Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ"— Sunum transkripti:

1 UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ
Prof. Dr. Oğuz KÖKTÜRK Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi

2 UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) Santral uyku apne sendromu (CSAS) Üst solunum yolu rezistansı sendromu (UARS) Obezite-hipoventilasyon sendromu Overlap sendromu (OSAS+KOAH)

3 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU
TANIM (ASDA 1997) Uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu obstrüksiyonu epizodları ve sıklıkla kan oksijen satürasyonunda azalma ile karakterize bir sendromdur

4 RİSK FAKTÖRLERİNİN AZALTILMASI
OSAS TEDAVİSİ RİSK FAKTÖRLERİNİN AZALTILMASI Obezite Alkol İlaçlar Uyku pozisyonu

5 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU SINIFLAMA
AHİ <5 NORMAL AHİ HAFİF AHİ ORTA AHİ >30 AĞIR

6 OSAS TEDAVİSİ GENEL ÖNLEMLER Risk faktörlerinin azaltılması
Eşlik eden hastalıkların tedavisi Kazalardan korunma

7 EŞLİK EDEN HASTALIKLARIN TEDAVİSİ
OSAS TEDAVİSİ EŞLİK EDEN HASTALIKLARIN TEDAVİSİ Hipotiroidizm Akromegali Diabetes mellitus Aşırı androjen salınımı ÜSY hast. Nörolojik hast. Solunum sistemi hast. Kardiyovasküler hast.

8 OSAS’lı olgularımızın %47
OSAS’lı olgularımızın %47.7’sinin en az bir kez trafik kazası yaptığı ve riskin 6.1 kat artmış olduğu saptanmıştır (Köktürk ve ark. 2000)

9 İLAÇ TEDAVİSİ Protriptilin Medroksiprogesteron Asetazolamid Nikotin
Striknin Almitrin Teofilin Clonazepam Doxapram

10 OSAS TEDAVİSİ SPESİFİK TEDAVİ Ağıziçi araçlar CPAP / BPAP tedavisi
Cerrahi tedavi

11 OSAS TEDAVİSİ AĞIZİÇİ ARAÇLAR Mandibulayı öne ilerleten araçlar
Dili önde tutan araçlar

12 AĞIZİÇİ ARAÇ TEDAVİSİ (ASDA Standarts of Practice Committee)
Basit horlama Genel önlemlere yanıt vermeyen hafif dereceli OSAS’ lılar CPAP tedavisini tolere edemeyen veya kabul etmeyen orta-ağır dereceli OSAS’ lılar Düzeltme cerrahisini kabul etmeyen veya cerrahiye uygun olmayan orta-ağır dereceli OSAS’ lılar

13 CPAP TEDAVİSİ ENDİKASYONLARI (ASDA - AASM)
Orta ve ağır dereceli OSAS’lılar Hafif dereceli olupta semptomları belirgin, kardiyovasküler veya serebrovasküler risk faktörlerinin varlığında

14 BPAP TEDAVİSİ ENDİKASYONLARI (ASDA - AASM)
CPAP tedavisini tolere edemeyen hastalar OSAS’la beraber alveoler hipoventilasyona yol açan hastalığın varlığında (KOAH, OHS, Restriktif Akciğer hast.)

15 OSAS CERRAHİ TEDAVİSİ BURUN AMELİYATLARI Septoplasti Konka cerrahisi
Nazal valv cerrahisi

16 OROFARENKS AMELİYATLARI
OSAS CERRAHİ TEDAVİSİ OROFARENKS AMELİYATLARI Tonsillektomi Uvulektomi Uvulopalatofaringoplasti (UPPP) Uvulopalatoplasti (UPP) LAUP Somnoplasti (Radyofrekans - RF) CAPSO

17 DİL–DİL KÖKÜ-HYOİD AMELİYATLARI
OSAS CERRAHİ TEDAVİSİ DİL–DİL KÖKÜ-HYOİD AMELİYATLARI Dil kökü rezeksiyonu Radyofrekans ile dil kökü küçültülmesi Genioglossus ilerletme Hyoidin asılması Dil kökünün mandibulaya dikilmesi

18 MAKSİLLO-MANDİBULER İLERLETME (MMİ) AMELİYATLARI
OSAS CERRAHİ TEDAVİSİ MAKSİLLO-MANDİBULER İLERLETME (MMİ) AMELİYATLARI

19 TRAKEOSTOMİ ENDİKASYONLAR
CPAP’ın yetersiz kaldığı veya tolere edilemediği hayatı tehdit edici OSAS (Ağır dereceli uyku apnesi, ağır dereceli desatürasyon, CO2 retansiyonu, ciddi kardiak aritmiler, ağır dereceli gündüz somnolansı) Nokturnal hipoksemi ile ilişkili belirgin koroner arter hast. Nokturnal hipoksemi ile ilişkili belirgin serebrovasküler hast. Ağır dereceli obstrüktif akciğer hast. Diğer cerrahi tekniklerin başarılı olmadığı ağır dereceli OSAS’lılar

20 Hangi Tercih Sırası İzlenmeli ?
OSAS TEDAVİSİ Hangi Tercih Sırası İzlenmeli ? Kilo verme nCPAP Cerrahi İlaçlar?


"UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları