Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HS PCOS’da CERRAHİ TEDAVİ NASIL? NE ZAMAN? Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HS PCOS’da CERRAHİ TEDAVİ NASIL? NE ZAMAN? Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu."— Sunum transkripti:

1

2 HS PCOS’da CERRAHİ TEDAVİ NASIL? NE ZAMAN? Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

3 HS PCOS ve İnfertilite İnfertil kadınların %30-35’ İnde ovulasyon düzensizlikleri vardır. Ovulasyon düzensizliklerinde de en sık neden (%70 vaka) PCOS’dur.

4 HS PCOS ‘lu infertil kadınların tedavisinde temel amaç Ovulasyon indüksiyonu sonucu gebelik oluşması. Düşük oranının minumum olması. Çoğul gebelikten korunma. OHSS riskinin minumum olması.

5 HS PCOS’da İNFERTİLİTE TEDAVİSİ Diyet ve egzersiz OvulasyonAnovulasyon Klomife n Sitrat OvulasyonAnovulasyon Klomifen sitrat ve metformin OvulasyonAnovulasyon Ovarian Drilling / Gonadotropinlerle ovulasyon indüksiyonu

6 HS PCOS’da İNFERTİLİTE TEDAVİSİ I.Ovarian Wedge Rezeksiyon (Stein, 193 5 ) * postoperatif adhezyon oluşumu (Kistner, 1969 ; Butram, 1975 ; Adashi, 1981 ) II.Ovulasyon indüksiyonu (Franks, 1985 ) *Hastaların % 2 0’si klomifene dirençli (İmani, 1998 ) *OHSS riski *Çoğul gebelik %10- 30 (Farquar ve ark., 2003) III.Laparoskopik Ovarian Drilling

7 HS LAPAROSKOPİK OVARİAN DRİLLİNG Laparoskopik ovarian drilling(LOD) (Gjonnaes, 1984 ) *overlerde yüzey ve stromaya multipl ( ortalama 10) delikler açılarak yapılır. *stromal derinlik ve kullanılacak enerji ile ilgili bir görüş birliği bulunmamaktadır. >koter >CO2,argon, NdYAG lazer

8 HS NICE Guidelines 2004 Ovarian drilling CC tedavisine cevap vermeyen PCOS vakalarında Laparoskopik ovarian drilling teklif edilmelidir. Çünkü gonadotropin tadavisi kadar etkilidir ve çoğul gebelik riskinde de bir artış olmaz.

9 HS LOD etki mekanizması Androjen üretimini ve androjenlerin periferik dokularda östrojene dönüşümünü engellemek. İntrafoliküler androjenik ortamı östrojenik ortama dönüştürerek over hipofiz feedback mekanizmasını düzeltmek. (Aakvaag, 1985; Balen, 1993)

10 HS LOD etki mekanizması- Derleme Hendriks ve ark., 2007 PKOS’lu olgularda (Rotterdam kriterlerine göre) LOD öncesi ve sonrası endokrinolojik değerlendirme yapılan toplam 63 çalışma incelenmiş.

11 HS LOD etki mekanizması- Derleme Testosteron Birinci günden itibaren azalarak 3. günde minimum değere ulaşmaktadır, sonra artış gösterir ancak eski değerine ulaşmaz.

12 HS LOD etki mekanizması- Derleme Androstenedion Birinci günden itibaren azalarak 4. günde minimum değere ulaşmakta, sonra artış göstermektedir.

13 HS LOD etki mekanizması- Derleme Östradiol *Postop 1. günden itibaren azalmaktadır, sonra artarak 3. haftada maksimum değere ulaşmaktadır. *Erken foliküler fazdaki östrojen düzeyleri düşmektedir, periovulatuar ve luteal östrojen düzeyleri artmaktadır.

14 HS LOD etki mekanizması- Derleme Progesteron * İlk iki hafta stabil olarak kalır. *Postop 3. hafta yükselmektedir.

15 HS LOD etki mekanizması- Derleme LH Postop. 1. gün artmaktadır, daha sonra tedricen azalmaktadır. Yıllar sonra bile düzeyi preoperatif değerinden düşük olarak seyreder.

16 HS LOD etki mekanizması- Derleme FSH *Postoperatif 1. günden itibaren artmaktadır, daha sonra azalarak bazal düzeylerine geri dönmektedir.

17 HS LOD etki mekanizması- Özet Operasyon sonrası akut dönemde ovaryan hormonların azalması sonucu hipotalamik ve hipofizer feedback yolu ile FSH artmaktadır. Artmış FSH ve azalmış ovaryan androjenler sonucu folikülogenez başlamaktadır. Akut bir düşüşten sonra artan östradiol ve inhibin folikül gelişimini göstermektedir. Azalmış androjenler, LH ve lokal antimüllerian hormon (AMH) ile birlikte overde FSH ya artmış duyarlılık gözlenmiştir.

18 HS LOD-Hangi olgularda başarılı? »Obez, ağır hiperandrojenemik ve infertilite süresi uzun olan olgularda başarı daha az. »Drilling sonrası ovulasyon olan olgulardan LH düzeyi yüksek olanların gebelik oranları daha fazla.

19 HS LOD versus FSH: Randomised kontrollü çalışma 29 Hastanede CC resistants 168 PCOS ‘lu hastanın 83 LOD 85 rFSH Bayram et al, BMJ 2004

20 HS LOD versus FSH Bayram et al, 2004 Treatment RegimenNo of women Pregnant (%) MiscarryMultipleLB (%) LOD strategy LOD 83 (100)31 (37)3-28 (34) LOD + CC 45 (54)14 (31)1-13 (29) LOD + CC + FSH 23 (28)18 (78)3112 (52) LOD strategy total 8363 (76)7 153 (64) FSH 8564 (75)7 951 (60)

21 HS Sheffield’ın Prospective Çalışmasında LOD sonrası gebelik oranları 1 puncture 234 Amer, Li & Cooke, 2003

22 HS ELECTRICAL ENERGY Rockett of London diathermy needle needle 8 mm long, 2 mm diameter monopolar coagulation power - 30 W puncture –number 4 –duration 5 seconds

23 HS LAPAROSCOPIC OVARIAN DIATHERMY Teknikte dikkat edilecek hususlar: 3 veya 4 giriş deliği olmalı Ovarian ligament tutulmalı Overler stabil olmalı Hilutan uzak durulmalı İrrigasyon yapılmalı.

24 HS OVARIAN DIATHERMY

25 HS

26 LH (iu/l) LH and Pregnancy rates in LOD * <10 >10 Pregnancy rate 60% 40% 20%

27 HS Free Androgen Index and the outcome of LOD FAI % *** ** * P < 0.05 ** P < 0.01 *** P < 0.001

28 HS BMI and the outcome of LOD % BMI (kg/m 2 ) * ** * P < 0.05 ** P < 0.01 *** P < 0.001

29 HS LOD-Metaanaliz Cochrane veritabanı 9 randomize kontrollu çalışma Tüm olgular klomifene dirençli Farquar ve ark.,2008  LOD /ovulasyon indüksiyonu (Oİ)  Unilateral/bilateral LOD

30 HS LOD/Oİ-Canlı doğum oranı

31 HS LOD/Oİ-Devam eden gebelik oranı

32 HS LOD/Oİ-Abortus oranı

33 HS LOD/Oİ-Çoğul gebelik oranı

34 HS LOD/Oİ-OHSS oranı

35 HS LOD/Oİ-Yaşam kalitesi

36 HS LOD/Oİ-Maliyet

37 HS Unilateral/Bilateral Drilling- Gebelik Oranı

38 HS Sonuç

39 HS Klomifen dirençli PCOS vakalarında Gonadotropin tedavisi ve LOD PCOS’lu vakaların infertilite tedavisinde efektif seçeneklerdir. Ancak LOD ‘nin avantajları: 1.Gebelik başına maliyet az, 2.Menstrüasyonda düzelme daha iyi 3.Uzun vadeli reprodüktif sonuçlar. 4.Çoğul gebelik riski gonadotropine göre daha azdır. 5.OHSS riski çok daha az.

40 HS LOD YAN ETKİLERİ LOD’in en önemli yan etkilerinden biri postoperatif yapışıklıklardır. Diğer önemli bir yan etki elektrokoter ile delik sayısı arttıkça prematüre over yetmezlik riski artmaktadır. Seow KM, Juan CC, Hwang JL, Ho LT. Semin Reprod Med. 2008 Jan;26(1):101-10.

41 HS SONUÇ -I –LOD sonrası vakaların %70-90’ında spontan ovulasyon olmakta ve bir yıl içinde gebelik oranı %40- 60’a ulaşmaktadır. –Çoğul gebelik oranında ve OHSS riskinde herhangi bir artış söz konusu değildir. –Medikal tedavi ile mukayese edilince, her hangi bir monitorizasyona gereksinim duyulmamaktadır. –LOD maliyet açısından Gonadotropinlere oranla daha avantajlıdır.

42 HS SONUÇ -II –Cerrahi ile ilgili ana problemler. –Adezyon oluşması ve ovaryan yetersizliğe yol açabilmesi riskidir. –Ayrıca cerrahinin ve anestezinin risklerini de göz önüne almak gerekir.

43 HS TEŞEKKÜR TEŞEKKÜR EDERİM

44 HS


"HS PCOS’da CERRAHİ TEDAVİ NASIL? NE ZAMAN? Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları