Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof Dr. Fatih Boyvat Başkent Üniv Radyoloji, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof Dr. Fatih Boyvat Başkent Üniv Radyoloji, Ankara."— Sunum transkripti:

1 Prof Dr. Fatih Boyvat Başkent Üniv Radyoloji, Ankara

2  Dünya: 5. en yaygın kanser kansere bağlı mortalitede 3.  İnsidansı artıyor  1 milyon yeni hasta/yıl ↑  Son 3 dekad insidansı (yaşa uyarlanmış) ~ 3x ↑ ▪ 1.6 / 100000  4.6 / 100000  Erken tanı  sağkalım için en önemli faktör  Cerrahi ve/veya lokorejyonel tedavi ▪ Prognozu iyileştirmede Sağkalım artmakta AASLD guidelines, Bruix J, Hepatology, 2010

3  HCC teşhis edildiğinde, 2/3 ileri evrede  Değişik tedavi seçenekleri olmasına rağmen 5 yıl sağ kalım % 18 civarinda  Tedavide başarı HASTA SEÇİMİ

4 TÜMÖR Büyüklük ve Sayı Vasküler invazyonTÜMÖR Büyüklük ve Sayı Vasküler invazyon KARACİĞER REZERVİ Child Pugh KARACİĞER REZERVİ Child Pugh Prognozu farklı alt gruplar oluştur Tedavi seçeneklerini sınıfla Prognozu belirlemede en güvenilir evreleme sistemi HASTA PERFORMANS ECOG PST HASTA PERFORMANS ECOG PST ÇOK ERKEN - ERKEN - ORTA - İLERİ - TERMİNAL EVRE

5 Lobektomi? BCLC EVRELEME SİSTEMİ

6 Lobektomi?

7  Cerrahiye uygun değil  Perkütan ablasyon tedavisine uygun değil  Ekstrahepatik yayılım yok  Siroz ileri evrede değil

8  Ana Prensipler  Selektif intraarteriyal tedavi  Yan etkilerin düzgün tedavisi  Radyolojik takip ve klinik kontrol ve gerekli tedavinin sürdürülmesi

9  HCC  2 yıl yaşam süresi ▪ % 63, TAKE ▪ % 27, Destek tedavi ▪ Llovet JM, Lancet, 2002

10  Tedavi Öncesi  AFP> 400 ng/ml (relatif risk 2.8)  Tümör volum >% 50 (relatif risk 2.6)  Child-Pugh skor (relatif risk 1.3)  Tedavi sonrası  Portal ven tromboz (relatif risk 1.3)  Heterojen lipiodol tutulumu (relatif risk 2.4)  İyi prognoz vs kötü prognoz 12 ay daha fazla yaşam

11  Kontraendikasyonlar  Dekompanse siroz (Child-Pugh B >8)  İki lobuda içine alan yaygın HCC lezyonları  Ciddi olarak azalmış portal ven akımı  Teknik problemler  Renal yetmezlik  Relatif  Tumor size (10cm <), Kardiyovasküler problemler, Tedavi edilmemiş varis, Biliyer obstrüksiyon

12  4F vasküler kılıf  SMA anjiografi  Celiak anjiografi  Selektif kateterizasyon  KC periferindeki büyük tümörler (frenik, internal mamarian arter)

13  Kemoembolizasyon sırasında;  Selektif veya Superselektif teknik  Standart TAKE JF Dufour, Annals of Oncology, 2013 Selektif TAKEStandart TAKE Tumör Nekroz%75%52.2 p=0.002 Komplet Nekroz%53.8%29.8 p=0.013

14  Konvansiyonel  DEB-TAKE ( DC bead, hepasfer )

15  Konvansiyonel TAKE  100 mg cisplatin  50 mgdoxorubicin  10 mg mitomycin C  Lipiodol  Gel Foam

16  Precision V çalışması  Kon. TAKE vs DEB-TAKE  212 hasta  Child pugh B, bilobar HCC, reküren HCC, objektif yanıt daha iyi  Yan etkiler, DEB-TAKE de daha az  Malagari K, CVIR, 2012  173 hasta, 5 yıl takip  Ortalama yaşam %43.8

17

18

19

20  Ağrı  Ateş  Halsizlik (hepatosit ve tümör nekroz)  Transaminazlarda yükselme (100x)  Leukemoid reaksiyon  Bakteremi  Pnömöni  Asit  Renal disfonksiyon  Plevral efüzyon  Ensefalopati  Hipotiroidizm (vücutta kalan iodine bağlı)  Hepatik Abse  Kolesistit  İrreversible hepatik nekroz (bilirubin düzeyleri yükselmeye devam ederse)

21 Yamakado K et al. Radiology 2008;247:260-266 ERKEN EVRE (BCLC A) HCC REZEKSİYONA ALTERNATİF : TAKE + RFA HCC nodules Sayı 3 veya daha az çap 3 cm> 1 nodul; çap 5cm>

22  Kemoembolizasyon+RFA  Synergistik etki

23  En aktif Tümör hücre; Tümör periferinde  Yaşam süresinde artış (özellikle 5 cm>)  Daha iyi tedavi yanıtı  Konvansiyonel TAKE vs DEB TAKE } RF  Fark yok

24

25

26

27  Sorafenib:  Multikinaz inhibitor  Antiangiogenik  Kemoembolizasyona yanıt vermeyen HCC ▪ 6 ayda; 3 kez yapılan TAKE yanıt yoksa ▪ İleri evre HCC

28  VEGF ( Vasküler endotelyal büyüme faktörü ) artışı Angiogenesis  Post TAKE tümör rekürens  TAKE residü kalan kanserli dokuda VEGF duyarlılığını arttırır

29  SPACE trial  Faz 2, randomize, çift kör, plasebo kontrollü  Intermediate HCC ▪ DEB-TACE + Placebo ▪ DEB-TACE + Sorafenib  Sonuçlar sorafenib lehine

30  Son çalışmalar (kombinasyon tedavi)  Sunitinib (antiangiogenic)  1073 hasta, faz 3, sorafenibe üstünlük yok !!; Cheng A, et al, J Clin Oncol 2011  Brivanib;  Faz 2 de sonuç iyi, Faz 3 de plasebo ile aynı; Finn RS, Clin Cancer Res 2012

31  TAKE sırasında verilen sıvının ısıtılması (50 derece)  Antitumor etkisinin daha fazla olduğu bulunmuş  Satoru M, et al; 2013

32  TAKE:  Arteriohepatik shunt  Arterioportal shunt  Satoru M, et al; 2013, The scientific world journal  33 hasta, portal ven oklüzyonu ile  Tumor ve yaşam süresine iyi yanıt

33 Miyayama S 2007 JVIR

34  TAKE  DEB TAKE !! ▪ Child B, Bilobar, reküren HCC  Kombinasyon tedaviler  TAKE+RFA  TAKE+ Sorafenib  Selektif Kemoembolizasyon  Takip ve gerekirse 2. TAKE veya kombinasyon tedavi

35  HCC- BCLC B (intermediate stage)  Heterojen bir grup  (one size fits all)

36  HCC- BCLC B (intermediate stage)  Heterojen bir grup  (one size fits all)  TEDAVİDE  Multidisipliner yaklaşım


"Prof Dr. Fatih Boyvat Başkent Üniv Radyoloji, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları