Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Acil Serviste EKG Dr.Erhan Altunbaş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Acil Serviste EKG Dr.Erhan Altunbaş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Acil Serviste EKG Dr.Erhan Altunbaş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2 TANIM: Standart 12-lead EKG, vücut yüzeyine konulan elektrodlardan kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir.

3 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 3 12-lead EKG kalbin elektriksel aktivitesi hakkında bize tahmini olarak -Sağ - Sol -Yukarı - Aşağı -Ön – Arka olmak üzere 3 boyutta bilgi verir. EKG nin kayıt hızı pratikte saniyede 25 mm dir.

4 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 4 ELEKTRODLAR VE YERLEŞTİRİLMELERİ: 1)Bipolar ekstremite derivasyonları(I,II,III) 2)Unipolar ekstremite derivasyonları(aVR,aVL,aVF) 3)Göğüs derivasyonları(V1-6)

5 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 5 Ekstremite Derivasyonları

6 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 6 Göğüs Derivasyonları

7 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 7 Göğüs Derivasyonları

8 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 8 Derivasyonları anatomik olarak gruplarsak;

9 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 9 EKG DALGALARI VE ANLAMLARI

10 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 10

11 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 11 P dalgası: Atrial depolarizasyon, en net II. ve V1 de gözlenir,I,II,III de genelde pozitif, aVR de negatiftir, amplitüdü<2,5 mm, süresi <0,12 sn. PR aralığı: intraatrial,AV nodal, His-Purkinje iletimi için geçen sürenin toplamıdır, 0,12-0,20 sn,uzaması 1.derece AV blok, kısalması preeksitasyon sendromu, normalde yaş ilerledikçe uzar, kalp hızı arttıkça kısalır. QRS kompleksi: Ventrikül depolarizasyonunu gösterir,septum depolarizasyonu I,aVL,V5-6 da küçük bir q dalgası oluşturur,(R dalgasının amplitüdünün 1/4ünden büyük ve en az 0,04 sn ise patolojiktir)normalde V1-5 arası R dalgası yüksekliği artar, S dalgası derinliği azalır. ST Aralığı: QRS bitimi-T dalgasının başlangıcının birleştiği segment,izoelektrik hatta olmalı.değişiklik>0,1 mV ise patolojik. T dalgası: Ventrikül repolarizasyonu, genelde QRS in pozitif olduğu derivasyonlarda pozitiftir, amplitüdü V2-3 de en büyüktür.

12 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 12 U dalgası: T dalgasından sonra gelen pozitif dalgadır, belirgin U dalgasına; hipokalemi, hipomagnezemi, hiperkalsemi,bradikardi, sol ventrikül hipertrofisi, mitral kapak prolapsusunda rastlanabilir. J Noktası: QRS bitimi-ST segmentinin başlangıcının birleştiği noktadır QT aralığı: Ventrükül depolarizasyonu ve repolarizasyonunu yansıtır.Yaş-cinsiyet,kalp hızına göre değişiklik gösterir,kalp hızına göre düzeltilerek değerlendirilmelidir: Q-Td=QT/*(RR)=0,35-0,44 *karekök RR aralığı: ventriküler kardiyak siklüs süresi (ventriküler hız belirteci) PP aralığı: atriyal siklüs süresi (atriyal hız belirteci)

13 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 13 Değerlendirme 1. Ritim değerlendirilmesi 2. Hızın değerlendirilmesi 3. Aksın değerlendirilmesi 4. İletimin değerlendirilmesi 5. Dalga yapılarının tanımlanması 6. EKG yorumlanması 7. Eski EKG ile karşılaştırma

14 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 14 Ritim Değerlendirilmesi Temel ritmi belirle (örn. "normal sinüs ritmi", "atriyal fibrilasyon") Anahtar nokta;P dalgasıdır,P dalgası var mı, her p dalgasını QRS takip ediyor mu, RR aralıkları düzenli mi? Atriyumlardan, AV bileşkeden ve ventriküllerden kaynaklanan tüm ritimleri düşün!

15 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 15 Hız Değerlendirilmesi Kalp hızı hesaplanır.Pratik olarak: -300/RR arasındaki büyük kare sayısı veya -1500/RR arasındaki küçük kare sayısı, Düzensiz ritmlerde; 6 sn.lik ritm kaydındaki RR aralıkları değerlendirilmesi ile ortalama hız hesaplanır(on tane RR aralığının ayrı ayrı hızı hesaplanıp ortalaması da alınabilir.)

16 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 16 Hız Değerlendirilmesi (300 / 6) = 50

17 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 17 Hız Değerlendirilmesi (300 / ~ 4) = ~ 75

18 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 18 Hız Değerlendirilmesi (300 / 1.5) = 200

19 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 19 Aks Değerlendirilmesi

20 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 20 Aks Değerlendirilmesi

21 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 21 Aks Değerlendirilmesi I-negatif, aVF-pozitif------SAĞ AKS DEVİASYONU

22 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 22 İletimin Değerlendirilmesi "Normal“ iletim  Normal sino-atriyal (SA),  Normal atriyo-ventriküler (AV),  Normal intraventriküler (IV) ileti. Aşağıdaki ileti anormallikleri eğer varsa mutlaka tanımlanmalı:  SA blok: 2. derece (tip I, tip II)  AV blok: 1., 2. (tip I, tip II), ve 3. derece  IV bloklar: Dal, fasiküler ve nonspesifik bloklar

23 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 23

24 ARİTMİLER Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 24

25 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 25 Sinüs ritmi

26 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 26 PR Aralığı Normal: 0.12 - 0.20 s Kısa PR: <0.12 s Uzamış PR: >0.20 s QRS Süresi Normal: 0.04 - 0.12 s Uzamış QRS Süresi: >0.12 s

27 Ritim Anormallikleri

28 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 28 Supraventriküler aritmiler  Sinüs aritmisi  Sinüs bradikardisi  Sinüs taşikardisi  Atrial taşikardi  Atrial flatter  Atrial fibrilasyon  AV nodal ritm ve taşikardi  Gezici(wandering)atrial pacemaker  AV disosiasyon  Prematür atrial kompleks Ventriküler aritmiler  Prematür ventriküler kompleks  Hızlı idiyoventriküler ritm  Ventriküler taşikardi  Ventriküler fibrilasyon

29 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 29 Sinüs Aritmisi Fizyolojik(respiratuar) veya patolojik(yaşlılarda, myokard ve sinoatrial düğüm iskemisi) olabilir EKG de RR aralıkları değişir ancak P dalgasının şekli ve PR aralığı değişmez.

30 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 30

31 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 31 Sinüs Bradikardisi Hız<60,P dalgası morfolojisi sabit, atletlerde ve sağlıklı yaşlılarda uyku sırasında fizyolojik olabilir. Patolojik nedenler: -Miksödem -KİBAS -KAH -Safra retansiyonu -İlaçlar(digital, betabloker, Ca Kanal blokeri,kinidin)

32 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 32

33 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 33 Sinüs Taşikardisi Hız>100/dk,P dalgası morfolojisi sabit Nedenleri: -Stres, ateş, anemi -Kalp Yet, şok -Myokardit -Çy, kahve, alkol, sigara -İlaçlar(nirtitler, vagolitik ve sempatomimetikler)

34 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 34

35 SVT Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 35

36 SVT Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 36

37 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 37

38 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 38

39 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 39 Atrial Flatter Hız 240-350/dk. Mekanizması genellikle ‘’re-entry’’. Hızlı, düzenli, geniş atrial dalgalarla karakterizedir(F dalgaları)EKG de testere dişi görüntüsü mevcut. En iyi II-III-aVF-V1 de görülür.

40 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 40

41 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 41 Atrial Fibrilasyon Atriumların dakikada 350-600 hızdaki düzensiz kontraksiyonundan kaynaklanan ve ventriküllerin düzensiz yanıtıyla karakterize ritm. Mekanizması genellikle ‘’re-entry’’. Hızlı, düzensiz, ‘f’ dalgalarıyla karakterizedir. AF de düzenli ritm şu durumlarda görülebilir: -Komplet AV blok -AV nodal Taşikardi -VT -Verapamil,digital kullanımı

42 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 42

43 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 43 Ventrüküler Taşikardi: -Üç veya daha fazla ard arda gelen geniş QRS li ritmdir. Hız 100-250/dk -Mekanizma genelde ‘re-entry’. -En sık nedenleri akut MI, KAH, kmp.

44

45 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 45 Ventriküler Fibrilasyon: -EKG de P dalgası,QRS kompleksi ve T dalgası görülmez, hızlı düzensiz dalgalar vardır.

46 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 46 Ventriküler fibrilasyon

47 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 47 Ventriküler asistoli

48 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 48 İletim Bozuklukları -Sinoatriyal Blok EKG de normal ritm sırasında beklenen bir P dalgası oluşmaz. Bu aralık normal P-P aralığının 2,3 veya daha fazla katıdır. -AV Bloklar 1.Derece AV blok (PR aralığı uzun) 2. Derece AV blok Mobitz Tip 1, Mobitz Tip 2 3. Derece AV blok -Intraventriküler Bloklar Sağ-Sol Dal Blokları, Sol anteriyor fasiküler,Sol posterior fasiküler blok Bifasiküler blok, Trifasiküler blok -Preeksitasyon Sendromları Wolf-Parkinson-White Sendromu, Lown-Ganong-Levine sendromu

49 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 49 Birinci derece AV blok

50 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 50 İkinci derece AV blok

51 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 51 2. Derece AV blok-tip 1

52 Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 52


"Acil Serviste EKG Dr.Erhan Altunbaş Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları