cem Demirel Memorial Ataşehir Hastanesi IVF Departmanı TJOD 2013 - Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endometrioma : İnfertilite Açısından Güncel Yaklaşım Doç. Dr. L. Cem Demirel Memorial Ataşehir Hastanesi IVF Departmanı TJOD 2013 - Antalya."— Sunum transkripti:

1 Endometrioma : İnfertilite Açısından Güncel Yaklaşım Doç. Dr. L. Cem Demirel Memorial Ataşehir Hastanesi IVF Departmanı TJOD 2013 - Antalya

2 Hedefler Endometriomanın üreme fonksiyonlarına etkisinin değerlendirilmesi Endometrioma cerrahisinin over rezervi üzerine etkileri Farklı cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması Endometrioması olan infertil hastada cerrahi – ART sonuçlarının karşılaştırması

3 Endometriotik kistin özelliklerine göre ovülasyonun olduğu taraf Özelliksayıtutulmuş overde ovülasyon N. (%)p değeri Tüm kohort7022 (31)0.002 Kistleri sayısı 15419 (35)0.028 ≥ 2163 (19)0.012 Kist çapı < 30 mm2910 (34)0.095 ≥ 30 mm259 (36)0.162 Benaglia et al, HR 2009

4 Kist olan ve olmayan karşıt overdeki antral folikül sayımı kist olan overkist olmayan overp Fonksiyonel kist (n:198)8.5 ± 0.78.8 ± 0.60.39 Endometrioma (n:53)7.5 ± 0.79.3 ± 0.90.03 Dermoid kist (n:14)11.9 ± 2.39.2 ± 1.60.16 Multiloküle kist (n: 8)7.2 ± 2.97.5 ± 2.00.90 Almog et al, Fertil Steril 2010

5 Opere edilmemiş tek taraflı ve çift taraflı endometriomaların over rezervine etkileri unilateralbilateralendometrioma grubu (n: 109)(n: 32) Ortalama serum AMH düzeyi (ng/mL)2.45 ± 0.171.56 ± 0.24 * * P < 0.05 Hwu et al, Reprod Biol Endocrinol, 2011

6 Laparotomi ve laparoskopi ile çıkartılan over kistlerinde eksizyona istemsiz dahil olan over dokusunun karşılaştırılması Over kistinin tipiLaparoskopi Laparotomi (n = 150) (n = 110) Endometrioma49 / 75 (% 65)40 / 50 (% 80) Non-endometrioma24 / 75 (% 32)25 / 60 (%41) Alborzi et al, Fertil Steril 2009

7 Laparoskopik olarak eksize edilen ovarian endometriotik kistlerin histopatolojik analizi (48 kadında) parietal adezyon kistin orta over hilusunda bölgesi kısmı kist duvarı Doku kalınlığı (mm)1.2 ± 0.4 1.4 ± 0.5 1.6 ± 0.6 Over dokusu varlığı31 26 34 Over dokusu 0.30 ±0.2 0.29 ± 0.13 0.80 ± 0.36 kalınlığı (mm) Over dokusu

8 Opere edilmemiş ve eksize edilmiş endometrioması olan kadınların ortalama serum AMH düzeylerinin (ng /mL) kontroller ile karşılaştırılması kontrolopere edilmemişkistektomip grubuendometrioma grubugeçirmiş grup (n:1323)(n:141)(n:147) < 30 yaş3.94 ± 0.122.97 ± 0.311.74 ± 0.25<.001 31-35 yaş3.31 ± 0.082.34 ± 0.191.53 ± 0.14<.001 > 36 yaş1.98 ± 0.081.35 ± 0.190.53 ± 0.07<.001 Hwu et al, Reprod Biol Endocrinol, 2011

9 Tek taraflı endometriomalarda cerrahi öncesi ve sonrası ovülasyon tarafı etkilenmiş gonadintakt gonad(%) Cerrahi öncesi 3466 Cerrahi sonrası1783 Horikawa et al, J Assist Reprod Genet 2008

10 Endometriomaların eksizyonunun ardından ciddi over hasarı oranı 12 / 93=13 % (95 % CI, 7-21 %) Benaglia et al, HR 2010

11 Vaporisation / coagulation better Excision better Vercellini, HR 2009

12 Endometriotik kistlerin eksizyonu ya da lazer vaporizasyonu yapılan kadınlarda over rezerv markerlarının karşılaştırılması eksizyonlazer vaporizasyon(n:10) baseline6 ay sonra Antral folikül sayısı2.0 ± 1.02.4 ± 0.81.3 ± 0.5 4.4 ±0.8 * AMH (ng/mL)3.9 ± 0.42.9 ± 0.2 * 4.5 ± 0.4 4.0 ±0.6 * P < 0.05 Tsolakidis, FS 2010

13 Bilateral endometriotik kistleri olan kadınlarda endometrioma eksizyonu ile koagülasyonun karşılaştırılması kistektomikoagülasyon pgrubu Bazal folikül sayımı3.674.75.001 Over hacmi6.279.87.005 Toplanan oositleri3.083.86.01 Var, et al FS 2011

14 Bilateral over kistlerinin tedavisinin ardından 12. ay ultrasonografi değerlendirmesi Li et al, FS, 2009

15

16 Unilateral endometrioması olan kadınlarda cerrahiden 6 ay sonra over volümü ve AFC kombine teknikkarşı taraf normal (n = 20)overler (n = 20) Over hacmi7.45 ± 2.937.82 ± 3.91 AFC5.5 ± 2.45.7 ± 1.6 Donnez et al, FS 2010

17

18 Bilateral endometrioma Somigliana HR, 2008

19 Bilateral endometrioma: Operasyon?

20

21 Cerrahi sonrası rekürrens Evers, Br J Clin Pract 1991

22 Rekürensi olan (siyah) ve olmayan (gri) kadınlarda, opere edilmiş ve karşı taraf intakt overlerdeki folikül sayıları Somigliana, AJOG 2011

23 Ovarian tutulum için cerrahi (ASRM stage III-IV)

24 ESHRE Guidelines for Diagnosis and Treatment of Endometriosis ‘no RCT or meta-analysis are available to answer the question whether surgical excision of moderate – severe endometriosis enhances pregnancy rates’

25 IVF öncesi endometrioma için cerrahi uygulamış kadınlar ile uygulanmamışların klinik sonuçlarını karşılaştıran meta-analiz Tsoumpou et al, FS 2009

26 IVF kararı alınan endometriomalı kadınlarda cerrahi için dikkate alınması gereken klinik değişkenler Özellikcerrahiyi destekleyencerrahi yapmamayı destekleyen Endometriozis içinyok≥ 1 önceki müdehaleler Over rezerviintaktazalmış Ağrı semptomlarımevcutyok Bilateralitemonolateral hastalıkbilateral hastalık Sonografik malignitemevcutyok bulguları Büyümehızlı büyümestabil Garcia Velasco ve Somigliana, HR 2009

27

28 İnfertil kadında rekürren endometriozis için cerrahi ASRM Practice Committee: Tekrar operasyon yerine IVF daha iyi bir seçenektir

29 Sonuçlar 1.Ovarian endometriomalar over rezervinde azalmaya neden olmaktadır 2.Eksizyonları over rezervine zararı daha da arttırmaktadır 3.Bilateral endometriomaların hem cerrahi öncesi hem de sonrası gonad dokusuna etkileri daha da olumsuzdur 4.Endometrioma cerrahisinde kaçınılması gerekenler: 1.Perikapsüler stromal dokunun çıkartılması 2.Pseudokapsülün hilar bölgesinin çıkartılması 3.Aşırı koagülasyon

30 Sonuçlar 1.Over rezervinin preoperatif serum AMH ile değerlendirilmesi postoperatif over yetmezliği riski altında olan kadınları belirleyecektir 2.Foliküllere ulaşmayı etkilemeyecek ufak (<4 cm) asemptomatik endometriomalar IVF öncesi çıkartılmamalıdır 3.Hastalığın uzun süreli yaklaşımında rekürrenslerin önlenmesinde oral kontraseptiflerin yeri vardır 4.İleride gebe kalmayı planlayan ve ufak, şüpheli sonografik bulgular içermeyen kistleri olan kadınlarda hemen eksizyon mu yoksa gebelik arzu edilene dek OC ile tedavi mi daha uygundur ?


"Endometrioma : İnfertilite Açısından Güncel Yaklaşım Doç. Dr. L. Cem Demirel Memorial Ataşehir Hastanesi IVF Departmanı TJOD 2013 - Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları