Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M.ERK1 PREOPERATİF HASTA DEĞERLENDİRİMİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M.ERK1 PREOPERATİF HASTA DEĞERLENDİRİMİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 M.ERK1 PREOPERATİF HASTA DEĞERLENDİRİMİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 M.ERK2 SORU 1: Uzmanlık öğrenciliğinin hangi aşamasındasınız? 1. Birinci yıl 2. İkinci yıl 3. Üçüncü yıl 4. Dördüncü yıl 5. Halen uzman

3 M.ERK3 SORU 2: Bu güne kadar preoperatif pulmoner değerlendirme yaptınızmı? 1.Bizzat yaptım 2.Yapan uzmanı izledim 3.Hiç yapmadım

4 M.ERK4 Preop Akciğer Değerlendirilmesinin Önemi ► Major cerrahi girişim, hastada ölçülebilir fizyolojik değişikliler meydana getirir ► Toraks ve üst abdomen cerrahi girişimlerinde akciğer değişiklikleri tipik olarak 2 hafta veya daha fazla sebat eder ► Fizyolojik değişikliklere, hastanın özelliklerine ve gişimin özelliklerine göre komplikasyonlar ortaya çıkar

5 M.ERK5 SORU 3. Postoperatif komplikasyonların önemi nedir? 1. Mortalite ve morbititeyi olumsuz etkiler 2. Hospitalizasyonu uzatır 3. Yoğun bakım gereksinimini arttırır 4. Total medikal harcamaları arttırır 5. Hepsi

6 M.ERK6 Postoperatif Komplikasyonları Hazırlayıcı Nedenler 1. Preoperatif 2. İntraoperatif 3. Postoperatif 1. Hastaya ait 2. Girişime ait 3. Anesteziye ait

7 M.ERK7 Preoperatif Riskler ► Obezite ► Sigara öyküsü ► Yaş > 70 ► Kronik akciğer hastalıkları (KOAH, kronik astım, vb) ► Diyabet ► Kalp yetmezliği ► Geçirilmiş MI ► Önceki cerrahi girişimler ► Hareketsizlik ► İmmün süpresyon

8 M.ERK8 SORU 4:İdeal olarak sigara ameliyattan ne kadar önce kesilmelidir? 1. Bir hafta önce 2. İki hafta önce 3. Bir ay önce 4. İki ay önce

9 M.ERK9 SİGARA ► Sigara içenlerde komplikasyon oranı içmiyenlerden 2 kat fazladır ► Postoperatif aşırı mukus sekresyonu için hazırlayıcı bir nedendir. ► Postoperatif komplikasyon riskini azaltmak için 8 hafta önce kesilmelidir Warner MA, Offord KP, Warner ME, et alRole of preoperative cessation of smoking and other factors in posroperative pulmonary complications: a blinded prospective study of coronary artery bypass patients. Mayo Clin Proc 1989; 64: 609-616

10 M.ERK10 SİGARA ► >20 paket-yıl sigara ► By-pass ile ilgili po komplikasyon  Sigara içmeyenlerde %11  8 hafta önce sigarayı bırakanlarda %14.5  8 haftadan daha kısa bir sürede bırakan. %57  Bırakmayanlarda %33 Warner MA, Offord KP, Warner ME, et alRole of preoperative cessation of smoking and other factors in posroperative pulmonary complications: a blinded prospective study of coronary artery bypass patients. Mayo Clin Proc 1989; 64: 609-616

11 M.ERK11 SORU 5: En fazla postoperatif komplikasyon gelişen grup hangisidir? 1. Solunum fonksiyonları anormal olanlar 2. Obez hastalar 3. 60 yaş ve üzeri

12 M.ERK12 OBEZİTE ► Volüm kısıtlanmasına yol açar (TLC, ERV  ) ► Total komplians %60 ve üzerinde azalır ► PE açısından risk oluşturur ► Alt akciğer alanlarına V/Q oranı azalır ► Böyle fizyolojik değişiklikler olmasına karşın, postoperatif riskler açısından çok önemli farklar saptanmamıştır ► Bu konuda fazla da çalışma yapılmamıştır

13 M.ERK13 OBEZİTE ► Yinede şiddetli obezlerde postoperatif hipoksinin ve mikroatelektazilerin obez olmayanlardan daha fazla olabileceğini, obstrüktif uyku-apne sendromunun manifest olabileceğini göz önünde bulundurmak yararlı olur ► Sınır: BMİ>27 kg/m 2

14 M.ERK14 KOAH ► En önemli risk faktörlerinden biridir ► Major cerrahi girişimlerde komplikasyon riski çok yüksektir ► FEV 1 bağımsız risk faktörüdür ► FEV1<1L (<%40) ise majör komplikasyon riski 6 kat çok ► ASA düzeyi, cerrahi girişimin tipi ve süresi önemli

15 M.ERK15 KOAH ► KOAH lılarda elektif cerrahi endikasyonunu erterlenmeyi gerektiren durumlar  Semptomların fazla olması  Egzersiz kapasitesi düşük olması  Alevlenme dönemi ► Uygun tedaviler ve PR uygulayıp tekrar değerlendirme yapılmalıdır

16 M.ERK16 Uyku-Apne Sendromu ► Postop evrede:  Uyku ile ilişkili solunumsal problemler artar  Postop hipoksemi, hiperkapni riski yüksektir  Obez ve OSA si olanlarda entibasyon zordur  UAS da intra ve posrop sedatif ve narkotiklerin kullanımı minimal olmalıdır  Genel anestezi yerine diğer yollar tercih edilebilir

17 M.ERK17 Yaş Faktörü ► Pulmoner komplikasyonlar açısından bağımsız risk faktörü değildir ► Yaş > 80 olan bir grupta postop 30 gün içerisindeki komplikasyon oranı %6.2 ► Aynı grupta ASA klas II olanlarda %1 den az Djokovic JL, Hedley-Whyte J:Prediction of outcome of surgery and anesthesia in patients over 80. JAMA 1979; 242: 2301-6

18 M.ERK18 İntraoperatif Riskler ► Anesteziklerin hipoksik vazokontriksiyonu azaltması ► Sürfaktan yapımında azalma ► Solunum depresyonu ► Nörolojik hasar ► Akciğerin sönmesi ► Cerrahi süresi ► Cerrahi uygulamaya özgü işlemler  Ensizyonun yeri, boyutu, KP bypass, Hipotermi, vb

19 M.ERK19 Ensizyonun Yeri ve Büyüklüğü ► Ensizyonun diyaframa yakınlığı ve büyüklüğü önemli ► Postop komplikasyon oranı  Torakoskopik cerrahi: %19-59  Üst abdominal cerrahi: %17-76  Alt abdominal cerrahi: %0-5 ► Kolesistektomi  Laparoskopi: %23 VC azalması  Laparatomi: %50VC azalması Torrington KG, et alPostoperative pulmonary changesafter laparoscopic cholecystectomy.South Med J 1996; 89 :675-8(abstract)

20 M.ERK20 Cerrahinin ve Anestezinin Tipi ve Süresi ► <2 saat, komplikasyon oranı: %8 ► >3-4 saat komplikasyon oranı: %40 ► Spinal veya epidural anestezi genel anesteziye göre daha güvenli Yeager MP, Anesthesiology 1987; 66: 729-36 Pedersen T, Anesthesiology 1990; 73:835-9

21 M.ERK21 Postoperatif Riskler (1)  Ağrı  Solunum depresyonu  Frenik sinir ve diyafram disfonksiyonu  Toraks duvarı ve akciğer kompliansında azalma  VC ve FRC azalması  V/Q bozukluğu  İntra pulmoner shunt

22 M.ERK22 Postoperatif Riskler (2)  Sıvı / elektrolit dengesizliği  Toraks tüpü  NGS  Mukosiliyer klirens Bozulması  Öksürüğün azalması  Aspirasyon  YBÜ uzun kalış

23 M.ERK23 Postoperatif Pulmoner Değişiklikler Hess DR. Respiratory care principles&practice,WB Saunders Co, 2002; 1035-1046 Yüzeyel solunum V/Q dengesizliği Sekresyon birikmesi AtelektaziHipoksemi Solunum yetersizliği

24 M.ERK24 Solunum Derinliğinin Azalması ► Ağrı ► Diyafram ve frenik sinir disfonksiyonu ► Göğüs duvarı ensizyonu ► Batın ensizyon ► Özel girişimler ► PEF %50 azalır ► FVC %50 azalır ► FRC azalır  %10-15 alt abdominal  %30 üst abdominal  %35 toraks ► CV artar

25 M.ERK25 SORU 6:Cerrahi sonrası erken evrede mikro atelektazi sıklığı nedir? 1. % 100 2. % 75 3. % 50 4. % 35

26 M.ERK26 Atelektazi ► Basit atelektazi (mikro atelektazi) hastaların %100 ünde gelişir  Genel anestezi sırasında küçük monoton solunum  Mukus artışı  Bronş klirensinin azalması  Toraks duvarı ve akciğer esnekliğinin azalması  FıO 2 > 0.40 ► Toraks veya batın cerrahisi: %6-75 ► Kardiyovasküler cerrahi: %15-98

27 M.ERK27 Lober/Pulmoner Atelektazinin Klinik Bulguları ► Geç inspiratuar raller ► Bronşiyal sesler ► Takipne, dispne ► Taşikardi ► Hipoksemi

28 M.ERK28 Hipoksemi ► Solunum derinliğinin azalması ► Mikroatelektazi - atelektazi ► İntrapulmoner shunt fraksiyonunun artması (anesteziklerin pulmoner vazodilatör etkisi) ► V/Q oranının azalması

29 M.ERK29 Hipoksemi Basit Hipoksemi %100 Komplike (ARDS) %0.2-0.4 Wynne R, Botti M. Postoperative pulmonary dysfunction in adults after cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: Clinical significance. Am J Crit Care 2004; 13:384-393

30 M.ERK30 Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar Wynne R et al. AJCC 2004; 13:384-393 ► Yüzeyel solunum ► Sekresyon birikmesi ► Hipoksemi ► Atelektazi ► V/Q dengesizliği Solunum yetersizliği ► Pnömoni ► Emboli ► Pnömotoraks ► Aspirasyon ► Plevra sıvısı ► Şilotoraks ► Pnömotoraks ► ARDS

31 M.ERK31 Preoperatif Göğüs Röntgeni (20.12.2005) 59-K, kolon rezeksiyonu planlanıyor FVC %114, FEV1 %102, FEV1/FVC %87, sO2%96, 30 p-yıl sigara, sigarayı 1 hafta önce bıraktı Postoperatif 2. gün (23.12.2005) Öksürmekte zorlanıyor Az mukoid balgam var sO2 %96, Lökosit 8400/mm 3 DSS:35 Ateş 37.1 0 C

32 M.ERK32 SORU 7:Hastanın postop komplikasyonu nedir? 1. Pnömoni 2. Atipik pnömoni 3. Atelektazi 4. PE

33 M.ERK33 Postoperatif 5. gün (26.12.2005) Postoperatif 9. gün (30.12.2005)

34 M.ERK34 SORU 8. Pulmoner komplikasyonlar açısından hangi tip cerrahi girişim önemlidir? 1.Torakal 2.Abdominal 3.Torako-abdominal 4.Kardiyovasküler 5.Hepsi

35 M.ERK35 Pulmoner Komplikasyon Nedeni Olan Girişimler ► Bütün major girişimler postoperatif komplikasyona neden olabilirler ► En fazla bilgi birikimi oluşmuş girişimler:  Torasik  Abdominal  Torako-abdominal  Kardiyovasküler

36 M.ERK36 Üst Batın Cerrahisi Sonrası Komplikasyonlar ► Toplam solunumsal komp. 19/158 (%12)  %42 Atelektazi ve/veya plevra sıvısı  %25.3 Pnömoni ve / veya solunum yetmezliği  %10.5 KOAH alevlenmesi  %10.5 Akut bronşit  %5.3 ARDS  %5.3 Bilateral plevra sıvısı Başoğlu ÖK ve ark. Üst karın cerrahisinde postoperatif solunumsal komplikasyon riskinin preoperatif parametrelerle ilişkisi. Toraks Dergisi 2000; 2: 17-22

37 M.ERK37 Üst Batın Cerrahisi ve Pulmoner Komplikasyonlar Başoğlu ÖK ve ark. Üst karın cerrahisinde postoperatif solunumsal komplikasyon riskinin preoperatif parametrelerle ilişkisi. Toraks Dergisi 2000; 2: 17-22 ► 19/158 (%12) Toplam solunumsal komplikasyon Korelasyon yok Cinsiyet Altta yatan hastalık Preop semptomlar Preop oskültasyon Preop grafi Korelasyon var FEV1 Laparotomi YBÜ>48 saat

38 M.ERK38 Akciğer Kanseri Cerrahisinde Majör Komplikasyonlar 1/1991 – 12/1992 n:80 1/1993 – 9/1996 n:132 Morbidite 16 (%20) 15 (%11) Miyokard infarktüsü AritmiİnmePnömoniAtelektazi Solunum yetmezliği 1 (%1) 1 (%1) 7 (%9) 7 (%9) 1 (%1) 1 (%1) 4 (%5) 4 (%5) 3 (%4) 3 (%4) 0 3 (%2) 3 (%2) 0 1 (%1) 1 (%1) 10 (%8) 1 (%1) 1 (%1) Mortalite 3 (%3.8) 2 (%1.5) Wyser C, Stulz P, Soler M, Tamm M, et al. Prospective evaluation of an algorithm for the functional assessment of lung resection candidates. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 1450-1456

39 M.ERK39 Preoperatif Risklerin Araştırılması ► Anamnez ► Sigara ► İlaçlar ► Atopi ► Egzersiz intoleransı ► Dispne, öksürük ► Fizik muayene ► Laboratuvar ► Akciğer fonksiyonları ► Arter kan gazı ► Göğüs röntgeni ► EKG ► Kan muayeneleri ► Risk indeksleri ► ASA klasifikasyonları ► Pulmoner risk indeksi ► Kardiyopulmoner risk indeksi

40 M.ERK40 Spirometri Genel endikasyonlar  Yaş> 60  Sigara öyküsü  Akciğer hastalığının olması  Solunum sistemi semptomlarının olması  Rezeksiyon kararı (difüzyon kapasitesi eklenir) (ACCP, Ann Inter Med 1990; 112: 793-794)

41 M.ERK41 Spirometri Ameliyat türüne göre endikasyonlar  Sigara veya dispne öyküsü olan hastaların kalp veya üst abdomen cerrahisi  Sigara veya dispne öyküsü olan hastaların alt abdominal cerrahisi (uzun girişim)  Her hangi bir akciğer hastalığı olup ortopedik cerrahi geçirecek hastalar  Rezeksiyon cerrahisi (ACCP, Ann Inter Med 1990; 112: 793-794)

42 M.ERK42 Spirometri ► Postoperatif risk (Gass&Olsen,1986)  FVC < %70, FEV 1 <%70, FEV 1 /FVC < %65 ► Preop yüksek risk-postop orta dereceli bir komplikasyon ► Cerrahi girişim kararı sadece SFT ile alınmaz

43 M.ERK43 SORU 9:Akciğer rezeksiyon cerrahisinde postop komplikasyonlar açısından hangisi önemlidir? 1. PaO 2 < 60 mmHg 2. PaCO 2 > 45 mmHg

44 M.ERK44 AKG hakkında değişik bakış açıları ► PaO 2 <50 mmHg risk artar ► PaO 2 50 mmHg  Nagasaki F, Chest 1982; 82: 25-29 ► PaCO 2 >45 mmHg rezeksiyon yüksek riskli  Morice RC, Chest 1992; 101: 356-361  Bolliger CT, ERJ 1998; 11:198-212  ACCP, Ann Inter Med 1990; 112: 793-794 ► Tek başına inoperabilite kriteri değil

45 M.ERK45 AKG hakkında genel kanı ► Genellikle KOAH lı hastalarda rastlanan hiperkarbi (PaCO2>45 mmHg), cerrahi girişim için tam bir kontrendikasyon olmamakla birlikte, yüksek risk kabul edilir ► Hipoksemi, komplikasyonlar için anlamlı bir belirleyici değildir. ► Kalp, toraks veya abdominal cerrahide, sigara içenlerde, dispne olduğunda arter kan gazı analizi yapılmalıdır

46 M.ERK46 Göğüs Röntgeni ► Sağlıklı kişilerde göğüs röntgeninin postoperatif riskleri saptamakta bir değeri yoktur, buna rağmen göğüs röntgeni yapılmalıdır ► 60 yaş üzerindeki kişilere, kardiyak veya pulmoner sorunu olanlara mutlaka preoperatif göğüs röntgeni yapılmalıdır

47 M.ERK47 ASA Klasifikasyonu (American Society of Anesthesia) ASA sınıf I Sağlıklı ASA sınıf II Hafif – orta sistemik hastalık ASA sınıf III Şiddetli sistemik hastalık ASA sınıf IV Hayatı tehdit eden şiddetli hastalık ASA sınıf V Kritik durumdaki hasta ASA sınıf VI Beyin ölümü olmuş hasta

48 M.ERK48 DeğişkenPuan BMİ>27 kg/m2 1 Sigara (son 8hafta) 1 Prodüktif öksürük (son 5 gün) 1 Wheezing (son 5 gün) 1 FEV1/FVC<%701 Pa CO2>45 mmHg 1 Toplam6 Pulmoner indeks: Postoperatif pulmoner komplikasyonları arttırdığı bilinen risk faktörleri (owens MV) >4 :Kardiyopulmoner risk %73.4, <4: risk%11

49 M.ERK49 Puan HikayeYaş>705 MI (son 6 ay) 10 Fizik muayene JVD veya S3 11 Anlamlı aort kapak stenozu 3 EKG Sinüzal olmayan ritm PAK 7 >5 PVK 7 Genel durum PO2 50 3 K>3 veya HCO3 3 veya HCO3<20 BUN>50 veya Krea>3 Kronik KC hast. SGOT  Kalp dışı hast. Yatakta ted. Ameliyat Toras, batın, aortik 3 Acil cerrahi 4 Toplam53 Goldman’nın mültifaktöryel risk indeksi PVK: Prematüre ventriküler kontraksiyon, PAK: Prematüre atriyal kontraksiyon Klas 1: 0-5 Klas 2:6-12 Klas 3:13-25 Klas 4:>26

50 M.ERK50 Rezeksiyon Cerrahisi ► Komorbid hastalıklar postoperatif mortalite ve morbiditeyi arttırır ► Rezeksiyon cerrahisi kardiyo-pulmoner fonksiyonları az yada çok bozar, egzersiz toleransını azaltır, QoL azalır ► Torakoskopik cerrahi avantajlıdır, ancak her hastaya uygulanamaz

51 M.ERK51 Rezeksiyon cerrahisi ► Genel değerlendirme ► Solunum fonksiyonu  Spirometre – FEV 1  Difüzyon kapasitesi  Postoperatif FEV 1 (FVC, VO 2 max) ► Egzersiz kapasitesi ► AKG

52 M.ERK52 Rezeksiyon Cerrahisi-Spirometre ► FEV1 primer parametredir  Pnömonektomi: preop FEV1 >2 L  Lobektomi: preop FEV1 > 1L

53 M.ERK53 Difüzyon Kapasitesi ► DLco<%50 major rezeksiyon kontrendike Cander L. A J Cardiol 1963 ► DLco<%60 mortalite riski %24 ► ppoDLco<%40 mortalite riski %33 Markos J, Mullan BP, Hillman DR, et al. Preoperative assessment as a predictor of mortality and morbity after lung resection. Am Rev Respir Dis 1989; 139: 902-910

54 M.ERK54 Difüzyon Kapasitesi ► Maksimal iş yükünün %70 i kadar bir egzersiz yükü ile elde edilen difüzyon değeri, istirahatte ölçülenin %10 undan daha az artmışsa, postoperatif komplikasyon oranı %100 olmaktadır Wang JS, Abbound RT, Evans, KG et al. Role of CO diffüsing capacity during exercise in the preoperative evaluation for lung resection. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 1435-1444

55 M.ERK55 Tahmini Postoperatif Akciğer Volümü Juhl ve Frost formülü Ppo FEV1 (veya ppo FVC) =po FEV1 x (1-[S x 5.26 /100]) =po FEV1 x (1-[S x 5.26 /100]) =po FEV1 x (1-[S x 0.0562]) =po FEV1 x (1-[S x 0.0562]) (S): Segment sayısı

56 M.ERK56 Tahmini Postoperatif Akciğer Volümü Kristersen /Olsen formülü Ppo FEV1 (veya ppo FVC)= po FEV1 x (1-rezeksiyon yapılacak segmentlerin fonksiyonel katkısı) Tc99m veya talyum Bilgisayarlı tomografiye bağlı gama kamera Anteriyor, posteriyor ve oblik görüntüler

57 M.ERK57 SORU 10 : SORU 10 : Çalıştığınız merkezde veya şehirde kantitatif perfüzyon sintigrafisi ölçtürme olanağına sahipmisiniz? 1. Evet 2. Hayır 3. Bilmiyorum

58 M.ERK58 SORU 11 : SORU 11 : Çalıştığınız merkezde veya şehirde kardiyo-pulmoner egzersiz testi olanağına sahipmisiniz? 1. Evet 2. Hayır 3. Bilmiyorum

59 M.ERK59

60 M.ERK60 SORU 12: Rezeksiyon endikasyonu açısından BTS - ACCP nin VO 2 max kriteri nedir? 1. VO 2 max > 15 ml/kg/d 2. VO 2 max > 10 ml/kg/d

61 M.ERK61 Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri ► Akciğer rezeksiyon cerrahisinde önemli ► BTS ve ACCP nin önerisi  VO 2 max > 15 ml/kg/d ise operabl  VO 2 max < 15 ml/kg/d ise yüksek riskli hasta ► Egzersiz kapasitesi birçok faktöre bağımlıdır:  Akciğer fonksiyonları  Kardiyak fonksiyonlar  Hemodinamik performans  Periferik doku oksijen sarfiyatı

62 M.ERK62 Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri ► İdeal eşik değeri araştıran çalışmalar var ► Bazı formüllerle postop tahmini değerler hesaplanabilir ► Postoperatif tahmini akciğer volümlerine üstün olup olmadığı kanıtlanmamıştır ► Mutlak değer veya (%) değer tartışması mevcut

63 M.ERK63 ► Mutlak değer kullanılmalı  Eugene J, Brown SE, Light RV, et al. Surg Forum 1982; 33: 260-262  Smith TP, Kinasewitz GT, Tucker WY, et al. Am Rev Respir Dis 1984: 730-734  Bechard D, Wetstein L. Ann Thorac Surg 1987; 44: 344-349 ► Mutlak değer veya % değer farketmez  Keddissi JI, Kinasewits GT. Chest 2005; 127: 1092-1094 ► % değeri kullanılmalı  Bolliger CT, Soler M, Stulz P, et al. Respiration 1994; 61:181-186  Bolliger CT,Jordan P,Soler M, et al. AJRCCM 1995;151:1472-1480  Win T, JacksonA, Sharples L, et al. Chest 2005;127:1159-1165  Morice RC, Peters Ej,Ryan MB,et al.Chest 1992;101:356-361  Richter Larsen K, Svendsen UG, Nilman N, et al. Eur Respir J 1997;10:1559-1565 Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri

64 M.ERK64 Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri Rezeksiyon kararında: ► VO 2 max > %75: İyi prognoz ► VO 2 max > %60: Birden fazla lob kontrendike ► VO 2 max < %40: Her tip rezeksiyon kontrendike Bolliger CT,Jordan P,Soler M, et al. AJRCCM 1995;151:1472-1480

65 M.ERK65 Akciğer Rezeksiyonlarından 3-6 ay Sonra Fonksiyonel Durum Nugent A-M, Steele IC, Carragher AM, Mc Manus K, et al. Effectofthoracotomy and lung resection onexercise capacity in patients with lung cancer. Thorax 1999; 54: 334-338 AmeliyatPnömonektomiLobektomi ParametrePreopPostopDeğişimPreopPostopDeğişim FVC % 94.362.1-32.295.784.4-11.3 FEV 1 % 81.355.2-26.184.772.3-12.4 TLC % 109.170.2-38.9111.791.5-20.2 TLCO93.363.4-29.966.755.4-11.3 PVO2 (ml/kg/d) 23.917.2-6.718.917.0-1.9 PVE (l/d) 58.443.6-14.848.641.7-6.9 Desatürasyon-3.31-4.080.77-2.21-3.571.36 Borg skoru 4.64.3-0.33.43.80.4

66 M.ERK66 Akciğer Rezeksiyonundan 3-6 ay Sonra Fonksiyonel Durum Nugent A-M, Steele IC, Carragher AM, Mc Manus K, et al. Effectofthoracotomy and lung resection onexercise capacity in patients with lung cancer. Thorax 1999; 54: 334-338 Yöntem Kristersen / Olsen (R2) Juhl/ Frost (R2) ppoFVC / poFVC 0.750.62 ppoFEV 1 / poFEV 1 0.790.69

67 M.ERK67 Basit Egzersiz Testleri ► Basit egzersiz testlerinin riskleri tahmin etmedeki değeri kanıtlanmamış  Merdiven çıkma  6DYT  Shutle test

68 M.ERK68 “Shuttle” Yürüme Testi ► BTS ve ACCP rehberleri: Göz önüne alınabilir  SYT< 250 m: Yüksek risk  Bu öneriyi destekleyen A grubu kanıt yok  Kardiyovasküler egzersiz testlerinin yerine kullanılmamalı  139 hasta ► 69 iyi postop sonuç ► 34 kötü postop sonuç  İki grubun SYT sonuçları farklı değil Win T,et al. Relationship of shuttle walk test and lung cancer surgical outcome. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 26: 1216-1219

69 M.ERK69 KALP -Hikaye -EKG Pozitif Negatif AKCİĞER -FEV1 -DLco <%80 >%80 Pnömonektomi EGZERSİZ -VO2max >20 ml/kg/d 10-20 ml/kg/d Split fonksiyon -FEV1-ppo -DLco-ppo >%40 Split fonksiyon -VO2max-ppo >10 ml/kg/d Rezeksiyon TANI -Stres EKG -EKO -Tl 201 Tc 99m -Kateter Negatif Pozitif TEDAVİevet hayır <10 ml/kg/d <%40 İnoperabl <10 ml/kg/d

70 M.ERK70 Hemoptizi Vakası Preop Değerler ► 45-E, Sigara(-), 168 cm, 70 kg ► Çocukluğundan beri dispne, öksürük, bol balgam, bazan kanlı balgam, halen abondan hemoptizi ► FM:JVD (-), Kalp sesl.N, Ronküs (+), P.ödem(-) ► Solunum fonksiyonları  FVC: 3010 ml %75,  FEV1: 1720 ml %52,  FEV1/FVC: %57,  sO2: %96, DLCO: %96, DLCOVA: %113 ► EKG normal sınırlarda

71 M.ERK71

72 M.ERK72

73 M.ERK73

74 M.ERK74

75 M.ERK75 SORU 13: Hastada postoperatif pulmoner risk beklentiniz ne kadardır? 1. % 70 in üzerinde 2. %50 civarında 3. % 10 civarında

76 M.ERK76 DeğişkenPuanBT-45E BMİ>27 kg/m2 10 Sigara (son 8hafta) 10 Prodüktif öksürük (son 5 gün) 11 Wheezing (son 5 gün) 11 FEV1/FVC<%7011 Pa CO2>45 mmHg 10 Toplam63 Pulmoner indeks: Postoperatif pulmoner komplikasyonları arttırdığı bilinen risk faktörleri >4 :pulmoner risk %73.4, <4: pulmpner risk%11

77 M.ERK77 SORU 14: Bu hastada postop 3.-6. ayda olası FVC ve FEV 1 kaybı ne kadardır? 1. %25 kayıp 2. % 10 kayıp 3. Kayıp yoktur

78 M.ERK78 Hastanın postoperatif volümleri Juhl ve Frost formülü Ppo FEV1 (veya ppo FVC =po FEV1 x (1-[S x 5.26 /100]) =po FEV1 x (1-[S x 5.26 /100]) =po FEV1 x (1-[S x 0.0562]) =po FEV1 x (1-[S x 0.0562]) ppoFVC = 3010 x (1-(4 x 0.0562)) = 2333 ml ppoFEV1 = 1720 x (1-(4 x 0.0562)) =1333 ml

79 M.ERK79 SORU 15: Bu beklenti doğrumudur? 1. Evet 2. Hayır

80 M.ERK80 Hastanın Postoperatif SFT Değerleri Preop ► FVC 3010 ml - %75 ► FEV1 1720 ml - %52 ► FEV1/FVC %57 ► sO2 %96 ► ppoFVC 2333 ml ► ppoFEV1 1333 ml Postop 16. gün ► FVC 2720 ml - %68 ► FEV1 2210 ml - %66 ► FEV1/FVC %81 ► sO2 %98.2  Δ FVC -290 ml (% 9)  Δ FEV1 +490

81 M.ERK81 BT 45 - E Puan HikayeYaş>7050 MI (son 6 ay) 100 Fizik muayene JVD veya S3 110 Anlamlı aort kapak stenozu 30 EKG Sinüzal olmayan ritm PAK 70 >5 PVK 70 Genel durum PO2 50 30 K>3 veya HCO3 3 veya HCO3<20 BUN>50 veya Krea>3 Kronik KC hast. SGOT  Kalp dışı hast. Yatakta ted. Ameliyat Toras, batın, aortik 33 Acil cerrahi 43 Toplam536 Klas 1: 0-5 Klas 2:6-12 Klas 3:13-25 Klas 4:>26

82 M.ERK82 POPK Tedavisi-Temel Yaklaşım ► Preoperatif hazırlık  Sigaranın bırakılması (8 hafta önce)  PE risklerinin değerlendirilmesi  Bronşit tedavisi (antibiyotik)  Bronkodilatör  İS, PF ► Postoperatif yaklaşım  Ağrı kontrolü  Erken mobilizasyon  PE prevansiyonu  Erken weaning  Erken besleme  Uygun oksijen  Derin solunum egzersizleri  Göğüs fizyoterapisi  Sekresyonlarla mücadele

83 M.ERK83 Solunumun Derinliğini Arttırmak ► Derin soluk egzersizleri ► PEP ► IPPB ► CPAP

84 M.ERK84 Sekresyonlarla Mücadele ► Fizyoterapi  Perküsyon+huffing+coughing ► Araç yardımı ile yapılanlar  PEP  BA tüpü  Flutter  HFCWO (High Freq. Chest Wall Oscillation)  CLRT (Continious Lateral Rotational Ther.)

85 M.ERK85 Hastanın yazılı izni alınmıştır

86 M.ERK86

87 M.ERK87

88 M.ERK88

89 M.ERK89

90 M.ERK90 Sonuç 1. Major cerrahi girişimler postop risk taşır 2. Bu riskler hasta ile ve girişimle ilgili olabilir 3. Pulmoner riskler ve komplikasyomlar için dikkatli bir değerlendirme yapılmalı, yüksek riskli hastalarda elektif cerrahiler ertelenmeli ve preop hazırlık yapılmalıdır 4. Rezeksiyon cerrahisinde spirometre, DLco ve egzersiz kapasitesi değerlendirilmelidir

91 M.ERK91


"M.ERK1 PREOPERATİF HASTA DEĞERLENDİRİMİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları